04-04-2017 13:42

Sposób załatwienia sprawy

1. Wszelkie sprawy przyjmowane są zarówno korespondencyjnie jak i w kancelarii Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w dni robocze w godzinach od 8:00 do 16:00 z wyjątkiem poniedziałków, w których sprawy przyjmowane są od 9:00 do 17:00,

2. Załatwianie sprawy następuje nie później niż w ciągu 30 dni od dnia złożenia/wpływu sprawy do Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków,

4. Do terminów określonych w punkcie 2 nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków,

5. O każdym przypadku nie załatwienia sprawy w terminie Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków zawiadamia strony, podając przyczyny zwłoki i wskazując nowy termin załatwienia sprawy,

6. Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków  może wzywać osoby do złożenia dodatkowej dokumentacji jeżeli jest to niezbędne dla załatwienia sprawy,

8. Pisma dotyczące załatwianej sprawy są wysyłane przez Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków drogą pocztową na adres podany przez stronę albo mogą zostać odebrane osobiście przez stronę w kancelarii Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w godzinach określonych w punkcie 1.

Powrót
Metryka dokumentu
Tytuł dokumentu Sposób załatwienia sprawy
Podmiot udostępniający informację Wydział Organizacyjno-administracyjny
Informację opublikował Helpdesk
Informację wytworzył -
Data na dokumencie 19-10-2009
Data publikacji 04-04-2017 13:42
Rejestr zmian dokumentu