09-05-2022 15:35

Uwaga! Przeglądana wersja dokumentu pochodzi z dnia 22-12-2022 08:24. Jeśli chcesz wyświetlić aktualny dokument, kliknij w ten link.

Nabory - Archiwum

Poniżej znajduje się lista archiwalnych naborów z poprzednich lat:

 

 1. Starszy inspektor ochrony zabytków
  Wydział Zabytków Warszawy Lewobrzeżnej
  Ogłoszenie nr 111164 z dnia 24.11.2022
 2. Referent
  Wydział Zabytków Warszawy Lewobrzeżnej
  Ogłoszenie nr 109697 z dnia 03.11.2022
 3. Inspektor Ochrony Zabytków
  Wydział Zabytków Warszawy Lewobrzeżnej
  Ogłoszenie nr 109048 z dnia 25.10.2022
 4. Inspektor Ochrony Zabytków Do spraw: zabytków nieruchomych
  Delegatura w Płocku.
  Ogłoszenie nr 108404 z dnia 14.10.2022
 5. Kierownik Wydziału
  Wydział Rejestru Zabytków i Dokumentacji
  Ogłoszenie nr 108411 z dnia 14.10.2022
 6. Inspektor Ochrony Zabytków
  Wydział Zabytków Warszawy Lewobrzeżnej
  Ogłoszenie nr 106784 z dnia 22.09.2022
 7. Inspektor Ochrony Zabytków Wydział Zabytków Warszawy Lewobrzeżnej Ogłoszenie nr 108789 z dnia 20.10.2022
 8. Referent Wydział Zabytków Warszawy Prawobrzeżnej Ogłoszenie nr 106279 z dnia 14.09.2022
 9. Inspektor Ochrony Zabytków do spraw: zabytków archeologicznych Delegatura w Płocku Ogłoszenie nr 105931 z dnia 09.09.2022
 10. Inspektor Ochrony Zabytków Wydział Strategii i Kontroli Ogłoszenie nr 106275 z dnia 14.09.2022
 11. Kierownik Wydziału Wydział Rejestru Zabytków i Dokumentacji Ogłoszenie nr 107793 z dnia 07.10.2022
 12. starszy inspektor ochrony zabytków Do spraw: zabytków archeologicznych. Delegatura w Ciechanowie - Ogłoszenie nr 101405 z dnia 25.06.2022
 13. Inspektor ochrony zabytków Wydział Strategii i Kontroli - Ogłoszenie nr 102522 z dnia 13.07.2022 Specjalista do spraw: administracyjnych - Wydział Obsługi Urzędu - Ogłoszenie nr 105357z dnia 03.09.2022
 14. Główny specjalista Do spraw: do spraw komunikacji społecznej - Ogłoszenie nr 104941 z dnia 26.08.2022
 15. inspektor ochrony zabytków Wydział Zabytków Nieruchomych - Ogłoszenie nr 104356 z dnia 13.08.2022
 16. inspektor ochrony zabytków, Wydział Zabytków Warszawy Lewobrzeżnej - Ogłoszenie nr 104964 z dnia 26.08.2022  
 17. Inspektor, Wydział Zabytków Warszawy Prawobrzeżnej - Ogłoszenie nr 102765 z dnia 16.07.2022
 18. Inspektor ochrony zabytków do spraw: zabytków archeologicznych. Delegatura w Płocku - Ogłoszenie nr 104406 z dnia 13.08.2022
 19. Inspektor ochrony zabytków do spraw: zabytków ruchomych i wywozu - Ogłoszenie nr 104511 z dnia 18.08.2022
 20. Inspektor ochrony zabytków Wydział Zabytków Warszawy Lewobrzeżnej - Ogłoszenie nr 104359 z dnia 13.08.2022
 21. Starszy Inspektor Ochrony Zabytków do spraw: zabytków archeologicznych. Delegatura w Ciechanowie - Ogłoszenie nr 103582 z dnia 30.07.2022
  Plik do pobrania
 22. inspektor ochrony zabytków, Wydział Zabytków Warszawy Lewobrzeżnej - Ogłoszenie nr 102520 z dnia 13.07.2022
 23. Starszy Inspektor do spraw: administracyjnych - Ogłoszenie nr 104781 z dnia 24.08.2022
 24. starszy inspektor ochrony zabytków: Wydział Zabytkowych Zespołów Zieleni - Ogłoszenie nr 101973 z dnia 06.07.2022
 25. inspektor: Wydział Zabytków Warszawy Lewobrzeżnej - Ogłoszenie nr 102155 z dnia 07.07.2022
 26. Inspektor Ochrony Zabytków Do spraw: zabytków ruchomych - Delegatura w Ciechanowie - Ogłoszenie nr 100587 z dnia 14.06.2022
 27. Inspektor Ochrony Zabytków - Wydział Zabytków Warszawy Lewobrzeżnej - Ogłoszenie nr 100606 z dnia 10.06.2022
 28. Inspektor Ochrony Zabytków Wydział Rejestru i Dokumentacji Zabytków - Ogłoszenie nr 100159 z dnia 04.06.2022
 29. Starszy Inspektor Ochrony Zabytków - Wydział Rejestru i Dokumentacji Zabytków - Ogłoszenie nr 100160 z dnia 04.06.2022
 30. Inspektor Ochrony Zabytków - Wydział Archeologii - Ogłoszenie nr 99326 z dnia 23.05.2022
 31. Inspektor Ochrony Zabytków - Wydział Zabytków Warszawy Prawobrzeżnej - Ogłoszenie nr 98993 z dnia 18.05.2022
 32. Starszy Inspektor Ochrony Zabytków - Wydział Zabytków Warszawy Prawobrzeżnej - Ogłoszenie nr 98922 z dnia 17.05.2022
 33. Starszy Inspektor Ochrony Zabytków - Wydział Zabytkowych Zespołów Zieleni - Ogłoszenie nr 100161 z dnia 04.06.2022
 34. Inspektor Ochrony Zabytków - Wydział Rejestru i Dokumentacji Zabytków - Ogłoszenie nr 100159 z dnia 04.06.2022
 35. Inspektor Ochrony Zabytków Wydziału Rejestru i Dokumentacji Zabytków - Ogłoszenie nr 97278 z dnia 21.04.2022
 36. Inspektor Ochrony Zabytków do spraw: zabytków ruchomych i wywozu - Ogłoszenie nr 95626 z dnia 25.03.2022
 37. Kierownik Wydziału Zabytków Warszawy Prawobrzeżnej - Ogłoszenie nr 96051 z dnia 02.04.2022
 38. Główny Specjalista ds. ochrony zabytków w sytuacjach kryzysowych - Ogłoszenie nr 95518 z dnia 29.03.2022
 39. Główny specjalista do spraw komunikacji społecznej - Ogłoszenie nr 95711 z dnia 28.03.2022
 40. Inspektor Ochrony Zabytków - Ogłoszenie nr 98923 z dnia 17.05.2022
 41. Kierownik Wydziału Zabytków Warszawy Lewobrzeżnej - Ogłoszenie nr 95974 z dnia 02.04.2022
 42. Kierownik Wydziału Obsługi Urzędu - Ogłoszenie nr 95558 z dnia 25.03.2022
 43. Starszy Inspektor Ochrony Zabytków w Wydziale Zabytków Warszawy - Ogłoszenie nr 93776 z dnia 01.03.2022 r.
 44. Inspektor ds. zabytków ruchomych i wywozu - Ogłoszenie nr 95365 z dnia 24.03.2022
 45. Ogłoszenie nr 91971 z dnia 01.02.2022 r. – Stanowisko: Starszy inspektor ochrony zabytków Wydział Zabytków Warszawy
 46. Ogłoszenie nr 90322 z dnia 01.01.2022 r. – Stanowisko: inspektor ochrony zabytków Do spraw: zabytków nieruchomych Wydział Zabytków Warszawy
 47. Ogłoszenie nr 90319 z dnia 01.01.2022 r. – Stanowisko: starszy inspektor ochrony zabytków Wydział Zabytków Warszawy
 48. Ogłoszenie nr 90046 z dnia 24.12.2021 r. – Stanowisko: inspektor ochrony zabytków do spraw zabytków nieruchomych Wydział Zabytków Nieruchomych
 49. Ogłoszenie z dnia 22.11.2021 – Kierownik WUOZ w Warszawie Delegatury w Radomiu
 50. Ogłoszenie nr 89021 z dnia 08.12.2021 r. – Stanowisko: inspektor do spraw: kontroli Wydział Strategii i Kontroli
 51. Ogłoszenie nr 89014 z dnia 08.12.2021 r. – Stanowisko: starszy inspektor ochrony zabytków Wydział Zabytków Warszawy
 52. Ogłoszenie nr 88148 z dnia 23.11.2021 – Stanowisko: Inspektor Ochrony Zabytków Do spraw: zabytków nieruchomych Wydział Zabytków Warszawy
 53. Ogłoszenie nr 87854 z dnia 19.11.2021 – Stanowisko: Inspektor Ochrony Zabytków do spraw: zabytków nieruchomych. Wydział Zabytków Nieruchomych.
 54. Ogłoszenie nr 87288 z dnia 09.11.2021 – Stanowisko: Starszy Inspektor Ochrony Zabytków Do spraw: rejestru zabytków i dokumentacji zabytków
 55. Ogłoszenie nr 87286 z dnia 09.11.2021 – Stanowisko: Inspektor Ochrony Zabytków Do spraw: rejestru zabytków i dokumentacji zabytków
 56. Ogłoszenie nr 86245 z dnia 20.10.2021 – Stanowisko: Starszy Inspektor Ochrony Zabytków
 57. Ogłoszenie nr 86287 z dnia 20.10.2021 – Stanowisko: Główny Specjalista Do spraw: zabytków ruchomych i wywozu stanowisko samodzielne
 58. Ogłoszenie nr 85520 z dnia 06.10.2021 – Stanowisko: Inspektor Ochrony Zabytków Do spraw: zabytków nieruchomych Wydział Zabytków Warszawy
 59. Ogłoszenie nr 81282 z dnia 15.07.2021 – Stanowisko: Inspektor Ochrony Zabytków ds. zabytkowej zieleni. Delegatura Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Ostrołęce
 60. Ogłoszenie nr 84426 z dnia 16.09.2021 – Stanowisko: Główny Specjalista Do spraw: zabytków ruchomych i wywozu stanowisko samodzielne
 61. Ogłoszenie nr 80077 z 23.06.2021 - Główny Specjalista do spraw: zabytków ruchomych i wywozu stanowisko samodzielne
 62. Nabór na Inspektora ds. kontroli w wydziale strategii i kontroli z dnia 09.06.2021
 63. Ogłoszenie nr 76426 z 07.04.2021 - Starszy Inspektor Do spraw: do spraw obsługi kancelaryjno-administracyjnej w Wydziale Obsługi Urzędu
 64. Ogłoszenie nr 77063 z 19.04.2021 Główny Specjalista Do spraw: zabytków ruchomych i wywozu
 65. Ogłoszenie nr 77142 z 17.04.2021 Inspektor Ochrony Zabytków Do spraw: zabytków archeologicznych w Wydziale Archeologii
 66. Ogłoszenie nr 77958 z 07.05.2021 Inspektor Ochrony Zabytków Do spraw: do spraw zabytków nieruchomych w Wydziale Zabytków Warszawy
 67. Ogłoszenie nr 77145 z 17.04.2021 Inspektor Do spraw: kontroli Wydział strategii i kontroli
 68. Starszy Inspektor Ochrony Zabytków Do spraw: do spraw zabytków nieruchomych w Wydziale Zabytków Warszawy- Ogłoszenie nr 76336 26.03.2021- umowa na zastępstwo
 69. Ogłoszenie nr 76272 z 25.03.2021 r. Inspektor Ochrony Zabytków Do spraw: do spraw zabytków nieruchomych w Wydziale Zabytków Warszawy
 70. Nabór na Główny Specjalista Do spraw: zabytków ruchomych i wywozu z dnia 18.01.2021 r.
 71. Ogłoszenie o naborze NR 74730 z dnia 18.02.2021 r. - Inspektor ochrony zabytków do spraw strategii i kontroli
 72. Ogłoszenie o naborze NR 72191 z dnia 12.12.2020 r. - Inspektor ochrony zabytków do spraw: rejestru zabytków i dokumentacji zabytków - umowa na zastępstwo
 73. Ogłoszenie o naborze NR 72191 z dnia 12.12.2020 r. - Inspektor ochrony zabytków do spraw: rejestru zabytków i dokumentacji zabytków - umowa na zastępstwo
 74. Ogłoszenie o naborze NR 72111 z dnia 10.12.2020 r. - Inspektor ochrony zabytków do spraw: Zabytków nieruchomych, Wydział Zabytków Warszawy
 75. Ogłoszenie o naborze NR 69588 z dnia 03.10.2020 r. inspektor ochrony zabytków do spraw: do spraw zabytków nieruchomych w Wydziale Zabytków Warszawy
 76. Ogłoszenie o naborze NR 69586 z dnia 03.10.2020 r. inspektor ochrony zabytków do spraw: do spraw zabytków nieruchomych w Wydziale Zabytków Warszawy
 77. Ogłoszenie o naborze NR 69470 z dnia 01.10.2020 r. starszy inspektor ochrony zabytków do spraw: rejestru i dokumentacji zabytków w Delegaturze Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Ciechanowie.
 78. Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Warszawie Ogłoszenie o naborze NR 69688 z dnia 06.10.2020 r. inspektor ochrony zabytków do spraw: kontroli w Delegaturze MWKZ w Płocku.
 79. Ogłoszenie o naborze NR 68633 z dnia 15.09.2020 r. Inspektor ochrony zabytków do spraw kontroli w Delegaturze MWKZ w Płocku
 80. Ogłoszenie o naborze NR 68381 z dnia 09.09.2020 r. inspektor ochrony zabytków do spraw: zabytków nieruchomych; Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków del. w Radomiu – umowa na zastępstwo.
 81. Ogłoszenie o naborze NR 68305 z dnia 09.09.2020 r. Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko inspektor ochrony zabytków do spraw: zabytkowych zespołów zieleni Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków del. w Radomiu, ul. Żeromskiego 53, 26-600 Radom
 82. Ogłoszenie o naborze NR 67358 z dnia 18.08.2020 r. starszy inspektor ochrony zabytków do spraw: do spraw zabytków nieruchomych w Wydziale Zabytków Warszawy
 83. Ogłoszenie o naborze NR 67362 z dnia 18.08.2020 r. inspektor ochrony zabytków do spraw: do spraw zabytków nieruchomych w Wydziale Zabytków Warszawy
 84. Ogłoszenie o naborze NR 67703, Starszy inspektor do spraw: kadrowo-płacowych w Wydziale Obsługi Urzędu Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków
 85. Ogłoszenie o naborze NR 67702, Inspektor ochrony zabytków do spraw: zabytków nieruchomych w Delegaturze Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Radomiu
 86. Ogłoszenie o naborze NR 64394 na stanowisko inspektora ochrony zabytków do spraw zabytków nieruchomych w Delegaturze Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Radomiu
 87. Ogłoszenie o naborze NR 63435 praca ½ etatu inspektor ochrony zabytków do spraw: zabytków ruchomych w Delegaturze Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Ciechanowie
 88. Ogłoszenie o naborze nr 63437 z dnia 22 maja 2020 r. inspektor ochrony zabytków do spraw: rejestru zabytków i dokumentacji zabytków - umowa na zastępstwo
 89. Ogłoszenie o naborze nr 63770 z dnia 05 czerwca 2020 r. inspektor ochrony zabytków do spraw: zabytków archeologicznych w Wydziale Archeologii
 90. Ogłoszenie o naborze NR 63573 z dnia 03.06.2020 r. starszy inspektor do spraw: kadrowo-płacowych w Wydziale Obsługi Urzędu Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków
 91. Ogłoszenie o naborze NR 63433 z dnia 21.05.2020 r. inspektor ochrony zabytków do spraw: kontroli w Wydziale Strategii i Kontroli
 92. Ogłoszenie o naborze NR 63432 z dnia 21.05.2020 r. inspektor ochrony zabytków do spraw: kontroli w Wydziale Strategii i Kontroli
 93. Ogłoszenie o naborze NR 63063 z dnia 05.05.2020 r. inspektor ochrony zabytków do spraw: zabytków nieruchomych w Wydziale Zabytków Nieruchomych
 94. Ogłoszenie o naborze nr 63295 z dnia 14 maja 2020 r. referent do spraw: archiwum praca 1/2 etatu
 95. Ogłoszenie o naborze nr 61358 z dnia 19.02.2020 r. inspektor ochrony zabytków do spraw: rejestru zabytków i dokumentacji zabytków - umowa na zastępstwo
 96. Ogłoszenie o naborze NR 60004 z dnia 21.01.2020 r. inspektor ochrony zabytków do spraw: zabytków ruchomych w Delegaturze Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Ciechanowie, ½ etatu
 97. Ogłoszenie o naborze NR 60671 z dnia 06.02.2020 r. inspektor ochrony zabytków do spraw: do spraw zabytków nieruchomych w Wydziale Zabytków Warszawy
 98. Ogłoszenie o naborze NR 60673 z dnia 06.02.2020 r. inspektor ochrony zabytków do spraw: do spraw zabytków nieruchomych w Wydziale Zabytków Warszawy
 99. Ogłoszenie o naborze nr 61361 z dnia 19.02.2020 r. inspektor ochrony zabytków do spraw: kontroli w Wydziale Strategii i Kontroli
 100. Ogłoszenie o naborze nr 61359 z dnia 19.02.2020 r. inspektor ochrony zabytków do spraw: kontroli w Wydziale Strategii i Kontroli
 101. Ogłoszenie o naborze NR 59802 z dnia 17.01.2020 r. Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko specjalista do spraw: archiwum – praca ½ etatu
 102. Ogłoszenie o naborze NR 58458 z dnia 07.12.2019 r. inspektor ochrony zabytków do spraw: do spraw zabytków nieruchomych w Wydziale Zabytków Warszawy
 103. Ogłoszenie o naborze NR 58582 z dnia 11.12.2019 r. inspektor ochrony zabytków do spraw: zabytków archeologicznych w Delegaturze Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Płocku.
 104. Ogłoszenie o naborze NR 58245 z dnia 03.12.2019 r. inspektor ochrony zabytków do spraw: rejestru i dokumentacji zabytków w Delegaturze Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Radomiu
 105. Ogłoszenie o naborze NR 58241 z dnia 03.12.2019 r. Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko inspektor ochrony zabytków do spraw: zabytkowych zespołów zieleni Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków Delegatura w Siedlcach
 106. Ogłoszenie o naborze nr 57895 z dnia 26 listopada 2019 r. starszy inspektor ochrony zabytków do spraw: kontroli w Delegaturze Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Ciechanowie
 107. Ogłoszenie o naborze nr 57893 z dnia 26 listopada 2019 r. inspektor ochrony zabytków do spraw: zabytków nieruchomych w Delegaturze Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Ciechanowie
 108. Ogłoszenie o naborze NR 57460 z dnia 16.11.2019 r. inspektor ochrony zabytków do spraw: zabytków archeologicznych w Delegaturze Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Płocku
 109. Ogłoszenie o naborze NR 54581 z dnia 23.09.2019 r. Inspektor ochrony zabytków do spraw: zabytków ruchomych w Delegaturze Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Ciechanowie
 110. Ogłoszenie o naborze nr 57463 z dnia 16 listopada 2019 r. Starszy Inspektor do spraw: zabytków nieruchomych w Delegaturze Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Ciechanowie
 111. Ogłoszenie o naborze NR 54584 z dnia 23.09.2019 r. Inspektor ochrony zabytków do spraw: kontroli w Delegaturze Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Ciechanowie
 112. Ogłoszenie o naborze NR 57351 z dnia 14.11.2019 r. Inspektor ochrony zabytków do spraw: zabytków nieruchomych w Delegaturze Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Ciechanowie
 113. Ogłoszenie o naborze NR 55140 z dnia 03.10.2019 r. inspektor ochrony zabytków do spraw: zabytków nieruchomych w Delegaturze Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Ciechanowie
 114. Ogłoszenie o naborze NR 54934 z dnia 30.09.2019 r. starszy inspektor ochrony zabytków do spraw: zabytków archeologicznych w Delegaturze Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Płocku
 115. Ogłoszenie o naborze NR 54501 z dnia 20.09.2019 r. inspektor ochrony zabytków do spraw: do spraw zabytków nieruchomych w Wydziale Zabytków Warszawy
 116. Ogłoszenie o naborze nr 53936 z dnia 10 września 2019 r. Starszy inspektor ochrony zabytków do spraw: do spraw zabytków nieruchomych w Wydziale Zabytków Warszawy
 117. Ogłoszenie o naborze NR 54000 z dnia 11.09.2019 r. inspektor ochrony zabytków do spraw: rejestru zabytków i dokumentacji zabytków Mazowiecki Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków - Delegatura w Siedlcach
 118. Ogłoszenie o naborze NR 53668 z dnia 05.09.2019 r. inspektor ochrony zabytków do spraw: zabytków archeologicznych w Delegaturze Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Płocku
 119. Ogłoszenie o naborze NR 51333 z dnia 29.07.2019 r. starszy inspektor ochrony zabytków do spraw: archeologii w Delegaturze Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Płocku
 120. Ogłoszenie o naborze nr 51608 z dnia 05 sierpnia 2019 r. Inspektor do spraw: do spraw obsługi kancelaryjno – administracyjnej w Delegaturze Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Płocku
 121. Ogłoszenie o naborze NR 52158 z dnia 06.08.2019 r. inspektor ochrony zabytków do spraw: zabytków ruchomych w Delegaturze Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Ciechanowie
 122. Ogłoszenie o naborze NR 52157 z dnia 06.08.2019 r. inspektor ochrony zabytków do spraw: kontroli w Delegaturze Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Ciechanowie
 123. Ogłoszenie o naborze NR 50688 z dnia 09.07.2019 r. starszy inspektor ochrony zabytków do spraw: do spraw zabytków nieruchomych w Wydziale Zabytków Warszawy
 124. Ogłoszenie o naborze NR 49294 z dnia 14.06.2019 r. inspektor ochrony zabytków do spraw: zabytków archeologicznych w Delegaturze Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Ostrołęce – umowa na zastępstwo.
 125. Ogłoszenie o naborze NR 50687 z dnia 09.07.2019 r. inspektor ochrony zabytków do spraw: kontroli w Delegaturze Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Ciechanowie
 126. Ogłoszenie o naborze NR 49298 z dnia 14.06.2019 r. inspektor ochrony zabytków do spraw: zabytków ruchomych w Delegaturze Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Ciechanowie.
 127. Ogłoszenie o naborze nr 49032 z dnia 08 czerwca 2019 r. Inspektor ochrony zabytków do spraw: do spraw zabytków nieruchomych w Wydziale Zabytków Warszawy.
 128. Ogłoszenie o naborze NR 48419 z dnia 30.05.2019 r. referent do spraw: do spraw administracyjnych w Wydziale Zabytków Warszawy- umowa na zastępstwo.
 129. Ogłoszenie o naborze NR 47188 z dnia 09.05.2019 r. Inspektor ochrony zabytków do spraw: zabytków archeologicznych w Wydziale Archeologii
 130. Ogłoszenie o naborze NR 47187 z dnia 09.05.2019 r. inspektor ochrony zabytków do spraw: zabytków archeologicznych w Delegaturze Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Ostrołęce
 131. Ogłoszenie o naborze NR 46414 z dnia 18.04.2019 r. inspektor ochrony zabytków do spraw: zabytków ruchomych w Delegaturze Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Ciechanowie
Powrót
Metryka dokumentu
Tytuł dokumentu Nabory - Archiwum
Podmiot udostępniający informację -
Informację opublikował Helpdesk
Informację wytworzył -
Data na dokumencie -
Data publikacji 09-05-2022 15:35
Rejestr zmian dokumentu
Data Akcja Autor zmian
09-05-2022 15:35 dodanie dokumentu Helpdesk
09-05-2022 15:35 aktualizacja dokumentu Helpdesk
09-05-2022 15:35 aktualizacja dokumentu Helpdesk
08-06-2022 10:43 aktualizacja dokumentu Helpdesk
08-06-2022 10:43 aktualizacja dokumentu Helpdesk
04-07-2022 12:25 aktualizacja dokumentu Helpdesk
04-07-2022 14:05 aktualizacja dokumentu Helpdesk
22-07-2022 08:46 aktualizacja dokumentu Helpdesk
22-07-2022 08:47 aktualizacja dokumentu Helpdesk
29-07-2022 12:52 aktualizacja dokumentu Helpdesk
29-07-2022 15:14 aktualizacja dokumentu Helpdesk
29-08-2022 12:17 aktualizacja dokumentu Helpdesk
30-08-2022 09:04 aktualizacja dokumentu Helpdesk
06-09-2022 08:43 aktualizacja dokumentu Helpdesk
07-09-2022 12:49 aktualizacja dokumentu Helpdesk
08-09-2022 11:22 aktualizacja dokumentu Helpdesk
13-09-2022 16:29 aktualizacja dokumentu Helpdesk
19-09-2022 08:46 aktualizacja dokumentu Helpdesk
26-09-2022 08:47 aktualizacja dokumentu Helpdesk
27-09-2022 09:05 aktualizacja dokumentu Helpdesk
28-09-2022 09:02 aktualizacja dokumentu Helpdesk
17-10-2022 09:27 aktualizacja dokumentu Helpdesk
17-10-2022 11:54 aktualizacja dokumentu Helpdesk
17-10-2022 11:54 aktualizacja dokumentu Helpdesk
18-10-2022 09:10 aktualizacja dokumentu Helpdesk
21-10-2022 08:23 aktualizacja dokumentu Helpdesk
24-10-2022 11:49 aktualizacja dokumentu Helpdesk
09-11-2022 14:01 aktualizacja dokumentu Helpdesk
28-11-2022 20:41 aktualizacja dokumentu Helpdesk
14-12-2022 22:34 aktualizacja dokumentu Helpdesk
22-12-2022 08:24 aktualizacja dokumentu Helpdesk
17-01-2023 21:56 aktualizacja dokumentu Helpdesk
19-01-2023 12:57 aktualizacja dokumentu Helpdesk
30-01-2023 13:35 aktualizacja dokumentu Helpdesk
13-03-2023 14:13 aktualizacja dokumentu Helpdesk
22-03-2023 15:52 aktualizacja dokumentu Helpdesk