Start Podstawa prawna

 


1) Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami
    (Dz. U. Nr 162, poz. 1568, z późn. zm.)   pobierz

2) Rozporządzenie Ministra Kulturyz dnia 9 kwietnia 2004 r. w sprawie organizacji     wojewódzkich urzędów ochrony zabytków (Dz. U. Nr 75, poz.706);  pobierz

3) Statut Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków   pobierz

4) Regulamin Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Warszawie
     z dnia 18 kwietnia 2012 r.   pobierz

Informacje o dokumencie:

Jednostka: 
Stanowisko ds. prawnych
Wytworzył: 
Izabela Mikiciuk
Opublikował:
Grzegorz Lepianka
Data wytworzenia:  17.12.2009 Data publikacji:  17.12.2009  Data aktualizacji: 24.04.2012
 
© 2009 Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Warszawie, administrator: webmaster