04-04-2017 13:39

Dostęp do informacji

Jeśli poszukiwana przez Państwa informacja nie jest publikowana w Biuletynie Informacji Publicznej, żeby ją uzyskać, należy wypełnić wniosek i przesłać na adres mailowy info@mwkz.pl

 
Wzór wniosku o dostęp do informacji publicznej: [pobierz w formacie PDF]

 

Zarządzenie nr 32/2012 Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Warszawie z dnia 05.11.2012 r. w sprawie zasad kalkulacji opłaty wynikającej z dodatkowych kosztów związanych z udostępnieniem informacji publicznej w Wojewódzkim UrzędzieOchrony Zabytków w Warszawie - [pobierz w formacie PDF]
Powrót
Metryka dokumentu
Tytuł dokumentu Dostęp do informacji
Podmiot udostępniający informację Wydzial Organizacyjno-administracyjny
Informację opublikował Helpdesk
Informację wytworzył -
Data na dokumencie 01-12-2009
Data publikacji 04-04-2017 13:39
Rejestr zmian dokumentu