19-10-2022 15:45

Ogłoszenia o zamówieniu – zaproszenie do złożenia oferty na przeprowadzenie ratunkowych badań archeologicznych na terenie zabytku archeologicznego AZP 59-70/66

Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na przeprowadzenie ratunkowych badań archeologicznych na terenie zabytku archeologicznego AZP 59-70/66

Zakres prac obejmie rozpoznanie obszaru stanowiska metodą prospekcji powierzchniowej, kwerendy archiwalnej, przeprowadzenie archeologicznych badań wykopaliskowych, a także zadokumentowanie nawarstwień kulturowych i/lub obiektów archeologicznych ujawnionych w wykopach (zarówno rysunkowo jak i fotograficznie, zarówno w planie jak i w profilu).

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje w szczególności:
- badania archeologiczne prowadzone zgodnie z metodyką archeologicznych prac badawczych opisaną w literaturze naukowej i wytycznymi prowadzenia badań archeologicznych opracowanymi przez Narodowy Instytut Dziedzictwa (A. Oniszczuk, Z. Misiuk, A. Makowska, J. Wrzosek, M. Sekuła, Standardy prowadzenia badań archeologicznych, cz. 2 – Badania inwazyjne lądowe, Warszawa 2019).;
- wykonanie dokumentacji łącznie z opisem i wskazaniem lokalizacji obiektów.

Wykonawca opracuje mapy obszaru stanowiska wraz z jego potencjalnym zasięgiem, a następnie przekaże do Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków dokumentację powstałą w ramach archeologicznych badań ratowniczych. Wykonawca podda doraźnej konserwacji odkryty w ramach przedmiotowych badań archeologicznych materiał zabytkowy, a także przekaże Mazowieckiemu Wojewódzkiemu Konserwatorowi Zabytków opracowanie sposobu postępowania z zabytkiem po zakończeniu badań archeologicznych w terminie 3 miesięcy od dnia zakończenia badań. Wszelkie działania przewidziane powyżej wykonawca wykona zgodnie z obowiązującymi normami prawnymi w tym zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 5 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2022 r., poz. 840.) uzyska pozwolenie na prowadzenie badań archeologicznych, a kierownikiem badań zostanie osoba spełniająca wymagania, o których mowa w art. 37e ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2022 r., poz. 840.). Termin przewidywanych prac wiosna 2023 r.

W odpowiedzi na powyższe zapytanie należy podać łączny koszt wykonania opinii.

Numer sprawy: WOU-SO.5161.1.2022

 

Oferty można składać do dnia 30.11.2022 r.

Oferty proszę składać na adres: mwkz@mwkz.pl

pobierz ogloszenie.pdf

pobierz FORMULARZ_OFERTOWY.docx

odpowiedź do ogłoszenia WOU-SO.5161.1.2022.pdf

 

Powrót
Metryka dokumentu
Tytuł dokumentu Ogłoszenia o zamówieniu – zaproszenie do złożenia oferty na przeprowadzenie ratunkowych badań archeologicznych na terenie zabytku archeologicznego AZP 59-70/66
Podmiot udostępniający informację MWKZ
Informację opublikował Helpdesk
Informację wytworzył Helpdesk
Data na dokumencie 19-10-2022
Data publikacji 19-10-2022 15:45
Rejestr zmian dokumentu