31-03-2017 11:59

Dotacje

 

W ZWIĄZKU Z PRZEWIDYWANĄ ZMIANĄ PROGRAMU DOTACJI NA PRACE KONSERWATORSKIE, RESTAURATORSKIE I ROBOTY BUDOWLANE PRZY ZABYTKU WPISANYM DO REJESTRU ZABYTKÓWPRZEZ MAZOWIECKIEGO WOJEWÓDZKIEGO KONSERWATORA ZABYTKÓW W ROKU 2020 INFORMUJEMY IŻ:

 

NOWY REGULAMIN PRZYZNAWANIA DOTACJI ORAZ SKŁADANI WNIOSKÓW W ROKU 2020 POJAWI SIĘ 20. STYCZNIA 2020 ROKU.

 

WNIOSKI PRZYJMOWANE BĘDĄ OD DNIA 3. DO 28. LUTEGO 2020 ROKU

 

WNIOSKI SKŁADANE W TERMINIE WCZEŚNIEJSZYM, W OPARCIU O STARY WZÓR NIE BĘDĄ KWALIFIKOWAŁY DO PRZYZNANIA DOTACJI.
 

ZAŁĄCZNIKI DO UMÓW DLA BENEFICJENTÓW, KTÓRYM UDZIELONO DOTACJI W 2019 ROKU:

 

 

Tablica 70x90 cm.cdr

 

Tablica 30x42 cm.cdr

 

Tablica 23x30 cm.cdr

 

Tablica 30x42 cm.pdf - Wektor

 

Tablica 70x90 cm.pdf - Wektor

 

Tablica dla zabytku ruchomego 23x30 cm.pdf - Wektor

 

Tablica dla zabytku ruchomego 23 x 30 cm.png

 

Tablica dla zabytku ruchomego 30 x 42 cm.png

 

Tablica dla zabytku nieruchomego 70 x 90 cm.png

 

Załącznik nr 2 do UMOWY SPRAWOZDANIE - transza 100%.doc

 

Załącznik nr 2 do UMOWY SPRAWOZDANIE - transze 60-40%.doc

 

Załącznik nr 3 do UMOWY Oświadczenie w zakresie praw autorskich.doc

 

Załącznik nr 4 do UMOWY Tablice informacyjne o przyznanej dotacji.pdf

 

Refundacja - oświadczenie.doc

 

Refundacje - oświadczenie w zakresie praw autorskich.doc

 

Refundacje - sprawozdanie.doc

 

 

 


 

LISTA PRZYZNANYCH DOTACJI CELOWYCH PRZEZ MWKZ W 2019 ROKU

 

WYKAZ PRZYZNANYCH DOTACJI NA PRACE KONSERWATORSKIE, RESTAURATORSKIE I ROBOTY BUDOWLANE PRZY ZABYTKU WPISANYM DO REJESTRU ZABYTKÓWPRZEZ MAZOWIECKIEGO WOJEWÓDZKIEGO KONSERWATORA ZABYTKÓW REFUNDACJA ŚRODKÓW 2019 r.„Zgodnie z § 11 Regulaminu naboru wniosków oraz przyznawana dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków ze środków budżetu państwa, będących w dyspozycji Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

Wnioskodawcy, których wnioski zostały zakwalifikowane do udzielenia dotacji zostaną poinformowani o tym fakcie przez Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w formie pisemnej.”

Zgodnie z § 14 pkt. 2 Regulaminu naboru wniosków oraz przyznawana dotacji odwołań w sprawach udzielania dotacji nie przewiduje się. 

Informacja dotycząca przyznawania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

 

Kto może ubiegać się o przyznanie dotacji celowej?

O przyznanie dotacji celowej może ubiegać się osoba fizyczna lub jednostka samorządu terytorialnego lub inna jednostka organizacyjna (np.: fundacja, stowarzyszenie, związek wyznaniowy, wspólnota mieszkaniowa), będąca właścicielem lub posiadaczem zabytku albo jednostka organizacyjna posiadająca zabytek w trwałym zarządzie.

Na jaki cel dotacja może zostać udzielona?

 1. Sporządzenie ekspertyz technicznych i konserwatorskich;
 2. Przeprowadzenie badań konserwatorskich lub architektonicznych;
 3. Wykonanie dokumentacji konserwatorskiej;
 4. Opracowanie programu prac konserwatorskich i restauratorskich;
 5. Wykonanie projektu budowlanego zgodnie z przepisami Prawa budowlanego;
 6. Sporządzenie projektu odtworzenia kompozycji wnętrz;
 7. Zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie substancji zabytku;
 8. Stabilizację konstrukcyjną części składowych zabytku lub ich odtworzenie
  w zakresie niezbędnym dla zachowania tego zabytku;
 9. Odnowienie lub uzupełnienie tynków i okładzin architektonicznych albo ich całkowite odtworzenie, z uwzględnieniem charakterystycznej dla tego zabytku kolorystyki;
 10. Odtworzenie zniszczonej przynależności zabytku, jeżeli odtworzenie to nie przekracza 50% oryginalnej substancji tej przynależności;
 11. Odnowienie lub całkowite odtworzenie okien, w tym ościeżnic i okiennic, zewnętrznych odrzwi i drzwi, więźby dachowej, pokrycia dachowego, rynien
  i rur spustowych;
 12. Modernizację instalacji elektrycznej w zabytkach drewnianych lub w zabytkach, które posiadają oryginalne, wykonane z drewna części składowe
  i przynależności;
 13. Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej;
 14. Uzupełnianie narysów ziemnych dzieł architektury obronnej oraz zabytków archeologicznych nieruchomych o własnych formach krajobrazowych;
 15. Działania zmierzające do wyeksponowania istniejących, oryginalnych elementów zabytkowego układu parku lub ogrodu;
 16. Zakup materiałów konserwatorskich i budowlanych, niezbędnych do wykonania prac i robót przy zabytku wpisanym do rejestru, o których mowa w pkt 7–15;
 17. Zakup i montaż instalacji przeciwwłamaniowej oraz przeciwpożarowej
  i odgromowej.

Wyłącznie na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków województwa mazowieckiego.

 

 

Jaki jest termin składania wniosków?

 1. do 28 lutego roku, w którym składa się wniosek na dotacje
  w przypadku kiedy dotacja ma być udzielona na prace przy zabytku, które zostaną przeprowadzone;
 2. do 30 czerwca roku, w którym składa się wniosek na dotacje na prace przy zabytku, które zostały przeprowadzone w okresie  3 lat poprzedzających rok złożenia wniosku.

O zachowaniu terminu złożenia wniosku decyduje data osobistego złożenia w WUOZ w lub delegaturze, a w przypadku przekazania listem, data dzienna stempla pocztowego.

 

                                      

Jakie przepisy regulują przyznawanie dotacji?

 1. Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2067 z późn. zm.);
 2. Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 16 sierpnia
  2017 r. w sprawie dotacji celowej na prace konserwatorskie lub restauratorskie przy zabytku wpisanym na Listę Skarbów Dziedzictwa oraz prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków (Dz.U. 2017, poz. 1674);

  

 

Adres kontaktowy: dotacje@mwkz.plKLAUZULA INFORMACYJNA dotacje refundacje WUOZ.docx

Regulamin dotacje.pdf

 

Załącznik nr 1 do Regulaminu, wniosek o udzielenie dotacji.doc

 

Załącznik nr 1a do wniosku o udzielenie dotacji - A dotacje.doc

Załącznik nr 1b do wniosku o udzielenie dotacji - B refundacje.doc

Załącznik nr 2 do regulaminu, oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych.doc

 

Załącznik nr 3 do Regulaminu, harmonogram.doc

 

Załącznik nr 4 do Regulaminu, pomoc de minimis.DOC

 

załącznik nr 5 do regulaminu oświadczenie o zasobach do obsługi.docx

 

Załącznik nr 6 do Regulaminu, wykaz rachunków i faktur.doc

 

 

 

Rok 2018


 

Wykaz wniosków o przyznanie dotacji celowej w 2018r. spełniające wymagania formalne

 

Wykaz przyznanych dotacji celowych w 2018r.

Spis udzielonych dotacji celowych w 2018 r., prace wykonane w ciągu 3 lat poprzedzających rok złożenia wniosku (refundacje)
 

Informacje o dokumencie:

Jednostka:  

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Warszawie
Wytworzył: 
Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków
Opublikował:
Helpdesk IT

Data wytworzenia: 2019.01.16

Data publikacji:  2019.01.16

Data aktualizacji: 2019.02.05

Powrót
Metryka dokumentu
Tytuł dokumentu Dotacje
Podmiot udostępniający informację Samodzielne stanowisko ds. zabytków ruchomych
Informację opublikował Helpdesk
Informację wytworzył -
Data na dokumencie 20-11-2009
Data publikacji 31-03-2017 11:59
Rejestr zmian dokumentu