31-03-2017 11:56

Uwaga! Przeglądana wersja dokumentu pochodzi z dnia 15-04-2021 13:45. Jeśli chcesz wyświetlić aktualny dokument, kliknij w ten link.

Obwieszczenia

 

Obwieszczenie Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków dotyczące zawiadomienia o włączeniu karty ewidencyjnej budynku – domek dróżnika kolei Nadwiślańskiej z budynkiem gospodarczym (dz. ew. nr 2/23 z obr. 258), do wojewódzkiej ewidencji zabytków.

 

[załącznik w formacie .pdf] WRD.5133.2.28.2021.pdf 

 

Informacje o dokumencie:

Jednostka:  
Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków

Wytworzył:  
MWKZ
Opublikował:
Zespół IT

Data wytworzenia: 27.09.2021 r.

Data publikacji: 06.10.2021 r.

Data aktualizacji

-----------------------------------------

 

Obwieszczenie Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków dotyczące historycznego założenia urbanistycznego ul. Kępnej w Warszawie w dzielnicy Praga Północ – nadanie nr rejestru

 

[załącznik w formacie .pdf] 2021-09-29 Warszawa, Kępna zał. urbanistyczne nadanie nr - strony postępowania.pdf 

 

Informacje o dokumencie:

Jednostka:  
Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków

Wytworzył:  
MWKZ
Opublikował:
Zespół IT

Data wytworzenia: 29.09.2021 r.

Data publikacji: 04.10.2021 r.

Data aktualizacji

-----------------------------------------

 

Obwieszczenie Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o włączeniu do wojewódzkiej ewidencji zabytków kart ewidencyjnych historycznych układów urbanistycznych w Otwocku: Soplicowa, Śródborowa i dawnego Letniska Świder.

 

[załącznik w formacie .pdf] karta letn. Świder.pdf 

[załącznik w formacie .pdf] karta Soplicowo.pdf 

[załącznik w formacie .pdf] karta Śródborów.pdf 

[załącznik w formacie .pdf] zawiadomienie o włączeniu do ewidencji.pdf 

 

Informacje o dokumencie:

Jednostka:  
Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków

Wytworzył:  
MWKZ
Opublikował:
Zespół IT

Data wytworzenia: 27.09.2021 r.

Data publikacji: 29.09.2021 r.

Data aktualizacji

-----------------------------------------

 

Obwieszczenie Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków dotyczące zamiaru włączenia do wojewódzkiej ewidencji zabytków karty ewidencyjnej: zespołu umocnień Przedmoście Warszawskie (1916-1918 Brückenkopf Warschau) w Wiązownie, powstałego w latach 1916, 1920, 1940-1941, 1944 (gmina Wiązowna, powiat otwocki).

 

[załącznik w formacie .pdf] KARTA EWIDENCYJNA PRZEDMOŚCIE WARSZAWSIE - ODCINEK WIĄZOWNA.pdf 

[załącznik w formacie .pdf] ZAWIADOMIENIE O ZAMIARZE WŁĄCZENIA KARTY EWIDENCYJNEJ(1).pdf 

 

Informacje o dokumencie:

Jednostka:  
Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków

Wytworzył:  
MWKZ
Opublikował:
Zespół IT

Data wytworzenia: 31.08.2021 r.

Data publikacji: 10.09.2021 r.

Data aktualizacji

-----------------------------------------

 

Obwieszczenie Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków dotyczące odmowy wznowienia postępowania dot. wpisu do rejestru zabytków historycznego założenia urbanistycznego ul. Kawęczyńskiej w Warszawie w dzielnicy Praga Północ

 

[załącznik w formacie .pdf] 2021-08-20 Warszawa, Kawęczyńska odmowa wznowienia postanowienie - strony postępowania.pdf 

 

Informacje o dokumencie:

Jednostka:  
Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków

Wytworzył:  
MWKZ
Opublikował:
Zespół IT

Data wytworzenia: 20.08.2021 r.

Data publikacji: 30.08.2021 r.

Data aktualizacji

-----------------------------------------

 

Obwieszczenie Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków dotyczące zakończenia postępowania dowodowego w sprawie wpisu do rejestru zabytków nieruchomych województwa mazowieckiego otoczenia zespołu dworsko-parkowego w Brześcach, gm. Góra Kalwaria.

 

[załącznik w formacie .pdf] zawiadomienie o zakończeniu postępowania.pdf 

 

Informacje o dokumencie:

Jednostka:  
Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków

Wytworzył:  
MWKZ
Opublikował:
Zespół IT

Data wytworzenia: 10.08.2021 r.

Data publikacji: 10.08.2021 r.

Data aktualizacji

-----------------------------------------

 

Obwieszczenie Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków dotyczące zawiadomienia o zamiarze włączenia karty ewidencyjnej budynku – domek dróżnika kolei Nadwiślańskiej z budynkiem gospodarczym (dz. ew. nr 2/23 z obr. 258), do wojewódzkiej ewidencji zabytków.

 

[załącznik w formacie .pdf] WRD.5133.2.28.2021.pdf 

[załącznik w formacie .pdf] karta_ewidencyjna.pdf 

 

Informacje o dokumencie:

Jednostka:  
Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków

Wytworzył:  
MWKZ
Opublikował:
Zespół IT

Data wytworzenia: 02.08.2021 r.

Data publikacji: 04.08.2021 r.

Data aktualizacji

-----------------------------------------

 

Obwieszczenie Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków dotyczące włączenia do wojewódzkiej ewidencji zabytków karty ewidencyjnej: zespołu umocnień Przedmoście Warszawskie (1916-1918 Brückenkopf Warschau) - odcinek Józefów, powstałego w latach 1916-1918 i rozbudowywanego w latach 1920, 1939, 1940-1944, (gmina Józefów, powiat otwocki).

 

[załącznik w formacie .pdf] KARTA EWIDENCYJNA nr 2270 PRZEDMOŚCIE WARSZAWSKIE - ODCINEK JÓZEFÓW.pdf 

[załącznik w formacie .pdf] ZAWIADOMIENIE O WŁĄCZENIU KARTY EWIDENCYJNEJ PRZEDMOŚCIE WARSZAWY - ODCINEK JÓZEFÓW.pdf 

 

Informacje o dokumencie:

Jednostka:  
Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków

Wytworzył:  
MWKZ
Opublikował:
Zespół IT

Data wytworzenia: 26.07.2021 r.

Data publikacji: 29.07.2021 r.

Data aktualizacji

-----------------------------------------

 

Obwieszczenie Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków dotyczące włączenia do wojewódzkiej ewidencji zabytków kart ewidencyjnych zabytku archeologicznego lądowego: 21 obszarów z terenu dawnego getta warszawskiego (zgodnie z wykazem zawartym w zawiadomieniu z dn. 7.07.2021 r.)

 

[załącznik w formacie .pdf] Karty ewidencyjne - teren getta PDF.pdf 

[załącznik w formacie .pdf] Zawiadomienie o włączeniu kart ewidencyjnych z terenu getta.pdf 

 

Informacje o dokumencie:

Jednostka:  
Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków

Wytworzył:  
MWKZ
Opublikował:
Zespół IT

Data wytworzenia: 07.07.2021 r.

Data publikacji: 15.07.2021 r.

Data aktualizacji

-----------------------------------------


Obwieszczenie Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków dotyczące sprostowania oczywistej pomyłki w załączniki graficznym do decyzji wpisującej do rejestru zabytków nieruchomych historycznego założenia urbanistycznego ul. Kępnej w Warszawie w dzielnicy Praga Północ (dz. ew. nr 20, 21, 22, 23, 26, 27, 36, 37, 38 oraz cz. dz. ew. nr 12/1, 28, 33 i 46/2 z obr. 4-15-06),

 

[załącznik w formacie .pdf] 2021-07-01 Warszawa, Kępna obwieszczenie.pdf 

 

Informacje o dokumencie:

Jednostka:  
Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków

Wytworzył:  
MWKZ
Opublikował:
Zespół IT

Data wytworzenia: 01.07.2021 r.

Data publikacji: 08.07.2021 r.

Data aktualizacji

-----------------------------------------

 

Obwieszczenie Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków dotyczące postępowania w sprawie wpisu do rejestru zabytków nieruchomych otoczenia zespołu dworsko-parkowego w Brześcach.

 

[załącznik w formacie .pdf] Brześce obwieszczenie.pdf 

 

Informacje o dokumencie:

Jednostka:  
Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków

Wytworzył:  
MWKZ
Opublikował:
Zespół IT

Data wytworzenia: 25.06.2021 r.

Data publikacji: 28.06.2021 r.

Data aktualizacji

-----------------------------------------

 

Zawiadomienie Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o oględzinach zorganizowanych w związku ze sprawą wpisu do rejestru zabytków nieruchomych województwa mazowieckiego otoczenia zespołu dworsko-parkowego w Brześcach, gm. Góra Kalwaria.

 

[załącznik w formacie .pdf] zawiadomienie o oględzinach.pdf 

 

Informacje o dokumencie:

Jednostka:  
Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków

Wytworzył:  
MWKZ
Opublikował:
Zespół IT

Data wytworzenia: 25.06.2021 r.

Data publikacji: 28.06.2021 r.

Data aktualizacji

-----------------------------------------

 

Obwieszczenie Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków dotyczące włączenia do wojewódzkiej ewidencji zabytków kart ewidencyjnych nieruchomych budynku siedziby Mazowieckiego Zespołu Parków Krajobrazowych zw. „Gomułkówką”, położonego w Otwocku przy ul. Sułkowskiego 11 (dz. ew. nr 32/1, 32/2, 32/3,32/4 z obr. 148)

 

[załącznik w formacie .pdf] WRD.5133.2.2.2021.pdf 

[załącznik w formacie .pdf] karta_ewidencyjna.pdf 

 

Informacje o dokumencie:

Jednostka:  
Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków

Wytworzył:  
MWKZ
Opublikował:
Zespół IT

Data wytworzenia: 22.06.2021 r.

Data publikacji: 24.06.2021 r.

Data aktualizacji

-----------------------------------------

Obwieszczenie Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków dotyczące sporządzenia nowej karty wojewódzkiej ewidencji zabytków nieruchomych budynku willa „Galarda” – ob. dom mieszkalny, położonego w Otwocku przy ul. Dębowej 3 (dz. ew. nr 20/3, obr. 7)

 

[załącznik w formacie .pdf] BIP WRD.5133.2.20.2021.pdf 

[załącznik w formacie .pdf] karta_ewidencyjna.pdf 

 

Informacje o dokumencie:

Jednostka:  
Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków

Wytworzył:  
MWKZ
Opublikował:
Zespół IT

Data wytworzenia: 07.06.2021 r.

Data publikacji: 22.06.2021 r.

Data aktualizacji

-----------------------------------------

Obwieszczenie Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków dotyczące sporządzenia nowej karty wojewódzkiej ewidencji zabytków nieruchomych budynku mieszkalnego, położonego w Otwocku przy ul. J. Poniatowskiego 40 (dz. ew. nr 25/1, 25/2, 25/3, 25/4, 25/5, obr. 148).

 

[załącznik w formacie .pdf] BIP WRD.5133.2.19.2021.pdf 

[załącznik w formacie .pdf] karta_ewidencyjna.pdf 

 

Informacje o dokumencie:

Jednostka:  
Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków

Wytworzył:  
MWKZ
Opublikował:
Zespół IT

Data wytworzenia: 07.06.2021 r.

Data publikacji: 22.06.2021 r.

Data aktualizacji

-----------------------------------------

Obwieszczenie Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków dotyczące sporządzenia nowej karty wojewódzkiej ewidencji zabytków nieruchomych budynku willa „Lubaszówka” – ob. budynek mieszkalny, położonego w Otwocku przy ul. Mickiewicza 33 (dz. ew. nr 1, obr. 1403).

 

[załącznik w formacie .pdf] BIP WRD.5133.2.19.2021.pdf 

[załącznik w formacie .pdf] karta_ewidencyjna.pdf 

 

Informacje o dokumencie:

Jednostka:  
Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków

Wytworzył:  
MWKZ
Opublikował:
Zespół IT

Data wytworzenia: 07.06.2021 r.

Data publikacji: 22.06.2021 r.

Data aktualizacji

-----------------------------------------

Obwieszczenie Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków dotyczące sporządzenia nowej karty wojewódzkiej ewidencji zabytków nieruchomych budynku mieszkalnego, położonego w Otwocku przy ul. Ślusarskiego 1 (dz. ew. nr 24, 25, obr. 139).

 

[załącznik w formacie .pdf] BIP WRD.5133.2.18.2021.pdf 

[załącznik w formacie .pdf] karta_ewidencyjna.pdf 

 

Informacje o dokumencie:

Jednostka:  
Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków

Wytworzył:  
MWKZ
Opublikował:
Zespół IT

Data wytworzenia: 28.05.2021 r.

Data publikacji: 21.06.2021 r.

Data aktualizacji

-----------------------------------------

Obwieszczenie Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków dotyczące sporządzenia nowej karty wojewódzkiej ewidencji zabytków nieruchomych budynku willa „Helenówka” – ob. dom mieszkalny, położonego w Otwocku przy ul. Wierchowej 15 (dz. ew. nr 24/3 z obr. 54)

 

[załącznik w formacie .pdf] WRD.5133.2.14.2021.pdf 

[załącznik w formacie .pdf] karta_ewidencyjna.pdf 

 

Informacje o dokumencie:

Jednostka:  
Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków

Wytworzył:  
MWKZ
Opublikował:
Zespół IT

Data wytworzenia: 07.06.2021 r.

Data publikacji: 21.06.2021 r.

Data aktualizacji

-----------------------------------------

Obwieszczenie Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków dotyczące sporządzenia nowej karty wojewódzkiej ewidencji zabytków nieruchomych budynku willa „Inżynierówka” – ob. domy mieszkalne, położonego w Otwocku przy ul. Zacisznej 24 (dz. ew. nr 14 z obr. 5)

 

[załącznik w formacie .pdf] WRD.5133.2.14.2021.pdf 

[załącznik w formacie .pdf] karta_ewidencyjna.pdf 

 

Informacje o dokumencie:

Jednostka:  
Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków

Wytworzył:  
MWKZ
Opublikował:
Zespół IT

Data wytworzenia: 07.06.2021 r.

Data publikacji: 21.06.2021 r.

Data aktualizacji

-----------------------------------------

Obwieszczenie Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków dotyczące sporządzenia nowej karty wojewódzkiej ewidencji zabytków nieruchomych budynku willa „Salomonka” – ob. dom mieszkalny wielorodzinny, położonego w Otwocku przy ul. Majowej 8 (dz. ew. nr 14/2 z obr. 7)

 

[załącznik w formacie .pdf] WRD.5133.2.15.2021.pdf 

[załącznik w formacie .pdf] karta_ewidencyjna.pdf 

 

Informacje o dokumencie:

Jednostka:  
Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków

Wytworzył:  
MWKZ
Opublikował:
Zespół IT

Data wytworzenia: 07.06.2021 r.

Data publikacji: 21.06.2021 r.

Data aktualizacji

-----------------------------------------

Obwieszczenie Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków dotyczące włączenia do wojewódzkiej ewidencji zabytków kart ewidencyjnych nieruchomych budynku mieszkalnego, wzniesionego w latach 1938-1939, położonego w Otwocku przy ul. Klonowej 2 (dz. ew. nr 2/1, 2/2 z obr. 54)

 

[załącznik w formacie .pdf] WRD.5133.2.16.2021.pdf 

[załącznik w formacie .pdf] karta_ewidencyjna.pdf 

 

Informacje o dokumencie:

Jednostka:  
Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków

Wytworzył:  
MWKZ
Opublikował:
Zespół IT

Data wytworzenia: 14.06.2021 r.

Data publikacji: 21.06.2021 r.

Data aktualizacji

-----------------------------------------

Obwieszczenie Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków dotyczące zamiaru włączenia do wojewódzkiej ewidencji zabytków karty ewidencyjnej: mostu kolejowego linii Skierniewice-Łuków w Górze Kalwarii / Kępie Glinieckiej

 

[załącznik w formacie .pdf] 2021-06-15 Góra Kalwaria Kępa Gliniecka Most kolejowy Karta ewidencyjna zamiar.pdf 

[załącznik w formacie .pdf] karta ewidencyjna Most Kolejowy.pdf 

 

Informacje o dokumencie:

Jednostka:  
Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków

Wytworzył:  
MWKZ
Opublikował:
Zespół IT

Data wytworzenia: 17.05.2021 r.

Data publikacji: 18.06.2021 r.

Data aktualizacji

-----------------------------------------

Obwieszczenie Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków dotyczące zamiaru włączenia do wojewódzkiej ewidencji zabytków karty ewidencyjnej: zespołu umocnień Przedmoście Warszawskie (1916-1918 Brückenkopf Warschau) - odcinek Józefów, powstałego w latach 1916-1918 i rozbudowywanego w latach 1920, 1939, 1940-1944, (gmina Józefów, powiat otwocki).

 

[załącznik w formacie .pdf] KARTA EWIDENCYJNA PRZEDMOŚCIE WARSZAWSIE - ODCINEK JÓZEFÓW.pdf 

[załącznik w formacie .pdf] ZAWIADOMIENIE O ZAMIARZE WŁĄCZENIA KARTY EWIDENCYJNEJ.pdf 

 

Informacje o dokumencie:

Jednostka:  
Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków

Wytworzył:  
MWKZ
Opublikował:
Zespół IT

Data wytworzenia: 15.06.2021 r.

Data publikacji: 16.06.2021 r.

Data aktualizacji

-----------------------------------------

Obwieszczenie Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków dotyczące zamiaru włączenia do wojewódzkiej ewidencji zabytków kart ewidencyjnych zabytku archeologicznego lądowego: 21 obszarów z terenu dawnego getta warszawskiego (zgodnie z wykazem zawartym w zawiadomieniu z dn. 21.05.2021 r.)

 

[załącznik w formacie .pdf] Karty ewidencyjne - teren getta PDF.pdf 

[załącznik w formacie .pdf] Zawiadomienie - karty ewidencyjne getto PDF.pdf 

 

Informacje o dokumencie:

Jednostka:  
Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków

Wytworzył:  
MWKZ
Opublikował:
Zespół IT

Data wytworzenia: 21.05.2021 r.

Data publikacji: 02.06.2021 r.

Data aktualizacji

-----------------------------------------

Obwieszczenie Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków dotyczące wyłączenia z wojewódzkiej ewidencji zabytków kart ewidencyjnych pięciu XIX-wiecznych drewnianych chat znajdujących się przy ul. Armii Krajowej nr 22, 30, 71, 77 oraz na terenie działki ewidencyjnej o nr 347/1 w Baranowie (powiat grodziski).

 

[załącznik w formacie .pdf] Baranów. Skany zawiadomień.pdf 

 

Informacje o dokumencie:

Jednostka:  
Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków

Wytworzył:  
MWKZ
Opublikował:
Zespół IT

Data wytworzenia: 31.05.2021 r.

Data publikacji: 31.05.2021 r.

Data aktualizacji

-----------------------------------------

Obwieszczenie Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków dotyczące zakończenia postępowania w sprawie wpisu do rejestru zabytków nieruchomych historycznego założenia urbanistycznego ul. Kępnej w Warszawie w dzielnicy Praga Północ (dz. ew. nr 20, 21, 22, 23, 26, 27, 36, 37, 38 oraz cz. dz. ew. nr 12/1, 28, 33 i 46/2 z obr. 4-15-06),

 

[załącznik w formacie .pdf] Kępna zakończenie strony postępowania.pdf 

 

Informacje o dokumencie:

Jednostka:  
Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków

Wytworzył:  
MWKZ
Opublikował:
Zespół IT

Data wytworzenia: 24.05.2021 r.

Data publikacji: 28.05.2021 r.

Data aktualizacji

-----------------------------------------

Obwieszczenie Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków dotyczące zamiaru włączenia do wojewódzkiej ewidencji zabytków kart ewidencyjnych: - układu ruralistycznego d. majątku w Zamieniu gm. Leszowola, pow. Piaseczyński, działki ew. nr 5/13, 5/23, 5/24, 5/25, 5/26, 5/27, 5/28, 5/29, 5/30, 5/31, 5/32, 5/33, 5/65, 5/66, 5/70, 5/71, 5/72, 5/73, 5/74, 5/83, 5/105, 5/106, 5/107, 20/4, 21, 22/2, 22/3, 22/4, 22/5, 22/6, 22/9, 22/11, 22/12, 22/14, 22/19 i 22/20 oraz część działek ew. nr 5/68, 22/7, 22/13 obręb Zakłady Zamienie - alei d. majątku w Zamieniu 22/7, część dz. ew. nr 21, 22/9, 22/11, 22/12, 22/19, 22/20 obręb Zakłady Zamienie - budynku technicznego (stacja Trafo) dz. ew. nr 5/13, obręb Zakłady Zamienie - budynku technicznego (hydrofornia) dz. ew. nr 5/13, obręb Zakłady Zamienie - budynku tzw. spichlerza dz. ew. nr 22/3, obręb Zakłady Zamienie - budynku mieszkalnego d. majątku w Zamieniu dz. ew. nr 5/31, obręb Zakłady Zamienie

 

[załącznik w formacie .pdf] 2021-05-17 Zamienie, zawiadomienie o zamiarze właczenie do ewidencji zabytków.pdf 

 

Informacje o dokumencie:

Jednostka:  
Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków

Wytworzył:  
MWKZ
Opublikował:
Zespół IT

Data wytworzenia: 17.05.2021 r.

Data publikacji: 20.05.2021 r.

Data aktualizacji

-----------------------------------------

Obwieszczenie o zakończeniu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia na prowadzenie archeologicznych badań powierzchniowych na odcinku projektowanej budowy obwodnicy Ciepielowa w ciągu dk 79.

 

[załącznik w formacie .pdf] Decyzja obwodnica ciepielowa badania powierzchniowe.pdf 

[załącznik w formacie .pdf] Obwieszczenie obwodnica ciepielowa.pdf 

[załącznik w formacie .pdf] zasięg badań powierzchniowych obwodnica Ciepielowa.pdf 

 

Informacje o dokumencie:

Jednostka:  
Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków

Wytworzył:  
MWKZ
Opublikował:
Zespół IT

Data wytworzenia: 19.05.2021 r.

Data publikacji: 19.05.2021 r.

Data aktualizacji

-----------------------------------------

Obwieszczenie o zakończeniu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia na prowadzenie archeologicznych badań powierzchniowych na odcinku projektowanej rozbudowy drogi na odcinku Ciepielów – Lipsko

 

[załącznik w formacie .pdf] Decyzja badania powierzchniowe ciepielów lipsko.pdf 

[załącznik w formacie .pdf] Obwieszczenie o zakończeniu postępowaniwa trasa ciepielów lipsko.pdf 

[załącznik w formacie .pdf] trasa ciepielów lipsko.pdf 

 

Informacje o dokumencie:

Jednostka:  
Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków

Wytworzył:  
MWKZ
Opublikował:
Zespół IT

Data wytworzenia: 19.05.2021 r.

Data publikacji: 19.05.2021 r.

Data aktualizacji

-----------------------------------------

Obwieszczenie o zakończeniu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia na prowadzenie archeologicznych badań powierzchniowych na odcinku projektowanej rozbudowy drogi na odcinku Lipsko – granica województwa.

 

[załącznik w formacie .pdf] Decyzja badania powierzchniowe Lipsko granica wojewodztwa.pdf 

[załącznik w formacie .pdf] Obwieszczenie o zakończeniu postepowania badania lipsko granica wojewodztwa.pdf 

[załącznik w formacie .pdf] trasa lipsko granica wojewodztwa.pdf 

 

Informacje o dokumencie:

Jednostka:  
Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków

Wytworzył:  
MWKZ
Opublikował:
Zespół IT

Data wytworzenia: 19.05.2021 r.

Data publikacji: 19.05.2021 r.

Data aktualizacji

-----------------------------------------

 

Zawiadomienie

 

Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków działając na podstawie art. 22 ust. 2 i art. 24 ust. 1 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2021 r., poz. 710 t.j.) oraz zgodnie z §15 ust. 1, 3 Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie prowadzenia rejestru zabytków, krajowej, wojewódzkiej i gminnej ewidencji zabytków oraz krajowego wykazu zabytków skradzionych lub wywiezionych za granicę niezgodnie z prawem (Dz. U. z 2021.56 t.j.), zawiadamia o włączeniu do wojewódzkiej ewidencji zabytków karty ewidencyjnej zabytku nieruchomego, niewpisanego do rejestru zabytków sporządzonej dla:

 

budynku administracyjno-mieszkalnego w zespole d. garbarni „Nowość”,
m. Radom, pow. radomski (dz. ew. nr 6/20).

 

Zawiadomienie

 

                Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków działając na podstawie art. 22 ust. 2 i art. 24 ust. 1 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2021 r., poz. 710 t.j.) oraz zgodnie z §15 ust. 1, 3 Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie prowadzenia rejestru zabytków, krajowej, wojewódzkiej i gminnej ewidencji zabytków oraz krajowego wykazu zabytków skradzionych lub wywiezionych za granicę niezgodnie z prawem (Dz. U. z 2021.56 t.j.), zawiadamia o włączeniu do wojewódzkiej ewidencji zabytków karty ewidencyjnej zabytku nieruchomego, niewpisanego do rejestru zabytków sporządzonej dla:

 

wałkowni w zespole d. garbarni „Nowość”,
m. Radom, pow. radomski (dz. ew. nr 6/16).Zawiadomienie

 

                Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków działając na podstawie art. 22 ust. 2 i art. 24 ust. 1 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2021 r., poz. 710 t.j.) oraz zgodnie z §15 ust. 1, 3 Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie prowadzenia rejestru zabytków, krajowej, wojewódzkiej i gminnej ewidencji zabytków oraz krajowego wykazu zabytków skradzionych lub wywiezionych za granicę niezgodnie z prawem (Dz. U. z 2021.56 t.j.), zawiadamia o włączeniu do wojewódzkiej ewidencji zabytków karty ewidencyjnej zabytku nieruchomego, niewpisanego do rejestru zabytków sporządzonej dla:

 

falcowni w zespole d. garbarni „Nowość”,
m. Radom, pow. radomski (dz. ew. nr 6/25).

 

Zawiadomienie

 

Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków działając na podstawie art. 22 ust. 2 i art. 24 ust. 1 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2021 r., poz. 710 t.j.) oraz zgodnie z §15 ust. 1, 3 Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie prowadzenia rejestru zabytków, krajowej, wojewódzkiej i gminnej ewidencji zabytków oraz krajowego wykazu zabytków skradzionych lub wywiezionych za granicę niezgodnie z prawem (Dz. U. z 2021.56 t.j.), zawiadamia o włączeniu do wojewódzkiej ewidencji zabytków karty ewidencyjnej zabytku nieruchomego, niewpisanego do rejestru zabytków sporządzonej dla:

 

kotłowni w zespole d. garbarni „Nowość”,
m. Radom, pow. radomski (dz. ew. nr 6/18).

 

Zawiadomienie

 

Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków działając na podstawie art. 22 ust. 2 i art. 24 ust. 1 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2021 r., poz. 710 t.j.) oraz zgodnie z §15 ust. 1, 3 Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 maja 2011 r.
w sprawie prowadzenia rejestru zabytków, krajowej, wojewódzkiej i gminnej ewidencji zabytków oraz krajowego wykazu zabytków skradzionych lub wywiezionych za granicę niezgodnie z prawem (Dz. U. z 2021.56 t.j.), zawiadamia o włączeniu do wojewódzkiej ewidencji zabytków karty ewidencyjnej zabytku nieruchomego, niewpisanego do rejestru zabytków sporządzonej dla::

 

maszynowni w zespole d. garbarni „Nowość”,
m. Radom, pow. radomski (dz. ew. nr 6/15).

----------------------------------

Obwieszczenie Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków dotyczące postępowania w sprawie wpisu do rejestru zabytków nieruchomych historycznego założenia urbanistycznego ul. Kępnej w Warszawie w dzielnicy Praga Północ (dz. ew. nr 20, 21, 22, 23, 26, 27, 36, 37, 38 oraz cz. dz. ew. nr 12/1, 28, 33 i 46/2 z obr. 4-15-06)

[załącznik w formacie .pdf] 2021-05-05 Kępna zawiadomienie strony postępowania.pdf 

 

Informacje o dokumencie:

Jednostka:  
Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków

Wytworzył:  
MWKZ
Opublikował:
Zespół IT

Data wytworzenia: 05.05.2021 r.

Data publikacji: 10.05.2021 r.

Data aktualizacji

-----------------------------------------

Obwieszczenie Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków dotyczące nadania rejestru zabytków nieruchomych województwa mazowieckiego A-1629 decyzji wpisującej układ urbanistyczny ulicy Kawęczyńskiej w Warszawie, dzielnica Praga Północ, dz. ew. nr 30/1, 30/2, 31, 32, 33, 41/1, 41/2, 42/3 z obr. 4-14-07, dz. ew. nr 81, 82, 83, 85, 87/6, 90 z obr. 4-14-05, dz. ew. nr 1/2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12/1, 19, 20, 26/1 z obr. 4-14-06, dz. ew. nr 89, 92/1, 93, 94, 95, 96, 97 z obr. 4-14-04, dz. ew. nr 54, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 69/4, z obr. 4-14-02 oraz część dz. ew. nr 34 z obr. 4-14-07, 1/1 z obr. 4-14-06, 92/2, 92/3 z obr 4-14-04, 69/3 z obr. 4-14-02.

[załącznik w formacie .pdf] Kawęczyńska, zawiadomienie.pdf 

 

Informacje o dokumencie:

Jednostka:  
Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków

Wytworzył:  
MWKZ
Opublikował:
Zespół IT

Data wytworzenia: 05.05.2021 r.

Data publikacji: 06.05.2021 r.

Data aktualizacji

-----------------------------------------

Zawiadomienie

 

                Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków działając na podstawie art. 22 ust. 2 i art. 24 ust. 1 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2021 r., poz. 710 t.j.) oraz zgodnie z §15 ust. 1, 3 Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 maja 2011 r.
w sprawie prowadzenia rejestru zabytków, krajowej, wojewódzkiej i gminnej ewidencji zabytków
oraz krajowego wykazu zabytków skradzionych lub wywiezionych za granicę niezgodnie z prawem
(Dz. U. z 2021.56 t.j.), zawiadamia o zamiarze włączenia do wojewódzkiej ewidencji zabytków karty ewidencyjnej zabytku nieruchomego, niewpisanego do rejestru zabytków sporządzonej dla:

 

budynku administracyjno-mieszkalnego w zespole d. garbarni „Nowość”,
m. Radom, pow. radomski (dz. ew. nr 6/20).

 

[załącznik w formacie .pdf] Budynek administracyjno-mieszkalny w zespole d. garbarni, ul. Garbarska 27pdf 

 

Informacje o dokumencie:

Jednostka:  
Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków

Wytworzył:  
MWKZ
Opublikował:
Zespół IT

Data wytworzenia: 28.04.2021 r.

Data publikacji: 28.04.2021 r.

Data aktualizacji

-----------------------------------------

Zawiadomienie

 

Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków działając na podstawie art. 22 ust. 2 i art. 24 ust. 1 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2021 r., poz. 710 t.j.) oraz zgodnie z §15 ust. 1, 3 Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie prowadzenia rejestru zabytków, krajowej, wojewódzkiej i gminnej ewidencji zabytków oraz krajowego wykazu zabytków skradzionych lub wywiezionych za granicę niezgodnie z prawem (Dz. U. z 2021.56 t.j.), zawiadamia o zamiarze włączenia do wojewódzkiej ewidencji zabytków karty ewidencyjnej zabytku nieruchomego, niewpisanego do rejestru zabytków sporządzonej dla:

 

wałkowni w zespole d. garbarni „Nowość”,
m. Radom, pow. radomski (dz. ew. nr 6/16).

 

[załącznik w formacie .pdf] Wałkownia w zespole d. garbarni, ul. Garbarska 27.pdf 

 

Informacje o dokumencie:

Jednostka:  
Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków

Wytworzył:  
MWKZ
Opublikował:
Zespół IT

Data wytworzenia: 28.04.2021 r.

Data publikacji: 28.04.2021 r.

Data aktualizacji

-----------------------------------------

Zawiadomienie
Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków działając na podstawie art. 22 ust. 2 i art. 24 ust. 1 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2021 r., poz. 710 t.j.) oraz zgodnie z §15 ust. 1, 3 Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie prowadzenia rejestru zabytków, krajowej, wojewódzkiej i gminnej ewidencji zabytków oraz krajowego wykazu zabytków skradzionych lub wywiezionych za granicę niezgodnie z prawem (Dz. U. z 2021.56 t.j.), zawiadamia o zamiarze włączenia do wojewódzkiej ewidencji zabytków karty ewidencyjnej zabytku nieruchomego, niewpisanego do rejestru zabytków sporządzonej dla:

 

falcowni w zespole d. garbarni „Nowość”,
m. Radom, pow. radomski (dz. ew. nr 6/25).

 

[załącznik w formacie .pdf] Falcownia w zespole d. garbarni, ul. Garbarska 27pdf.pdf 

 

Informacje o dokumencie:

Jednostka:  
Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków

Wytworzył:  
MWKZ
Opublikował:
Zespół IT

Data wytworzenia: 28.04.2021 r.

Data publikacji: 28.04.2021 r.

Data aktualizacji

-----------------------------------------

Zawiadomienie

 

                Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków działając na podstawie art. 22 ust. 2 i art. 24 ust. 1 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2021 r., poz. 710 t.j.) oraz zgodnie z §15 ust. 1, 3 Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie prowadzenia rejestru zabytków, krajowej, wojewódzkiej i gminnej ewidencji zabytków oraz krajowego wykazu zabytków skradzionych lub wywiezionych za granicę niezgodnie z prawem (Dz. U. z 2021.56 t.j.), zawiadamia o zamiarze włączenia do wojewódzkiej ewidencji zabytków karty ewidencyjnej zabytku nieruchomego, niewpisanego do rejestru zabytków sporządzonej dla:

 

kotłowni w zespole d. garbarni „Nowość”,
m. Radom, pow. radomski (dz. ew. nr 6/18).

 

[załącznik w formacie .pdf] Kotłownia w zespole d. garbarni, ul. Garbarska 27pdf.pdf 

 

Informacje o dokumencie:

Jednostka:  
Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków

Wytworzył:  
MWKZ
Opublikował:
Zespół IT

Data wytworzenia: 28.04.2021 r.

Data publikacji: 28.04.2021 r.

Data aktualizacji

-----------------------------------------

Zawiadomienie

 

                Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków działając na podstawie art. 22 ust. 2 i art. 24 ust. 1 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2021 r., poz. 710 t.j.) oraz zgodnie z §15 ust. 1, 3 Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 maja 2011 r.
w sprawie prowadzenia rejestru zabytków, krajowej, wojewódzkiej i gminnej ewidencji zabytków oraz krajowego wykazu zabytków skradzionych lub wywiezionych za granicę niezgodnie z prawem
(Dz. U. z 2021.56 t.j.), zawiadamia o zamiarze włączenia do wojewódzkiej ewidencji zabytków karty ewidencyjnej zabytku nieruchomego, niewpisanego do rejestru zabytków sporządzonej dla:

 

maszynowni w zespole d. garbarni „Nowość”,
m. Radom, pow. radomski (dz. ew. nr 6/15).

 

[załącznik w formacie .pdf] Maszynownia w zespole d. garbarni, ul. Garbarska 27.pdf 

 

Informacje o dokumencie:

Jednostka:  
Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków

Wytworzył:  
MWKZ
Opublikował:
Zespół IT

Data wytworzenia: 28.04.2021 r.

Data publikacji: 28.04.2021 r.

Data aktualizacji

-----------------------------------------

Obwieszczenie Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o zakończeniu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia na prowadzenie archeologicznych rozpoznawczych badań powierzchniowych wyprzedzających planowaną budowę drogi ekspresowej S19 na odcinku Ploski -Chlebczyn od km 66+500 do km 68+762 w powiecie łosickim.

 

[załącznik w formacie .pdf] Obwieszczenie o zakończeniu postępowania S19.pdf 

[załącznik w formacie .pdf] Pozwolenie powierzchn S19 Kózki Chlebczyn.pdf 

 

Informacje o dokumencie:

Jednostka:  
Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków

Wytworzył:  
MWKZ
Opublikował:
Zespół IT

Data wytworzenia: 20.04.2021 r.

Data publikacji: 21.04.2021 r.

Data aktualizacji

-----------------------------------------

Obwieszczenie Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia na prowadzenie archeologicznych badań powierzchniowych na odcinku projektowanej rozbudowy drogi nr 79 na odcinku Lipsko – granica województwa

 

[załącznik w formacie .pdf] Lipsko droga do granicy województwa (1).pdf 

[załącznik w formacie .pdf] zał 1 mapa z zasięgiem badań powierzchniowych.pdf 

[załącznik w formacie .pdf] zał 2 program badań powierzchniowych.pdf 

[załącznik w formacie .pdf] zał 3 dec 815 określajaca zakres i rodzaj badań archeologicznych.pdf 

 

Informacje o dokumencie:

Jednostka:  
Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków

Wytworzył:  
MWKZ
Opublikował:
Zespół IT

Data wytworzenia: 15.04.2021 r.

Data publikacji: 15.04.2021 r.

Data aktualizacji

-----------------------------------------

Obwieszczenie Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia na prowadzenie archeologicznych badań powierzchniowych na odcinku projektowanej rozbudowy drogi nr 79 na odcinku Ciepielów - Lipsko

 

[załącznik w formacie .pdf] Pismo droga Ciepielów Lipsko.pdf 

[załącznik w formacie .pdf] zał 1 mapa z obszarem badań powierzchniowych.pdf 

[załącznik w formacie .pdf] zał 2 program badań.pdf 

[załącznik w formacie .pdf] zał 3 decyzja 810 określająca zakres i rodzaj badań archeologicznych.pdf 

 

Informacje o dokumencie:

Jednostka:  
Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków

Wytworzył:  
MWKZ
Opublikował:
Zespół IT

Data wytworzenia: 15.04.2021 r.

Data publikacji: 15.04.2021 r.

Data aktualizacji

-----------------------------------------

Obwieszczenie Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia na prowadzenie archeologicznych badań powierzchniowych na odcinku projektowanej obwodnicy Ciepielowa w ciągu drogi nr 79.

 

[załącznik w formacie .pdf] Obwieszczenie obwodnica Ciepielowa.pdf 

[załącznik w formacie .pdf] zał 1 mapa z zakresem badań powierzchniowych.pdf 

[załącznik w formacie .pdf] zał 2 program badań.pdf 

[załącznik w formacie .pdf] zał 3 Decyzja 804.pdf 

 

Informacje o dokumencie:

Jednostka:  
Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków

Wytworzył:  
MWKZ
Opublikował:
Zespół IT

Data wytworzenia: 15.04.2021 r.

Data publikacji: 15.04.2021 r.

Data aktualizacji

-----------------------------------------

Obwieszczenie Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków dotyczące wpisu do rejestru zabytków nieruchomych województwa mazowieckiego historycznego układu urbanistycznego ulicy Stalowej w Warszawie, dzielnica Praga Północ, dz. ew. nr 26, 27/6, 27/7, 27/11, 27/12, 28, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53/1, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60 obręb 4‑13-04, dz. ew. nr: 9, 12, 13, 14, 15, 16/1, 16/2, 16/4, 16/6, 16/7, 16/8, 16/9, 16/10, 20, 22, 24, 25, 26/3, 26/4, 26/5, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 56, 59/1, 60, , 62/2, 62/3, 63, 64, 65, 66, 67, 73, 74, 76, 78, 105, 107, 108 obręb 4- 13-05, dz. ew. nr 1, 2, 3, 4/1, 6, 7, 8, 9 obręb 4-13-07 oraz części dz. ew. nr 42, 46, 53/2 obręb 4-13-04, dz. ew. nr 31, 52, 59/3, 62/1 obręb 4-13-05.

 

[załącznik w formacie .pdf] Stalowa decyzja PDF.pdf 

 

Informacje o dokumencie:

Jednostka:  
Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków

Wytworzył:  
MWKZ
Opublikował:
Zespół IT

Data wytworzenia: 24.03.2021 r.

Data publikacji: 30.03.2021 r.

Data aktualizacji

-----------------------------------------

Obwieszczenie Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o zamiarze włączenia kart ewidencyjnych historycznych układów urbanistycznych w Otwocku: Soplicowa, Śródborowa i dawnego Letniska Świder do wojewódzkiej ewidencji zabytków.

[załącznik w formacie .pdf] zawiadomienie_o_wlaczeniu_do_ewidencji.pdf 

 

[załącznik w formacie .pdf] Drodborow_karta.pdf 

 

[załącznik w formacie .pdf] Soplicowo_karta.pdf 

 

[załącznik w formacie .pdf] Swider-Zach_karta.pdf 

 

Informacje o dokumencie:

Jednostka:  
Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków

Wytworzył:  
MWKZ
Opublikował:
Zespół IT

Data wytworzenia: 25.03.2021 r.

Data publikacji: 26.03.2021 r.

Data aktualizacji

-----------------------------------------

Obwieszczenie Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków dotyczące wpisu do rejestru zabytków nieruchomych województwa mazowieckiego układu urbanistycznego ulicy Kawęczyńskiej w Warszawie, dzielnica Praga Północ, dz. ew. nr 30/1, 30/2, 31, 32, 33, 34, 41/1, 41/2, 42/3, 47/1, 47/2 obręb 4-14-07, dz. ew. nr 81, 82, 83, 85, 87/6, 87/11, 88, 90 obręb 4-14-05, dz. ew. nr 1/1, 1/2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12/1, 14/2, 19, 20, 25/2, 26/1, 27, 28, 29/1, 30, 31/4, 31/5 obręb 4-14-06, dz. ew. nr 29, 78, 79, 83, 82/2, 85, 87, 89, 92/1, 92/2, 92/3, 93, 94, 95, 96, 97, 63/1 obręb 4-14-04, dz. ew. nr 2, 69/4, 54, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 69/3, 69/4, 22/1, 22/2, obręb 4-14-02, decyzja 38/2021 z 19.03.2021 r.

[załącznik w formacie .pdf] Kaweczynska_strony_postepowania_dec_38-2021.pdf 

 

Informacje o dokumencie:

Jednostka:  
Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków

Wytworzył:  
MWKZ
Opublikował:
Zespół IT

Data wytworzenia: 19.03.2021 r.

Data publikacji: 23.03.2021 r.

Data aktualizacji

-----------------------------------------

Obwieszczenie Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o zakończeniu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia na prowadzenie archeologicznych rozpoznawczych badań powierzchniowych wyprzedzających planowaną rozbudowę drogi krajowej nr 50 na odc. p.p.m. Stanisławów od km 224+728 do km 230+059.23.

[załącznik w formacie .pdf] Obwieszczenie o zakończeniu postępowania DK50.pdf 

 

[załącznik w formacie .pdf] DK 50 Stanisławów.pdf 

 

[załącznik w formacie .jpg] DK50 zał do decyzji 2.jpg 

 

[załącznik w formacie .jpg] DK50 zał do decyzji 1.jpg 

 

Informacje o dokumencie:

Jednostka:  
Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków

Wytworzył:  
MWKZ
Opublikował:
Zespół IT

Data wytworzenia: 18.03.2021 r.

Data publikacji: 19.03.2021 r.

Data aktualizacji

-----------------------------------------

Obwieszczenie Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków dotyczące wpisu do rejestru zabytków nieruchomych województwa mazowieckiego układu urbanistycznego ulicy Kępnej w Warszawie, dzielnica Praga Północ, dz. ew. 20, 21, 22, 23, 26, 27, 36, 37, 38, oraz częściowo dz. ew. nr 12/1, 28, 33, 46/2 obr. 4-15-06.

[załącznik w formacie .pdf] Kepna_zal_urbanistyczne_wszczecie_-_strony_postepowania.pdf 

 

Informacje o dokumencie:

Jednostka:  
Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków

Wytworzył:  
MWKZ
Opublikował:
Zespół IT

Data wytworzenia: 24.02.2021 r.

Data publikacji: 16.03.2021 r.

Data aktualizacji

-----------------------------------------

Ogłoszenie Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o dokonaniu wpisu do księgi rejestru zabytków nieruchomych województwa mazowieckiego historycznego układu urbanistycznego miasta Piaseczna.

[załącznik w formacie .pdf] Zawiadomienie_o_numerze_rejestru.pdf 

 

Informacje o dokumencie:

Jednostka:  
Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków

Wytworzył:  
MWKZ
Opublikował:
Zespół IT

Data wytworzenia: 03.03.2021 r.

Data publikacji: 12.03.2021 r.

Data aktualizacji

-----------------------------------------

Obwieszczenie Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia na prowadzenie archeologicznych rozpoznawczych badań powierzchniowych wyprzedzających planowaną rozbudowę drogi krajowej nr 50 na odc. p.p.m. Stanisławów od km 224+728 do km 230+059.23.

[załącznik w formacie .pdf] Załącznik 3 DK 50 Stanisławów zakres badań decyzja.pdf [pobierz]

[załącznik w formacie .pdf] Załącznik 2 DK 50 program badań.pdf [pobierz]

[załącznik w formacie .pdf] Obwieszczenie o wszczęciu postępowania DK50.pdf [pobierz]

 

Informacje o dokumencie:

Jednostka:  
Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków

Wytworzył:  
MWKZ
Opublikował:
Zespół IT

Data wytworzenia: 04.03.2021 r.

Data publikacji: 04.03.2021 r.

Data aktualizacji

-----------------------------------------

Ogłoszenie Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków dotyczące decyzji w sprawie wpisu do rejestru zabytków nieruchomych województwa mazowieckiego historycznego układu urbanistycznego miasta Piaseczna.

[załącznik w formacie .pdf] pouczenie o skutkach wpisu do rejestru zabytków.pdf [pobierz]

[załącznik w formacie .pdf] decyzja o wpisie do rejestru zabytków.pdf [pobierz]

[załącznik w formacie .pdf] załącznik graficzny do decyzji.pdf [pobierz]

 

Informacje o dokumencie:

Jednostka:  
Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków

Wytworzył:  
MWKZ
Opublikował:
Zespół IT

Data wytworzenia: 22.01.2021 r.

Data publikacji: 25.01.2021 r.

Data aktualizacji

-----------------------------------------

Ogłoszenie Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o zakończeniu postępowania dowodowego w związku ze sprawą wpisu do rejestru zabytków nieruchomych województwa mazowieckiego historycznego układu urbanistycznego miasta Piaseczna oraz o możliwości zapoznania się ze zgromadzonym materiałem dowodowym.

[załącznik w formacie .pdf] zawiadomienie o zakończeniu postępowania dowodowego.pdf [pobierz]

 

Informacje o dokumencie:

Jednostka:  
Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków

Wytworzył:  
MWKZ
Opublikował:
Zespół IT

Data wytworzenia: 16.12.2020

Data publikacji: 16.12.2020 r.

Data aktualizacji

-----------------------------------------

Obwieszczenie Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków dotyczące wpisu do rejestru zabytków nieruchomych województwa mazowieckiego układu urbanistycznego ulicy Kawęczyńskiej w Warszawie, dzielnica Praga Północ, dz. ew. nr 30/1, 30/2, 31, 32, 33, 34, 41/1, 41/2, 42/3, 47/1, 47/2 obręb 4-14-07, dz. ew. nr 81, 82, 83, 85, 87/6, 87/11, 88, 90 obręb 4-14-05, dz. ew. nr 1/1, 1/2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12/1, 14/2, 19, 20, 25/2, 26/1, 27, 28, 29/1, 30, 31/4, 31/5 obręb 4-14-06, dz. ew. nr 29, 78, 79, 83, 82/2, 85, 87, 89, 92/1, 92/2, 92/3, 93, 94, 95, 96, 97, 63/1 obręb 4-14-04, dz. ew. nr 2, 69/4, 54, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 69/3, 69/4, 22/1, 22/2, obręb 4-14-02

[załącznik w formacie .pdf] Kaweczynska_strony_postepowania.pdf [pobierz]

 

Informacje o dokumencie:

Jednostka:  
Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków

Wytworzył:  
MWKZ
Opublikował:
Zespół IT

Data wytworzenia: 7.12.2020

Data publikacji: 15.12.2020 r.

Data aktualizacji

-----------------------------------------

Ogłoszenie Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o rozszerzeniu zakresu postępowania administracyjnego w sprawie wpisu do rejestru zabytków nieruchomych województwa mazowieckiego historycznego układu urbanistycznego miasta Piaseczna.

[załącznik w formacie .pdf] obwieszczenie-zawiadomienie-11.pdf [pobierz]

 

Informacje o dokumencie:

Jednostka:  
Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków

Wytworzył:  
MWKZ
Opublikował:
Zespół IT

Data wytworzenia: 27.11.2020

Data publikacji: 30.11.2020 r.

Data aktualizacji

-----------------------------------------

Obwieszczenie Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków dotyczące historycznego układu urbanistycznego ulicy Środkowej położonej w Warszawie, dzielnica Praga Północ – nadanie nr rejestru.

[załącznik w formacie .pdf] Środkowa nadanie nr.pdf[pobierz]

 

Informacje o dokumencie:

Jednostka:  
Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków

Wytworzył:  
MWKZ
Opublikował:
Zespół IT

Data wytworzenia: 09.11.2020

Data publikacji: 17.11.2020 r.

Data aktualizacji

-----------------------------------------

Obwieszczenie Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków dotyczące oględzin w związku z postępowaniem w sprawie wpisu do rejestru zabytków założenia urbanistycznego ul. Kawęczyńskiej w Warszawie, dzielnica Praga Północ, dz. ew. nr 30/1, 30/2, 31, 32, 33, 34, 41/1, 41/2, 42/3, 47/1, 47/2 obręb 4-14-07, dz. ew. nr 81, 82, 83, 85, 87/6, 87/11, 88, 90 obręb 4-14-05, dz. ew. nr 1/1, 1/2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12/1, 14/2, 19, 20, 25/2, 26/1, 27, 28, 29/1, 30, 31/4, 31/5 obręb 4-14-06, dz. ew. nr 29, 78, 79, 83, 82/2, 85, 87, 89, 92/1, 92/2, 92/3, 93, 94, 95, 96, 97, 63/1 obręb 4-14-04, dz. ew. nr 2, 69/4, 54, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 69/3, 69/4, 22/1, 22/2, obręb 4-14-02;

[załącznik w formacie .pdf] 2020-10-28_Kaweczynska_ogledziny_zawiadomienie.pdf [pobierz]

 

Informacje o dokumencie:

Jednostka:  
Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków

Wytworzył:  
MWKZ
Opublikował:
Zespół IT

Data wytworzenia: 28.10.2020

Data publikacji: 06.11.2020 r.

Data aktualizacji

-----------------------------------------

Obwieszczenie Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków dotyczące zawiadomienia o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wpisu do rejestru zabytków nieruchomych województwa mazowieckiego układu urbanistycznego ulicy Stalowej w Warszawie, dzielnica Praga Północ (dz. ew. nr: 25, 26, 27/6, 27/7, 27/11, 27/12, 28, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53/1, 53/2, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, obręb 4-13-04, dz. ew. nr: 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16/4, 16/1, 16/2, 16/6, 16/7, 16/8, 16/9, 16/10, 20, 22, 24, 25, 26/3, 26/4, 26/5, 31, 39/1, 39/2, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 52, 56, 59/1, 59/3, 60, 62/1, 62/2, 62/3, 67, 73, 74, 76, 78, 105, 107, 108 obręb 4-13-05, dz. ew. nr: 2, 3, 4/1, 6, 7, 8, 9 obręb 4 13-07).

[załącznik w formacie .pdf] Ul. Stalowa, zakończenie postępowania dowodowego.pdf[pobierz]

 

Informacje o dokumencie:

Jednostka:  
Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków

Wytworzył:  
MWKZ
Opublikował:
Zespół IT

Data wytworzenia: 30.10.2020

Data publikacji: 02.11.2020 r.

Data aktualizacji

-----------------------------------------

Obwieszczenie Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków dotyczące wszczęcia postępowania w sprawie wpisu do rejestru zabytków – zgodnie z treścią wniosku ww. organizacji społecznych – założenia urbanistycznego ul. Kawęczyńskiej w Warszawie, dzielnica Praga Północ, dz. ew. nr 30/1, 30/2, 31, 32, 33, 34, 41/1, 41/2, 42/3, 47/1, 47/2 obręb 4-14-07, dz. ew. nr 81, 82, 83, 85, 87/6, 87/11, 88, 90 obręb 4-14-05, dz. ew. nr 1/1, 1/2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12/1, 14/2, 19, 20, 25/2, 26/1, 27, 28, 29/1, 30, 31/4, 31/5 obręb 4-14-06, dz. ew. nr 29, 78, 79, 83, 82/2, 85, 87, 89, 92/1, 92/2, 92/3, 93, 94, 95, 96, 97, 63/1 obręb 4-14-04, dz. ew. nr 2, 69/4, 54, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 69/3, 69/4, 22/1, 22/2, obręb 4-14-02;

[załącznik w formacie .pdf] 2020-10-14 Kawęczyńska postanowienie- wszczęcie.pdf [pobierz]

 

Informacje o dokumencie:

Jednostka:  
Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków

Wytworzył:  
MWKZ
Opublikował:
Zespół IT

Data wytworzenia: 14.10.2020

Data publikacji: 16.10.2020 r.

Data aktualizacji

-----------------------------------------

Ogłoszenie Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o wniesionych odwołaniach od decyzji MWKZ nr 67/2020 z dnia 19 sierpnia 2020 roku, wpisującej do rejestru zabytków nieruchomych województwa mazowieckiego otoczenie zespołu dworsko-parkowego w Brześcach, gm. Góra Kalwaria.

[załącznik w formacie .pdf] ogłoszenie MWKZ.pdf [pobierz]

[załącznik w formacie .pdf] pisma przekazujące odwołania od decyzji.pdf [pobierz]

 

Informacje o dokumencie:

Jednostka:  
Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków

Wytworzył:  
MWKZ
Opublikował:
Zespół IT

Data wytworzenia: 29.09.2020r

Data publikacji: 30.09.2020 r.

Data aktualizacji

-----------------------------------------

Obwieszczenie Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków dotyczące decyzji w sprawie wpisu do rejestru zabytków nieruchomych województwa mazowieckiego układu urbanistycznego ulicy Środkowej w Warszawie, dzielnica Praga Północ, dz. ew. nr 45, 46/1, 53, 55, 56 obręb 4-13-01, dz. ew. nr 1, 4, 5, 7, 8/1, 8/2, 13/1, 13/2, 13/3, 14, 22/1, 22/2, 23, 24, 25, 67/2 oraz część dz. ew. nr 46 obręb 4-13-04, dz. ew. nr  2/1, 2/2, 3, 4, 6, 7, 10, 11, 39/1, 39/2, 40, 42/1, 42/2, 50, 51,52,  53/1, 54, 103 oraz część dz. ew. nr 31 obręb 4-13-05

[załącznik w formacie .pdf] 5140.1.15.2020_Warszawa_Srodkowa_zal_urbanistyczne_dec.69.pdf [pobierz]

 

Informacje o dokumencie:

Jednostka:  
Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Warszawie

Wytworzył:  
MWKZ
Opublikował:
Zespół IT

Data wytworzenia: 26.08.2020r

Data publikacji: 28.08.2020 r.

Data aktualizacji

-----------------------------------------

Decyzja Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 19 sierpnia 2020 roku o wpisie do rejestru zabytków nieruchomych województwa mazowieckiego otoczenia zespołu dworsko-parkowego w Brześcach, gm. Góra Kalwaria.

 

[załącznik w formacie .pdf] decyzja_MWKZ.pdf [pobierz]

[załącznik w formacie .pdf] zalacznik_graficzny_do_decyzji.pdf

 

Informacje o dokumencie:

Jednostka:  
Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Warszawie

Wytworzył:  
MWKZ
Opublikował:
Zespół IT

Data wytworzenia: 19.08.2020r

Data publikacji: 20.08.2020 r.

Data aktualizacji

-----------------------------------------

Obwieszczenie Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków dotyczące zmiany przedmiotu postępowania w sprawie wpisu do rejestru zabytków nieruchomych województwa mazowieckiego historycznego układu ruralistycznego tj. przestrzennego założenia dawnej wsi Wilanów i wilanowskiej nieruchomości ziemskiej, położonej w Warszawie w dzielnicy Wilanów.

 

[załącznik w formacie .pdf] Wilanow-zmiana_przedmiotu_postepowania.pdf [pobierz]

 

Informacje o dokumencie:

Jednostka:  
Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Warszawie

Wytworzył:  
MWKZ
Opublikował:
Zespół IT

Data wytworzenia: 31.07.2020r

Data publikacji: 31.07.2020 r.

Data aktualizacji

-----------------------------------------

Obwieszczenie Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków dotyczące zawiadomienia w sprawie wpisu do rejestru zabytków nieruchomych województwa mazowieckiego układu urbanistycznego ulicy Stalowej w Warszawie, dzielnica Praga Północ (dz. ew. nr: 25, 26, 27/6, 27/7, 27/11, 27/12, 28, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53/1, 53/2, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, obręb 4-13-04, dz. ew. nr: 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16/4, 16/1, 16/2, 16/6, 16/7, 16/8, 16/9, 16/10, 20, 22, 24, 25, 26/3, 26/4, 26/5, 31, 39/1, 39/2, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 52, 56, 59/1, 59/3, 60, 62/1, 62/2, 62/3, 67, 73, 74, 76, 78, 105, 107, 108 obręb 4-13-05, dz. ew. nr: 2, 3, 4/1, 6, 7, 8, 9 obręb 4 13-07).

 

[załącznik w formacie .pdf] Stalowa_ogledziny_31072020.pdf [pobierz]

 

Informacje o dokumencie:

Jednostka:  
Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Warszawie

Wytworzył:  
MWKZ
Opublikował:
Zespół IT

Data wytworzenia: 31.07.2020r

Data publikacji: 31.07.2020 r.

Data aktualizacji

-----------------------------------------

Obwieszczenie Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków dotyczące zawiadomienia w sprawie wpisu do rejestru zabytków nieruchomych województwa mazowieckiego układu urbanistycznego ulicy Środkowej w Warszawie, dzielnica Praga Północ, dz. ew. nr 45, 46/1, 53, 55, 56 obręb 4-13-01, dz. ew. nr 1, 4, 5, 7, 8/1, 8/2, 13/1, 13/2, 13/3, 14, 22/1, 22/2, 23, 24, 25, 67/2 oraz część dz. ew. nr 46 obręb 4-13-04, dz. ew. nr  2/1, 2/2, 3, 4, 6, 7, 10, 11, 39/1, 39/2, 40, 42/1, 42/2, 50, 51,52,  53/1, 54, 103 oraz część dz. ew. nr 31 obręb 4-13-05

 

[załącznik w formacie .pdf] 2020-07-15_Środkowa_zał._urb._zakończenie.pdf [pobierz]

 

Informacje o dokumencie:

Jednostka:  
Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Warszawie

Wytworzył:  
MWKZ
Opublikował:
Zespół IT

Data wytworzenia: 15.07.2020r

Data publikacji: 16.07.2020 r.

Data aktualizacji

-----------------------------------------

Obwieszczenie Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków dotyczące zawiadomienia w sprawie wpisu do rejestru zabytków nieruchomych województwa mazowieckiego historycznego układu urbanistycznego miasta Piaseczna

 

[załącznik w formacie .pdf] 2020-07-10 układ urbanistyczny Piaseczna.pdf [pobierz]

 

Informacje o dokumencie:

Jednostka:  
Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Warszawie

Wytworzył:  
MWKZ
Opublikował:
Zespół IT

Data wytworzenia: 29.06.2020r

Data publikacji: 13.07.2020 r.

Data aktualizacji

-----------------------------------------

Obwieszczenie Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków dotyczące decyzji w sprawie wpisu do rejestru zabytków nieruchomych województwa mazowieckiego kamienicy Kiersnowskich, wzniesionej według projektu Edwarda Lilpopa, położonej w Warszawie przy ul. Brackiej 18 wraz z terenem posesji

 

[załącznik w formacie .pdf] Bracka 18 zawiadomienie.pdf[pobierz]

 

Informacje o dokumencie:

Jednostka:  
Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Warszawie

Wytworzył:  
MWKZ
Opublikował:
Zespół IT

Data wytworzenia: 29.06.2020r

Data publikacji: 2.07.2020 r.

Data aktualizacji

-----------------------------------------

Obwieszczenie Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o oględzinach w związku z postępowaniem w sprawie wpisu do rej. zabytków założenia urbanistycznego ul. Środkowej w Warszawie, dzielnica Praga Północ, dz. ew. nr 45, 46/1, 53, 55, 56 obręb 4-13-01, dz. ew. nr 1, 4, 5, 7, 8/1, 8/2, 13/1, 13/2, 13/3, 14, 22/1, 22/2, 23, 24, 25, 67/2 oraz część dz. ew. nr 46 obręb 4-13-04, dz. ew. nr  2/1, 2/2, 3, 4, 6, 7, 10, 11, 39/1, 39/2, 40, 42/1, 42/2, 50, 51,52,  53/1, 54, 103 oraz część dz. ew. nr 31 obręb 4-13-05.

 

[załącznik w formacie .pdf] 2020-06-22 _Srodkowa_ogledziny_zawiadomienie.pdf [pobierz]

 

Informacje o dokumencie:

Jednostka:  
Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Warszawie

Wytworzył:  
MWKZ
Opublikował:
Zespół IT

Data wytworzenia: 22.06.2020r

Data publikacji: 26.06.2020 r.

Data aktualizacji

-----------------------------------------

Ogłoszenie Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o wpisaniu zespołu budowlanego - zespołu domów dochodowych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych położonego przy ul. Filtrowej 62 i ul. J. U. Niemcewicza 3 w Warszawie do księgi rejestru zabytków na podstawie ostatecznej decyzji Lubelskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z 9.10.2019 r.

 

[załącznik w formacie .pdf] zawiadomienie_o_numerze_rejestru.pdf [pobierz]

 

Informacje o dokumencie:

Jednostka:  
Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Warszawie

Wytworzył:  
Wydział Rejestru i Dokumentacji Zabytków
Opublikował:
Zespół IT

Data wytworzenia: 14.05.2020r

Data publikacji: 26.06.2020 r.

Data aktualizacji

-----------------------------------------

Ogłoszenie Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o wszczęciu postępowania administracyjnego z urzędu w sprawie wpisu do rejestru zabytków nieruchomych województwa mazowieckiego historycznego układu urbanistycznego miasta Piaseczna.

 

[załącznik w formacie .pdf] Zawiadomienie.pdf [pobierz]

[załącznik w formacie .pdf] Zalacznik_graficzny_do_zawiadomienia.pdf [pobierz]

 

Informacje o dokumencie:

Jednostka:  
Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Warszawie

Wytworzył:  
Wydział Rejestru i Dokumentacji Zabytków
Opublikował:
Zespół IT

Data wytworzenia: 24.06.2020r

Data publikacji: 25.06.2020 r.

Data aktualizacji

-----------------------------------------

Obwieszczenie Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o wpisaniu do księgi rejestru zabytków nieruchomych województwa mazowieckiego pod nr A-1569 Domu podoficerskiego Funduszu Kwaterunku Wojskowego w Warszawie, wg proj. Kazimierza Tołłoczki, wzniesiony w l. 1928-1929 przy ul. Szwoleżerów 7 wraz z terenem, w dzielnicy Śródmieście, (dz. ew. nr 21 i część dz. ew. nr 20/5 z obrębu 5-06-13), objętego ostateczną decyzją nr 25/2020 z dnia 13 marca 2020 r.

 

[załącznik w formacie .pdf] Obwieszczenie.pdf [pobierz]

 

Informacje o dokumencie:

Jednostka:  
Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Warszawie

Wytworzył:  
Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków
Opublikował:
Zespół IT

Data wytworzenia: 22.06.2020r

Data publikacji: 24.06.2020 r.

Data aktualizacji

-----------------------------------------

Obwieszczenie Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o postanowieniu z dn. 16.06.2020 r. wszczęcia postępowania w sprawie wpisu do rejestru zabytków założenia urbanistycznego ul. Środkowej w Warszawie, dzielnica Praga Północ, dz. ew. nr 45, 46/1, 53, 55, 56 obręb 4-13-01, dz. ew. nr 1, 4, 5, 7, 8/1, 8/2, 13/1, 13/2, 13/3, 14, 22/1, 22/2, 23, 24, 25, 67/2 oraz część dz. ew. nr 46 obręb 4-13-04, dz. ew. nr  2/1, 2/2, 3, 4, 6, 7, 10, 11, 39/1, 39/2, 40, 42/1, 42/2, 50, 51,52,  53/1, 54, 103 oraz część dz. ew. nr 31 obręb 4-13-05

 

[załącznik w formacie .pdf] 5140.1.15.2020_Warszawa_Srodkowa_zal_urbanistyczne.pdf [pobierz]

 

Informacje o dokumencie:

Jednostka:  
Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Warszawie

Wytworzył:  
Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków
Opublikował:
Zespół IT

Data wytworzenia: 16.06.2020r

Data publikacji: 18.06.2020 r.

Data aktualizacji

-----------------------------------------

Obwieszczenie Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o przeprowadzeniu nowego dowodu w sprawie wpisu do rejestru zabytków nieruchomych województwa mazowieckiego otoczenia założenia dworsko-parkowego w Brześcach, gm. Góra Kalwaria oraz o zakończeniu postępowania dowodowego.

 

[załącznik w formacie .pdf] zawiadomienie_MWKZ_o_zakonczeniu_postepowania.pdf [pobierz]

 

Informacje o dokumencie:

Jednostka:  
Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Warszawie

Wytworzył:  
Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków
Opublikował:
Zespół IT

Data wytworzenia: 22.05.2020 r.

Data publikacji: 01.06.2020 r.

Data aktualizacji

-----------------------------------------

Obwieszczenie Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków dotyczące decyzji w sprawie wpisu do rejestru zabytków nieruchomych województwa mazowieckiego kamienicy Kiersnowskich, wzniesionej według projektu Edwarda Lilpopa, położonej w Warszawie przy ul. Brackiej 18 wraz z terenem posesji

 

[załącznik w formacie .pdf] Bracka 18 decyzja obwieszczenie [pobierz]

 

Informacje o dokumencie:

Jednostka:  
Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Warszawie

Wytworzył:  
Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków
Opublikował:
Zespół IT

Data wytworzenia: 13.05.2020 r.

Data publikacji: 13.05.2020 r.

Data aktualizacji

-----------------------------------------

 

Udostepnienie akt w sprawie wydania decyzji pozwalającej na archeologiczne badania powierzchniowe w obrębie działek zlokalizowanych na terenie Gminy Pokrzywnica oraz Gminy i Miasta Pułtusk, w granicach planowanej obwodnicy Pułtuska, w ciągu drogi krajowej nr 61.

Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków udostępnia niniejszym akta postępowania wszczętego w Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków w Warszawie Delegatura w Ciechanowie,
Na wniosek Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad
w sprawie wydania decyzji pozwalającej na archeologiczne badania powierzchniowe w obrębie działek zlokalizowanych na terenie Gminy Pokrzywnica oraz Gminy i Miasta Pułtusk, w granicach planowanej obwodnicy Pułtuska, w ciągu drogi krajowej nr 61, w miejscowościach:

Gmina Pokrzywnica:
Strzyże, Łubienica Supernuki, Łubienica, Olbrachcice, Koziegłowy

Gmina i Miasto Pułtusk:
Kacice, Jeżewo, Płocochowo, Olszak, Kleszewo, Lipa, Chmielewo, Przemiarowo, Głodowo, Pułtusk obręb 17, Pułtusk obręb 16, Pułtusk obręb 12, Pułtusk Obręb 11, Pułtusk obręb 9, Pułtusk obręb 8, Pułtusk obręb 1, Pułtusk obręb 2, Pułtusk obręb 3

 

[załącznik w formacie .zip] Dokumenty.zip [pobierz]

 

Informacje o dokumencie:

Jednostka:  
Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Warszawie Delegatura w Ciechanowie

Wytworzył:  
Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Opublikował:
Zespół IT

Data wytworzenia: 14.04.2020r.

Data publikacji: 14.04.2020 r.

Data aktualizacji

-----------------------------------------

 

Obwieszczenie Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o wydaniu decyzji Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dn. 17.01.2020 r. w związku z wpisem do rejestru zabytków nieruchomych województwa mazowieckiego historycznego zespołu budowlanego tzw. „białych bloków”, położonego na terenie nieruchomości nr ew. 32/3, 32/4, i 32/5 przy ul. Mickiewicza 94, 95 i 96 w Nowym Dworze Mazowieckim.

 

[załącznik w formacie PDF] Plik.pdf [pobierz]

 

Informacje o dokumencie:

Jednostka:  
Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Warszawie

Wytworzył:  
Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Opublikował:
Zespół IT

Data wytworzenia: 17.01.2020r.

Data publikacji: 19.03.2020 r.

Data aktualizacji

-----------------------------------------

 

Obwieszczenie Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o wydaniu decyzji nr 25/2020 z dn. 16.03.2020 r. w sprawie wpisu do rejestru zabytków nieruchomych Domu podoficerskiego Funduszu Kwaterunku Wojskowego w Warszawie przy ul. Szwoleżerów 7.

 

[załącznik w formacie PDF] Szwoleżerów 7 dec. 25-2020.pdf [pobierz]

 

Informacje o dokumencie:

Jednostka:  
Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Warszawie

Wytworzył:  
Aldona Tołysz
Opublikował:
Zespół IT

Data wytworzenia: 17.03.2020r.

Data publikacji: 18.03.2020 r.

Data aktualizacji

-----------------------------------------

Obwieszczenie Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wpisu do rejestru zabytków kamienicy położonej przy ul. Brackiej 18 w Warszawie w dzielnicy Śródmieście.

 

[załącznik w formacie PDF] Bracka 18 zakończenie postępowania dowodowego.pdf [pobierz]

 

Informacje o dokumencie:

Jednostka:  
Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Warszawie

Wytworzył:  
Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków
Opublikował:
Zespół IT

Data wytworzenia: 12.02.2020r.

Data publikacji: 17.02.2020 r.

Data aktualizacji

-----------------------------------------

Obwieszczenie Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie wpisu do rejestru zabytków nieruchomych Domu podoficerskiego Funduszu Kwaterunku Wojskowego w Warszawie przy ul. Szwoleżerów 7.

 

[załącznik w formacie PDF] 2020-01-21 Szwoleżerów 7 zakończenie.pdf [pobierz]

 

Informacje o dokumencie:

Jednostka:  
Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Warszawie

Wytworzył:  
Aldona Tołysz
Opublikował:
Zespół IT

Data wytworzenia: 21.01.2020r.

Data publikacji: 23.01.2020 r.

Data aktualizacji

-----------------------------------------

Ogłoszenie Lubelskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o decyzji Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z 4.12.2019 r. utrzymującej w mocy decyzję Lubelskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z 9.10.2019 r. w sprawie wpisu do rejestru zabytków zespołu domów dochodowych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych przy ul. Filtrowej 62 i ul. J. U. Niemcewicza 3 w Warszawie.

 

[załącznik w formacie PDF] decyzja MKiDN.pdf [pobierz]

 

[załącznik w formacie PDF] ogłoszenie LWKZ.pdf [pobierz]

 

Informacje o dokumencie:

Jednostka:  
Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Warszawie

Wytworzył:  
Lubelski Wojewódzki Konserwator Zabytków
Opublikował:
Zespół IT

Data wytworzenia:30.12.2019r.

Data publikacji: 23 Grudnia 2019 r.

Data aktualizacji

-----------------------------------------

Obwieszczenie Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o zwołaniu oględzin Domu podoficerskiego Funduszu Kwaterunku Wojskowego w Warszawie przy ul. Szwoleżerów 7 w związku z postępowaniem administracyjnym w sprawie wpisu do rejestru zabytków nieruchomych.

 

[załącznik w formacie PDF] Zawiadomienie.pdf [pobierz]

 

Informacje o dokumencie:

Jednostka:  
Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Warszawie

Wytworzył:  
Aldona Tołysz
Opublikował:
Zespół IT

Data wytworzenia: 20 Grudnia 2019 r.

Data publikacji: 23 Grudnia 2019 r.

Data aktualizacji

-----------------------------------------

Postanowienie Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 30 października 2019 r. dotyczące sprostowania oczywistej pomyłki w decyzji  MWKZ nr 554/2019 z dnia 3.10.2019 r. w sprawie wpisania do rejestru zabytków układu urbanistycznego części zespołu dawnych koszar w Komorowie, gm. Ostrów Mazowiecka, pow. ostrowski.

 

[załącznik w formacie PDF] Postanowienie.pdf [pobierz]

 

Informacje o dokumencie:

Jednostka:  
WUOZ Delegatura w Ostrołęce

Wytworzył:  
Agnieszka Sagało-Sadowska
Opublikował:
Zespół IT

Data wytworzenia: 30 października 2019 r.

Data publikacji: 5 listopada 2019 r.

Data aktualizacji

-----------------------------------------

Obwieszczenie Lubelskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o wniesieniu odwołania od decyzji z 9.10.2019 r. w sprawie wpisu do rejestru zabytków zespołu domów dochodowych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych przy ul. Filtrowej 62 i ul. J. U. Niemcewicza 3 w Warszawie, wraz z terenem posesji.

 

[załącznik w formacie PDF] Ogłoszenie.pdf [pobierz]

[załącznik w formacie PDF] Pismo.pdf [pobierz]

 

Informacje o dokumencie:

Jednostka:  
Lubelski Wojewódzki Konserwator Zabytków

Wytworzył:  
Lubelski Wojewódzki Konserwator Zabytków
Opublikował:
Zespół IT

Data wytworzenia: 25 października 2019 r.

Data publikacji: 4 listopada 2019 r.

Data aktualizacji

-----------------------------------------

Obwieszczenie Lubelskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków nr 4/2019  o wydaniu decyzji w postępowaniu administracyjnym  w sprawie wpisu do rejestru zabytków zespołu domów dochodowych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych przy ul. Filtrowej 62 i ul. J. U. Niemcewicza 3 w Warszawie, wraz z terenem posesji.

 

[załącznik w formacie PDF] decyzja LWKZ.pdf [pobierz]

[załącznik w formacie PDF] obwieszczenie LWKZ nr 4.pdf [pobierz]

 

Informacje o dokumencie:

Jednostka:  
Lubelski Wojewódzki Konserwator Zabytków

Wytworzył:  
Lubelski Wojewódzki Konserwator Zabytków
Opublikował:
Zespół IT

Data wytworzenia: 09 października 2019 r.

Data publikacji: 16 października 2019 r.

Data aktualizacji

-----------------------------------------

Obwieszczenie decyzji 554/2019 z dnia 03 października 2019 r. Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w sprawie wpisania do rejestru zabytków układu urbanistycznego części zespołu dawnych koszar w Komorowie, gm. Ostrów Mazowiecka, pow. ostrowski

 

[załącznik w formacie PDF] decyzja LWKZ.pdf [pobierz]

 

Informacje o dokumencie:

Jednostka:  
Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Warszawie Delegatura w Ostrołęce

Wytworzył:  
Agnieszka Sagało-Sadowska
Opublikował:
Zespół IT

Data wytworzenia: 03 października 2019 r.

Data publikacji: 10 października 2019 r.

Data aktualizacji

-----------------------------------------

Obwieszczenie Lubelskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków nr 3/2019 o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wpisu do rejestru zabytków zespołu domów dochodowych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych przy ul. Filtrowej 62 i ul. J. U. Niemcewicza 3 w Warszawie.

 

[załącznik w formacie PDF] [pobierz]

Informacje o dokumencie:

Jednostka:  
Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Warszawie, Wydział Rejestru Zabytków i Dokumentacji

Wytworzył:  
Lubelski Wojewódzki Konserwator Zabytków
Opublikował:
Zespół IT

Data wytworzenia: 28 sierpień 2019 r.

Data publikacji: 04.09.2019

Data aktualizacji

-----------------------------------------

Obwieszczenie Lubelskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków zawiadamiające strony postępowania o nowym dowodzie w sprawie wpisu do rejestru zabytków zespołu domów dochodowych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych przy ul. Filtrowej 62 i ul. J. U. Niemcewicza 3.

 

[załącznik w formacie PDF] [pobierz]

Informacje o dokumencie:

Jednostka:  
Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Warszawie, Wydział Rejestru Zabytków i Dokumentacji

Wytworzył:  
Lubelski Wojewódzki Konserwator Zabytków
Opublikował:
Zespół IT

Data wytworzenia: 02 sierpień 2019 r.

Data publikacji: 08.08.2019

Data aktualizacji

-----------------------------------------

Postanowienie  dopuszczające organizację społeczną Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Ekologii" do udziału na prawach strony w postępowaniu, wszczętym w dniu 10.08.2018 r., w sprawie wpisania do rejestru zabytków nieruchomych otoczenia założenia dworskiego w Brześcach, gm. Góra Kalwaria, wpisanego do rejestru zabytków decyzjami z 7.01.1962 oraz z 19.03.2001 zmienionymi decyzją z 14.01.2015 r.

 

[załącznik w formacie PDF] [pobierz]

Informacje o dokumencie:

Jednostka:  
Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Warszawie, Wydział Rejestru Zabytków i Dokumentacji

Wytworzył:  
Marcin Dawidowicz
Opublikował:
Zespół IT

Data wytworzenia: 18 czerwc 2019 r.

Data publikacji: 27 czerwca 2019 r.

Data aktualizacji

-----------------------------------------

Obwieszczenie o zakończeniu postępowania w sprawie wpisu do rejestru zabytków układu urbanistycznego części zespołu dawnych koszar w Komorowie, gm. Ostrów Mazowiecka, pow. Ostrowski.

 

[załącznik w formacie PDF] [pobierz]

Informacje o dokumencie:

Jednostka:  
WUOZ Delegatura w Ostrołęce

Wytworzył:  
Agnieszka Sagało-Sadowska
Opublikował:
Zespół IT

Data wytworzenia: 28 maja 2019 r.

Data publikacji: 04 czerwca 2019 r.

Data aktualizacji

-----------------------------------------

Obwieszczenie Lubelskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków zawiadamiające strony postępowania o terminie przeprowadzenia oględzin zespołu domów dochodowych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych przy ul. Filtrowej 62 i J. U. Niemcewicza 3 w Warszawie w związku z postępowaniem w sprawie wpisu do rejestru zabytków.

 

[załącznik w formacie PDF] [pobierz]

Informacje o dokumencie:

Jednostka:  
Lubelski Wojewódzki Konserwator Zabytków

Wytworzył:  
Dariusz Kopciowski
Opublikował:
Zespół IT

Data wytworzenia: 23.04.2019 r.

Data publikacji: 10.05.2019

Data aktualizacji

-----------------------------------------

Zawiadomienie Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w sprawie postępowania w przedmiocie wpisu do rejestru zabytków nieruchomych województwa mazowieckiego zespołu dworskiego w Łukomiu gm. Rościszewo w historycznych granicach wraz z otoczeniem.

 

[załącznik w formacie PDF] [pobierz]

Informacje o dokumencie:

Jednostka:  
Wojewódzki Urząd ochrony Zabytków w Warszawie

Wytworzył:  
Jakub Lewicki
Opublikował:
Zespół IT

Data wytworzenia: 24.04.2019 r.

Data publikacji: 25.04.2019

Data aktualizacji

-----------------------------------------

Postanowienie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego o wyznaczeniu Lubelskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków do załatwienia sprawy wpisu do rejestru zabytków zespołu domów dochodowych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych przy ul. Filtrowej 62 i J. U. Niemcewicza 3 w Warszawie.

 

[załącznik w formacie PDF] [pobierz]

Informacje o dokumencie:

Jednostka:  
Wojewódzki Urząd ochrony Zabytków w Warszawie

Wytworzył:  
Dominika Mikosz
Opublikował:
Zespół IT

Data wytworzenia: 22.02.2019 r.

Data publikacji: 22.02.2019

Data aktualizacji

-----------------------------------------

Zawiadomienie o oględzinach w ramach postępowania administracyjnego w sprawie wpisu do rejestru zabytków układu urbanistycznego części zespołu dawnych koszar w Komorowie gm. Ostrów Mazowiecka.

 

[załącznik w formacie PDF] [pobierz]

Informacje o dokumencie:

Jednostka:  
WUOZ Delegatura w Ostrołęce

Wytworzył:  
Agnieszka Sagało-Sadowska
Opublikował:
Zespół IT

Data wytworzenia: 19 października 2018 r.

Data publikacji: 19.11.2018

Data aktualizacji

-----------------------------------------

Wniosek o wyłączenie pracownika organu administracji publicznej od udziału w postępowaniu w sprawie wpisu do rejestru zabytków zespołu domów dochodowych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, położonego przy ul. Filtrowej 62 i ul. Niemcewicza 3 w Warszawie.

 

[załącznik w formacie PDF] [pobierz]

Informacje o dokumencie:

Jednostka:  
Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Warszawie

Wytworzył:  
Dominika Mikosz
Opublikował:
Zespół IT

Data wytworzenia: 31 października 2018 r.

Data publikacji:  09.11.2018

Data aktualizacji

-----------------------------------------

Postanowienie MWKZ nr 612/2018 o dopuszczeniu organizacji społecznej – Stowarzyszenie „Wizna 1939” z siedzibą w Wołominie do udziału na prawach strony w postępowaniu administracyjnym w sprawie wpisu do rejestru zabytków układu urbanistycznego części zespołu dawnych koszar w Komorowie gm. Ostrów Mazowiecka.

 

[załącznik w formacie PDF] [pobierz]

Informacje o dokumencie:

Jednostka:  
WUOZ Delegatura w Ostrołęce

Wytworzył:  
Agnieszka Sagało-Sadowska
Opublikował:
Zespół IT

Data wytworzenia: 18.10.2018 r.

Data publikacji:  25.10.2018

Data aktualizacji

-----------------------------------------

Postanowienie Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków nr W/933/2018 z dnia 9 października 2018 r., w sprawie uzgodnienia pozwolenia na prace budowlane dla inwestycji pn.: Budowa II linii metra w Warszawie - II etap realizacji odcinka zachodniego, od szlaku za stacją „Księcia Janusza” do torów odstawczych za stacją C4 w zakresie budowy stacji C4 z torami odstawczymi (wyznaczonej pikietażami: tor lewy od 46+51,303 do 52+46,459, tor od 46+47,846 do 52+45,900), rozbudowa i przebudowa infrastruktury towarzyszącej — wynikające z budowy metra”. Adres zamierzenia: obręb 6-11-03, działki 0 nr ew.: 78/1 cz., 78/2cz., 78/6cz., 135/2, 147/4, 150, 151, 153/25cz., 153/27cz.,153/28cz.,153/29cz., 154/1, 154/2, 154/3, 154/4, 154/5, 154/6, 154/8, 154/1 1, 1 54/12, 154/26cz.,154/27, 154/28, 154/29, 154/30, 154/31, 154/32, 154/33, 154/34, 154/35, 54/36, 154/37, 154/38,154/39, 154/40, 154/41, 154/42, 154/43, 154/44, 154/45, 154/46cz., 154/47, 154/48, 156, 160/1,160/2; obręb 6-11-04, działki o nr ew.: 25/2cz., 142/1 Ocz.; obręb 6-11-06, działki o nr ew.: 15/7cz.,1 5/9cz., 22/3, 22/4, 22/5, 23/2cz., 23/4,23/5cz., 24/3, 24/4cz., 25/2cz., 30/2cz., 31 cz., 32cz., 41/1 ocz., 42/1, 42/2, 42/3, 42/4, 42/5, 42/6, 42/7, 42/8, 42/9, 42/10, 53cz., 54,55/2cz., obręb 6-11-10, działki 0 nr ew.: 1/2, 1/3cz., 1/1 Ocz., 1/1 1, 1/12, 1/13, 1/14, 1/15, 1/16, 1/17, 1/18, 1/19, 1/20, 1/21, 1/22, 1/23, 1/24, 1/25, 3/8 Icz., 3/83, 3/84, 5/1 1 cz., 5/3 1, 5/32, 5/35cz., 5/36cz., 5/37cz., 5/38cz., 5/40cz., 5/79cz.,5/95, 5/96, 5/97, 5/98, 23/3cz., 23/5cz., 23/7, 23/8cz., 25cz.; obręb 6-11-11, działki o nr ew.: 1/4cz.,1/5cz., 1/14, 1/15, 1/16, 1/17, 1/18, 1/19, 1/20, 1/21, 1/22cz., 2/1 cz., 3/1, 3/20cz., 3/2 Icz., 3/22cz., 3/23cz., 3/29, 3/30, 3/31, 3/32cz; jednostka ew. 146502 8, Dzielnica Bemowo, w m. Warszawa.

 

[załącznik w formacie PDF] [pobierz]

Informacje o dokumencie:

Jednostka:  
Wydział Zabytków Warszawy

Wytworzył:  
Dorota Bagińska
Opublikował:
Zespół IT

Data wytworzenia: 09 października 2018 r.

Data publikacji:  09.10.2018

Data aktualizacji

-----------------------------------------

Zawiadomienie MWKZ z 04 października 2018 r. w sprawie przeprowadzenia oględzin otoczenia założenia dworskiego w Brześcach, wobec którego trwa postępowanie w sprawie wpisania do rejestru zabytków

 

[załącznik w formacie PDF] [pobierz]

Informacje o dokumencie:

Jednostka:  
Wydział Rejestru Zabytków i Dokumentacji WUOZ w Warszawie

Wytworzył:  
Damian Maniakowski
Opublikował:
Zespół IT

Data wytworzenia: 04 października 2018 r.

Data publikacji:  04.10.2018

Data aktualizacji

-----------------------------------------

Zawiadomienie Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z 22 sierpnia 2018 roku o wpisaniu do księgi rejestru zabytków nieruchomych województwa mazowieckiego pod numerem  rejestru A-1430 układu urbanistycznego i zespołu budowlanego Osiedla Posłów i Senatorów Polskiej Partii Socjalistycznej, zwanego również Kolonią Praussa, powstałego w latach 1925-1927, położonego w Warszawie, w dzielnicy Praga-Południe, wraz z terenem otoczenia.

 

[załącznik w formacie PDF] [pobierz]

Informacje o dokumencie:

Jednostka:  
Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Warszawie

Wytworzył:  
Dominika Mikosz
Opublikował:
Zespół IT

Data wytworzenia: 22.08.2018

Data publikacji:  29.08.2018

Data aktualizacji

-----------------------------------------

Postanowienie Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o nadaniu rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji nr 620/2018 z dnia 8 maja 2018 r., wpisującej do rejestru zabytków nieruchomych układ urbanistyczny i zespół budowlany Osiedla Posłów i Senatorów Polskiej Partii Socjalistycznej, zwanego również Kolonią Praussa, powstałego w latach 1925-1927, położonego w Warszawie, w dzielnicy Praga-Południe, wraz z terenem otoczenia.

 

[załącznik w formacie PDF] [pobierz]

Informacje o dokumencie:

Jednostka:  
Wojewódzki Urząd ochrony Zabytków w Warszawie

Wytworzył:  
Dominika Mikosz
Opublikował:
Zespół IT

Data wytworzenia: 14.05.2018

Data publikacji:  17.05.2018

Data aktualizacji

-----------------------------------------

Decyzja Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków nr 633/2018 z dnia 8 maja 2018 r., wpisująca do rejestru zabytków nieruchomych województwa mazowieckiego zespół budowlany złożony z trzech budynków mieszkalnych, tak zwanych „białych bloków”, wzniesiony w 2. połowie lat 30. XX w., położony w Nowym Dworze Mazowieckim przy ul. Mickiewicza 94, 95, 96, (gm. Nowy Dwór Mazowiecki, pow. Nowodworski).

 

[załącznik w formacie PDF] [pobierz]

Informacje o dokumencie:

Jednostka:  
Wojewódzki Urząd ochrony Zabytków w Warszawie, Wydział Rejestru Zabytków i Dokumentacji

Wytworzył:  
Olga Strycharczyk
Opublikował:
Helpdesk IT

Data wytworzenia: 08.05.2018

Data publikacji:  09.05.2018

Data aktualizacji

-----------------------------------------

Decyzja Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków wpisująca do rejestru zabytków nieruchomych układ urbanistyczny i zespół budowlany Osiedla Posłów i Senatorów Polskiej Partii Socjalistycznej, zwanego również Kolonią Praussa, powstałego w latach 1925-1927, położonego w Warszawie, w dzielnicy Praga-Południe, wraz z terenem otoczenia.

 

[załącznik w formacie PDF] [pobierz]

Informacje o dokumencie:

Jednostka:  
Wojewódzki Urząd ochrony Zabytków w Warszawie, Wydział Rejestru Zabytków i Dokumentacji

Wytworzył:  
Dominika Mikosz
Opublikował:
Helpdesk IT

Data wytworzenia: 08.05.2018

Data publikacji:  08.05.2018

Data aktualizacji

-----------------------------------------

Zawiadomienie Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z 22 marca 2018 roku o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wpisania do rejestru zabytków nieruchomych województwa mazowieckiego układu urbanistycznego i zespołu budowalnego Osiedla Posłów i Senatorów Polskiej Partii Socjalistycznej, zwanego również Kolonią Praussa, powstałego w latach 1925-1927, położonego w Warszawie w granicach wyznaczonych ulicami: Szaserów, Chłopickiego, Boremlowskiej i Żółkiewskiego.

 

[załącznik w formacie PDF] [pobierz]

Informacje o dokumencie:

Jednostka:  
Wydział Rejestru Zabytków i Dokumentacji

Wytworzył:  
Dominika Mikos
Opublikował:
Michał Czeredys

Data wytworzenia: 22.03.2018

Data publikacji:  22.03.2018

Data aktualizacji

 

Tytuł dokumentu: Zawiadomienie o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wpisu do rejestru zabytków nieruchomych zespołu budowlanego, złożonego z trzech budynków mieszkalnych tzw. "białych bloków", wzniesionego w latach 30-tych XX wieku, położonego w Nowym Dworze Mazowieckim przy ul. Mickiewicza 94, 95, 96, gm. Nowy Dwór Mazowiecki, pow. nowodworski (ww. budynki posadowione są na działkach ew. nr 32/3, 32/4, 32/5).

 

[załącznik w formacie PDF] [pobierz]

Informacje o dokumencie:

Jednostka:  
Wydział Rejestru Zabytków i Dokumentacji

Wytworzył:  
Olga Strycharczyk
Opublikował:
Damian Kozłowski

Data wytworzenia: 20.03.2018

Data publikacji:  21.03.2018

Data aktualizacji

Tytuł dokumentu:Pozwolenie na prowadzenie badań archeologicznych na terenie inwestycji drogowej: „budowa węzła „Lubelska” na przecięciu dróg ekspresowych S2 i S17 do autostrady A2”

 

[załącznik w formacie PDF] [pobierz]

Informacje o dokumencie:

Jednostka:  
Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Warszawie, Wydział Archeologii

Wytworzył:  
Mariusz Wiśniewski
Opublikował:
Damian Kozłowski

Data wytworzenia: 13.02.2018

Data publikacji:  13.02.2018

Data aktualizacji

 

Tytuł dokumentu: Pozwolenie na prowadzenie badań archeologicznych na terenie inwestycji drogowej: „budowa drogi ekspresowej S2 – POŁUDNIOWA OBWODNICA WARSZAWY na odcinku węzła „Puławska” do węzła „Lubelska” - Zadanie „A” – Budowa drogi ekspresowej S2 – POŁUDNIOWA OBWODNICA WARSZAWY na odcinku od węzła „Puławska” (bez węzła) do węzła „Przyczółkowa” (bez węzła) o długości ok. 4,6 km”.

 

[załącznik w formacie PDF] [pobierz]

Informacje o dokumencie:

Jednostka:  
Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Warszawie, Wydział Archeologii

Wytworzył:  
Mariusz Wiśniewski
Opublikował:
Damian Kozłowski

Data wytworzenia: 06.02.2018

Data publikacji:  07.02.2018

Data aktualizacji

 

Zawiadomienie o toczącym się postępowaniu administracyjnym w sprawie wpisu do rejestru zabytków nieruchomych zespołu budowlanego, złożonego z trzech budynków mieszkalnych tzw. "białych bloków", wzniesionego w latach 30-tych XX wieku, położonego w Nowym Dworze Mazowieckim przy ul. Mickiewicza 94, 95, 96, gm. Nowy Dwór Mazowiecki, pow. nowodworski (ww. budynki posadowione są na działkach ew. nr 32/3, 32/4, 32/5), w związku z decyzją Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 05.09.2016 r.

 

[załącznik w formacie PDF] [pobierz]

Informacje o dokumencie:

Jednostka:  
Wydział Rejestru Zabytków i Dokumentacji

Wytworzył:  
Olga Strycharczyk
Opublikował:
Damian Kozłowski

Data wytworzenia: 06.02.2018

Data publikacji:  07.02.2018

Data aktualizacji

 

Decyzja Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 12 stycznia 2018 roku uchylającą decyzję MWKZ NR 816/2017 z dnia 27 czerwca 2017 roku wpisującą do rejestru zabytków nieruchomych województwa mazowieckiego UKŁAD URBANISTYCZNY ORAZ ZESPÓŁ BUDOWLANY OSIEDLA POSŁÓW I SENATORÓW POLSKIEJ PARTII SOCJALISTYCZNEJ, zwanego również Kolonią Praussa, powstały w latach 1925-1927, położony w Warszawie, w dzielnicy Praga-Południe, wraz z terenem otoczenia.

 

[załącznik w formacie PDF] [pobierz]

Informacje o dokumencie:

Jednostka:  
Wydział Rejestru Zabytków i Dokumentacji

Wytworzył:  
Damian Maniakowski
Opublikował:
Damian Kozłowski

Data wytworzenia: 30.01.2018

Data publikacji:  30.01.2018

Data aktualizacji

 

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia na przeprowadzenie badań archeologicznych na terenie inwestycji drogowej: „budowa węzła „Lubelska” na przecięciu dróg ekspresowych S2 i S17 do autostrady A2”

 

[załącznik w formacie PDF] [pobierz]

Informacje o dokumencie:

Jednostka:  
Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Warszawie, Wydział Archeologii

Wytworzył:  
Mariusz Wiśniewski
Opublikował:
Damian Kozłowski

Data wytworzenia: 19.01.2018

Data publikacji:  22.01.2018

Data aktualizacji

 

Pismo MWKZ z 08 stycznia 2018 r. przekazujące do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego odwołanie od decyzji Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków nr 501/2017 z 28 kwietnia 2017 r. wpisującej do rejestru zabytków nieruchomych zespół budowlany Zakładów Mechanicznych „Ursus” położonych w Warszawie przy ul. Traktorzystów, uzupełnionej postanowieniem nr 766/2017 z 06 grudnia 2017 r..

 

[załącznik w formacie PDF] [pobierz]

Informacje o dokumencie:

Jednostka:  
Wydział Rejestru Zabytków i Dokumentacji WUOZ w Warszawie

Wytworzył:  
Damian Maniakowski
Opublikował:
Damian Kozłowski

Data wytworzenia: 08.01.2018

Data publikacji:  16.01.2018

Data aktualizacji

 

Tytuł dokumentu: Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia na przeprowadzenie badań archeologicznych na terenie inwestycji drogowej: „budowa drogi ekspresowej S2 – POŁUDNIOWA OBWODNICA WARSZAWY na odcinku węzła „Puławska” do węzła „Lubelska” - Zadanie „A” – Budowa drogi ekspresowej S2 – POŁUDNIOWA OBWODNICA WARSZAWY na odcinku od węzła „Puławska” (bez węzła) do węzła „Przyczółkowa” (bez węzła) o długości ok. 4,6 km”.

 

[załącznik w formacie PDF] [pobierz]

Informacje o dokumencie:

Jednostka:  
Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Warszawie, Wydział Archeologii

Wytworzył:  
Mariusz Wiśniewski
Opublikował:
Damian Kozłowski

Data wytworzenia: 15.01.2018

Data publikacji:  16.01.2018

Data aktualizacji

 

Postanowienie Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków uzupełniające decyzję własną nr 501/2017 z 28 kwietnia 2017 r. wpisującą do rejestru zabytków nieruchomych zespół budowlany Zakładów Mechanicznych „Ursus”, powstałego po roku 1923, położonego w Warszawie przy ul. Traktorzystów, wraz z otoczeniem.

 

[załącznik w formacie PDF] [pobierz]

Informacje o dokumencie:

Jednostka:  
Wojewódzki Urząd ochrony Zabytków w Warszawie,

Wydział Rejestru Zabytków i Dokumentacji

Wytworzył:  
Damian Maniakowski
Opublikował:
Damian Kozłowski

Data wytworzenia: 06.12.2017

Data publikacji:  11.12.2017 

Data aktualizacji

 

Decyzja Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków wpisująca do rejestru zabytków pozostałości Transatlantyckiej Radiotelegraficznej Centrali Nadawczej (wraz z otoczeniem), położonej w Warszawie (dzielnica Bielany oraz Bemowo) i Babicach (gmina Stare Babice)

 

[załącznik w formacie PDF] [pobierz]

Informacje o dokumencie:

Jednostka:  
Wojewódzki Urząd ochrony Zabytków w Warszawie,

Wydział Rejestru Zabytków i Dokumentacji

Wytworzył:  
Kinga Lipke-Żurek
Opublikował:
Damian Kozłowski

Data wytworzenia: 01.12.2017

Data publikacji:  08.12.2017 

Data aktualizacji

 

Decyzja Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków umarzająca postępowanie administracyjne w sprawie wpisania do rejestru zabytków UKŁADU URBANISTYCZNEGO MIASTA OTWOCKA, powstałego w latach 1877-1939, ukształtowanego w obrębie czterech zasadniczych obszarów (nazwy zwyczajowe): ŚWIDER ZACHODNI, ŚRDMIEŚCIE, SOPLICOWO, ŚRÓDBORÓW .

 

[załącznik w formacie PDF] [pobierz]

Informacje o dokumencie:

Jednostka:  
Wydział Rejestru Zabytków i Dokumentacji
Wytworzył:  
Damian Maniakowski
Opublikował:
Damian Kozłowski

Data wytworzenia: 29 Listopad 2017 r.

Data publikacji:  05.12.2017 

Data aktualizacji

 

Pismo MWKZ z dnia 11 października 2017 r. przekazujące do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego zażalenia na postanowienie Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków nr 570/2017 z dn. 5 września 2017 r. o sprostowaniu oczywistej pomyłki w decyzji Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 30 listopada 1993 roku o wpisie do rejestru zabytków Fortu II „Wawrzyszew”.

 

[załącznik w formacie PDF] [pobierz]

Informacje o dokumencie:

Jednostka:  
Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Warszawie
Wytworzył:  
-
Opublikował:
Damian Kozłowski

Data wytworzenia: 11 Październik 2017 r.

Data publikacji:  18.10.2017 

Data aktualizacji


Pismo MWKZ z dnia 25 września 2017 r. przekazujące do Ministra Kultury i
Dziedzictwa Narodowego zażalenie na postanowienie Mazowieckiego Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków nr 570/2017 z dn. 5 września 2017 r. o sprostowaniu
oczywistej pomyłki w decyzji Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia
30 listopada 1993 roku o wpisie do rejestru zabytków Fortu II „Wawrzyszew”.

 

[załącznik w formacie PDF] [pobierz]

Informacje o dokumencie:

Jednostka:  
Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Warszawie
Wytworzył:  
-
Opublikował:
Damian Kozłowski

Data wytworzenia: 25 września 2017 r.

Data publikacji:  29.09.2017 

Data aktualizacji

 

Pismo MWKZ z dnia 24 lipca 2017 r. przekazujące do Ministra Kultury i
Dziedzictwa Narodowego odwołanie od decyzji Mazowieckiego Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków z dnia 27 czerwca 2017 roku wpisującej do rejestru
zabytków nieruchomych województwa mazowieckiego UKŁAD URBANISTYCZNY ORAZ
ZESPÓŁ BUDOWLANY OSIEDLA POSŁÓW I SENATORÓW POLSKIEJ PARTII SOCJALISTYCZNEJ,
zwany również Kolonią Praussa, powstały w latach 1925-1927, położony w
Warszawie, w dzielnicy Praga-Południe, wraz z terenem otoczenia.

 

[załącznik w formacie PDF] [pobierz]

Informacje o dokumencie:

Jednostka:  
Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Warszawie
Wytworzył:  
-
Opublikował:
Damian Kozłowski

Data wytworzenia: 24 lipca 2017 r.

Data publikacji:  02.08.2017 

Data aktualizacji

 

Zawiadomienie w sprawie wszczęcia postępowania o wpis do rejestru zabytków układu urbanistycznego części zespołu dawnych koszar w Komorowie, gm. Ostrów Mazowiecka

 

[załącznik w formacie PDF] [pobierz]

Informacje o dokumencie:

Jednostka:  
Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Warszawie, Delegatura w Ostrołęce
Wytworzył:  
Agnieszka Sagało-Sadowska
Opublikował:
Michał Czeredys

Data wytworzenia: 12 lipca 2017 r.

Data publikacji:  12.07.2017 

Data aktualizacji

 

Decyzja Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 27 czerwca 2017 roku wpisująca do rejestru zabytków nieruchomych województwa mazowieckiego UKŁAD URBANISTYCZNY ORAZ ZESPÓŁ BUDOWLANY OSIEDLA POSŁÓW I SENATORÓW POLSKIEJ PARTII SOCJALISTYCZNEJ, zwanego również Kolonią Praussa, powstały w latach 1925-1927, położony w Warszawie, w dzielnicy Praga-Południe, wraz z terenem otoczenia.

 

[załącznik w formacie PDF] [pobierz]

Informacje o dokumencie:

Jednostka:  
Wydział Dokumentacji Zabytków i Rejestru Zabytków
Wytworzył:  
-
Opublikował:
Michał Czeredys

Data wytworzenia: 27 czerwca 2017r.

Data publikacji:  28.06.2017 

Data aktualizacji

 

Pisma MWKZ z dnia 30 maja 2017 r. oraz z 01 czerwca 2017 r. przekazujące do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego odwołania od decyzji MWKZ NR 501/2017 z dnia 28 kwietnia 2017 r. wpisującej do rejestru zabytków nieruchomych województwa mazowieckiego zespół budowlany Zakładów Mechanicznych „Ursus”, położony w Warszawie przy ul. Traktorzystów wraz z terenem otoczenia.

 

[załącznik w formacie PDF] [pobierz]

[pobierz]

Informacje o dokumencie:

Jednostka:  
Wydział Dokumentacji Zabytków i Rejestru Zabytków
Wytworzył:  
-
Opublikował:
Damian Kozłowski

Data wytworzenia: 30 maja 2017 r.,

01 czerwca 2017 r.

Data publikacji:  10.06.2017 

Data aktualizacji

 

 


Decyzja Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 28 kwietnia 2017 roku wpisująca do rejestru zabytków nieruchomych województwa mazowieckiego zespół budowlany Zakładów Mechanicznych „Ursus”, powstały po roku 1923, położony w Warszawie, przy ul. Traktorzystów.

 

[załącznik w formacie PDF] [pobierz]

Informacje o dokumencie:

Jednostka:  
Wydział Dokumentacji Zabytków i Rejestru Zabytków
Wytworzył:  
Sylwia Teofiluk, Damian Maniakowski
Opublikował:
Damian Kozłowski
Data wytworzenia: 28 kwietnia 2017 r. Data publikacji:  10.05.2017 

Data aktualizacji

 

 


Zawiadomienie Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 18 kwietnia 2017 roku dotyczące wpisania do księgi rejestru zabytków nieruchomych województwa mazowieckiego, pod nr A-1378, układu urbanistycznego Placu Narutowicza, położonego w Warszawie w dzielnicy Ochota, objętego ostateczną decyzją MWKZ z dnia 13.03.2017 r.

 

[załącznik w formacie PDF] [pobierz]

Informacje o dokumencie:

Jednostka:  
Wydział Dokumentacji Zabytków i Rejestru Zabytków
Wytworzył:  
Sylwia Teofiluk
Opublikował:
Damian Kozłowski
Data wytworzenia: 18 kwietnia 2017 r. Data publikacji:  26.04.2017 

Data aktualizacji

 

 


Zawiadomienie Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 18 kwietnia 2017 roku dotyczące wpisania do księgi rejestru zabytków nieruchomych województwa mazowieckiego, pod nr A-1377, układu urbanistycznego oraz zespołu budowlanego Marszałkowskiej Dzielnicy Mieszkaniowej, powstałego w l. 1950-1957, położonego w Warszawie w dzielnicy Śródmieście, objętego ostateczną decyzją MWKZ z dnia 13.03.2017 r.

 

[załącznik w formacie PDF] [pobierz]

Informacje o dokumencie:

Jednostka:  
Wydział Dokumentacji Zabytków i Rejestru Zabytków
Wytworzył:  
Sylwia Teofiluk
Opublikował:
Damian Kozłowski
Data wytworzenia: 18 kwietnia 2017 r. Data publikacji:  26.04.2017 

Data aktualizacji

 

 


Zawiadomienie o dopuszczeniu dowodu w sprawie wpisania do rejestru zabytków nieruchomych układu ruralistycznego Wilanowa.

 

[załącznik w formacie PDF] [pobierz]

Informacje o dokumencie:

Jednostka:  
Wydział Dokumentacji Zabytków i Rejestru Zabytków
Wytworzył:  
Sylwia Teofiluk
Opublikował:
Damian Kozłowski
Data wytworzenia: 19 kwietnia 2017 r. Data publikacji:  19.04.2017 

Data aktualizacji

 

 


Zawiadomienie Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 05 kwietnia 2017 o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wpisania do rejestru zabytków nieruchomych województwa mazowieckiego układu urbanistycznego i zespołu budowalnego Osiedla Posłów i Senatorów Polskiej Partii Socjalistycznej, zwanego również Kolonią Praussa, powstałego w latach 1925-1927, położonego w Warszawie w granicach wyznaczonych ulicami: Szaserów, Chłopickiego, Boremlowskiej i Żółkiewskiego.

 

[załącznik w formacie PDF] [pobierz]

Informacje o dokumencie:

Jednostka:  
Wydział Dokumentacji Zabytków i Rejestru Zabytków
Wytworzył:  
DOM
Opublikował:
Damian Kozłowski
Data wytworzenia: 5 kwietnia 2017 r. Data publikacji:  05.04.2017 

Data aktualizacji

 

 


 

Zawiadomienie Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 16 lutego 2017 o toczącym się postępowaniu administracyjnym, prowadzonym z urzędu, w sprawie wpisania do rejestru zabytków nieruchomych województwa mazowieckiego historycznego zespołu budowalnego Transatlantyckiej Radiotelegraficznej Centrali Nadawczej (wraz z terenem otoczenia odpowiadającym pasowi gruntu o szerokości ok. 50 m wzdłuż osi anten, wybiegającemu na 25 m poza obiekty krańcowe (masy odciągowe wież 1 i 10), położonej w Warszawie (gmina Bielany oraz Bemowo) i Babicach (gmina Stare Babice), na terenie Lasów Państwowych

 

[załącznik w formacie PDF] [pobierz]

Informacje o dokumencie:

Jednostka:  
Wydział Dokumentacji i Rejestru Zabytków
Wytworzył:  
Kinga Lipke-Żurek
Opublikował:
Damian Kozłowski
Data wytworzenia: 16 marca 2017 r. Data publikacji:  17.03.2017 

Data aktualizacji

 

 


Zawiadomienie Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 13 marca 2017 o toczącym się postępowaniu administracyjnym w sprawie wpisania do rejestru zabytków Zespołu budowlanego Zakładów Mechanicznych „Ursus” S. A., położonego w Warszawie przy ul. Traktorzystów, wraz z otoczeniem

 

[załącznik w formacie PDF] [pobierz]

Informacje o dokumencie:

Jednostka:  
Wydział Dokumentacji i Rejestru Zabytków
Wytworzył:  
Sylwia Teofiluk
Opublikował:
Damian Kozłowski
Data wytworzenia: 13 marca 2017 r. Data publikacji:  15.03.2017 

Data aktualizacji

 

 


Decyzja Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 13 marca 2017 roku wpisująca do rejestru zabytków nieruchomych województwa mazowieckiego UKŁAD URBANISTYCZNY ORAZ ZESPÓŁ BUDOWLANY MARSZAŁKOWSKIEJ DZIELNICY MIESZKANIOWEJ, powstały w l. 1950-1957, położony w Warszawie w dzielnicy Śródmieście

 

[załącznik w formacie PDF] [pobierz]

Informacje o dokumencie:

Jednostka:  
Wydział Dokumentacji i Rejestru Zabytków
Wytworzył:  
Sylwia Teofiluk
Opublikował:
Damian Kozłowski
Data wytworzenia: 13 marca 2017 r. Data publikacji:  15.03.2017 

Data aktualizacji

 

 


Decyzja Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 13 marca 2017 roku wpisująca do rejestru zabytków nieruchomych województwa mazowieckiego układ urbanistyczny PLACU NARUTOWICZA, położony w Warszawie (dzielnica Ochota)

 

[załącznik w formacie PDF] [pobierz]

Informacje o dokumencie:

Jednostka:  
Wydział Dokumentacji i Rejestru Zabytków
Wytworzył:  
Sylwia Teofiluk
Opublikował:
Damian Kozłowski
Data wytworzenia: 13 marca 2017 r. Data publikacji:  15.03.2017 

Data aktualizacji

 

 


Postanowienie Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 07.02.2017 r. dopuszczające organizację społeczną – Towarzystwo Przyjaciół Pragi – na prawach strony do postępowania, rozpoczętego z dniem 1 lutego 2017 roku, w sprawie wpisu do rejestru zabytków nieruchomych województwa mazowieckiego – zgodnie z treścią wniosku – układu urbanistycznego ulicy Stalowej w Warszawie (na odcinku od ul. Inżynierskiej do ul. Szwedzkiej)

 

[załącznik w formacie PDF] [pobierz]

Informacje o dokumencie:

Jednostka:  
Wydział Dokumentacji i Rejestru Zabytków
Wytworzył:  
Sylwia Teofiluk
Opublikował:
Damian Kozłowski
Data wytworzenia: 07 lutego 2017 r. Data publikacji:  16.02.2017 

Data aktualizacji

 

 


Postanowienie Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 07.02.2017 r. wszczynające postępowanie w sprawie wpisu do rejestru zabytków nieruchomych województwa mazowieckiego – zgodnie z treścią wniosku – układu urbanistycznego ulicy Stalowej w Warszawie (na odcinku od ul. Inżynierskiej do ul. Szwedzkiej)

 

[załącznik w formacie PDF] [pobierz]

Informacje o dokumencie:

Jednostka:  
Wydział Dokumentacji i Rejestru Zabytków
Wytworzył:  
Sylwia Teofiluk
Opublikował:
Damian Kozłowski
Data wytworzenia: 07 lutego 2017 r. Data publikacji:  15.02.2017 

Data aktualizacji

 

 


Decyzja Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 31.01.2017 r. uchylająca decyzję Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 28.06.2016 roku wpisującą do rejestru zabytków nieruchomych województwa mazowieckiego układ urbanistyczny placu Gabriela Narutowicza, położony w Warszawie, w dzielnicy Ochota oraz przekazująca sprawę do ponownego rozpatrzenia

 

[załącznik w formacie PDF] [pobierz]

Informacje o dokumencie:

Jednostka:  
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Wytworzył:  
ML
Opublikował:
Damian Kozłowski
Data wytworzenia: 31 stycznia 2017 r. Data publikacji:  13.02.2017 

Data aktualizacji

 

 


Decyzja Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 05.12.2016 r. uchylająca decyzję Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 19.02.2016 roku wpisującą do rejestru zabytków nieruchomych województwa mazowieckiego układ urbanistyczny oraz zespół budowlany Marszałkowskiej Dzielnicy Mieszkaniowej, powstał w latach 1950-1957, położony w Warszawie w dzielnicy Śródmieście oraz przekazująca sprawę do ponownego rozpatrzenia

 

[załącznik w formacie PDF] [pobierz]

Informacje o dokumencie:

Jednostka:  
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Wytworzył:  
ML
Opublikował:
Damian Kozłowski
Data wytworzenia: 05 grudnia 2016 r. Data publikacji:  10.02.2017 

Data aktualizacji

 

 


Zawiadomienie Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 05 grudnia 2016 roku dotyczące wpisania do księgi rejestru zabytków nieruchomych województwa mazowieckiego, pod nr A-1355, układu ruralistycznego Guzowa (gm. Wiskitki), objętego ostateczną decyzją z dnia 14.10.2016 r.

 

[załącznik w formacie PDF] [pobierz]

Informacje o dokumencie:

Jednostka:  
Wydział Dokumentacji Zabytków i Rejestru Zabytków
Wytworzył:  
Sylwia Teofiluk
Opublikował:
Dawid Kosiński
Data wytworzenia: 05.12.2016 Data publikacji:  07.12.2016 

Data aktualizacji

 

 


Decyzja Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 14 października 2016 roku wpisującą do rejestru zabytków nieruchomych województwa mazowieckiego układ ruralistyczny Guzowa, (gmina Wiskitki, powiat żyrardowski)

 

[załącznik w formacie PDF] [pobierz]

Informacje o dokumencie:

Jednostka:  
Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Warszawie, Wydział Dokumentacji i Rejestru Zabytków
Wytworzył:  
Sylwia Teofiluk
Opublikował:
Dawid Kosiński
Data wytworzenia: 14.10.2016 Data publikacji: 19.10.2016

Data aktualizacji

 

 


Postanowienie MWKZ z dnia 13.10.2016 r. dotyczące wszczęcia postępowania w sprawie wpisu do rejestru zabytków nieruchomych województwa mazowieckiego układu urbanistycznego i zespołu budowalnego Osiedla Posłów i Senatorów Polskiej Partii Socjalistycznej, zwanego również Kolonią Praussa, powstałego w latach 1925-1927, ograniczonego przebiegiem ulic: Szaserów, Chłopickiego, Boremlowskiej i Żółkiewskiego

 

[załącznik w formacie PDF] [pobierz]

Informacje o dokumencie:

Jednostka:  
Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Warszawie, Wydział Dokumentacji i Rejestru Zabytków
Wytworzył:  
-
Opublikował:
Dawid Kosiński
Data wytworzenia: 13.10.2016 Data publikacji: 19.10.2016

Data aktualizacji

 

 


Decyzja Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 5 września 2016 roku uchylającą Decyzję MWKZ NR 249/2016 z dnia 26 lutego 2016 r. wpisującą do rejestru zabytków nieruchomych województwa mazowieckiego zespół budowlany złożony z trzech budynków mieszkalnych tak zwanych "białych bloków", położony w Nowym Dworze Mazowieckim przy ul. Mickiewicza 94, 95, 96 (gm. Nowy Dwór Mazowiecki, pow. nowodworski);

 

[załącznik w formacie PDF] [pobierz]

Informacje o dokumencie:

Jednostka:  
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Wytworzył:  
Magdalena Gawin
Opublikował:
Dawid Kosiński
Data wytworzenia: 05.09.2016 Data publikacji: 30.09.2016

Data aktualizacji

 

 


Zawiadomienie MWKZ z dnia 05.09.2016 r. o zmianie zakresu postępowania administracyjnego w sprawie wpisu do rejestru zabytków nieruchomych układu ruralistycznego w Guzowie

 

[załącznik w formacie PDF] [pobierz]

Informacje o dokumencie:

Jednostka:  
Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Warszawie, Wydział Dokumentacji i Rejestru Zabytków
Wytworzył:  
Sylwia Teofiluk
Opublikował:
Dawid Kosiński
Data wytworzenia: 05.09.2016 Data publikacji: 16.09.2016

Data aktualizacji

 

 


Pismo MWKZ z dnia 21 lipca 2016 r. przekazujące do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego odwołanie od decyzji MWKZ NR 892/2016 z dnia 28 czerwca 2016 r. wpisującej do rejestru zabytków nieruchomych województwa mazowieckiego układ urbanistyczny placu Gabriela Narutowicza, położony w Warszawie, dzielnica Ochota.

 

[załącznik w formacie PDF] [pobierz]

Informacje o dokumencie:

Jednostka:  
Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Warszawie, Wydział Dokumentacji i Rejestru Zabytków
Wytworzył:  
Sylwia Teofiluk
Opublikował:
Dawid Kosiński
Data wytworzenia: 21.07.2016 Data publikacji: 25.07.2016

Data aktualizacji

 

 


Decyzja MWKZ NR 892/2016 z dnia 28.06.2016 r. wpisująca do rejestru zabytków nieruchomych województwa mazowieckiego układu urbanistycznego placu Gabriela Narutowicza w Warszawie (dzielnica Ochota).

 

[załącznik w formacie PDF] [pobierz]

Informacje o dokumencie:

Jednostka:  
Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków
Wytworzył:  
Barbara Jezierska
Opublikował:
Dawid Kosiński
Data wytworzenia: 28.06.2016 Data publikacji: 29.06.2016

Data aktualizacji

 

 


Zawiadomienie MWKZ z dnia 16.06.2016 r. o toczącym się postępowaniu w sprawie wpisu o rejestru zabytków nieruchomych układu ruralistycznego w Guzowie.

 

[załącznik w formacie PDF] [pobierz]

Informacje o dokumencie:

Jednostka:  
Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Warszawie, Wydział Dokumentacji i Rejestru Zabytków
Wytworzył:  
Sylwia Teofiluk
Opublikował:
Dawid Kosiński
Data wytworzenia: 16.06.2016 Data publikacji: 20.06.2016

Data aktualizacji

 

 


Zawiadomienie MWKZ z dnia 13.06.2016 r. dotyczące prawnej ochrony konserwatorskiej dla historycznego układu urbanistycznego Góry Kalwarii.

 

[załącznik w formacie PDF] [pobierz]

Informacje o dokumencie:

Jednostka:  
Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Warszawie, Wydział Dokumentacji i Rejestru Zabytków
Wytworzył:  
Sylwia Teofiluk
Opublikował:
Dawid Kosiński
Data wytworzenia: 13.06.2016 Data publikacji: 13.06.2016

Data aktualizacji

 

 


Zawiadomienie Wojewódzkiego Mazowieckiego Konserwatora Zabytków z dnia 12maja 2016 r. o zakończeniu postępowania administracyjnego, z urzędu, w sprawie wpisania do rejestru zabytków województwa mazowieckiego układu urbanistycznego placu Gabriela Narutowicza w Warszawie (dzielnica Ochota).

 

[załącznik w formacie PDF] [pobierz]

Informacje o dokumencie:

Jednostka:  
Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Warszawie, Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków
Wytworzył:  
Barbara Jezierska
Opublikował:
Dawid Kosiński
Data wytworzenia: 12.05.2016 Data publikacji: 16.05.2016

Data aktualizacji

 

 


Pismo MWKZ z dnia 16 marca 2016 r. przekazujące do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego odwołanie od decyzji MWKZ NR 249/2016 z dnia 26 lutego 2016 r. wpisującej do rejestru zabytków nieruchomych województwa mazowieckiego zespół budowlany złożony z trzech budynków mieszkalnych tzw. "białych bloków", położony w Nowym Dworze Mazowieckim przy ul. Mickiewicza 94, 95, 96 (gm. Nowy Dwór Mazowiecki, pow. nowodworski).

 

[załącznik w formacie PDF] [pobierz]

Informacje o dokumencie:

Jednostka:  
Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Warszawie, Wydział Dokumentacji i Rejestru Zabytków
Wytworzył:  
Sylwia Teofiluk
Opublikował:
Dawid Kosiński
Data wytworzenia: 16.03.2016 Data publikacji:  17.03.2016 

Data aktualizacji

 

 


Pismo MWKZ z dnia 14 marca 2016 roku, przekazujące do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego odwołanie od decyzji MWKZ nr 211/2016 z dnia 19 lutego 2016 r. wpisującej do rejestru zabytków nieruchomych UKŁAD URBANISTYCZNY ORAZ ZESPÓŁ BUDOWLANY MARSZAŁKOWSKIEJ DZIELNICY MIESZKANIOWEJ, powstały w l. 1950-1957, położony w Warszawie w dzielnicy Śródmieście; oraz nie wpisującej do rejestru zabytków terenu niestanowiącego ww. układu urbanistycznego i zespołu budowalnego.

 

[załącznik w formacie PDF] [pobierz]

Informacje o dokumencie:

Jednostka:  
Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Warszawie, Wydział Dokumentacji i Rejestru Zabytków
Wytworzył:  
Damian Maniakowski
Opublikował:
Dawid Kosiński
Data wytworzenia: 14.03.2016 Data publikacji:  16.03.2016 

Data aktualizacji

 

 


Zawiadomienie Wojewódzkiego Mazowieckiego Konserwatora Zabytków z dnia 7 marca 2016 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego, z urzędu, w sprawie wpisania do rejestru zabytków województwa mazowieckiego układu urbanistycznego placu Gabriela Narutowicza w Warszawie (dzielnica Ochota).

 

[załącznik w formacie PDF] [pobierz]

Informacje o dokumencie:

Jednostka:  
Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków
Wytworzył:  
Barbara Jezierska
Opublikował:
Dawid Kosiński
Data wytworzenia: 07.03.2016 Data publikacji:  08.03.2016 

Data aktualizacji

 

 


Postanowienie MWKZ z dnia 07 marca 2016 roku dotyczące sprostowania treści decyzji MWKZ z dnia 19 lutego 2016 r. wpisującej do rejestru zabytków nieruchomych Układ Urbanistyczny oraz Zespół Budowlany Marszałkowskiej Dzielnicy Mieszkaniowej, powstały w l. 1950-1957, położony w Warszawie w dzielnicy Śródmieście, w zakresie listy adresowej stanowiącej załącznik nr 2 do wzmiankowanej decyzji.

 

[załącznik w formacie PDF] [pobierz]

Informacje o dokumencie:

Jednostka:  
Wydział Dokumentacji Zabytków i Rejestru Zabytków
Wytworzył:  
Sylwia Teofiluk
Opublikował:
Dawid Kosiński
Data wytworzenia: 07.03.2016 Data publikacji:  08.03.2016 

Data aktualizacji

 

 


Pismo dr Magdaleny Gawin – Podsekretarza Stanu w MKiDN, Generalnego Konserwatora Zabytków w sprawie ochrony obiektów architektury współczesnej.

 

[załącznik w formacie PDF] [pobierz]

Informacje o dokumencie:

Jednostka:  
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Podsekretarz Stanu, Generalny Konserwator Zabytków
Wytworzył:  
Dr Magdalena Gawin
Opublikował:
Dawid Kosiński
Data wytworzenia: 15.02.2016 Data publikacji:  02.03.2016 

Data aktualizacji

 

 


Decyzja MWKZ NR 249/2016 z dnia 26 lutego 2016 r. wpisująca do rejestru zabytków nieruchomych województwa mazowieckiego zespół budowlany złożony z trzech budynków mieszkalnych tak zwanych "białych bloków", położony w Nowym Dworze Mazowieckim przy ul. Mickiewicza 94, 95, 96 (gm. Nowy Dwór Mazowiecki, pow. nowodworski).

 

[załącznik w formacie PDF] [pobierz]

Informacje o dokumencie:

Jednostka:  
Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków
Wytworzył:  
Barbara Jezierska
Opublikował:
Dawid Kosiński
Data wytworzenia: 26.02.2016 Data publikacji: 29.02.2016

Data aktualizacji

 

 


Decyzja Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 21 grudnia 2015 roku uchylająca decyzję MWKZ z dnia 22.06.2015 r. - wpisującą do rejestru zabytków nieruchomych historyczny układ ruralistyczny tj. przestrzenne założenie dawnej wsi Wilanów i wilanowskiej nieruchomości ziemskiej - oraz przekazująca sprawę do ponownego rozpatrzenia przez organ pierwszej instancji.

 

[załącznik w formacie PDF] [pobierz]

Informacje o dokumencie:

Jednostka:  
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Departament Ochrony Zabytków
Wytworzył:  
-
Opublikował:
Dawid Kosiński
Data wytworzenia: 21.12.2015 Data publikacji: 23.02.2016

Data aktualizacji

 

 


Decyzja Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 19 lutego 2016 roku wpisująca do rejestru zabytków nieruchomych województwa mazowieckiego UKŁAD URBANISTYCZNY ORAZ ZESPÓŁ BUDOWLANY MARSZAŁKOWSKIEJ DZIELNICY MIESZKANIOWEJ, powstały w l. 1950-1957 położony w Warszawie w dzielnicy Śródmieście.

 

[załącznik w formacie PDF] [pobierz]

Informacje o dokumencie:

Jednostka:  
Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Warszawie, Wydział Dokumentacji i Rejestru Zabytków
Wytworzył:  
Sylwia Teofiluk
Opublikował:
Dawid Kosiński
Data wytworzenia: 19.02.2016 Data publikacji: 22.02.2016

Data aktualizacji

 

 


Zawiadomienie MWKZ z dnia 13.01.2016 r. o nadaniu numeru rejestru dla układu urbanistycznego i zespołu budowlanego osiedla robotniczego „Mirków”, powstałego w końcu XIX i na początku XX wieku, położonego w Konstancinie-Jeziornie (gm. Konstancin-Jeziorna, pow. piaseczyński);

 

[załącznik w formacie PDF] [pobierz]

Informacje o dokumencie:

Jednostka:  
Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Warszawie, Wydział Dokumentacji i Rejestru Zabytków
Wytworzył:  
Sylwia Teofiluk
Opublikował:
Dawid Kosiński
Data wytworzenia: 13.01.2016 Data publikacji:  21.01.2016 

Data aktualizacji

 

 


Zawiadomienie MWKZ z dnia 12 stycznia 2016 r. o zakończeniu postępowania w sprawie wpisania do rejestru zabytków nieruchomych województwa mazowieckiego zespołu budowlanego, złożonego z trzech budynków mieszkalnych tzw. "białych bloków", położonego w Nowym Dworze Mazowieckim przy ul. Mickiewicza 94, 95, 96 (gm. Nowy Dwór Mazowiecki, pow. nowodworski). Ww. budynki - współtworzące zespół budowlany posadowione są na działkach ewidencyjnych nr 32/3, 32/4, 32/5 z obrębu 0014.

 

[załącznik w formacie PDF] [pobierz]

Informacje o dokumencie:

Jednostka:  
Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Warszawie, Wydział Dokumentacji i Rejestru Zabytków
Wytworzył:  
Sylwia Teofiluk
Opublikował:
Dawid Kosiński
Data wytworzenia: 12.01.2016 Data publikacji:  19.01.2016 

Data aktualizacji

 

 


Zawiadomienie o toczącym się postępowaniu administracyjnym w sprawie wpisu do rejestru zabytków nieruchomych zespołu budowlanego, złożonego z tzrech budynków mieszkalnych tzw. "białych bloków", wzniesionego w w latach 30-tych XX wieku, położonego w Nowym Dworze Mazowieckim przy ul. Mickiewicza 94, 95, 96, gm. Nowy Dwór Mazowiecki, pow. nowodworski (ww. budynki posadowione są na działkach ew. nr 32/3, 32/4, 32/5), w związku z decyzją Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 30.10.2015 r. (plik w załączeniu).

 

[załącznik w formacie PDF] [pobierz]

Informacje o dokumencie:

Jednostka:  
Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Warszawie, Wydział Dokumentacji i Rejestru Zabytków
Wytworzył:  
Sylwia Teofiluk
Opublikował:
Dawid Kosiński
Data wytworzenia: 27.11.2015 Data publikacji:  08.12.2015 

Data aktualizacji

 

 


Zawiadomienie MWKZ z dnia 20.11.2015 r. o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wpisu do rejestru zabytków nieruchomych województwa mazowieckiego układu urbanistycznego i zespołu budowlanego Marszałkowskiej Dzielnicy Mieszkaniowej, zrealizowanego w l. 1950-1957 (Warszawa, dzielnica Śródmieście).

 

[załącznik w formacie PDF] [pobierz]

Informacje o dokumencie:

Jednostka:  
Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Warszawie, Wydział Dokumentacji i Rejestru Zabytków
Wytworzył:  
Sylwia Teofiluk
Opublikował:
Dawid Kosiński
Data wytworzenia: 20.11.2015 Data publikacji:  26.11.2015 

Data aktualizacji

 

 


Decyzja Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 5 listopada 2015 roku uchylająca decyzję MWKZ z dnia 26.01.2010 r. w zakresie: części dotyczącej wpisania do rejestru zabytków działki nr ew. 265, jako otoczenie założenia urbanistycznego i zespołu budowlanego Akademii Obrony Narodowej w Rembertowie – i w tej części umorzyć postępowanie pierwszej instancji.

 

[załącznik w formacie PDF] [pobierz]

Informacje o dokumencie:

Jednostka:  
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Departament Ochrony Zabytków
Wytworzył:  
-
Opublikował:
Dawid Kosiński
Data wytworzenia: 05.11.2015 Data publikacji: 10.11.2015

Data aktualizacji

 

 


Odwołanie od decyzji MWKZ NR 1090/2015 z dnia 19 października 2015 r. wpisującej do rejestru zabytków nieruchomych województwa mazowieckiego historyczny zespół budowlany Saskiej Kępy.

 

[załącznik w formacie PDF] [pobierz]

Informacje o dokumencie:

Jednostka:  
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Departament Ochrony Zabytków
Wytworzył:  
Sylwia Teofiluk
Opublikował:
Robert Soszyński
Data wytworzenia: 04.11.2015 Data publikacji: 06.11.2015

Data aktualizacji

 

 


Decyzja MWKZ NR 1138/2015 z dnia 2 listopada 2015 r. wpisująca do rejestru zabytków nieruchomych województwa mazowieckiego układ urbanistyczny osiedla robotniczego „Mirków” – wraz z zespołem budowlanym - powstały w końcu XIX i na początku XX wieku, położony w Konstancinie-Jeziornie, w obrębie ul. Mirkowskiej i Mariana Jaworskiego (gm. Konstancin-Jeziorna, pow. piaseczyński).

 

[załącznik w formacie PDF] [pobierz]

Informacje o dokumencie:

Jednostka:  
Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Warszawie, Wydział Dokumentacji i Rejestru Zabytków
Wytworzył:  
Rafał Nadolny
Opublikował:
Robert Soszyński
Data wytworzenia: 04.11.2015 Data publikacji: 04.11.2015

Data aktualizacji

 

 


Zawiadomienie MWKZ z dnia 23.10.2015 r. o zmianie zakresu przedmiotowego postępowania w sprawie wpisu do rejestru zabytków nieruchomych województwa mazowieckiego układu urbanistycznego Marszałkowskiej Dzielnicy Mieszkaniowej, zrealizowanego w l. 1950-1957 (Warszawa, dzielnica Śródmieście) – wszczętego z dniem 20 października 2014 roku – na postępowanie w/s wpisu do rejestru zabytków układu urbanistycznego i zespołu budowlanego Marszałkowskiej Dzielnicy Mieszkaniowej, zrealizowanego w l. 1950-1957 (Warszawa, dzielnica Śródmieście).

 

[załącznik w formacie PDF] [pobierz]

Informacje o dokumencie:

Jednostka:  
Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Warszawie, Wydział Dokumentacji i Rejestru Zabytków
Wytworzył:  
Sylwia Teofiluk
Opublikował:
Dawid Kosiński
Data wytworzenia: 23.10.2015 Data publikacji: 02.11.2015

Data aktualizacji

 

 


Decyzja Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 19 października 2015 roku wpisująca do rejestru zabytków nieruchomych województwa mazowieckiego Historyczny Zespół Budowlany Saskiej Kępy, powstały w latach 1925-1945, położony w Warszawie w dzielnicy Praga-Południe.

 

[załącznik w formacie PDF] [pobierz]

Informacje o dokumencie:

Jednostka:  
Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Warszawie, Wydział Dokumentacji i Rejestru Zabytków
Wytworzył:  
Sylwia Teofiluk
Opublikował:
Dawid Kosiński
Data wytworzenia: 19.10.2015 Data publikacji:  22.10.2015 

Data aktualizacji

 

 


Decyzja Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 6 października 2015 roku uchylająca w całości decyzję MWKZ wpisującą do rejestru zabytków nieruchomych województwa mazowieckiego układ urbanistyczny oraz zespół budowalny Marszałkowskiej Dzielnicy Mieszkaniowej, powstały w l. 1950-1957, położony w Warszawie w dzielnicy Śródmieście oraz przekazująca sprawę do ponownego rozpatrzenia przez organ pierwszej instancji.

 

[załącznik w formacie PDF] [pobierz]

Informacje o dokumencie:

Jednostka:  
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Departament Ochrony Zabytków
Wytworzył:  
-
Opublikował:
Dawid Kosiński
Data wytworzenia: 06.10.2015 Data publikacji:  20.10.2015 

Data aktualizacji

 

 


Zawiadomienie MWKZ z dnia 18.09.2015 r. o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wpisu do rejestru zabytków nieruchomych województwa mazowieckiego historycznego zespołu budowlanego Saskiej Kępy.

 

[załącznik w formacie PDF] [pobierz]

Informacje o dokumencie:

Jednostka:  
Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Warszawie, Wydział Dokumentacji i Rejestru Zabytków
Wytworzył:  
Damian Maniakowski
Opublikował:
Dawid Kosiński
Data wytworzenia: 18.09.2015 Data publikacji: 29.09.2015

Data aktualizacji

 

 


Postanowienie MWKZ z dnia 07.09.2015 r. wyjaśniające treść decyzji Konserwatora Zabytków m. st. Warszawy z dnia 28 lutego 1990 roku wpisującej do rejestru zabytków nieruchomych „zespół budowalny miasta Konstancina Jeziornej, w granicach oznaczonych na załączniku nr 1, stanowiącym integralną część decyzji” oraz „układ urbanistyczny miasta Konstancina Jeziornej, w granicach oznaczonych na załączniku nr 2, stanowiącym integralną część decyzji”.

 

[załącznik w formacie PDF] [pobierz]

Informacje o dokumencie:

Jednostka:  
Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Warszawie, Wydział Dokumentacji i Rejestru Zabytków
Wytworzył:  
Sylwia Teofiluk
Opublikował:
Dawid Kosiński
Data wytworzenia: 07.09.2015 Data publikacji: 08.09.2015

Data aktualizacji

 

 


Decyzji MWKZ z dnia 02.09.2015 r. wpisującej do rejestru zabytków nieruchomych województwa mazowieckiego historyczny zespół budowalny, powstały w latach 1940-1944, położony w mieście powiatowym Ciechanów.

 

[załącznik w formacie PDF] [pobierz]

Informacje o dokumencie:

Jednostka:  
Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków, Delegatura Ciechanów
Wytworzył:  
Ryszard Małowiecki
Opublikował:
Dawid Kosiński
Data wytworzenia: 02.09.2015 Data publikacji: 04.09.2015

Data aktualizacji

 

 


Zawiadomienie MWKZ z dnia 01.09.2015 r. o toczącym się postępowania w sprawie wpisu do rejestru zabytków nieruchomych województwa mazowieckiego historycznego zespołu budowalnego Saskiej Kępy.

 

[załącznik w formacie PDF] [pobierz]

Informacje o dokumencie:

Jednostka:  
Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Warszawie, Wydział Dokumentacji i Rejestru Zabytków
Wytworzył:  
Sylwia Teofiluk
Opublikował:
Dawid Kosiński
Data wytworzenia: 01.09.2015 Data publikacji: 04.09.2015

Data aktualizacji

 

 


Zawiadomienie MWKZ z dnia 24.08.2015 r. o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wpisu do rejestru zabytków nieruchomych województwa mazowieckiego układu urbanistycznego osiedla robotniczego „Mirków”, położonego w Konstancinie-Jeziornie (gm. Konstancin-Jeziorna, pow. piaseczyński).

 

[załącznik w formacie PDF] [pobierz]

Informacje o dokumencie:

Jednostka:  
Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Warszawie, Wydział Dokumentacji i Rejestru Zabytków
Wytworzył:  
Lucyna Mollin-Wyskiel
Opublikował:
Dawid Kosiński
Data wytworzenia: 24.08.2015 Data publikacji: 26.08.2015

Data aktualizacji

 

 


Odwołanie od decyzji MWKZ NR 582 z dnia 29 czerwca 2015 r. wpisującej do rejestru zabytków nieruchomych województwa mazowieckiego zespół budowlany trzech budynków mieszkalnych tzw. "białych bloków", położony w |Nowym Dworze Mazowieckim przy ul. Mickiewicza 94, 95, 96 (gm. Nowy Dwór Mazowiecki, pow. nowodworski).

 

[załącznik w formacie PDF] [pobierz]

Informacje o dokumencie:

Jednostka:  
Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Warszawie, Wydział Dokumentacji i Rejestru Zabytków
Wytworzył:  
Rafał Nadolny
Opublikował:
Robert Soszyński
Data wytworzenia:  24.07.2015 Data publikacji:  29.07.2015

Data aktualizacji

 

 


Odwołanie od decyzji MWKZ z dnia 22 czerwca 2015 wpisującej do rejestru zabytków nieruchomych województwa mazowieckiego HISTORYCZNY UKŁAD RURALISTYCZNY tj. PRZESTRZENNE ZAŁOŻENIE DAWNEJ WSI WILANÓW I WILANOWSKIEJ NIERUCHOMOŚCI ZIEMSKIEJ położony w Warszawie w dzielnicy Wilanów

 

[załącznik w formacie PDF] [pobierz]

Informacje o dokumencie:

Jednostka:  
Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Warszawie, Wydział Dokumentacji i Rejestru Zabytków
Wytworzył:  
Sylwia Teofiluk
Opublikował:
Grzegorz Lipiński
Data wytworzenia:  27.07.2015 Data publikacji:  27.07.2015

Data aktualizacji

 

 


Zażalenie na postanowienie MWKZ z dnia 3 lipca 2015 roku odmawiające wszczęcia postępowania w sprawie wpisu do rejestru zabytków nieruchomych województwa mazowieckiego – zgodnie z treścią wniosku – „układu urbanistycznego letniska Michalin” (obecnie m. Józefów, gm. Józefów, powiat otwocki)

 

[załącznik w formacie PDF] [pobierz]

Informacje o dokumencie:

Jednostka:  
Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Warszawie, Wydział Dokumentacji i Rejestru Zabytków
Wytworzył:  
Sylwia Teofiluk
Opublikował:
Grzegorz Lipiński
Data wytworzenia:  27.07.2015 Data publikacji:  27.07.2015

Data aktualizacji

 

 


Postanowienie MWKZ z dnia 3 lipca 2015 roku nr 408/2015 odmawiające wszczęcia postępowania w sprawie wpisu do rejestru zabytków nieruchomych województwa mazowieckiego – zgodnie z treścią wniosku – „układu urbanistycznego letniska Michalin” (obecnie m. Józefów, gm. Józefów, powiat otwocki)

 

[załącznik w formacie PDF] [pobierz]

Informacje o dokumencie:

Jednostka:  
Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Warszawie, Wydział Dokumentacji i Rejestru Zabytków
Wytworzył:  
Rafał Nadolny
Opublikował:
Dawid Kosiński
Data wytworzenia: 3.07.2015 Data publikacji: 10.07.2015

Data aktualizacji

 

 


Postanowienie MWKZ z dnia 3 lipca 2015 roku nr 407/2015 odmawiające wszczęcia postępowania w sprawie wpisu do rejestru zabytków nieruchomych województwa mazowieckiego – zgodnie z treścią wniosku – „układu urbanistycznego letniska Michalin” (obecnie m. Józefów, gm. Józefów, powiat otwocki)

 

[załącznik w formacie PDF] [pobierz]

Informacje o dokumencie:

Jednostka:  
Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Warszawie, Wydział Dokumentacji i Rejestru Zabytków
Wytworzył:  
Rafał Nadolny
Opublikował:
Dawid Kosiński
Data wytworzenia: 3.07.2015 Data publikacji: 10.07.2015

Data aktualizacji

 

 


Zawiadomienie MWKZ z dnia 2 lipca 2015 roku o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy wpisu do rejestru zabytków układu urbanistycznego w Otwocku, powstałego w l. 1877 – 1939, ukształtowanego w obrębie czterech zasadniczych obszarów (nazwy zwyczajowe): Świder Zachodni, Śródmieście, Soplicowo, Śródborów.

 

[załącznik w formacie PDF] [pobierz]

Informacje o dokumencie:

Jednostka:  
Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Warszawie, Wydział Dokumentacji i Rejestru Zabytków
Wytworzył:  
Rafał Nadolny
Opublikował:
Dawid Kosiński
Data wytworzenia: 02.07.2015 Data publikacji: 02.07.2015

Data aktualizacji

 

 


Decyzja MWKZ NR 582 z dnia 29 czerwca 2015 r. wpisująca do rejestru zabytków nieruchomych województwa mazowieckiego zespół budowlany trzech budynków mieszkalnych tzw. "białych bloków", położony w |Nowym Dworze Mazowieckim przy ul. Mickiewicza 94, 95, 96 (gm. Nowy Dwór Mazowiecki, pow. nowodworski).

 

[załącznik w formacie PDF] [pobierz]

Informacje o dokumencie:

Jednostka:  
Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Warszawie, Wydział Dokumentacji i Rejestru Zabytków
Wytworzył:  
Rafał Nadolny
Opublikował:
Dawid Kosiński
Data wytworzenia: 29.06.2015 Data publikacji: 01.07.2015

Data aktualizacji

 

 


Decyzja MWKZ z dnia 22.06.2015 r. wpisująca do rejestru zabytków nieruchomych województwa mazowieckiego HISTORYCZNY UKŁAD RURALISTYCZNY tj. PRZESTRZENNE ZAŁOŻENIE DAWNEJ WSI WILANÓW I WILANOWSKIEJ NIERUCHOMOŚCI ZIEMSKIEJ, położony w Warszawie w dzielnicy Wilanów.

 

[załącznik w formacie PDF] [pobierz]

Informacje o dokumencie:

Jednostka:  
Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Warszawie, Wydział Dokumentacji i Rejestru Zabytków
Wytworzył:  
Sylwia Teofiluk
Opublikował:
Dawid Kosiński
Data wytworzenia: 22.06.2015 Data publikacji: 25.06.2015

Data aktualizacji

 

 


Postanowienie Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 18 czerwca 2015 roku dopuszczającego organizację społeczną: Polski Klub Ekologiczny. Koło „Otwockie Sosny” na prawach strony do postępowania w sprawie wpisu do rejestru zabytków nieruchomych województwa mazowieckiego układu urbanistycznego Otwocka powstałego w l. 1877 – 1939, ukształtowanego w obrębie czterech zasadniczych obszarów (nazwy zwyczajowe): Świder Zachodni, Śródmieście, Soplicowo, Śródborów

 

[załącznik w formacie PDF] [pobierz]

Informacje o dokumencie:

Jednostka:  
Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Warszawie, Wydział Dokumentacji i Rejestru Zabytków
Wytworzył:  
Rafał Nadolny
Opublikował:
Dawid Kosiński
Data wytworzenia: 18.06.2015 Data publikacji: 23.06.2015

Data aktualizacji

 

 


Odwołanie Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości Marszałkowska 21/25 od decyzji MWKZ Nr 340 z dnia 27 kwietnia 2015 roku - wpisującej do rejestru zabytków nieruchomych województwa mazowieckiego UKŁAD URBANISTYCZNY ORAZ ZESPÓŁ BUDOWLANY MARSZAŁKOWSKIEJ DZIELNICY MIESZKANIOWEJ, powstały w l. 1950-1957, położony w Warszawie w dzielnicy Śródmieście

 

[załącznik w formacie PDF] [pobierz]

Informacje o dokumencie:

Jednostka:  
Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Warszawie, Wydział Dokumentacji i Rejestru Zabytków
Wytworzył:  
Sylwia Teofiluk
Opublikował:
Dawid Kosiński
Data wytworzenia: 02.06.2015 Data publikacji: 08.06.2015

Data aktualizacji

 

 


Pismo MWKZ z dnia 21 maja 2015 roku przekazujące odwołanie radcy prawnego Mikołaja Bryla (reprezentującego Wspólnotę Mieszkaniową Nieruchomości Marszałkowska 34/50) od decyzji MWKZ Nr 340 z dnia 27 kwietnia 2015 roku - wpisującej do rejestru zabytków nieruchomych województwa mazowieckiego UKŁAD URBANISTYCZNY ORAZ ZESPÓŁ BUDOWLANY MARSZAŁKOWSKIEJ DZIELNICY MIESZKANIOWEJ, powstały w l. 1950-1957, położony w Warszawie w dzielnicy Śródmieście

 

[załącznik w formacie PDF] [pobierz]

Informacje o dokumencie:

Jednostka:  
Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Warszawie, Wydział Dokumentacji i Rejestru Zabytków
Wytworzył:  
Sylwia Teofiluk
Opublikował:
Dawid Kosiński
Data wytworzenia: 21.05.2015 Data publikacji:  22.05.2015 

Data aktualizacji

 

 


Pismo z dnia 19 maja 2015 przekazujące odwołanie radcy prawnego Grzegorza Bochnackiego (reprezentującego Hotele Warszawskie Syrena Sp. z o.o.) od decyzji MWKZ Nr 340 z dnia 27 kwietnia 2015 roku - wpisującej do rejestru zabytków nieruchomych województwa mazowieckiego UKŁAD URBANISTYCZNY ORAZ ZESPÓŁ BUDOWLANY MARSZAŁKOWSKIEJ DZIELNICY MIESZKANIOWEJ, powstały w l. 1950-1957

 

[załącznik w formacie PDF] [pobierz]

Informacje o dokumencie:

Jednostka:  
Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Warszawie, Wydział Dokumentacji i Rejestru Zabytków
Wytworzył:  
Sylwia Teofiluk
Opublikował:
Dawid Kosiński
Data wytworzenia: 19.05.2015 Data publikacji:  19.05.2015 

Data aktualizacji

 

 


Zawiadomienie MWKZ z dnia 14 maja 2015 r. o zakończeniu postępowania w sprawie wpisania do rejestru zabytków nieruchomych województwa mazowieckiego zespołu budowlanego trzech budynków mieszkalnych tzw. "białych bloków", położonych w |Nowym Dworze Mazowieckim przy ul. Mickiewicza 94, 95, 96 (gm. Nowy Dwór Mazowiecki, pow. nowodworski)

 

[załącznik w formacie PDF] [pobierz]

Informacje o dokumencie:

Jednostka:  
Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Warszawie, Delegatura w Ciechanowie
Wytworzył:  
Sylwia Teofiluk
Opublikował:
Dawid Kosiński
Data wytworzenia: 14.05.2015 Data publikacji:  18.05.2015 

Data aktualizacji

 

 


Zawiadomienie MWKZ z dnia 13.05.2015 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wpisania do rejestru zabytków nieruchomych województwa mazowieckiego historycznego zespołu budowlanego, powstałego w latach 1940-1944, położonego w mieście powiatowym Ciechanów

 

[załącznik w formacie PDF] [pobierz]

Informacje o dokumencie:

Jednostka:  
Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Warszawie, Delegatura w Ciechanowie
Wytworzył:  
Ryszard Małowiecki
Opublikował:
Dawid Kosiński
Data wytworzenia: 13.05.2015 Data publikacji:  18.05.2015 

Data aktualizacji

 

 


Zawiadomienie MWKZ z dnia 15.05.2015 r. o nadaniu numeru rejestru dla Skweru Batalionu AK „Ruczaj” oraz zespołu budowlanego wraz z terenem założenia (składającego się z budynków oznaczonych adresami: Piękna 7/9, Chopina 5A oraz Chopina 5B), powstałego w l. 1949-1955, położonego w Warszawie, w dzielnicy Śródmieście, wpisanego do rejestru zabytków nieruchomych województwa mazowieckiego decyzją z dnia 18 marca 2015 r.

 

[załącznik w formacie PDF] [pobierz]

Informacje o dokumencie:

Jednostka:  
Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Warszawie, Wydział Dokumentacji i Rejestru Zabytków
Wytworzył:  
Damian Maniakowski
Opublikował:
Dawid Kosiński
Data wytworzenia: 15.05.2015 Data publikacji:  18.05.2015 

Data aktualizacji

 

 


Zawiadomienie MWKZ z dnia 28.04.2015 r. o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wpisu do rejestru zabytków nieruchomych województwa mazowieckiego wilanowskiego układu ruralistycznego tj. przestrzennego założenia dawnej wsi Wilanów i wilanowskiej nieruchomości ziemskiej (Warszawa, dzielnica Wilanów).

 

[załącznik w formacie PDF] [pobierz]

Informacje o dokumencie:

Jednostka:  
Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Warszawie, Wydział Dokumentacji i Rejestru Zabytków
Wytworzył:  
Sylwia Teofiluk
Opublikował:
Dawid Kosiński
Data wytworzenia: 28.04.2015 Data publikacji:  29.04.2015 

Data aktualizacji

 

 


Zawiadomienie MWKZ z dnia 28.04.2015 r. o toczącym się postępowaniu w sprawie wpisu do rejestru zabytków nieruchomych województwa mazowieckiego Układ urbanistyczny w Otwocku, powstały w l. 1877-1939, ukształtowany w obrębie czterech zasadniczych obszarów (nazwy zwyczajowe): Świder Zachodni, Śródmieście, Soplicowo, Śródborów.

 

[załącznik w formacie PDF] [pobierz]

Informacje o dokumencie:

Jednostka:  
Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Warszawie, Wydział Dokumentacji i Rejestru Zabytków
Wytworzył:  
Sylwia Teofiluk
Opublikował:
Dawid Kosiński
Data wytworzenia: 28.04.2015 Data publikacji:  29.04.2015 

Data aktualizacji

 

 


Decyzja MWKZ z dnia 27.04.2015 r. wpisująca do rejestru zabytków nieruchomych województwa mazowieckiego UKŁAD URBANISTYCZNY ORAZ ZESPÓŁ BUDOWLANY MARSZAŁKOWSKIEJ DZIELNICY MIESZKANIOWEJ, powstały w l. 1950-1957, położony w Warszawie w dzielnicy Śródmieście.

 

[załącznik w formacie PDF] [pobierz]

Informacje o dokumencie:

Jednostka:  
Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Warszawie, Wydział Dokumentacji i Rejestru Zabytków
Wytworzył:  
Sylwia Teofiluk
Opublikował:
Dawid Kosiński
Data wytworzenia: 27.04.2015 Data publikacji:  28.04.2015 

Data aktualizacji

 

 


Zawiadomienie MWKZ z dnia 17 kwietnia 2015 r. o dopuszczeniu dowodu w sprawie wpisania do rejestru zabytków nieruchomych województwa mazowieckiego zespołu budowlanego trzech budynków mieszkalnych tzw. "białych bloków", położonych w |Nowym Dworze Mazowieckim przy ul. Mickiewicza 94, 95, 96 (gm. Nowy Dwór Mazowiecki, pow. nowodworski).

 

[załącznik w formacie PDF] [pobierz]

Informacje o dokumencie:

Jednostka:  
Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Warszawie, Wydział Dokumentacji i Rejestru Zabytków
Wytworzył:  
Lucyna Mollin-Wyskiel
Opublikował:
Dawid Kosiński
Data wytworzenia: 17.04.2015 Data publikacji:  20.04.2015 

Data aktualizacji

 

 


Zawiadomienie o nadaniu numeru rejestru dla zespołu budowlanego tzw. papierni dolnej, położonego w Konstancinie – Jeziornie przy ul. Mirkowskiej (gm. loco, pow. piaseczyński).

 

[załącznik w formacie PDF] [pobierz]

Informacje o dokumencie:

Jednostka:  
Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Warszawie, Wydział Dokumentacji i Rejestru Zabytków
Wytworzył:  
Sylwia Teofiluk
Opublikował:
Dawid Kosiński
Data wytworzenia: 24.03.2015 Data publikacji:  25.03.2015 

Data aktualizacji

 

 


Decyzja MWKZ z dnia 18.03.2015 r. wpisująca do rejestru zabytków nieruchomych województwa mazowieckiego Skwer Batalionu AK „Ruczaj” oraz zespół budowlany wraz z terenem założenia (składający się z budynków oznaczonych adresami: Piękna 7/9, Chopina 5A oraz Chopina 5B), powstały w latach 1949-1955, położony w Warszawie w dzielnicy Śródmieście.

 

[załącznik w formacie PDF] [pobierz]

Informacje o dokumencie:

Jednostka:  
Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Warszawie, Wydział Dokumentacji i Rejestru Zabytków
Wytworzył:  
Damian Maniakowski
Opublikował:
Dawid Kosiński
Data wytworzenia: 18.03.2015 Data publikacji:  19.03.2015 

Data aktualizacji

 

 


Zawiadomienie Wojewódzkiego Mazowieckiego Konserwatora Zabytków z dnia 27 lutego 2015 r. o toczącym się postępowaniu w sprawie wpisu do rejestru zabytków nieruchomych układu urbanistycznego osiedla robotniczego "Mirków" położonego w Konstancinie-Jeziornie (gm. Konstancin-Jeziorna, pow. piaseczyński).

 

[załącznik w formacie PDF] [pobierz]

Informacje o dokumencie:

Jednostka:  
Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Warszawie, Wydział Dokumentacji i Rejestru Zabytków
Wytworzył:  
Sylwia Teofiluk
Opublikował:
Robert Soszyński
Data wytworzenia: 27.02.2015 Data publikacji: 06.03.2015

Data aktualizacji

 

 


Zawiadomienie MWKZ o zmianie zakresu postępowania w sprawie wpisu do rejestru zabytków nieruchomych województwa mazowieckiego wilanowskiego układu ruralistycznego tj. przestrzennego założenia dawnej wsi Wilanów i wilanowskiej nieruchomości ziemskiej (Warszawa, dzielnica Wilanów) zgodnie z załącznikiem opracowanym przez Narodowy Instytut Dziedzictwa i stanowiący załącznik do niniejszego zawiadomienia.

 

[załącznik w formacie PDF] [pobierz]

Informacje o dokumencie:

Jednostka:  
Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Warszawie, Wydział Dokumentacji i Rejestru Zabytków
Wytworzył:  
Sylwia Teofiluk
Opublikował:
Dawid Kosiński
Data wytworzenia: 02.03.2015 Data publikacji: 03.03.2015

Data aktualizacji

 

 


Zawiadomienie MWKZ z dnia 27.02.2015 r. o dopuszczeniu dowodu w sprawie wpisania do rejestru zabytków nieruchomych województwa mazowieckiego wilanowskiego układu ruralistycznego tj. przestrzennego założenia dawnej wsi Wilanów i wilanowskiej nieruchomiści ziemskiej (Warszawa, dzielnica Wilanów).

 

[załącznik w formacie PDF] [pobierz]

Informacje o dokumencie:

Jednostka:  
Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Warszawie, Wydział Dokumentacji i Rejestru Zabytków
Wytworzył:  
Sylwia Teofiluk
Opublikował:
Robert Soszyński
Data wytworzenia: 27.02.2015 Data publikacji:  27.02.2015 

Data aktualizacji

 

 


Decyzja Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 16 lutego 2015 roku utrzymująca w mocy decyzję Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków wpisującą do rejestru zabytków nieruchomych województwa mazowieckiego zespół budowlany tzw. papierni dolnej (wraz z otoczeniem), położony w Konstancinie–Jeziornie, przy ul. Mirkowskiej, gm. loco, powiat piaseczyński.

 

[załącznik w formacie PDF] [pobierz]

Informacje o dokumencie:

Jednostka:  
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Wytworzył:  
Sylwia Teofiluk
Opublikował:
Robert Soszyński
Data wytworzenia: 16.02.2015 Data publikacji:  25.02.2015 

Data aktualizacji

 

 


Zawiadomienie MWKZ o zakończeniu postępowania administracyjnego, w sprawie wpisania do rejestru zabytków nieruchomych województwa mazowieckiego układu urbanistycznego wraz z zespołem budowlany, położonego w Warszawie, wyznaczonego ulicami: Mokotowską, Piękną, A. Cӑlinescu i F. Chopina (dz. ew. nr 25, 27/4, 27/5, 27/6, 28, 29, 30, 43, 44/2 i 45 oraz częściowow dz. ew. nr 1, 26 i 41, obręb 5-05-07).

 

[załącznik w formacie PDF] [pobierz]

Informacje o dokumencie:

Jednostka:  
Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Warszawie, Wydział Dokumentacji i Rejestru Zabytków
Wytworzył:  
Damian Maniakowski
Opublikował:
Dawid Kosiński
Data wytworzenia: 04.02.2015 Data publikacji: 06.02.2015

Data aktualizacji

 

 


Zawiadomienie MWKZ z dnia 12.01.2015 r. o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wpisania do rejestru zabytków nieruchomych województwa mazowieckiego układu urbanistycznego Marszałkowskiej Dzielnicy Mieszkaniowej, zrealizowanego w l. 1950-1957 (Warszawa, dzielnica Śródmieście).

 

[załącznik w formacie PDF] [pobierz]

Informacje o dokumencie:

Jednostka:  
Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Warszawie, Wydział Dokumentacji i Rejestru Zabytków
Wytworzył:  
-
Opublikował:
Dawid Kosiński
Data wytworzenia: 12.01.2015 Data publikacji: 12.01.2015

Data aktualizacji

 

 


Zawiadomienie Wojewódzkiego Mazowieckiego Konserwatora Zabytków z dnia 17 grudnia 2014 r. o oględzinach zespołu budowlanego trzech budynków mieszkalnych tzw. "białych bloków", położonych w |Nowym Dworze Mazowieckim przy ul. Mickiewicza 94, 95, 96 (gm. Nowy Dwór Mazowiecki, pow. nowodworski) w związku z toczącym się postępowaniem administracyjnym w sprawie wpisu do rejestru zabytków nieruchomych województwa mazowieckiego ww. zespołu budowlanego.

 

[załącznik w formacie PDF] [pobierz]

Informacje o dokumencie:

Jednostka:  
Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Warszawie, Wydział Dokumentacji i Rejestru Zabytków
Wytworzył:  
Lucyna Mollin-Wyskiel
Opublikował:
Dawid Kosiński
Data wytworzenia: 17.12.2014 Data publikacji: 18.12.2014

Data aktualizacji

 

 


Pismo przewodnie MWKZ z dnia 5 grudnia 2014 roku przekazujące odwołanie adwokata Michała Stanisa (reprezentującego Konstans Sp. z o.o.) od decyzji MWKZ Nr 1323 z dnia 14 listopada 2014 roku – wpisującej do rejestru zabytków zespół budowlany tzw. papierni dolnej (wraz z otoczeniem), położony w Konstancinie –Jeziornie, przy ul. Mirkowskiej, gm. loco, powiat piaseczyński. Uwaga! Decyzja posiada rygor natychmiastowej wykonalności.

 

[załącznik w formacie PDF] [pobierz]

Informacje o dokumencie:

Jednostka:  
Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Warszawie, Wydział Dokumentacji i Rejestru Zabytków
Wytworzył:  
Sylwia Teofiluk
Opublikował:
Dawid Kosiński
Data wytworzenia: 05.12.2014 Data publikacji:  11.12.2014 

Data aktualizacji

 

 


Zawiadomienie MWKZ o toczącym się postępowaniu administracyjnym, prowadzonym z urzędu, w sprawie wpisania do rejestru zabytków nieruchomych województwa mazowieckiego układu urbanistycznego Marszałkowskiej Dzielnicy Mieszkaniowej, zrealizowanej w l. 1950-1957 (Warszawa, dzielnica Śródmieście).

 

[załącznik w formacie PDF] [pobierz]

Informacje o dokumencie:

Jednostka:  
Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Warszawie, Wydział Dokumentacji i Rejestru Zabytków
Wytworzył:  
Sylwia Teofiluk
Opublikował:
Dawid Kosiński
Data wytworzenia: 01.12.2014 Data publikacji:  04.12.2014 

Data aktualizacji

 

 


Decyzja Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 20 listopada 2014 roku stwierdzająca nieważność decyzji Konserwatora Zabytków m. st. Warszawy z dnia [1] lipca 1965 roku wpisującej do rejestru zabytków nieruchomych Wilanów –założenie urbanistyczne.

 

[załącznik w formacie PDF] [pobierz]

Informacje o dokumencie:

Jednostka:  
Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Warszawie, Wydział Dokumentacji i Rejestru Zabytków
Wytworzył:  
Sylwia Teofiluk
Opublikował:
Dawid Kosiński
Data wytworzenia: 01.12.2014 Data publikacji:  01.12.2014 

Data aktualizacji

 

 


Zawiadomienia Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o wszczęciu postępowania administracyjnego, z urzędu (w związku z wnioskiem Muzeum Pałac Króla Jana III w Wilanowie), w sprawie wpisania do rejestru zabytków nieruchomych województwa mazowieckiego wilanowskiego układu ruralistycznego tj. przestrzennego założenia dawnej wsi Wilanów i wilanowskiej nieruchomości ziemskiej (Warszawa, dzielnica Wilanów).

 

[załącznik w formacie PDF] [pobierz]

Informacje o dokumencie:

Jednostka:  
Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Warszawie, Wydział Dokumentacji i Rejestru Zabytków
Wytworzył:  
Sylwia Teofiluk
Opublikował:
Dawid Kosiński
Data wytworzenia: 01.12.2014 Data publikacji:  01.12.2014 

Data aktualizacji

 

 


Decyzja MWKZ z dnia 14 listopada 2014 roku zespół budowlany tzw. papierni dolnej (wraz z otoczeniem), położony w Konstancinie-Jeziornie, przy ul. Mirkowskiej, gm. loco, powiat piaseczyński.

 

[załącznik w formacie PDF] [pobierz]

Informacje o dokumencie:

Jednostka:  
Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Warszawie, Wydział Dokumentacji i Rejestru Zabytków
Wytworzył:  
Sylwia Teofiluk
Opublikował:
Dawid Kosiński
Data wytworzenia: 14.11.2014 Data publikacji:  26.11.2014 

Data aktualizacji

 

 


Zawiadomienie o nadaniu numeru rejestru dla zespołu budowlanego osiedla oficerskiego (powstałego w latach  1898-1900), położonego w Nowym Dworze Mazowieckim przy ul. Ks. Józefa Poniatowskiego i płk. Edwarda Malewicza na terenie Twierdzy Modlin, gm. Nowy Dwór Mazowiecki, powiat nowodworski, objętego ostateczną decyzją MWKZ z dnia 15.10.2014 r, w sprawie wpisania zabytku do rejestru zabytków.

 

[załącznik w formacie PDF] [pobierz]

Informacje o dokumencie:

Jednostka:  
Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Warszawie, Wydział Dokumentacji i Rejestru Zabytków
Wytworzył:  
Damian Maniakowski 
Opublikował:
Dawid Kozłowski
Data wytworzenia: 20.11.2014 Data publikacji: 20.11.2014

Data aktualizacji

 

 


Zawiadomienie Wojewódzkiego Mazowieckiego Konserwatora Zabytków z dnia 12 listopada 2014 r., o zwołaniu komisji konserwatorskiej dotyczącej postępowania administracyjnego w sprawie wpisu do rejestru zabytków nieruchomych województwa mazowieckiego układu urbanistycznego wraz z zespołem budowlanym położonego w Warszawie, wyznaczonego ulicami: Mokotowską, Piękną, A. Călinescu i Chopina (działki ewidencyjne nr 25, 27/4, 27/5, 27/6, 28, 29, 30, 43, 44/2 i 45 oraz częściowo działki ew. nr 1, 26 i 41, obręb 5-05-07)

 

[załącznik w formacie PDF] [pobierz]

Informacje o dokumencie:

Jednostka:  
Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Warszawie, Wydział Dokumentacji i Rejestru Zabytków
Wytworzył:  
Damian Maniakowski
Opublikował:
Dawid Kosiński
Data wytworzenia: 12.11.2014 Data publikacji: 13.11.2014

Data aktualizacji

 

 


Zawiadomienie MWKZ z dnia 20.10.2014 r. dotyczące wszczęcia z urzędu postępowania administracyjnego w sprawie wpisania do rejestru zabytków województwa mazowieckiego układu urbanistycznego Marszałkowskiej Dzielnicy Mieszkaniowej w Warszawie, zrealizowanego w latach 1950-1957.

 

[załącznik w formacie PDF] [pobierz]

Informacje o dokumencie:

Jednostka:  
Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków
Wytworzył:  
Rafał Nadolny
Opublikował:
Dawid Kosiński
Data wytworzenia: 20.10.2014 Data publikacji:  21.09.2014 

Data aktualizacji

 

 


Decyzja MWKZ z dnia 15 października 2014 r. wpisująca do rejestru zabytków nieruchomych województwa mazowieckiego zespół budowlany osiedla oficerskiego (powstały w latach 1898-1900), położony w Nowym Dworze Mazowieckim przy ul. Ks. Józefa Poniatowskiego i płk. Edwarda Malewicza na terenie Twierdzy Modlin, gm. Nowy Dwór Mazowiecki, pow. nowodworski

 

[załącznik w formacie PDF] [pobierz]

Informacje o dokumencie:

Jednostka:  
Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Warszawie, Wydział Dokumentacji i Rejestru Zabytków
Wytworzył:  
Damian Maniakowski
Opublikował:
Dawid Kosiński
Data wytworzenia: 15.10.2014 Data publikacji:  16.10.2014 

Data aktualizacji

 

 


Zawiadomienie MWKZ z dnia 14 października 2014 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego, prowadzonego z urzędu, w sprawie wpisania do rejestru zabytków zespołu budowlanego trzech budynków mieszkalnych tzw. „białych bloków” (powstałych w l. 30-tych XX w.) położonego w Nowym Dworze Mazowieckim przy ul. Mickiewicza 94, 95, 96.

 

[załącznik w formacie PDF] [pobierz]

Informacje o dokumencie:

Jednostka:  
Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Warszawie, Wydział Dokumentacji i Rejestru Zabytków
Wytworzył:  
Lucyna Mollin-Wyskiel
Opublikował:
Dawid Kosiński
Data wytworzenia: 14.10.2014 Data publikacji:  16.10.2014 

Data aktualizacji

 

 


Zawiadomienia MWKZ z dnia 14 października 2014 roku o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wpisania do rejestru zabytków nieruchomych województwa mazowieckiego zespołu budowlanego tzw. papierni dolnej, położonego w Konstancinie – Jeziornie przy ul. Mirkowskiej (gm. loco, pow. piaseczyński).

 

[załącznik w formacie PDF] [pobierz]

Informacje o dokumencie:

Jednostka:  
Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków
Wytworzył:  
Rafał Nadolny
Opublikował:
Dawid Kosiński
Data wytworzenia: 14.10.2014 Data publikacji:  14.10.2014 

Data aktualizacji

 

 


Postanowienie Wojewódzkiego Mazowieckiego Konserwatora Zabytków z dnia 18 września 2014 r., dopuszczające organizację społeczną – Towarzystwo Opieki nad Zabytkami, Zarząd Oddziału w Warszawie – w charakterze strony do postępowania administracyjnego w sprawie wpisu do rejestru zabytków nieruchomych województwa mazowieckiego układu urbanistycznego wraz z zespołem budowlanym położonego w Warszawie, wyznaczonego ulicami: Mokotowską, Piękną, A. Călinescu i Chopina (działki ewidencyjne nr 25, 27/4, 27/5, 27/6, 28, 29, 30, 43, 44/2 i 45 oraz częściowo działki ew. nr 1, 26 i 41, obręb 5-05-07).

 

[załącznik w formacie PDF] [pobierz]

Informacje o dokumencie:

Jednostka:  
Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Warszawie, Wydział Dokumentacji i Rejestru Zabytków
Wytworzył:  
Damian Maniakowski
Opublikował:
Dawid Kosiński
Data wytworzenia: 18.09.2014 Data publikacji:  19.09.2014 

Data aktualizacji

 

 


Postanowienie Wojewódzkiego Mazowieckiego Konserwatora Zabytków z dnia 17 września 2014 r., wszczynające postępowanie administracyjne w sprawie wpisu do rejestru zabytków nieruchomych województwa mazowieckiego układu urbanistycznego wraz z zespołem budowlanym położonego w Warszawie, wyznaczonego ulicami: Mokotowską, Piękną, A. Călinescu i Chopina (działki ewidencyjne nr 25, 27/4, 27/5, 27/6, 28, 29, 30, 43, 44/2 i 45 oraz częściowo działki ew. nr 1, 26 i 41, obręb 5-05-07).

 

[załącznik w formacie PDF] [pobierz]

Informacje o dokumencie:

Jednostka:  
Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Warszawie, Wydział Dokumentacji i Rejestru Zabytków
Wytworzył:  
Damian Maniakowski
Opublikował:
Dawid Kosiński
Data wytworzenia: 17.09.2014 Data publikacji:  19.09.2014 

Data aktualizacji

 

 


Zawiadomienie MWKZ z dnia 8 września 2014 roku o rozszerzeniu zakresu przedmiotowego postępowania - wszczętego z dniem 25 września 2012 roku - w sprawie wpisu do rejestru zabytków zespołu budowlanego tzw. papierni dolnej, położonego w Konstancinie – Jeziornie przy ul. Mirkowskiej (gm. loco, pow. piaseczyński) o budynek dołów ociekowych i szarpaka celulozy. 

 

[załącznik w formacie PDF] [pobierz]

Informacje o dokumencie:

Jednostka:  
Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Warszawie
Wytworzył:  
Rafał Nadolny
Opublikował:
Dawid Kosiński
Data wytworzenia: 08.09.2014 Data publikacji:  11.09.2014 

Data aktualizacji

 

 


Zawiadomienie MWKZ z dnia 8 września 2014 roku o dopuszczeniu dowodu w sprawie wpisania do rejestru zabytków nieruchomych województwa mazowieckiego zespołu budowlanego tzw. papierni dolnej, położonego w Konstancinie – Jeziornie przy ul. Mirkowskiej (gm. loco, pow. piaseczyński) - w postaci opracowania „Papiernia w Mirkowie. Ekspertyza architektoniczno –konserwatorska zespołu przemysłowego” - Warszawa, sierpień 2014 (autorzy: mgr Maciej Czyński, mgr inż. Franciszek Ryszard Misiurek, mgr inż. arch. Marek Mroziewicz).

 

[załącznik w formacie PDF] [pobierz]

Informacje o dokumencie:

Jednostka:  
Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Warszawie
Wytworzył:  
Sylwia Teofiluk 
Opublikował:
Dawid Kosiński
Data wytworzenia: 08.09.2014 Data publikacji:  08.09.2014 

Data aktualizacji

 

 


Zawiadomienie MWKZ z dnia 11 sierpnia 2014 roku o toczącym się postępowaniu administracyjnym, prowadzonym z urzędu, w sprawie wpisania do rejestru zabytków: zespołu budowlanego trzech kamienic W. Pachulskiego i A. Domańskiego (powstałych ok. 1912 roku) położonego w Warszawie przy ul. Stalowej 37, 41 oraz Strzeleckiej 26 (Praga Północ); budynki wraz z piwnicami położonymi poza obrysem ścian zewnętrznych.

 

[załącznik w formacie PDF] [pobierz]

Informacje o dokumencie:

Jednostka:  
Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Warszawie
Wytworzył:  
Sylwia Teofiluk 
Opublikował:
Dawid Kosiński
Data wytworzenia: 11.08.2014 Data publikacji:  11.08.2014 

Data aktualizacji

 

 


 

Decyzja MKiDN z dnia 25 kwietnia 2014 roku uchylająca decyzję MWKZ z dnia 15 stycznia 2014 wpisującą do rejestru zabytków zespół budowlany trzech kamienic W. Pachulskiego i A. Domańskiego położony w Warszawie przy ul. Stalowej 37, 41 oraz Strzeleckiej 26 (Praga Północ)

 

[załącznik w formacie PDF] [pobierz]

Informacje o dokumencie:

Jednostka:  
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Wytworzył:  
Piotr Żuchowski
Opublikował:
Dawid Kosiński
Data wytworzenia: 25.04.2014 Data publikacji:  11.08.2014 

Data aktualizacji

 

 


 

Zawiadomienie o nadaniu numeru rejestru dla zespołu budowlanego osiedla robotniczego - wraz z najbliższym otoczeniem - powstały w l. 1883-1895, położony w Markach (obręb geodezyjny 5-03, 5-08), gmina Marki, powiat wołomiński, objęty ostateczną decyzją MWKZ nr 510/2014 z dnia 15.05.2014 r, w sprawie wpisania zabytku do rejestru zabytków, został wpisany do księgi rejestru zabytków nieruchomych województwa mazowieckiego pod nr A - 1238 tegoż rejestru

 

 [załącznik w formacie jpg] pobierz

Informacje o dokumencie:

Jednostka:  
Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Warszawie
Wytworzył:  
Sylwia Teofiluk 
Opublikował:
Mateusz Wiśniewski
Data wytworzenia: 07.07.2014 Data publikacji:  16.07.2014 

Data aktualizacji

 

 


 

Decyzja Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków nr 510/2014 z dnia 15 maja 2014 r. Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków orzeka:wpisać do rejestru zabytków nieruchomych województwa mazowieckiego wpisać do rejestru zabytków nieruchomych województwa mazowieckiego zespół budowlany osiedla robotniczego, wraz z najbliższym otoczeniem, powstały w latach 1883-1895, położony w Markach (obręb geodezyjny 5-03, 5-08), gmina Marki, powiat wołomiński. Przedmiotowy zespół tworzą budynki, oznaczone następującymi adresami: ul. Barska 2, 4, 6; ul. Jasna 5, 7; Al. marsz. J. Piłsudskiego 35, 37, 39, 43, 76, 78, 80, 82, 84, 86;  ul. J. Słowackiego 1, 3. Integralną część niniejszej decyzji stanowi załącznik graficzny, na którym oznaczono kolorem zielonym granice otoczenia zabytkowego obszaru oraz, kolorem czerwonym, zabytkowe budynki współtworzące zabytkowy zespół.   

 

 
 
Informacje o dokumencie: 
Jednostka:  
Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Warszawie
Wytworzył:  
Lucyna Molin-Wyskiel
Opublikował:
Dariusz Górniewicz

Data wytworzenia: 19.05.2014  

Data publikacji:  19.05.2014 Data aktualizacji:  

 


Postanowienie Wojewódzkiego Mazowieckiego Konserwatora Zabytków z dnia 24 marca 2014 r., wszczynające postępowanie w sprawie wpisu do rejestru zabytków nieruchomych województwa mazowieckiego – zgodnie z treścią wniosku – historycznego zespołu budowlanego Saskiej Kępy; poszczególne budynki (dzieła architektury i budownictwa), objęte niniejszym postępowaniem wyszczególniono na załączniku do niniejszego postanowienia, będącego jego integralną częścią.

 

[załącznik w formacie PDF] [pobierz]

 

Informacje o dokumencie:
 

 

Jednostka:  
Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Warszawie, Wydział Dokumentacji i Rejestru Zabytków
Wytworzył:  
Sylwia Teofiluk
Opublikował:
Mateusz Felczak
Data wytworzenia: 24.03.2014 Data publikacji: 10.04.2014 Data aktualizacji:  

 


 

Zawiadomienie Wojewódzkiego Mazowieckiego Konserwatora Zabytków z dnia 26 marca 2014 r., o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie wpisu do rejestru zabytków nieruchomych województwa mazowieckiego zespołu budowlanego osiedla oficerskiego (powstałego w latach 1898-1900) położonego w Nowym Dworze Mazowieckim, na terenie ograniczonym ulicami: ks. J. Poniatowskiego, gen. J. Bema, płk. E. Malewicza i gen. W. Chrzanowskiego.

 

[załącznik w formacie PDF] [pobierz]

 

Informacje o dokumencie:
 

 

Jednostka: 
Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Warszawie, Wydział Dokumentacji i Rejestru Zabytków
Wytworzył:  
Damian Maniakowski
Opublikował:
Mateusz Felczak
Data wytworzenia: 26.03.2014 Data publikacji: 26.03.2014 Data aktualizacji:  

 


 

Zawiadomienie Wojewódzkiego Mazowieckiego Konserwatora Zabytków z dnia 20 marca 2014 r., o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy dotyczącej postępowania w sprawie wpisu do rejestru zabytków zespołu budowlanego tzw. papierni dolnej, położonego w Konstancinie-Jeziornie przy ul. Mirkowskiej (gm. Loco, pow. piaseczyński) 

 

[załącznik w formacie PDF] [pobierz]

 

Informacje o dokumencie:
 

 

Jednostka: 
Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Warszawie, Wydział Dokumentacji i Rejestru Zabytków
Wytworzył:  
Sylwia Teofiluk
Opublikował:
Mateusz Felczak
Data wytworzenia: 20.03.2014 Data publikacji: 26.03.2014 Data aktualizacji:  

 


 

Pismo Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 20 lutego 2014 roku,  przekazujące do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego odwołanie od decyzji MWKZ nr 26/2014 z dnia 15 stycznia 2014 r. wpisującej do rejestru zabytków: zespół budowlany trzech kamienic W. Pachulskiego i A. Domańskiego (wraz z piwnicami poza obrysem budynków) powstały w l. 1911-1912 położony w Warszawie przy ul. Stalowej 37 (dz. ew. nr 14, obręb 4-13-05) ul. Stalowej 41 (dz. ew. nr 15, obręb 4-13-05) oraz ul. Strzeleckiej 26 (dz. ew. nr 16/2 i 16/9, obręb 4-13-05), dzielnica Praga-Północ.

 
 
 
 
Informacje o dokumencie:
 

 

Jednostka:  
Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Warszawie, Wydział Dokumentacji i Rejestru Zabytków
Wytworzył:  
Damian Maniakowski
Opublikował:
Mateusz Felczak
Data wytworzenia: 20.02.2014 Data publikacji: 21.02.2014 Data aktualizacji:  

 


 

Decyzja MWKZ nr 26/2014 z dnia 15 stycznia 2014 r.
Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków orzeka:
wpisać do rejestru zabytków nieruchomych województwa mazowieckiego zespół budowlany trzech kamienic W. Pachulskiego i A. Domańskiego (wraz z piwnicami poza obrysem budynków) powstały w l. 1911-1912 położony w Warszawie przy ul. Stalowej 37 (dz. ew. nr 14, obręb 4-13-05) ul. Stalowej 41 (dz. ew. nr 15, obręb 4-13-05) oraz ul. Strzeleckiej 26 (dz. ew. nr 16/2 i 16/9, obręb 4-13-05), dzielnica Praga Północ, powiat warszawski.

 
 
 
 
Informacje o dokumencie:
 

 

Jednostka:  
Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków Delegatura w Warszawie
Wytworzył:  
Joanna Lasek
Opublikował:
Mateusz Felczak
Data wytworzenia: 15.01.2014 Data publikacji:  16.01.2014 Data aktualizacji:  

 

Powrót
Metryka dokumentu
Tytuł dokumentu Obwieszczenia
Podmiot udostępniający informację -
Informację opublikował Helpdesk
Informację wytworzył -
Data na dokumencie -
Data publikacji 31-03-2017 11:56
Rejestr zmian dokumentu
Data Akcja Autor zmian
31-03-2017 11:56 dodanie dokumentu Helpdesk
04-04-2017 13:49 aktualizacja dokumentu Helpdesk
04-04-2017 13:52 aktualizacja dokumentu Helpdesk
04-04-2017 13:59 aktualizacja dokumentu Helpdesk
26-04-2017 12:22 aktualizacja dokumentu Helpdesk
26-04-2017 14:09 aktualizacja dokumentu Helpdesk
26-04-2017 14:15 aktualizacja dokumentu Helpdesk
10-05-2017 12:13 aktualizacja dokumentu Helpdesk
06-06-2017 12:02 aktualizacja dokumentu Helpdesk
06-06-2017 12:03 aktualizacja dokumentu Helpdesk
06-06-2017 12:05 aktualizacja dokumentu Helpdesk
28-06-2017 14:15 aktualizacja dokumentu Helpdesk
12-07-2017 11:18 aktualizacja dokumentu Helpdesk
02-08-2017 10:49 aktualizacja dokumentu Helpdesk
29-09-2017 15:20 aktualizacja dokumentu Helpdesk
18-10-2017 09:24 aktualizacja dokumentu Helpdesk
18-10-2017 09:26 aktualizacja dokumentu Helpdesk
05-12-2017 14:35 aktualizacja dokumentu Helpdesk
08-12-2017 11:39 aktualizacja dokumentu Helpdesk
11-12-2017 11:27 aktualizacja dokumentu Helpdesk
16-01-2018 09:46 aktualizacja dokumentu Helpdesk
16-01-2018 14:05 aktualizacja dokumentu Helpdesk
22-01-2018 14:14 aktualizacja dokumentu Helpdesk
30-01-2018 11:26 aktualizacja dokumentu Helpdesk
07-02-2018 10:47 aktualizacja dokumentu Helpdesk
07-02-2018 11:14 aktualizacja dokumentu Helpdesk
13-02-2018 16:06 aktualizacja dokumentu Helpdesk
21-03-2018 09:26 aktualizacja dokumentu Helpdesk
22-03-2018 16:23 aktualizacja dokumentu Helpdesk
22-03-2018 16:23 aktualizacja dokumentu Helpdesk
08-05-2018 10:22 aktualizacja dokumentu Helpdesk
09-05-2018 07:49 aktualizacja dokumentu Helpdesk
17-05-2018 16:35 aktualizacja dokumentu Helpdesk
17-05-2018 16:41 aktualizacja dokumentu Helpdesk
17-05-2018 16:43 aktualizacja dokumentu Helpdesk
29-08-2018 15:47 aktualizacja dokumentu Helpdesk
29-08-2018 15:50 aktualizacja dokumentu Helpdesk
29-08-2018 15:52 aktualizacja dokumentu Helpdesk
04-10-2018 14:57 aktualizacja dokumentu Helpdesk
09-10-2018 12:44 aktualizacja dokumentu Helpdesk
25-10-2018 12:11 aktualizacja dokumentu Helpdesk
09-11-2018 10:31 aktualizacja dokumentu Helpdesk
19-11-2018 10:03 aktualizacja dokumentu Helpdesk
22-02-2019 08:35 aktualizacja dokumentu Helpdesk
24-04-2019 15:55 aktualizacja dokumentu Helpdesk
10-05-2019 11:28 aktualizacja dokumentu Helpdesk
04-06-2019 08:48 aktualizacja dokumentu Helpdesk
27-06-2019 14:16 aktualizacja dokumentu Helpdesk
27-06-2019 14:17 aktualizacja dokumentu Helpdesk
27-06-2019 14:17 aktualizacja dokumentu Helpdesk
27-06-2019 14:18 aktualizacja dokumentu Helpdesk
27-06-2019 14:19 aktualizacja dokumentu Helpdesk
27-06-2019 14:19 aktualizacja dokumentu Helpdesk
27-06-2019 14:20 aktualizacja dokumentu Helpdesk
27-06-2019 14:20 aktualizacja dokumentu Helpdesk
27-06-2019 14:21 aktualizacja dokumentu Helpdesk
08-08-2019 10:02 aktualizacja dokumentu Helpdesk
08-08-2019 14:43 aktualizacja dokumentu Helpdesk
04-09-2019 09:30 aktualizacja dokumentu Helpdesk
10-10-2019 12:42 aktualizacja dokumentu Helpdesk
16-10-2019 11:31 aktualizacja dokumentu Helpdesk
16-10-2019 11:36 aktualizacja dokumentu Helpdesk
16-10-2019 11:37 aktualizacja dokumentu Helpdesk
04-11-2019 11:03 aktualizacja dokumentu Helpdesk
05-11-2019 13:58 aktualizacja dokumentu Helpdesk
05-11-2019 14:08 aktualizacja dokumentu Helpdesk
23-12-2019 15:16 aktualizacja dokumentu Helpdesk
14-01-2020 14:35 aktualizacja dokumentu Helpdesk
23-01-2020 23:40 aktualizacja dokumentu Helpdesk
17-02-2020 09:42 aktualizacja dokumentu Helpdesk
18-03-2020 09:04 aktualizacja dokumentu Helpdesk
19-03-2020 14:22 aktualizacja dokumentu Helpdesk
14-04-2020 09:04 aktualizacja dokumentu Helpdesk
13-05-2020 14:53 aktualizacja dokumentu Helpdesk
13-05-2020 14:54 aktualizacja dokumentu Helpdesk
14-05-2020 11:20 aktualizacja dokumentu Helpdesk
14-05-2020 11:21 aktualizacja dokumentu Helpdesk
22-05-2020 10:20 aktualizacja dokumentu Helpdesk
22-05-2020 15:59 aktualizacja dokumentu Helpdesk
29-05-2020 09:52 aktualizacja dokumentu Helpdesk
01-06-2020 14:21 aktualizacja dokumentu Helpdesk
18-06-2020 11:43 aktualizacja dokumentu Helpdesk
18-06-2020 11:46 aktualizacja dokumentu Helpdesk
24-06-2020 11:56 aktualizacja dokumentu Helpdesk
25-06-2020 21:23 aktualizacja dokumentu Helpdesk
26-06-2020 08:17 aktualizacja dokumentu Helpdesk
26-06-2020 08:18 aktualizacja dokumentu Helpdesk
26-06-2020 08:19 aktualizacja dokumentu Helpdesk
26-06-2020 08:22 aktualizacja dokumentu Helpdesk
26-06-2020 08:46 aktualizacja dokumentu Helpdesk
02-07-2020 09:37 aktualizacja dokumentu Helpdesk
13-07-2020 15:03 aktualizacja dokumentu Helpdesk
16-07-2020 11:18 aktualizacja dokumentu Helpdesk
31-07-2020 12:10 aktualizacja dokumentu Helpdesk
31-07-2020 12:13 aktualizacja dokumentu Helpdesk
03-08-2020 12:05 aktualizacja dokumentu Helpdesk
20-08-2020 13:22 aktualizacja dokumentu Helpdesk
20-08-2020 13:32 aktualizacja dokumentu Helpdesk
28-08-2020 10:50 aktualizacja dokumentu Helpdesk
30-09-2020 09:03 aktualizacja dokumentu Helpdesk
02-10-2020 12:43 aktualizacja dokumentu Helpdesk
02-10-2020 12:46 aktualizacja dokumentu Helpdesk
02-10-2020 12:47 aktualizacja dokumentu Helpdesk
16-10-2020 15:48 aktualizacja dokumentu Helpdesk
16-10-2020 15:49 aktualizacja dokumentu Helpdesk
16-10-2020 15:50 aktualizacja dokumentu Helpdesk
02-11-2020 07:25 aktualizacja dokumentu Helpdesk
06-11-2020 09:13 aktualizacja dokumentu Helpdesk
17-11-2020 08:25 aktualizacja dokumentu Helpdesk
17-11-2020 12:53 aktualizacja dokumentu Helpdesk
30-11-2020 10:47 aktualizacja dokumentu Helpdesk
15-12-2020 13:26 aktualizacja dokumentu Helpdesk
16-12-2020 08:54 aktualizacja dokumentu Helpdesk
25-01-2021 11:14 aktualizacja dokumentu Helpdesk
04-03-2021 15:20 aktualizacja dokumentu Helpdesk
04-03-2021 15:21 aktualizacja dokumentu Helpdesk
12-03-2021 15:35 aktualizacja dokumentu Helpdesk
16-03-2021 14:40 aktualizacja dokumentu Helpdesk
19-03-2021 08:09 aktualizacja dokumentu Helpdesk
19-03-2021 11:15 aktualizacja dokumentu Helpdesk
23-03-2021 12:51 aktualizacja dokumentu Helpdesk
26-03-2021 09:06 aktualizacja dokumentu Helpdesk
26-03-2021 09:07 aktualizacja dokumentu Helpdesk
30-03-2021 14:44 aktualizacja dokumentu Helpdesk
15-04-2021 12:17 aktualizacja dokumentu Helpdesk
15-04-2021 13:45 aktualizacja dokumentu Helpdesk
15-04-2021 13:53 aktualizacja dokumentu Helpdesk
21-04-2021 14:11 aktualizacja dokumentu Helpdesk
21-04-2021 14:12 aktualizacja dokumentu Helpdesk
28-04-2021 13:25 aktualizacja dokumentu Helpdesk
06-05-2021 13:52 aktualizacja dokumentu Helpdesk
10-05-2021 11:19 aktualizacja dokumentu Helpdesk
17-05-2021 11:53 aktualizacja dokumentu Helpdesk
19-05-2021 14:11 aktualizacja dokumentu Helpdesk
19-05-2021 15:26 aktualizacja dokumentu Helpdesk
19-05-2021 15:55 aktualizacja dokumentu Helpdesk
20-05-2021 15:59 aktualizacja dokumentu Helpdesk
29-05-2021 09:23 aktualizacja dokumentu Helpdesk
29-05-2021 09:23 aktualizacja dokumentu Helpdesk
31-05-2021 15:09 aktualizacja dokumentu Helpdesk
02-06-2021 11:11 aktualizacja dokumentu Helpdesk
16-06-2021 13:20 aktualizacja dokumentu Helpdesk
18-06-2021 16:00 aktualizacja dokumentu Helpdesk
21-06-2021 13:03 aktualizacja dokumentu Helpdesk
21-06-2021 14:07 aktualizacja dokumentu Helpdesk
21-06-2021 14:25 aktualizacja dokumentu Helpdesk
21-06-2021 14:48 aktualizacja dokumentu Helpdesk
21-06-2021 15:08 aktualizacja dokumentu Helpdesk
21-06-2021 15:41 aktualizacja dokumentu Helpdesk
22-06-2021 10:56 aktualizacja dokumentu Helpdesk
22-06-2021 11:04 aktualizacja dokumentu Helpdesk
22-06-2021 11:25 aktualizacja dokumentu Helpdesk
22-06-2021 11:27 aktualizacja dokumentu Helpdesk
24-06-2021 11:25 aktualizacja dokumentu Helpdesk
25-06-2021 11:49 aktualizacja dokumentu Helpdesk
25-06-2021 11:50 aktualizacja dokumentu Helpdesk
25-06-2021 11:55 aktualizacja dokumentu Helpdesk
28-06-2021 10:28 aktualizacja dokumentu Helpdesk
28-06-2021 10:31 aktualizacja dokumentu Helpdesk
08-07-2021 09:42 aktualizacja dokumentu Helpdesk
15-07-2021 16:15 aktualizacja dokumentu Helpdesk
29-07-2021 10:37 aktualizacja dokumentu Helpdesk
04-08-2021 14:10 aktualizacja dokumentu Helpdesk
10-08-2021 15:53 aktualizacja dokumentu Helpdesk
30-08-2021 14:26 aktualizacja dokumentu Helpdesk
30-08-2021 14:27 aktualizacja dokumentu Helpdesk
10-09-2021 11:11 aktualizacja dokumentu Helpdesk
29-09-2021 14:49 aktualizacja dokumentu Helpdesk
04-10-2021 13:32 aktualizacja dokumentu Helpdesk
06-10-2021 15:56 aktualizacja dokumentu Helpdesk