10-05-2019 15:56

Uwaga! Przeglądana wersja dokumentu pochodzi z dnia 10-05-2019 17:15. Jeśli chcesz wyświetlić aktualny dokument, kliknij w ten link.

Sprawozdanie finansowe za 2018


Dotyczy: opublikowania Sprawozdania Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków za 2018 rok na stronach BIP

Zgodnie z § 34 pkt 9 i 10 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z 13 września 2017 roku w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1911, z późn. zm.) 

Sprawozdania finansowego Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków za 2018 rok, tj.:

1) Bilans za 2018 rok

2) Informacja dodatkowa za 2018 rok

3) Rachunek zysków i strat za 2018 rok

4) Zestawienie zmian funduszu za 2018 rok

Dane zostały opublikowanie na BIP w terminie do 10 maja 2019 roku.

 

Bilans za 2018.pdf

Informacja dodatkowa za 2018.pdf

Rachunek zysków i strat.pdf

Zestawienie zmian funduszu.pdf

Powrót
Metryka dokumentu
Tytuł dokumentu Sprawozdanie finansowe za 2018
Podmiot udostępniający informację -
Informację opublikował Helpdesk
Informację wytworzył Helpdesk
Data na dokumencie -
Data publikacji 10-05-2019 15:56