31-03-2017 11:59

Uwaga! Przeglądana wersja dokumentu pochodzi z dnia 04-02-2020 15:47. Jeśli chcesz wyświetlić aktualny dokument, kliknij w ten link.

Dotacje

Trwa nabór

Uprzejmie informujemy, iż od dnia 3 lutego 2020 do dnia 28 lutego 2020 roku trwa nabór wniosków o przyznanie dotacji celowej dla zabytków indywidulanie wpisanych do rejestru zabytków na terenie województwa Mazowieckiego.

 

 • Dostęp do elektronicznego naboru wniosków (po uprzednim założeniu konta w platformie Witkac ) znajdą Państwo pod poniższym linkiem:

https://witkac.pl/Home/Public/#/contest/view?id=12488

 

JAK ZŁOŻYĆ WNIOSEK?

 • Zachęcamy do zapoznania z treścią poradnika składania wniosków

 

Poradnik składania wniosków dotacyjnyh 2020.pdf

 

 

Najczęściej zadawane pytania:

 

Kto może ubiegać się o przyznanie dotacji celowej?

O przyznanie dotacji celowej może ubiegać się osoba fizyczna lub jednostka samorządu terytorialnego lub inna jednostka organizacyjna (np.: fundacja, stowarzyszenie, związek wyznaniowy, wspólnota mieszkaniowa), będąca właścicielem lub posiadaczem zabytku albo jednostka organizacyjna posiadająca zabytek w trwałym zarządzie.

 

Na jaki cel dotacja może zostać udzielona?

 1. Sporządzenie ekspertyz technicznych i konserwatorskich;
 2. Przeprowadzenie badań konserwatorskich lub architektonicznych;
 3. Wykonanie dokumentacji konserwatorskiej;
 4. Opracowanie programu prac konserwatorskich i restauratorskich;
 5. Wykonanie projektu budowlanego zgodnie z przepisami Prawa budowlanego;
 6. Sporządzenie projektu odtworzenia kompozycji wnętrz;
 7. Zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie substancji zabytku;
 8. Stabilizację konstrukcyjną części składowych zabytku lub ich odtworzenie
  w zakresie niezbędnym dla zachowania tego zabytku;
 9. Odnowienie lub uzupełnienie tynków i okładzin architektonicznych albo ich całkowite odtworzenie, z uwzględnieniem charakterystycznej dla tego zabytku kolorystyki;
 10. Odtworzenie zniszczonej przynależności zabytku, jeżeli odtworzenie to nie przekracza 50% oryginalnej substancji tej przynależności;
 11. Odnowienie lub całkowite odtworzenie okien, w tym ościeżnic i okiennic, zewnętrznych odrzwi i drzwi, więźby dachowej, pokrycia dachowego, rynien
  i rur spustowych;
 12. Modernizację instalacji elektrycznej w zabytkach drewnianych lub w zabytkach, które posiadają oryginalne, wykonane z drewna części składowe
  i przynależności;
 13. Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej;
 14. Uzupełnianie narysów ziemnych dzieł architektury obronnej oraz zabytków archeologicznych nieruchomych o własnych formach krajobrazowych;
 15. Działania zmierzające do wyeksponowania istniejących, oryginalnych elementów zabytkowego układu parku lub ogrodu;
 16. Zakup materiałów konserwatorskich i budowlanych, niezbędnych do wykonania prac i robót przy zabytku wpisanym do rejestru, o których mowa w pkt 7–15;
 17. Zakup i montaż instalacji przeciwwłamaniowej oraz przeciwpożarowej
  i odgromowej.

Wyłącznie na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków województwa mazowieckiego.

  

Jaki jest termin składania wniosków?

do 28 lutego roku, w którym składa się wniosek na dotacje w przypadku kiedy dotacja ma być udzielona na prace przy zabytku, które zostaną przeprowadzone;

do 30 czerwca roku, w którym składa się wniosek na dotacjena prace przy zabytku, które zostały przeprowadzone w okresie  3 lat poprzedzających rok złożenia wniosku.

 

UWAGA:

O zachowaniu terminu złożenia wniosku decyduje data złożenia wniosku w systemie Witkac

 

Jakie przepisy regulują przyznawanie dotacji?

 1. Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2067 z późn. zm.);
 2. Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 16 sierpnia
  2017 r. w sprawie dotacji celowej na prace konserwatorskie lub restauratorskie przy zabytku wpisanym na Listę Skarbów Dziedzictwa oraz prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków (Dz.U. 2017, poz. 1674);

 

Kontakt:

dotacje@mwkz.pl

 

w sprawach organizacyjnych:

Tomasz Kawerski

Tel. (22) 44 30 429

 

w sprawach merytorycznych:

Wydział Strategii i Kontroli

Tel. (22) 398 38 89         

Tel. (22) 378 48 36

 

 Do pobrania:

 

2020

 

 

 

 

2019

 

 

2018

 

 

Powrót
Metryka dokumentu
Tytuł dokumentu Dotacje
Podmiot udostępniający informację Samodzielne stanowisko ds. zabytków ruchomych
Informację opublikował Helpdesk
Informację wytworzył -
Data na dokumencie 04-05-2021
Data publikacji 31-03-2017 11:59
Rejestr zmian dokumentu
Data Akcja Autor zmian
31-03-2017 11:59 dodanie dokumentu Helpdesk
31-03-2017 12:00 aktualizacja dokumentu Helpdesk
31-03-2017 12:00 aktualizacja dokumentu Helpdesk
31-03-2017 12:02 aktualizacja dokumentu Helpdesk
31-03-2017 12:02 aktualizacja dokumentu Helpdesk
31-03-2017 12:08 aktualizacja dokumentu Helpdesk
31-03-2017 12:09 aktualizacja dokumentu Helpdesk
24-01-2018 12:51 aktualizacja dokumentu Helpdesk
24-01-2018 12:54 aktualizacja dokumentu Helpdesk
24-01-2018 13:03 aktualizacja dokumentu Helpdesk
24-01-2018 13:03 aktualizacja dokumentu Helpdesk
24-01-2018 13:05 aktualizacja dokumentu Helpdesk
22-02-2018 15:34 aktualizacja dokumentu Helpdesk
23-02-2018 14:02 aktualizacja dokumentu Helpdesk
26-02-2018 09:26 aktualizacja dokumentu Helpdesk
26-02-2018 09:39 aktualizacja dokumentu Helpdesk
27-02-2018 08:37 aktualizacja dokumentu Helpdesk
27-02-2018 08:39 aktualizacja dokumentu Helpdesk
27-02-2018 08:39 aktualizacja dokumentu Helpdesk
27-02-2018 08:50 aktualizacja dokumentu Helpdesk
27-02-2018 08:51 aktualizacja dokumentu Helpdesk
30-04-2018 16:30 aktualizacja dokumentu Helpdesk
06-08-2018 10:27 aktualizacja dokumentu Helpdesk
03-01-2019 12:26 aktualizacja dokumentu Helpdesk
16-01-2019 15:30 aktualizacja dokumentu Helpdesk
16-01-2019 15:31 aktualizacja dokumentu Helpdesk
16-01-2019 15:31 aktualizacja dokumentu Helpdesk
16-01-2019 15:33 aktualizacja dokumentu Helpdesk
16-01-2019 15:33 aktualizacja dokumentu Helpdesk
16-01-2019 15:36 aktualizacja dokumentu Helpdesk
16-01-2019 15:37 aktualizacja dokumentu Helpdesk
16-01-2019 15:37 aktualizacja dokumentu Helpdesk
16-01-2019 15:38 aktualizacja dokumentu Helpdesk
16-01-2019 15:43 aktualizacja dokumentu Helpdesk
16-01-2019 15:43 aktualizacja dokumentu Helpdesk
16-01-2019 15:44 aktualizacja dokumentu Helpdesk
16-01-2019 15:53 aktualizacja dokumentu Helpdesk
16-01-2019 15:57 aktualizacja dokumentu Helpdesk
25-01-2019 12:38 aktualizacja dokumentu Helpdesk
25-01-2019 12:39 aktualizacja dokumentu Helpdesk
25-01-2019 12:42 aktualizacja dokumentu Helpdesk
25-01-2019 12:46 aktualizacja dokumentu Helpdesk
25-01-2019 12:46 aktualizacja dokumentu Helpdesk
25-01-2019 13:08 aktualizacja dokumentu Helpdesk
25-01-2019 13:09 aktualizacja dokumentu Helpdesk
25-01-2019 13:16 aktualizacja dokumentu Helpdesk
25-01-2019 13:44 aktualizacja dokumentu Helpdesk
28-01-2019 12:38 aktualizacja dokumentu Helpdesk
01-02-2019 17:01 aktualizacja dokumentu Helpdesk
01-02-2019 17:02 aktualizacja dokumentu Helpdesk
04-02-2019 15:50 aktualizacja dokumentu Helpdesk
04-02-2019 15:54 aktualizacja dokumentu Helpdesk
04-02-2019 15:57 aktualizacja dokumentu Helpdesk
04-02-2019 15:57 aktualizacja dokumentu Helpdesk
04-02-2019 15:58 aktualizacja dokumentu Helpdesk
05-02-2019 14:04 aktualizacja dokumentu Helpdesk
05-02-2019 14:19 aktualizacja dokumentu Helpdesk
05-02-2019 14:20 aktualizacja dokumentu Helpdesk
05-02-2019 14:21 aktualizacja dokumentu Helpdesk
05-02-2019 14:21 aktualizacja dokumentu Helpdesk
05-02-2019 14:23 aktualizacja dokumentu Helpdesk
05-02-2019 14:26 aktualizacja dokumentu Helpdesk
05-02-2019 14:26 aktualizacja dokumentu Helpdesk
05-02-2019 14:35 aktualizacja dokumentu Helpdesk
05-02-2019 14:36 aktualizacja dokumentu Helpdesk
05-02-2019 15:25 aktualizacja dokumentu Helpdesk
05-02-2019 15:26 aktualizacja dokumentu Helpdesk
05-02-2019 15:27 aktualizacja dokumentu Helpdesk
05-02-2019 15:29 aktualizacja dokumentu Helpdesk
05-02-2019 15:30 aktualizacja dokumentu Helpdesk
05-02-2019 15:31 aktualizacja dokumentu Helpdesk
15-02-2019 15:42 aktualizacja dokumentu Helpdesk
15-02-2019 15:44 aktualizacja dokumentu Helpdesk
15-02-2019 15:47 aktualizacja dokumentu Helpdesk
21-02-2019 12:14 aktualizacja dokumentu Helpdesk
08-04-2019 10:24 aktualizacja dokumentu Helpdesk
08-04-2019 10:25 aktualizacja dokumentu Helpdesk
08-04-2019 10:25 aktualizacja dokumentu Helpdesk
06-05-2019 17:28 aktualizacja dokumentu Helpdesk
06-05-2019 17:30 aktualizacja dokumentu Helpdesk
06-05-2019 17:31 aktualizacja dokumentu Helpdesk
06-05-2019 17:31 aktualizacja dokumentu Helpdesk
07-05-2019 09:52 aktualizacja dokumentu Helpdesk
07-05-2019 11:09 aktualizacja dokumentu Helpdesk
07-05-2019 11:11 aktualizacja dokumentu Helpdesk
07-05-2019 13:05 aktualizacja dokumentu Helpdesk
07-05-2019 13:06 aktualizacja dokumentu Helpdesk
07-05-2019 13:51 aktualizacja dokumentu Helpdesk
08-05-2019 16:02 aktualizacja dokumentu Helpdesk
08-05-2019 16:03 aktualizacja dokumentu Helpdesk
24-06-2019 16:51 aktualizacja dokumentu Helpdesk
24-06-2019 17:03 aktualizacja dokumentu Helpdesk
24-06-2019 17:05 aktualizacja dokumentu Helpdesk
24-06-2019 17:05 aktualizacja dokumentu Helpdesk
24-06-2019 17:06 aktualizacja dokumentu Helpdesk
02-09-2019 16:52 aktualizacja dokumentu Helpdesk
02-09-2019 16:53 aktualizacja dokumentu Helpdesk
02-09-2019 16:53 aktualizacja dokumentu Helpdesk
02-09-2019 16:54 aktualizacja dokumentu Helpdesk
03-09-2019 09:40 aktualizacja dokumentu Helpdesk
02-10-2019 09:29 aktualizacja dokumentu Helpdesk
02-10-2019 09:33 aktualizacja dokumentu Helpdesk
07-10-2019 10:04 aktualizacja dokumentu Helpdesk
07-10-2019 11:09 aktualizacja dokumentu Helpdesk
07-10-2019 11:10 aktualizacja dokumentu Helpdesk
28-10-2019 09:56 aktualizacja dokumentu Helpdesk
20-12-2019 08:10 aktualizacja dokumentu Helpdesk
22-01-2020 12:30 aktualizacja dokumentu Helpdesk
22-01-2020 12:30 aktualizacja dokumentu Helpdesk
22-01-2020 13:09 aktualizacja dokumentu Helpdesk
24-01-2020 12:53 aktualizacja dokumentu Helpdesk
04-02-2020 10:55 aktualizacja dokumentu Helpdesk
04-02-2020 10:56 aktualizacja dokumentu Helpdesk
04-02-2020 10:56 aktualizacja dokumentu Helpdesk
04-02-2020 10:57 aktualizacja dokumentu Helpdesk
04-02-2020 10:58 aktualizacja dokumentu Helpdesk
04-02-2020 10:59 aktualizacja dokumentu Helpdesk
04-02-2020 10:59 aktualizacja dokumentu Helpdesk
04-02-2020 11:00 aktualizacja dokumentu Helpdesk
04-02-2020 11:01 aktualizacja dokumentu Helpdesk
04-02-2020 15:47 aktualizacja dokumentu Helpdesk
04-02-2020 15:48 aktualizacja dokumentu Helpdesk
12-03-2020 12:46 aktualizacja dokumentu Helpdesk
12-03-2020 12:47 aktualizacja dokumentu Helpdesk
16-03-2020 21:17 aktualizacja dokumentu Helpdesk
20-03-2020 09:24 aktualizacja dokumentu Helpdesk
25-03-2020 14:45 aktualizacja dokumentu Helpdesk
10-04-2020 12:51 aktualizacja dokumentu Helpdesk
27-04-2020 08:04 aktualizacja dokumentu Helpdesk
27-04-2020 08:05 aktualizacja dokumentu Helpdesk
27-04-2020 08:06 aktualizacja dokumentu Helpdesk
27-04-2020 08:06 aktualizacja dokumentu Helpdesk
04-05-2020 14:06 aktualizacja dokumentu Helpdesk
04-05-2020 14:06 aktualizacja dokumentu Helpdesk
04-05-2020 14:07 aktualizacja dokumentu Helpdesk
04-05-2020 14:08 aktualizacja dokumentu Helpdesk
04-05-2020 14:09 aktualizacja dokumentu Helpdesk
04-05-2020 14:09 aktualizacja dokumentu Helpdesk
04-05-2020 14:10 aktualizacja dokumentu Helpdesk
05-05-2020 14:52 aktualizacja dokumentu Helpdesk
05-05-2020 14:53 aktualizacja dokumentu Helpdesk
05-05-2020 14:53 aktualizacja dokumentu Helpdesk
05-05-2020 14:54 aktualizacja dokumentu Helpdesk
05-05-2020 14:54 aktualizacja dokumentu Helpdesk
05-05-2020 14:55 aktualizacja dokumentu Helpdesk
17-07-2020 11:30 aktualizacja dokumentu Helpdesk
31-08-2020 14:29 aktualizacja dokumentu Helpdesk
31-08-2020 14:30 aktualizacja dokumentu Helpdesk
25-11-2020 13:59 aktualizacja dokumentu Helpdesk
31-01-2021 11:17 aktualizacja dokumentu Helpdesk
03-02-2021 12:13 aktualizacja dokumentu Helpdesk
03-02-2021 12:15 aktualizacja dokumentu Helpdesk
03-02-2021 12:18 aktualizacja dokumentu Helpdesk
01-03-2021 14:17 aktualizacja dokumentu Helpdesk
04-05-2021 15:45 aktualizacja dokumentu Helpdesk
04-05-2021 15:46 aktualizacja dokumentu Helpdesk
04-05-2021 16:15 aktualizacja dokumentu Helpdesk
01-06-2021 15:21 aktualizacja dokumentu Helpdesk
02-06-2021 16:01 aktualizacja dokumentu Helpdesk
02-06-2021 16:12 aktualizacja dokumentu Helpdesk
02-06-2021 16:13 aktualizacja dokumentu Helpdesk
06-06-2021 21:33 aktualizacja dokumentu Helpdesk
06-06-2021 21:33 aktualizacja dokumentu Helpdesk
01-09-2023 15:18 aktualizacja dokumentu Helpdesk
01-09-2023 15:28 aktualizacja dokumentu Helpdesk
01-09-2023 15:28 aktualizacja dokumentu Helpdesk
31-10-2023 13:27 aktualizacja dokumentu Helpdesk
03-11-2023 10:00 aktualizacja dokumentu Helpdesk
03-11-2023 10:01 aktualizacja dokumentu Helpdesk
08-11-2023 14:01 aktualizacja dokumentu Helpdesk
08-11-2023 14:01 aktualizacja dokumentu Helpdesk
08-11-2023 14:02 aktualizacja dokumentu Helpdesk
15-11-2023 12:33 aktualizacja dokumentu Helpdesk
13-02-2024 18:52 aktualizacja dokumentu Helpdesk
15-04-2024 16:47 aktualizacja dokumentu Helpdesk
15-04-2024 16:47 aktualizacja dokumentu Helpdesk
15-04-2024 16:47 aktualizacja dokumentu Helpdesk
05-06-2024 11:16 aktualizacja dokumentu Helpdesk
05-06-2024 11:17 aktualizacja dokumentu Helpdesk
05-06-2024 11:19 aktualizacja dokumentu Helpdesk
05-06-2024 11:19 aktualizacja dokumentu Helpdesk