15-01-2019 08:52

Uwaga! Przeglądana wersja dokumentu pochodzi z dnia 15-01-2019 09:10. Jeśli chcesz wyświetlić aktualny dokument, kliknij w ten link.

Przetargi zakończone - 2019

Przetarg ofertowy na sprzedaż zbędnego środka trwałego–samochodu Skoda Octavia, 2002 r.

Szczegóły

 

Rodzaj przetarguprzetarg ofertowy

Miejsce składania ofertWojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Warszawie Delegatura w Siedlcach, ul. Bema 4a, 08-110 Siedlce

Termin składania ofert31.05.2019 godz. 10:00

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Warszawie zaprasza do udziału w przetargu ofertowym na sprzedaż zbędnego składnika majątku ruchomego.

 

        ogłoszenie o sprzedaży zbędnego środka trwałego.pdf

        Załącznik nr 2 - wzór formularza oferty.docx

        Załącznik nr 3 - Wzór umowy.pdf

 

------------------------------------------------------------

Przetarg ofertowy na sprzedaż zbędnego środka trwałego–samochodu Skoda Octavia, 2002 r.

Szczegóły

ZamawiającyWojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Warszawie

Rodzaj przetarguprzetarg ofertowy

Miejsce składania ofertWojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Warszawie Delegatura w Siedlcach, ul. Bema 4a, 08-110 Siedlce

Termin składania ofert14.05.2019 godz. 10:00

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Warszawie zaprasza do udziału w przetargu ofertowym na sprzedaż zbędnego składnika majątku ruchomego.

 

        Ogłoszenie o sprzedaży środka trwałego.pdf

        Załącznik nr 2 - wzór formularza oferty.docx

        Załącznik nr 3 - Wzór umowy.pdf

 

------------------------------------------------------------

Świadczenie usług prawnych dla Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Warszawie oraz delegatur

Szczegóły

ZamawiającyWojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Warszawie

Rodzaj przetarguusługi

Miejsce składania ofertWojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Warszawie, ul. Nowy Świat 18/20,

Termin składania ofert13.03.2019 r. godz. 08:00

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Warszawie, zaprasza do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi o wartości zamówienia nie przekraczającej, wyrażonej w złotych, równowartość kwoty 750 000 euro.

 

        Informacja o udzieleniu zamówienia.pdf

        Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf

        Informacja z otwarcia ofert zamieszczona na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy Pzp.pdf

        Ogłoszenie o zmianie treści SIWZ.pdf

        SIWZ.pdf

        Załącznik nr 1 do wzoru umowy - Opis przedmiotu zamówienia (zakres usług).pdf

        Załącznik nr 2 do wzoru umowy - Monitoring prawny.pdf

        Załącznik 1 Wzór umowy część I zamówienia.pdf

        Załącznik 1a Wzór umowy części II-VI zamówienia.pdf

        Załącznik 2 Formularz oferty.docx

        Załącznik 3 3a Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.docx

        Załącznik 4 Przynależność do grupy kapitałowej.docx

        Załącznik 5 Zobowiązanie innego podmiotu do oddania zasobów.docx

        Załącznik 6 Wykaz wykonywanych usług.docx

        Załącznik 7 Wykaz usług do kryterium 'D'.docx

        Wyjaśnienie 07.03.2019.pdf

       

 

------------------------------------------------------------

 

 

Świadczenie usług administrowania systemem informatycznym Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Warszawie oraz jego delegatur

Szczegóły

ZamawiającyWojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Warszawie

Rodzaj przetarguusługi

Miejsce składania ofertWojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Warszawie, ul. Nowy Świat 18/20,

Termin składania ofert23.01.2019 r. godz. 10:00

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Warszawie zaprasza do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego, o wartości nie przekraczającej, wyrażonej w złotych, równowartości kwoty 144 000 euro.

 

        Ogłoszenie o zmianie treści SIWZ.pdf

        Ogłoszenie o zamówieniu - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.pdf

        Załącznik 1 - Zakres podstawowych obowiązków.pdf

        Załącznik 2 - Formularz ofertowy.docx

        Załącznik 3 i 3a - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnieniu warunków udziału w        postępowaniu.docx

        Załącznik 4 - Oświadczenie o oddaniu Wykonawcy zasobów.docx

        Załącznik 5 - Przynależność do grupy kapitałowej.docx

        Załacznik 6 - Wzór umowy.pdf

        Załącznik 7 - Wykaz osób.docx

        Biuletyn Zamówień Publicznych.pdf

        Wyjaśnienia 18.01.2019.pdf

        Informacja z otwarcia ofert zamieszczona na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy Pzp.pdf

        Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf

 

 

 -------------

 

 

Powrót
Metryka dokumentu
Tytuł dokumentu Przetargi zakończone - 2019
Podmiot udostępniający informację -
Informację opublikował Helpdesk
Informację wytworzył -
Data na dokumencie -
Data publikacji 15-01-2019 08:52
Rejestr zmian dokumentu
Data Akcja Autor zmian
15-01-2019 08:52 dodanie dokumentu Helpdesk
15-01-2019 08:53 aktualizacja dokumentu Helpdesk
15-01-2019 08:55 aktualizacja dokumentu Helpdesk
15-01-2019 09:06 aktualizacja dokumentu Helpdesk
15-01-2019 09:09 aktualizacja dokumentu Helpdesk
15-01-2019 09:10 aktualizacja dokumentu Helpdesk
15-01-2019 09:10 aktualizacja dokumentu Helpdesk
15-01-2019 09:11 aktualizacja dokumentu Helpdesk
15-01-2019 09:11 aktualizacja dokumentu Helpdesk
17-01-2019 12:28 aktualizacja dokumentu Helpdesk
18-01-2019 16:01 aktualizacja dokumentu Helpdesk
23-01-2019 11:40 aktualizacja dokumentu Helpdesk
25-01-2019 16:08 aktualizacja dokumentu Helpdesk
25-01-2019 16:08 aktualizacja dokumentu Helpdesk
01-03-2019 15:54 aktualizacja dokumentu Helpdesk
01-03-2019 15:55 aktualizacja dokumentu Helpdesk
01-03-2019 16:24 aktualizacja dokumentu Helpdesk
08-03-2019 12:38 aktualizacja dokumentu Helpdesk
11-03-2019 14:12 aktualizacja dokumentu Helpdesk
11-03-2019 14:13 aktualizacja dokumentu Helpdesk
11-03-2019 14:41 aktualizacja dokumentu Helpdesk
14-03-2019 09:42 aktualizacja dokumentu Helpdesk
18-03-2019 16:25 aktualizacja dokumentu Helpdesk
03-04-2019 13:55 aktualizacja dokumentu Helpdesk
29-04-2019 14:07 aktualizacja dokumentu Helpdesk
29-04-2019 14:08 aktualizacja dokumentu Helpdesk
29-04-2019 14:08 aktualizacja dokumentu Helpdesk
29-04-2019 14:11 aktualizacja dokumentu Helpdesk
29-04-2019 14:12 aktualizacja dokumentu Helpdesk
29-04-2019 14:14 aktualizacja dokumentu Helpdesk
29-04-2019 15:02 aktualizacja dokumentu Helpdesk
29-04-2019 15:04 aktualizacja dokumentu Helpdesk
16-05-2019 16:38 aktualizacja dokumentu Helpdesk
16-05-2019 16:42 aktualizacja dokumentu Helpdesk
16-05-2019 16:44 aktualizacja dokumentu Helpdesk
16-05-2019 16:45 aktualizacja dokumentu Helpdesk
02-01-2020 00:33 aktualizacja dokumentu Helpdesk
02-01-2020 00:33 aktualizacja dokumentu Helpdesk