15-01-2019 08:52

Przetargi 2019

Świadczenie usług administrowania systemem informatycznym Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Warszawie oraz jego delegatur

Szczegóły

ZamawiającyWojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Warszawie

Rodzaj przetarguusługi

Miejsce składania ofertWojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Warszawie, ul. Nowy Świat 18/20,

Termin składania ofert23.01.2019 r. godz. 10:00

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Warszawie zaprasza do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego, o wartości nie przekraczającej, wyrażonej w złotych, równowartości kwoty 144 000 euro.

 

        Ogłoszenie o zmianie treści SIWZ.pdf

        Ogłoszenie o zamówieniu - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.pdf

        Załącznik 1 - Zakres podstawowych obowiązków.pdf

        Załącznik 2 - Formularz ofertowy.docx

        Załącznik 3 i 3a - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnieniu warunków udziału w        postępowaniu.docx

        Załącznik 4 - Oświadczenie o oddaniu Wykonawcy zasobów.docx

        Załącznik 5 - Przynależność do grupy kapitałowej.docx

        Załacznik 6 - Wzór umowy.pdf

        Załącznik 7 - Wykaz osób.docx

        Biuletyn Zamówień Publicznych.pdf

        Wyjaśnienia 18.01.2019.pdf

        Informacja z otwarcia ofert zamieszczona na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy Pzp.pdf

        Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf

 

 

 -------------

 

 

Powrót
Metryka dokumentu
Tytuł dokumentu Przetargi 2019
Podmiot udostępniający informację -
Informację opublikował Helpdesk
Informację wytworzył -
Data na dokumencie -
Data publikacji 15-01-2019 08:52