27-02-2018 17:27

Uwaga! Przeglądana wersja dokumentu pochodzi z dnia 27-02-2018 17:27. Jeśli chcesz wyświetlić aktualny dokument, kliknij w ten link.

Przetargi 2018

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Warszawie, zaprasza do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi o wartości zamówienia nie przekraczającej wyrażonej w złotych, równowartość kwoty 750 000 euro


Ogłoszenie o zamówieniu (SIWZ) z załącznikami 2-6
[załącznik w formacie:  pdf]                  pobierz

Załącznik nr 1 do Ogłoszenia o zamówienia (SIWZ) - wzór umowy część I zamówienia
[załącznik w formacie:  pdf]                  pobierz

Załącznik nr 1 do wzoru umowy - Opis przedmiotu zamówieniazakres usług
[załącznik w formacie:  pdf]                  pobierz

Załącznik nr 1a do Ogłoszenia o zamówienia (SIWZ) - wzór umowy część II -VI zamówienia
[załącznik w formacie:  pdf]                  pobierz

Załącznik nr 2 - 6 do Ogłoszenia o zamówieniu (SIWZ) wersja edytowalna
[załącznik w formacie:  pdf]                  pobierz

Załącznik nr 7 do SIWZ
[załącznik w formacie:  pdf]                  pobierzPowrót
Metryka dokumentu
Tytuł dokumentu Przetargi 2018
Podmiot udostępniający informację Aleksandra Chodań
Informację opublikował Helpdesk
Informację wytworzył Helpdesk
Data na dokumencie 27-02-2018
Data publikacji 27-02-2018 17:27