31-03-2017 09:58

Delegatury

Delegatura w Ciechanowie

Kierownik: Wanda Gołębiewska
adres: ul. Strażacka 6, 06-400 Ciechanów
Tel.:  23 672 49 52
Tel./fax:  23 673 29 01,

e-mail: ciechanow@mwkz.pl

Godziny urzędowania:
poniedziałek:        godz. 9.00 - 17.00
wtorek – piątek:     godz. 8.00 – 16.00
Archiwum czynne:  poniedziałek, wtorek:  godz. 10.00 - 15.00

Delegatura w Ciechanowie obejmuje powiaty: ciechanowski, mławski, płoński, pułtuski i żuromiński.
   
Do pobrania Rejestr Zabytków z obszaru działania Delegatury w Ciechanowie.
Proszę kliknąć na poniższy link:
 

Powyższy Rejestr Zabytków jest w formie pliku PDF. Zaleca się kliknąć prawym klawiszem myszy na powyższy link i wybrać opcję: "Zapisz element docelowy jako..."
 
Uwaga! Do otworzenia plików w formie PDF wymagany jest program Adobe Reader, który można pobrać tutaj .

Delegatura w Ostrołęce

Kierownik: Małgorzata Balcerzak
tel/fax: 29 764 22 38
tel: 29 746 26 37
adres: ul. Kościuszki 16, 07-400 Ostrołęka


e-mail: ostroleka@mwkz.pl

Archiwum czynne w  poniedziałek w godz. 10 – 16 i wtorek  w godz. 10 – 15

Udostępnianie:
Akta dla celów naukowo-badawczych udostępnia się, po uzyskaniu przez zainteresowanego zgody kierownika delegatury WUOZ – złożenie wniosku.
Ponadto ubiegający powinien okazać wcześniej odpowiednie zaświadczenie z uczelni lub instytucji, dla której pracują, bądź złożyć stosowne oświadczenie (to ostatnie dopuszczalne jest przez polski system prawny).
Udostępnianie akt odbywa się tylko w lokalu archiwum zakładowego i pod nadzorem jego pracowników.

Delegatura w Ostrołęce obejmuje powiaty makowski, ostrołęcki, ostrowski, przasnyski, wyszkowski oraz Ostrołękę - miasto na prawach powiatu.
 
Mapka dojazdu do Delegatury znajduje się tutaj .
 
Do pobrania Rejestr Zabytków z obszaru działania Delegatury w Ostrołęce. Proszę kliknąć na poniższy link:

 
Powyższy Rejestr Zabytków jest w formie pliku PDF. Zaleca się kliknąć prawym klawiszem myszy na powyższy link i wybrać opcję: "Zapisz element docelowy jako..."
Uwaga! Do otworzenia plików w formie PDF wymagany jest program Adobe Reader, który można pobrać tutaj .

Delegatura w Płocku

Kierownik: Jolanta Sobierajska
tel.: 24 262 76 71, 24 262 78 34, tel/fax: 24 262 75 58
adres: ul. Zduńska 13A, 09-400 Płock


e-mail: plock@mwkz.pl

Delegatura w Płocku obejmuje powiaty: gostyniński, płocki, sierpecki, sochaczewski oraz Płock - miasto na prawach powiatu.

Do pobrania Rejestr Zabytków z obszaru działania Delegatury w Płocku. Proszę kliknąć na poniższy link:


Powyższy Rejestr Zabytków jest w formie pliku PDF. Zaleca się kliknąć prawym klawiszem myszy na powyższy link i wybrać opcję: "Zapisz element docelowy jako..."

Uwaga! Do otworzenia plików w formie PDF wymagany jest program Adobe Reader, który można pobrać tutaj .

Delegatura w Radomiu

Kierownik: Witold Bujakowski
tel.: 48 363 92 14; tel/fax: 48 363 85 14
adres: ul. Żeromskiego 53, 26-600 Radom


e-mail: radom@mwkz.pl

Archiwum czynne od poniedziałku do czwartku, w godzinach:  1000 - 1500, w piątek archiwum nieczynne           

Delegatura w Radomiu obejmuje powiaty: białobrzeski, grójecki, kozienicki, lipski, przysuski, radomski, szydłowiecki, zwoleński oraz Radom - miasto na prawach powiatu.
Uwaga! Delegatura w Radomiu mieści się w budynku Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego - Delegatura Placówka Zamiejscowa w Radomiu. Na mapie lokalizacja zaznaczona jest literką "A".
Do pobrania Rejestr Zabytków z obszaru działania Delegatury w Radomiu. Proszę kliknąć na poniższy link:


Powyższy Rejestr Zabytków jest w formie pliku PDF. Zaleca się kliknąć prawym klawiszem myszy na powyższy link i wybrać opcję: "Zapisz element docelowy jako..."

 
Uwaga! Do otworzenia plików w formie PDF wymagany jest program Adobe Reader, który można pobrać tutaj .

Delegatura w Siedlcach

Kierownik: Mirosław Starczewski
tel/fax: 25 633 94 58
adres: ul. Bema 4a, 08-110 Siedlce

e-mail: siedlce@mwkz.pl

Delegatura w Siedlcach obejmuje powiaty: garwoliński, łosicki, miński mazowiecki, siedlecki, sokołowski, węgrowski oraz Siedlce - miasto na prawach powiatu.
Do pobrania Rejestr Zabytków z obszaru działania Delegatury w Siedlcach. Proszę kliknąć na poniższy link:

 
Powyższy Rejestr Zabytków jest w formie pliku PDF. Zaleca się kliknąć prawym klawiszem myszy na powyższy link i wybrać opcję: "Zapisz element docelowy jako..."
 
Uwaga! Do otworzenia plików w formie PDF wymagany jest program Adobe Reader, który można pobrać tutaj .KOMPETENCJE KIEROWNIKA DELEGATURY:
  

1) zapewnia  wykonanie  zadań Delegatury w ramach planu wojewódzkiego ochrony zabytków, ustalanego wspólnie z Wojewódzkim Konserwatorem  Zabytków i zatwierdzanego przez Wojewodę;

2) organizuje pracę Delegatury, dokonuje podziału pracy, sporządza projekty opisów stanowisk pracy;

3) sprawuje nadzór merytoryczny nad prawidłowym i zgodnym z prawem załatwianiem spraw przez pracowników Delegatury;

4) sprawuje nadzór nad przestrzeganiem dyscypliny i porządku pracy przez pracowników Delegatury;

5) wydaje decyzje administracyjne, postanowienia i zaświadczenia z upoważnienia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, za wyjątkiem decyzji o wpisaniu zabytków do rejestru zabytków;

6) przygotowuje materiały na potrzeby postępowań oraz sporządza projekty decyzji w przedmiocie wpisu zabytków do rejestru zabytków województwa mazowieckiego;

7) składa Wojewódzkiemu Konserwatorowi Zabytków sprawozdania z działalności Delegatury oraz plany działania i informacje o potrzebach Delegatury.

Powrót
Metryka dokumentu
Tytuł dokumentu Delegatury
Podmiot udostępniający informację Wydział Organizacyjno-administracyjny
Informację opublikował Helpdesk
Informację wytworzył -
Data na dokumencie 25-11-2009
Data publikacji 31-03-2017 09:58
Rejestr zmian dokumentu