31-03-2017 09:49

Uwaga! Przeglądana wersja dokumentu pochodzi z dnia 31-03-2017 09:50. Jeśli chcesz wyświetlić aktualny dokument, kliknij w ten link.

Konserwator Zabytków

Marcin Dawidowicz

Marcin Dawidowicz – zabytkoznawca, absolwent kierunku Ochrona Dóbr Kultury, specjalność konserwatorstwo, w ramach Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Ponadto ukończył studia podyplomowe z zakresu ochrony dziedzictwa kulturowego (miasto historyczne) na Politechnice Warszawskiej oraz był słuchaczem Akademii Dziedzictwa Międzynarodowego Centrum Kultury w Krakowie.

Od 2008 r. zawodowo związany z instytucjami zajmującymi się ochroną zabytków, m.in. w latach 2012-2018 główny specjalista Działu Ekspertyz i Analiz Konserwatorskich Narodowego Instytutu Dziedzictwa, 2018-2022 kierownik Wydziału Rejestru i Dokumentacji Zabytków Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Warszawie, 2023-2024 kierownik reaktywowanego Oddziału Terenowego – Warszawa Narodowego Instytutu Dziedzictwa.

Swoje zainteresowania zawodowe koncentruje wokół teorii i praktyki wartościowania zabytków, historii organizacji służb ochrony zabytków w Polsce, ochrony prawnej dziedzictwa powojennego modernizmu. Ponadto aktywnie działa na polu współpracy z organizacjami społecznymi i społecznymi opiekunami zabytków. Autor licznych ekspertyz i analiz konserwatorskich dotyczących zabytków Warszawy i Mazowsza, publikacji z zakresu historii sztuki i ochrony zabytków, stypendysta m.st. Warszawy w dziedzinie opieki nad zabytkami (2013), współautor krajowego Raportu o stanie zachowania zabytków nieruchomych (2017), Zastępca Przewodniczącego Zespołu ds. Dóbr Kultury Współczesnej NID (2023).

Powołany na stanowisko Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków 2 kwietnia 2024r

Powrót
Metryka dokumentu
Tytuł dokumentu Konserwator Zabytków
Podmiot udostępniający informację -
Informację opublikował Helpdesk
Informację wytworzył -
Data na dokumencie -
Data publikacji 31-03-2017 09:49