31-03-2017 11:59

Dotacje

 

! UWAGA ZMIANA REGULAMINU !
Szanowni Państwo,

 

W związku z sytuacją nadzwyczajną zawiadamiamy, iż uległ zmianie regulamin przyznawania dotacji. Zachęcamy do zapoznania się ze zmianami:

 

Na skutek powyższego:
Wszyscy wnioskodawcy którzy uzyskali pozytywną ocenę formalną wniosku nie składają dokumentacji papierowej w ciągu 5 dni od daty poinformowania o akceptacji.
Wnioskodawcy zobowiązani są do składania dokumentacji papierowej tylko na osobiste wezwanie Urzędu.
Wszyscy wnioskodawcy pozytywnie ocenieni, którzy posiadają możliwości załączenia pełnego projektu budowlanego do pojemności 100 MB dotyczącego zadania powinni załączyć projekt w programie Witkac.
Osoby którym nie uda się załączyć projektu budowlanego ze względu na utrudnienia ksero lub zbyt duży rozmiar (przekraczający 100 MB) zobowiązane są dostarczyć projekty w wersji papierowej za wezwaniem z Urzędu.

 

 

Trwa analiza wniosków

Dziękujemy za złożenie wniosków. Uprzejmie informujemy, iż do dnia 31. marca 2020. roku będzie trwać analiza formalna wniosków. W tym czasie wszyscy wnioskodawcy, którzy złożyli wniosek będą proszeni o poprawę wniosków a w razie ich poprawnego złożenia, na wezwanie urzędu o wydruk dokumentów i dostarczenie ich do siedziby urzędu.

 

 • Dostęp do elektronicznego naboru wniosków (po uprzednim założeniu konta w platformie Witkac ) znajdą Państwo pod poniższym linkiem:

https://witkac.pl/Home/Public/#/contest/view?id=12488

 

 

 

Najczęściej zadawane pytania:

 

Kto może ubiegać się o przyznanie dotacji celowej?

O przyznanie dotacji celowej może ubiegać się osoba fizyczna lub jednostka samorządu terytorialnego lub inna jednostka organizacyjna (np.: fundacja, stowarzyszenie, związek wyznaniowy, wspólnota mieszkaniowa), będąca właścicielem lub posiadaczem zabytku albo jednostka organizacyjna posiadająca zabytek w trwałym zarządzie.

 

Na jaki cel dotacja może zostać udzielona?

 1. Sporządzenie ekspertyz technicznych i konserwatorskich;
 2. Przeprowadzenie badań konserwatorskich lub architektonicznych;
 3. Wykonanie dokumentacji konserwatorskiej;
 4. Opracowanie programu prac konserwatorskich i restauratorskich;
 5. Wykonanie projektu budowlanego zgodnie z przepisami Prawa budowlanego;
 6. Sporządzenie projektu odtworzenia kompozycji wnętrz;
 7. Zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie substancji zabytku;
 8. Stabilizację konstrukcyjną części składowych zabytku lub ich odtworzenie
  w zakresie niezbędnym dla zachowania tego zabytku;
 9. Odnowienie lub uzupełnienie tynków i okładzin architektonicznych albo ich całkowite odtworzenie, z uwzględnieniem charakterystycznej dla tego zabytku kolorystyki;
 10. Odtworzenie zniszczonej przynależności zabytku, jeżeli odtworzenie to nie przekracza 50% oryginalnej substancji tej przynależności;
 11. Odnowienie lub całkowite odtworzenie okien, w tym ościeżnic i okiennic, zewnętrznych odrzwi i drzwi, więźby dachowej, pokrycia dachowego, rynien
  i rur spustowych;
 12. Modernizację instalacji elektrycznej w zabytkach drewnianych lub w zabytkach, które posiadają oryginalne, wykonane z drewna części składowe
  i przynależności;
 13. Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej;
 14. Uzupełnianie narysów ziemnych dzieł architektury obronnej oraz zabytków archeologicznych nieruchomych o własnych formach krajobrazowych;
 15. Działania zmierzające do wyeksponowania istniejących, oryginalnych elementów zabytkowego układu parku lub ogrodu;
 16. Zakup materiałów konserwatorskich i budowlanych, niezbędnych do wykonania prac i robót przy zabytku wpisanym do rejestru, o których mowa w pkt 7–15;
 17. Zakup i montaż instalacji przeciwwłamaniowej oraz przeciwpożarowej
  i odgromowej.

Wyłącznie na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków województwa mazowieckiego.

  

Jaki jest termin składania wniosków?

do 28 lutego roku, w którym składa się wniosek na dotacje w przypadku kiedy dotacja ma być udzielona na prace przy zabytku, które zostaną przeprowadzone;

do 30 czerwca roku, w którym składa się wniosek na dotacjena prace przy zabytku, które zostały przeprowadzone w okresie  3 lat poprzedzających rok złożenia wniosku.

 

UWAGA:

O zachowaniu terminu złożenia wniosku decyduje data złożenia wniosku w systemie Witkac

 

Jakie przepisy regulują przyznawanie dotacji?

 1. Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2067 z późn. zm.);
 2. Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 16 sierpnia
  2017 r. w sprawie dotacji celowej na prace konserwatorskie lub restauratorskie przy zabytku wpisanym na Listę Skarbów Dziedzictwa oraz prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków (Dz.U. 2017, poz. 1674);

 

Kontakt:

dotacje@mwkz.pl

 

w sprawach organizacyjnych:

Tomasz Kawerski

Tel. (22) 44 30 429

 

w sprawach merytorycznych:

Wydział Strategii i Kontroli

Tel. (22) 398 38 89         

Tel. (22) 378 48 36

 

 Do pobrania:

 

2020

 

 

 

 

2019

 

 

2018

 

 

Powrót
Metryka dokumentu
Tytuł dokumentu Dotacje
Podmiot udostępniający informację Samodzielne stanowisko ds. zabytków ruchomych
Informację opublikował Helpdesk
Informację wytworzył -
Data na dokumencie 20-11-2009
Data publikacji 31-03-2017 11:59
Rejestr zmian dokumentu