27-02-2018 17:27

Przetargi zakończone - 2018

Świadczenie usług prawnych dla Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Warszawie oraz delegatur

Szczegóły

ZamawiającyWojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Warszawie

Rodzaj przetarguusługi

Miejsce składania ofertWojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Warszawie, ul. Nowy Świat 18/20,

Termin składania ofert08.03.2018 r. godz. 10:00

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Warszawie, zaprasza do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi o wartości zamówienia nie przekraczającej wyrażonej w złotych, równowartość kwoty 750 000 euro

 

        Ogłoszenie o zamówieniu (SIWZ) z załącznikami 2-6

        Załącznik nr 1 do Ogłoszenia o zamówienia (SIWZ) - wzór umowy część I zamówienia

        Załącznik nr 1 do wzoru umowy - Opis przedmiotu zamówieniazakres usług

        Załącznik nr 1a do Ogłoszenia o zamówienia (SIWZ) - wzór umowy część II -VI zamówienia

        Załącznik nr 2 - 6 do Ogłoszenia o zamówieniu (SIWZ) wersja edytowalna

        Załącznik nr 7 do SIWZ

        Informacja o zmianie Ogłoszenia oraz terminu składania i otwarcia ofert

        Załącznik nr 2 do Ogłoszenia o zamówiemiu (SIWZ) - formularz oferty po zmianach

        Informacja z otwarcia ofert zamieszczona na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy Pzp

        Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

        Informacja o ponownym wyborze najkorzystniejszej oferty

        Informacja o udzieleniu zamówienia

 

 

Powrót
Metryka dokumentu
Tytuł dokumentu Przetargi zakończone - 2018
Podmiot udostępniający informację Aleksandra Chodań
Informację opublikował Helpdesk
Informację wytworzył Helpdesk
Data na dokumencie 27-02-2018
Data publikacji 27-02-2018 17:27