31-03-2017 11:59

Uwaga! Przeglądana wersja dokumentu pochodzi z dnia 05-05-2020 14:53. Jeśli chcesz wyświetlić aktualny dokument, kliknij w ten link.

Dotacje

NABÓR REFUNDACJE

Szanowni Państwo,
Dnia 4 maja 2020 r. Rozpoczął się Nabór wniosków o przyznanie dotacji- refundacji środków za wykonane w latach 2017, 2018, 2019 prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków ze środków budżetu państwa, będących w dyspozycji Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w roku 2020.
Zapraszamy do utworzenia konta na platformie Witkac, znalezienia konkursu pod poniższym linkiem oraz do złożenia wniosku:
 

DOTACJE PRZYZNANE

Szanowni Państwo,

Dnia 30 kwietnia 2020 r. Komisja Dotacyjna Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Warszawie rozpatrzyła wnioski dotacyjne.

Zapraszamy do zapoznania się z listą, wnioskodawców oraz przyznanymi kwotami dotacji:

 

Pobierz plik PDF: DOTACJE_2020_przyznane.pdf

Jednocześnie informujemy, iż zgodnie z paragrafem 18. Pkt. 2 Regulaminu Naboru Wniosków Oraz Przyznawania Dotacji Na Prace Konserwatorskie, Restauratorskie I Roboty Budowlane Przy Zabytku Wpisanym Do Rejestru Zabytków z dnia 20 stycznia 2020 roku,
Przy rozpatrywaniu wniosków o udzielenie dotacji nie mają zastosowania przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego. Odwołań w sprawach udzielania dotacji nie przewiduje się.

! UWAGA ZMIANA REGULAMINU !

Szanowni Państwo,

W związku z sytuacją nadzwyczajną zawiadamiamy, iż uległ zmianie regulamin przyznawania dotacji. Zachęcamy do zapoznania się ze zmianami: [Link do pobierania załącznika]

 
Na skutek powyższego:
Wszyscy wnioskodawcy którzy uzyskali pozytywną ocenę formalną wniosku nie składają dokumentacji papierowej w ciągu 5 dni od daty poinformowania o akceptacji.
Wnioskodawcy zobowiązani są do składania dokumentacji papierowej tylko na osobiste wezwanie Urzędu.
Wszyscy wnioskodawcy pozytywnie ocenieni, którzy posiadają możliwości załączenia pełnego projektu budowlanego do pojemności 100 MB dotyczącego zadania powinni załączyć projekt w programie Witkac.
Osoby którym nie uda się załączyć projektu budowlanego ze względu na utrudnienia ksero lub zbyt duży rozmiar (przekraczający 100 MB) zobowiązane są dostarczyć projekty w wersji papierowej za wezwaniem z Urzędu.

  

Najczęściej zadawane pytania:

 

Kto może ubiegać się o przyznanie dotacji celowej?

O przyznanie dotacji celowej może ubiegać się osoba fizyczna lub jednostka samorządu terytorialnego lub inna jednostka organizacyjna (np.: fundacja, stowarzyszenie, związek wyznaniowy, wspólnota mieszkaniowa), będąca właścicielem lub posiadaczem zabytku albo jednostka organizacyjna posiadająca zabytek w trwałym zarządzie.

 

Na jaki cel dotacja może zostać udzielona?

 1. Sporządzenie ekspertyz technicznych i konserwatorskich;
 2. Przeprowadzenie badań konserwatorskich lub architektonicznych;
 3. Wykonanie dokumentacji konserwatorskiej;
 4. Opracowanie programu prac konserwatorskich i restauratorskich;
 5. Wykonanie projektu budowlanego zgodnie z przepisami Prawa budowlanego;
 6. Sporządzenie projektu odtworzenia kompozycji wnętrz;
 7. Zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie substancji zabytku;
 8. Stabilizację konstrukcyjną części składowych zabytku lub ich odtworzenie
  w zakresie niezbędnym dla zachowania tego zabytku;
 9. Odnowienie lub uzupełnienie tynków i okładzin architektonicznych albo ich całkowite odtworzenie, z uwzględnieniem charakterystycznej dla tego zabytku kolorystyki;
 10. Odtworzenie zniszczonej przynależności zabytku, jeżeli odtworzenie to nie przekracza 50% oryginalnej substancji tej przynależności;
 11. Odnowienie lub całkowite odtworzenie okien, w tym ościeżnic i okiennic, zewnętrznych odrzwi i drzwi, więźby dachowej, pokrycia dachowego, rynien
  i rur spustowych;
 12. Modernizację instalacji elektrycznej w zabytkach drewnianych lub w zabytkach, które posiadają oryginalne, wykonane z drewna części składowe
  i przynależności;
 13. Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej;
 14. Uzupełnianie narysów ziemnych dzieł architektury obronnej oraz zabytków archeologicznych nieruchomych o własnych formach krajobrazowych;
 15. Działania zmierzające do wyeksponowania istniejących, oryginalnych elementów zabytkowego układu parku lub ogrodu;
 16. Zakup materiałów konserwatorskich i budowlanych, niezbędnych do wykonania prac i robót przy zabytku wpisanym do rejestru, o których mowa w pkt 7–15;
 17. Zakup i montaż instalacji przeciwwłamaniowej oraz przeciwpożarowej
  i odgromowej.

Wyłącznie na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków województwa mazowieckiego.

  

Jaki jest termin składania wniosków?

do 28 lutego roku, w którym składa się wniosek na dotacje w przypadku kiedy dotacja ma być udzielona na prace przy zabytku, które zostaną przeprowadzone;

do 30 czerwca roku, w którym składa się wniosek na dotacjena prace przy zabytku, które zostały przeprowadzone w okresie  3 lat poprzedzających rok złożenia wniosku.

 

UWAGA:

O zachowaniu terminu złożenia wniosku decyduje data złożenia wniosku w systemie Witkac

 

Jakie przepisy regulują przyznawanie dotacji?

 1. Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2067 z późn. zm.);
 2. Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 16 sierpnia
  2017 r. w sprawie dotacji celowej na prace konserwatorskie lub restauratorskie przy zabytku wpisanym na Listę Skarbów Dziedzictwa oraz prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków (Dz.U. 2017, poz. 1674);

 

Kontakt:

dotacje@mwkz.pl

 

w sprawach organizacyjnych:

Tomasz Kawerski

Tel. (22) 44 30 429

 

w sprawach merytorycznych:

Wydział Strategii i Kontroli

Tel. (22) 398 38 89         

Tel. (22) 378 48 36

 

 Do pobrania:

 

2020

 

 

 

 

2019

 

 

2018

 

 

Powrót
Metryka dokumentu
Tytuł dokumentu Dotacje
Podmiot udostępniający informację Samodzielne stanowisko ds. zabytków ruchomych
Informację opublikował Helpdesk
Informację wytworzył -
Data na dokumencie 04-05-2021
Data publikacji 31-03-2017 11:59
Rejestr zmian dokumentu
Data Akcja Autor zmian
31-03-2017 11:59 dodanie dokumentu Helpdesk
31-03-2017 12:00 aktualizacja dokumentu Helpdesk
31-03-2017 12:00 aktualizacja dokumentu Helpdesk
31-03-2017 12:02 aktualizacja dokumentu Helpdesk
31-03-2017 12:02 aktualizacja dokumentu Helpdesk
31-03-2017 12:08 aktualizacja dokumentu Helpdesk
31-03-2017 12:09 aktualizacja dokumentu Helpdesk
24-01-2018 12:51 aktualizacja dokumentu Helpdesk
24-01-2018 12:54 aktualizacja dokumentu Helpdesk
24-01-2018 13:03 aktualizacja dokumentu Helpdesk
24-01-2018 13:03 aktualizacja dokumentu Helpdesk
24-01-2018 13:05 aktualizacja dokumentu Helpdesk
22-02-2018 15:34 aktualizacja dokumentu Helpdesk
23-02-2018 14:02 aktualizacja dokumentu Helpdesk
26-02-2018 09:26 aktualizacja dokumentu Helpdesk
26-02-2018 09:39 aktualizacja dokumentu Helpdesk
27-02-2018 08:37 aktualizacja dokumentu Helpdesk
27-02-2018 08:39 aktualizacja dokumentu Helpdesk
27-02-2018 08:39 aktualizacja dokumentu Helpdesk
27-02-2018 08:50 aktualizacja dokumentu Helpdesk
27-02-2018 08:51 aktualizacja dokumentu Helpdesk
30-04-2018 16:30 aktualizacja dokumentu Helpdesk
06-08-2018 10:27 aktualizacja dokumentu Helpdesk
03-01-2019 12:26 aktualizacja dokumentu Helpdesk
16-01-2019 15:30 aktualizacja dokumentu Helpdesk
16-01-2019 15:31 aktualizacja dokumentu Helpdesk
16-01-2019 15:31 aktualizacja dokumentu Helpdesk
16-01-2019 15:33 aktualizacja dokumentu Helpdesk
16-01-2019 15:33 aktualizacja dokumentu Helpdesk
16-01-2019 15:36 aktualizacja dokumentu Helpdesk
16-01-2019 15:37 aktualizacja dokumentu Helpdesk
16-01-2019 15:37 aktualizacja dokumentu Helpdesk
16-01-2019 15:38 aktualizacja dokumentu Helpdesk
16-01-2019 15:43 aktualizacja dokumentu Helpdesk
16-01-2019 15:43 aktualizacja dokumentu Helpdesk
16-01-2019 15:44 aktualizacja dokumentu Helpdesk
16-01-2019 15:53 aktualizacja dokumentu Helpdesk
16-01-2019 15:57 aktualizacja dokumentu Helpdesk
25-01-2019 12:38 aktualizacja dokumentu Helpdesk
25-01-2019 12:39 aktualizacja dokumentu Helpdesk
25-01-2019 12:42 aktualizacja dokumentu Helpdesk
25-01-2019 12:46 aktualizacja dokumentu Helpdesk
25-01-2019 12:46 aktualizacja dokumentu Helpdesk
25-01-2019 13:08 aktualizacja dokumentu Helpdesk
25-01-2019 13:09 aktualizacja dokumentu Helpdesk
25-01-2019 13:16 aktualizacja dokumentu Helpdesk
25-01-2019 13:44 aktualizacja dokumentu Helpdesk
28-01-2019 12:38 aktualizacja dokumentu Helpdesk
01-02-2019 17:01 aktualizacja dokumentu Helpdesk
01-02-2019 17:02 aktualizacja dokumentu Helpdesk
04-02-2019 15:50 aktualizacja dokumentu Helpdesk
04-02-2019 15:54 aktualizacja dokumentu Helpdesk
04-02-2019 15:57 aktualizacja dokumentu Helpdesk
04-02-2019 15:57 aktualizacja dokumentu Helpdesk
04-02-2019 15:58 aktualizacja dokumentu Helpdesk
05-02-2019 14:04 aktualizacja dokumentu Helpdesk
05-02-2019 14:19 aktualizacja dokumentu Helpdesk
05-02-2019 14:20 aktualizacja dokumentu Helpdesk
05-02-2019 14:21 aktualizacja dokumentu Helpdesk
05-02-2019 14:21 aktualizacja dokumentu Helpdesk
05-02-2019 14:23 aktualizacja dokumentu Helpdesk
05-02-2019 14:26 aktualizacja dokumentu Helpdesk
05-02-2019 14:26 aktualizacja dokumentu Helpdesk
05-02-2019 14:35 aktualizacja dokumentu Helpdesk
05-02-2019 14:36 aktualizacja dokumentu Helpdesk
05-02-2019 15:25 aktualizacja dokumentu Helpdesk
05-02-2019 15:26 aktualizacja dokumentu Helpdesk
05-02-2019 15:27 aktualizacja dokumentu Helpdesk
05-02-2019 15:29 aktualizacja dokumentu Helpdesk
05-02-2019 15:30 aktualizacja dokumentu Helpdesk
05-02-2019 15:31 aktualizacja dokumentu Helpdesk
15-02-2019 15:42 aktualizacja dokumentu Helpdesk
15-02-2019 15:44 aktualizacja dokumentu Helpdesk
15-02-2019 15:47 aktualizacja dokumentu Helpdesk
21-02-2019 12:14 aktualizacja dokumentu Helpdesk
08-04-2019 10:24 aktualizacja dokumentu Helpdesk
08-04-2019 10:25 aktualizacja dokumentu Helpdesk
08-04-2019 10:25 aktualizacja dokumentu Helpdesk
06-05-2019 17:28 aktualizacja dokumentu Helpdesk
06-05-2019 17:30 aktualizacja dokumentu Helpdesk
06-05-2019 17:31 aktualizacja dokumentu Helpdesk
06-05-2019 17:31 aktualizacja dokumentu Helpdesk
07-05-2019 09:52 aktualizacja dokumentu Helpdesk
07-05-2019 11:09 aktualizacja dokumentu Helpdesk
07-05-2019 11:11 aktualizacja dokumentu Helpdesk
07-05-2019 13:05 aktualizacja dokumentu Helpdesk
07-05-2019 13:06 aktualizacja dokumentu Helpdesk
07-05-2019 13:51 aktualizacja dokumentu Helpdesk
08-05-2019 16:02 aktualizacja dokumentu Helpdesk
08-05-2019 16:03 aktualizacja dokumentu Helpdesk
24-06-2019 16:51 aktualizacja dokumentu Helpdesk
24-06-2019 17:03 aktualizacja dokumentu Helpdesk
24-06-2019 17:05 aktualizacja dokumentu Helpdesk
24-06-2019 17:05 aktualizacja dokumentu Helpdesk
24-06-2019 17:06 aktualizacja dokumentu Helpdesk
02-09-2019 16:52 aktualizacja dokumentu Helpdesk
02-09-2019 16:53 aktualizacja dokumentu Helpdesk
02-09-2019 16:53 aktualizacja dokumentu Helpdesk
02-09-2019 16:54 aktualizacja dokumentu Helpdesk
03-09-2019 09:40 aktualizacja dokumentu Helpdesk
02-10-2019 09:29 aktualizacja dokumentu Helpdesk
02-10-2019 09:33 aktualizacja dokumentu Helpdesk
07-10-2019 10:04 aktualizacja dokumentu Helpdesk
07-10-2019 11:09 aktualizacja dokumentu Helpdesk
07-10-2019 11:10 aktualizacja dokumentu Helpdesk
28-10-2019 09:56 aktualizacja dokumentu Helpdesk
20-12-2019 08:10 aktualizacja dokumentu Helpdesk
22-01-2020 12:30 aktualizacja dokumentu Helpdesk
22-01-2020 12:30 aktualizacja dokumentu Helpdesk
22-01-2020 13:09 aktualizacja dokumentu Helpdesk
24-01-2020 12:53 aktualizacja dokumentu Helpdesk
04-02-2020 10:55 aktualizacja dokumentu Helpdesk
04-02-2020 10:56 aktualizacja dokumentu Helpdesk
04-02-2020 10:56 aktualizacja dokumentu Helpdesk
04-02-2020 10:57 aktualizacja dokumentu Helpdesk
04-02-2020 10:58 aktualizacja dokumentu Helpdesk
04-02-2020 10:59 aktualizacja dokumentu Helpdesk
04-02-2020 10:59 aktualizacja dokumentu Helpdesk
04-02-2020 11:00 aktualizacja dokumentu Helpdesk
04-02-2020 11:01 aktualizacja dokumentu Helpdesk
04-02-2020 15:47 aktualizacja dokumentu Helpdesk
04-02-2020 15:48 aktualizacja dokumentu Helpdesk
12-03-2020 12:46 aktualizacja dokumentu Helpdesk
12-03-2020 12:47 aktualizacja dokumentu Helpdesk
16-03-2020 21:17 aktualizacja dokumentu Helpdesk
20-03-2020 09:24 aktualizacja dokumentu Helpdesk
25-03-2020 14:45 aktualizacja dokumentu Helpdesk
10-04-2020 12:51 aktualizacja dokumentu Helpdesk
27-04-2020 08:04 aktualizacja dokumentu Helpdesk
27-04-2020 08:05 aktualizacja dokumentu Helpdesk
27-04-2020 08:06 aktualizacja dokumentu Helpdesk
27-04-2020 08:06 aktualizacja dokumentu Helpdesk
04-05-2020 14:06 aktualizacja dokumentu Helpdesk
04-05-2020 14:06 aktualizacja dokumentu Helpdesk
04-05-2020 14:07 aktualizacja dokumentu Helpdesk
04-05-2020 14:08 aktualizacja dokumentu Helpdesk
04-05-2020 14:09 aktualizacja dokumentu Helpdesk
04-05-2020 14:09 aktualizacja dokumentu Helpdesk
04-05-2020 14:10 aktualizacja dokumentu Helpdesk
05-05-2020 14:52 aktualizacja dokumentu Helpdesk
05-05-2020 14:53 aktualizacja dokumentu Helpdesk
05-05-2020 14:53 aktualizacja dokumentu Helpdesk
05-05-2020 14:54 aktualizacja dokumentu Helpdesk
05-05-2020 14:54 aktualizacja dokumentu Helpdesk
05-05-2020 14:55 aktualizacja dokumentu Helpdesk
17-07-2020 11:30 aktualizacja dokumentu Helpdesk
31-08-2020 14:29 aktualizacja dokumentu Helpdesk
31-08-2020 14:30 aktualizacja dokumentu Helpdesk
25-11-2020 13:59 aktualizacja dokumentu Helpdesk
31-01-2021 11:17 aktualizacja dokumentu Helpdesk
03-02-2021 12:13 aktualizacja dokumentu Helpdesk
03-02-2021 12:15 aktualizacja dokumentu Helpdesk
03-02-2021 12:18 aktualizacja dokumentu Helpdesk
01-03-2021 14:17 aktualizacja dokumentu Helpdesk
04-05-2021 15:45 aktualizacja dokumentu Helpdesk
04-05-2021 15:46 aktualizacja dokumentu Helpdesk
04-05-2021 16:15 aktualizacja dokumentu Helpdesk
01-06-2021 15:21 aktualizacja dokumentu Helpdesk
02-06-2021 16:01 aktualizacja dokumentu Helpdesk
02-06-2021 16:12 aktualizacja dokumentu Helpdesk
02-06-2021 16:13 aktualizacja dokumentu Helpdesk
06-06-2021 21:33 aktualizacja dokumentu Helpdesk
06-06-2021 21:33 aktualizacja dokumentu Helpdesk
01-09-2023 15:18 aktualizacja dokumentu Helpdesk
01-09-2023 15:28 aktualizacja dokumentu Helpdesk
01-09-2023 15:28 aktualizacja dokumentu Helpdesk
31-10-2023 13:27 aktualizacja dokumentu Helpdesk
03-11-2023 10:00 aktualizacja dokumentu Helpdesk
03-11-2023 10:01 aktualizacja dokumentu Helpdesk
08-11-2023 14:01 aktualizacja dokumentu Helpdesk
08-11-2023 14:01 aktualizacja dokumentu Helpdesk
08-11-2023 14:02 aktualizacja dokumentu Helpdesk
15-11-2023 12:33 aktualizacja dokumentu Helpdesk
13-02-2024 18:52 aktualizacja dokumentu Helpdesk
15-04-2024 16:47 aktualizacja dokumentu Helpdesk
15-04-2024 16:47 aktualizacja dokumentu Helpdesk
15-04-2024 16:47 aktualizacja dokumentu Helpdesk
05-06-2024 11:16 aktualizacja dokumentu Helpdesk
05-06-2024 11:17 aktualizacja dokumentu Helpdesk
05-06-2024 11:19 aktualizacja dokumentu Helpdesk
05-06-2024 11:19 aktualizacja dokumentu Helpdesk