31-03-2017 12:37

Uwaga! Przeglądana wersja dokumentu pochodzi z dnia 10-06-2020 11:37. Jeśli chcesz wyświetlić aktualny dokument, kliknij w ten link.

Ogłoszenia

MAZOWIECKI WOJEWÓDZKI KONSERWATOR ZABYTKÓW

ogłasza konkurs otwarty

na realizację zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego na podstawie art. 11 i następne ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020, poz. 1057, ze zm.)

Zakończenie naboru: 25.02.2022 r.

Termin realizacji zadania: 30.09.2022 r.

Prosimy o składanie kompletnych wniosków wraz z załącznikami.


1. Ogłoszenie o konkursie otwartym na realizację zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w WUOZ
Plik do pobrania

2. Oferta realizacji zadania publicznego - wzor
Plik do pobrania

3. Ogłoszenie o naborze do komisji
Plik do pobrania

4. Komunikat w sprawie zmiany terminu rozstrzygnięcia
Plik do pobrania

5. Komunikat w sprawie zmiany terminu rozstrzygnięcia 2
Plik do pobrania

6. Ogłoszenie wyników otwartego konkursu
Plik do pobrania

---------------------------------------------------------------------------------------------

MAZOWIECKI WOJEWÓDZKI KONSERWATOR ZABYTKÓW

ogłasza konkurs otwarty

na realizację zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego na podstawie art. 11 i następne ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020, poz. 1057, ze zm.)

Zakończenie naboru: 07.06.2021 r.

Termin realizacji zadania: 29.10.2021 r.

Uwaga! O zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty do Urzędu. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Ogłoszenie o konkursie otwartym na realizację zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w WUOZ
Pobierz plik

Załącznik nr 1 – Rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu do spraw pożytku publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań
Pobierz plik

Oferta realizacji zadania publicznego - wzór
Pobierz plik

Ogłoszenie o naborze do komisji konkursowej
Pobierz plik

Ogłoszenie wyników
Pobierz plik


---------------------------------------------------------------------------------------------

MAZOWIECKI WOJEWÓDZKI KONSERWATOR ZABYTKÓW

ogłasza konkurs otwarty

na realizację zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego na podstawie art. 11 i następne ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019, poz. 688)

Zakończenie naboru: 10.07.2020 r.

Termin realizacji zadania: 30.10.2020 r.

1. Ogłoszenie o konkursie otwartym na realizację zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w WUOZ
Plik do pobrania

2. Załącznik nr 1 – Rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu do spraw pożytku publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań
Plik do pobrania

Ogłoszenie o naborze na członków komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w ramach konkursu otwartego na realizację zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2020 r.
Plik do pobrania

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2020 r.
Plik do pobrania


----------------------------------------------------------

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2019 r.


Jednostka:  
Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków Delegatura w Warszawie
Wytworzył:   Opublikował:
Helpdesk IT
Data wytworzenia: 28.08.2019 Data publikacji: 28.08.2019

Data aktualizacji:  

 

 

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania ws. wpisu do rejestru zabytków młyna w m. Joniec, gm. Joniec.


Jednostka:  
Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków Delegatura w Warszawie
Wytworzył:   Opublikował:
Damian Kozłowski
Data wytworzenia: 09.09.2017 Data publikacji: 20.09.2017

Data aktualizacji:  

 
Zawiadomienie dotyczące zażalenia Stowarzyszenia „Wizna 1939” na postanowienie nr 841/2017 z dn. 27.07.2017 r. odmawiające dopuszczenia na prawach strony organizacji do udziału w postępowaniu ws. wpisu do rejestru zabytków nieruchomych układu urbanistycznego części zespołu dawnych koszar w Komorowie, gm. Ostrów Mazowiecka, pow. ostrowski.


Jednostka:  
Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków Delegatura w Ostrołęce
Wytworzył:   Opublikował:
Damian Kozłowski
Data wytworzenia: 24.08.2017 Data publikacji: 25.08.2017

Data aktualizacji:  

 
Ogłoszenie Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 27 lipca 2017 r. o wydaniu postanowienia odmawiającego dopuszczenia Stowarzyszenia „Wizna 1939” do udziału na prawach strony w postępowaniu w sprawie wpisu do rejestru zabytków układu urbanistycznego części zespołu dawnych koszar w Komorowie, gm. Ostrów Mazowiecka.


Jednostka:  
Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków Delegatura w Ostrołęce
Wytworzył:  
Małgorzata Balcerzak
Opublikował:
Damian Kozłowski
Data wytworzenia: 09.08.2017 Data publikacji: 09.08.2017

Data aktualizacji:  

 
Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków w Warszawie, w imieniu którego działa Kierownik Delegatury w Ciechanowie, zaprasza na drugą aukcję zbędnego majątku trwałego urzędu –auta SKODA OCTAVIA Classic 1,9 SDI, 2003.

 
 
Informacje o dokumencie: 
Jednostka:  
Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków Delegatura w Ciechanowie
Wytworzył:  
Robert Sierociński
Opublikował:
Mateusz Świderski
Data wytworzenia: 17.06.2014 Data publikacji: 17.06.2014 Data aktualizacji:  


MKiDN decyzją z dnia 25.04.2014 r. znak: DOZ-OAiK-6700/260/14-[ML/29/14] uchylił decyzję MWKZ nr 26/2014 z dnia 15.01.2014 r. wpisująca do rejestru zabytków nieruchomych województwa mazowieckiego "zespół budowlany trzech kamienic W.Pachulskiego i A.Domańskiego (wraz z piwnicami poza obrysem budynków), powstały w lalach 1911-1912, położony w Warszawie przy ul. Stalowej 37 (dz. ew. nr 14, obręb 4-13-05) ul. Stalowej 41 (dz. ew. nr 15, obręb 4-13-05) oraz ul. Strzeleckiej 26 (dz. ew. nr 16/2 i 16/9, obręb 4-13-05), dzielnica Praga Północ, powiat warszawski".

 

 
 
Informacje o dokumencie: 
Jednostka:  
Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Warszawie
Wytworzył:  
Joanna Lasek
Opublikował:
Dawid Kozłowski

Data wytworzenia: 06.05.2014

Data publikacji:  06.05.2014 Data aktualizacji:  

Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków w Warszawie, w imieniu którego działa Kierownik Delegatury w Ciechanowie, zaprasza na aukcję zbędnego majątku trwałego urzędu –auta SKODA OCTAVIA Classic 1,9 SDI, 2003
 
 
 
 
 
Informacje o dokumencie: 
Jednostka:  
Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Warszawie
Wytworzył:  
Robert Sierociński
Opublikował:
Dariusz Górniewicz

Data wytworzenia: 30.04.2013

Data publikacji:  30.04.2013 Data aktualizacji:  

Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków w Warszawie, w imieniu którego działa Kierownik Delegatury w Radomiu, zaprasza na aukcję zbędnego majątku trwałego urzędu –auta SKODA OCTAVIA Classic 1,9 SDI, 2002
 
 
 
 
Informacje o dokumencie:
Jednostka:  
Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków Delegatura w Radomiu
Wytworzył:  
Robert Sierociński
Opublikował:
Arkadiusz Kaczmarczyk
Data wytworzenia: 12.04.2013 Data publikacji:  12.04.2013 Data aktualizacji:  

 
 
Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków w Warszawie, w imieniu którego działa Kierownik Delegatury w Radomiu, zaprasza na drugą aukcję zbędnego majątku trwałego urzędu –auta SKODA OCTAVIA Classic 1,9 SDI, 2002
 
 
 
 
Informacje o dokumencie:
Jednostka:  
Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków Delegatura w Radomiu
Wytworzył:  
Robert Sierociński
Opublikował:
Kacper Kondraciuk
Data wytworzenia: 26.11.2012 Data publikacji:  26.11.2012 Data aktualizacji:  

 
 
Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków w Warszawie, w imieniu którego działa Kierownik Delegatury w Radomiu, zaprasza na aukcję zbędnego majątku trwałego urzędu – auta SKODA OCTAVIA Classic 1,9 SDI, 2002
 
 
 
  
Informacje o dokumencie:
Jednostka:  
Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków Delegatura w Radomiu
Wytworzył:  
Robert Sierociński
Opublikował:
Arkadiusz Kaczmarczyk
Data wytworzenia: 31.10.2012 Data publikacji:  31.10.2012 Data aktualizacji:  
Powrót
Metryka dokumentu
Tytuł dokumentu Ogłoszenia
Podmiot udostępniający informację -
Informację opublikował Helpdesk
Informację wytworzył -
Data na dokumencie -
Data publikacji 31-03-2017 12:37