13-07-2020 12:43

Uwaga! Przeglądana wersja dokumentu pochodzi z dnia 13-07-2020 12:43. Jeśli chcesz wyświetlić aktualny dokument, kliknij w ten link.

Sprawozdanie finansowe za 2019


Dotyczy: Opublikowania sprawozdania Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków za 2019 rok na stronach BIP

Zgodnie z § 34 pkt 9 i 10 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z 13 września 2017 roku w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1911, z późn. zm.) 

Sprawozdania finansowego Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków za 2018 rok, tj.:

1) Bilans za 2019 rok

2) Informacja dodatkowa za 2019 rok

3) Rachunek zysków i strat za 2019 rok

4) Zestawienie zmian funduszu za 2019 rok

 

Bilans za 2019.pdf

Informacja dodatkowa za 2019.pdf

Rachunek zysków i strat.pdf

Zestawienie zmian funduszu.pdf

Powrót
Metryka dokumentu
Tytuł dokumentu Sprawozdanie finansowe za 2019
Podmiot udostępniający informację -
Informację opublikował Helpdesk
Informację wytworzył -
Data na dokumencie -
Data publikacji 13-07-2020 12:43
Rejestr zmian dokumentu
Data Akcja Autor zmian
13-07-2020 12:43 dodanie dokumentu Helpdesk
13-07-2020 12:43 aktualizacja dokumentu Helpdesk
13-07-2020 12:47 aktualizacja dokumentu Helpdesk
13-07-2020 12:48 aktualizacja dokumentu Helpdesk