09-05-2022 15:35

Nabory - Archiwum

Poniżej znajduje się lista archiwalnych naborów z poprzednich lat:

 

 1. Główny Specjalista
  Do spraw: archiwum samodzielne stanowisko
  Ogłoszenie nr 133357 z dnia 06.02.2024
 2. Inspektor Ochrony Zabytków
  Do spraw: zabytków archeologicznych w Wydziale Archeologii
  Ogłoszenie nr 133306 z dnia 03.02.2024
 3. Kierownik Wydziału
  Rejestru Zabytków i Dokumentacji
  Ogłoszenie nr 132920 z dnia 26.01.2024
 4. Inspektor Ochrony Zabytków
  Do spraw: zabytków nieruchomych w Delegaturze w Ciechanowie
  Ogłoszenie nr 132615 z dnia 18.01.2024
 5. Inspektor Ochrony Zabytków
  Do spraw: zabytków nieruchomych w Delegaturze w Płocku
  Ogłoszenie nr 132600 z dnia 18.01.2024
 6. Inspektor Ochrony Zabytków
  Do spraw: zabytków archeologicznych w Delegaturze w Płocku
  Ogłoszenie nr 132599 z dnia 18.01.2024
 7. Inspektor Ochrony Zabytków
  Do spraw: zabytków archeologicznych w Delegaturze w Płocku
  Ogłoszenie nr 132506 z dnia 16.01.2024
 8. Starszy Inspektor Ochrony Zabytków
  Do spraw: zabytków nieruchomych w Delegaturze w Płocku
  Ogłoszenie nr 132437 z dnia 13.01.2024
 9. Inspektor Ochrony Zabytków
  Do spraw: zabytkowej zieleni w Wydziale Zabytkowych Zespołów Zieleni
  Ogłoszenie nr 131864 z dnia 05.01.2024
 10. Kierownik Wydziału
  Rejestru Zabytków i Dokumentacji
  Ogłoszenie nr 132126 z dnia 05.01.2024
 11. Inspektor Ochrony Zabytków
  Do spraw: zabytków archeologicznych w Wydziale Archeologii
  Ogłoszenie nr 132127 z dnia 05.01.2024
 12. Starszy Specjalista
  Do spraw: płac w Wydziale Obsługi Urzędu
  Ogłoszenie nr 131622 z dnia 16.12.2023
 13. Inspektor Ochrony Zabytków
  Do spraw: zabytków nieruchomych w Delegaturze w Ciechanowie
  Ogłoszenie nr 131508 z dnia 13.12.2023
 14. Inspektor Ochrony Zabytków
  Do spraw: zabytków archeologicznych w Delegaturze w Płocku
  Ogłoszenie nr 131468 z dnia 13.12.2023
 15. Inspektor Ochrony Zabytków
  Do spraw: rejestru zabytków i dokumentacji w Wydziale Rejestru Zabytków i Dokumentacji
  Ogłoszenie nr 130350 z dnia 26.11.2023
 16. Kierownik Wydziału
  Rejestru Zabytków i Dokumentacji
  Ogłoszenie nr 130351 z dnia 26.11.2023
 17. Inspektor Ochrony Zabytków
  Do spraw: strategii i kontroli Wydział Strategii i Kontroli
  Ogłoszenie nr 130293 z dnia 17.11.2023
 18. Inspektor Ochrony Zabytków
  Do spraw: zabytków nieruchomych Wydział Zabytków Warszawy Lewobrzeżnej
  Ogłoszenie nr 130192 z dnia 16.11.2023
 19. Specjalista
  Do spraw: dotacji i refundacji w Wydziale Strategii i Kontroli
  Ogłoszenie nr 130209 z dnia 16.11.2023
 20. Inspektor Ochrony Zabytków
  Do spraw: zabytków archeologicznych w Delegaturze w Płocku
  Ogłoszenie nr 130094 z dnia 15.11.2023
 21. Inspektor Ochrony Zabytków
  Do spraw: zabytków nieruchomych w Delegaturze w Płocku
  Ogłoszenie nr 130095 z dnia 15.11.2023
 22. Inspektor Ochrony Zabytków
  Do spraw: zabytków archeologicznych w Wydziale Archeologii
  Ogłoszenie nr 130140 z dnia 15.11.2023
 23. Księgowy
  Do spraw: księgowo-płacowych Wydział Obsługi Urzędu
  Ogłoszenie nr 128618 z dnia 13.10.2023
 24. Inspektor Ochrony Zabytków
  Do spraw: strategii i kontroli Wydział Strategii i Kontroli
  Ogłoszenie nr 128529 z dnia 14.10.2023
 25. Kierownik Wydziału
  Rejestru Zabytków i Dokumentacji
  Ogłoszenie nr 128644 z dnia 16.10.2023
 26. Starszy Inspektor Ochrony Zabytków
  Do spraw: rejestru zabytków i dokumentacji w Wydziale Rejestru Zabytków i Dokumentacji
  Ogłoszenie nr 128652 z dnia 16.10.2023
 27. Inspektor Ochrony Zabytków
  Do spraw: rejestru zabytków i dokumentacji w Wydziale Rejestru Zabytków i Dokumentacji
  Ogłoszenie nr 128657 z dnia 16.10.2023
 28. Inspektor Ochrony Zabytków
  Do spraw: zabytków nieruchomych w Delegaturze w Ciechanowie
  Ogłoszenie nr 128437 z dnia 10.10.2023
 29. Inspektor Ochrony Zabytków
  Do spraw: strategii i kontroli Wydział Strategii i Kontroli
  Ogłoszenie nr 127996 z dnia 03.10.2023
 30. Inspektor Ochrony Zabytków
  Do spraw: zabytków nieruchomych w Wydziale Zabytków Nieruchomych
  Ogłoszenie nr 127586 z dnia 23.09.2023
 31. Inspektor Ochrony Zabytków
  Do spraw: zabytkowej zieleni w Wydziale Zabytkowych Zespołów Zieleni
  Ogłoszenie nr 127581 z dnia 23.09.2023
 32. Inspektor Ochrony Zabytków
  Do spraw: strategii i kontroli Wydział Strategii i Kontroli
  Ogłoszenie nr 127158 z dnia 15.09.2023
 33. Inspektor Ochrony Zabytków
  Do spraw: zabytków archeologicznych w Wydziale Archeologii
  Ogłoszenie nr 127143 z dnia 15.09.2023
 34. Główny Specjalista
  Do spraw: archiwum samodzielne stanowisko
  Ogłoszenie nr 126831 z dnia 08.09.2023
 35. Inspektor Ochrony Zabytków
  Do spraw: zabytków archeologicznych w Delegaturze w Płocku
  Ogłoszenie nr 126829 z dnia 08.09.2023
 36. Inspektor Ochrony Zabytków
  Do spraw: zabytków nieruchomych w Delegaturze w Płocku
  Ogłoszenie nr 126827 z dnia 08.09.2023
 37. Inspektor Ochrony Zabytków
  Do spraw: zabytków nieruchomych w Delegaturze w Ciechanowie
  Ogłoszenie nr 126822 z dnia 08.09.2023
 38. Inspektor Ochrony Zabytków
  Do spraw: zabytków archeologicznych w Delegaturze w Ciechanowie
  Ogłoszenie nr 126818 z dnia 08.09.2023
 39. Kierownik Wydziału
  Wydział Zabytków Warszawy Lewobrzeżnej
  Ogłoszenie nr 125716 z dnia 18.08.2023
 40. Inspektor Ochrony Zabytków
  Do spraw: zabytków archeologicznych w Delegaturze w Ciechanowie
  Ogłoszenie nr 125719 z dnia 18.08.2023
 41. Inspektor Ochrony Zabytków
  Do spraw: zabytków archeologicznych w Delegaturze w Ciechanowie
  Ogłoszenie nr 124718 z dnia 28.07.2023
 42. Kierownik Wydziału
  Wydział Zabytków Warszawy Lewobrzeżnej
  Ogłoszenie nr 124569 z dnia 26.07.2023
 43. Główny Specjalista
  Do spraw: archiwum - samodzielne stanowisko
  Ogłoszenie nr 124533 z dnia 25.07.2023
 44. Inspektor Ochrony Zabytków
  Do spraw: zabytków archeologicznych w Delegaturze w Ciechanowie
  Ogłoszenie nr 123881 z dnia 12.07.2023
 45. Kierownik Wydziału
  Wydział Zabytków Warszawy Lewobrzeżnej
  Ogłoszenie nr 123235 z dnia 30.06.2023
 46. Referent
  w Wydziale Rejestru Zabytków i Dokumentacji
  Ogłoszenie nr 123226 z dnia 30.06.2023
 47. Referent
  Do spraw: obsługi kancelaryjno-administracyjnej w Delegaturze w Ciechanowie
  Ogłoszenie nr 122861 z dnia 23.06.2023
 48. Inspektor Ochrony Zabytków
  Wydział Zabytków Warszawy Lewobrzeżnej
  Ogłoszenie nr 122701 z dnia 20.06.2023
 49. Inspektor Ochrony Zabytków
  Do spraw: rejestru zabytków i dokumentacji w Wydziale Rejestru Zabytków i Dokumentacji
  Ogłoszenie nr 122641 z dnia 17.06.2023
 50. Inspektor Ochrony Zabytków
  Do spraw: zabytków archeologicznych w Delegaturze w Ciechanowie
  Ogłoszenie nr 122133 z dnia 08.06.2023
 51. Inspektor
  Do spraw: obsługi kancelaryjnej w Wydziale Obsługi Urzędu
  Ogłoszenie nr 121944 z dnia 03.06.2023
 52. Inspektor Ochrony Zabytków
  Do spraw: rejestru zabytków i dokumentacji w Wydziale Rejestru Zabytków i Dokumentacji
  Ogłoszenie nr 121657 z dnia 30.05.2023
 53. Inspektor Ochrony Zabytków
  Wydział Zabytków Warszawy Lewobrzeżnej
  Ogłoszenie nr 121405 z dnia 25.05.2023
 54. Referent
  Wydział Zabytków Warszawy Lewobrzeżnej
  Ogłoszenie nr 121408 z dnia 25.05.2023
 55. Inspektor Ochrony Zabytków
  Do spraw: rejestru zabytków i dokumentacji w Wydziale Rejestru Zabytków i Dokumentacji
  Ogłoszenie nr 120796 z dnia 13.05.2023
 56. Główny Księgowy
  Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków
  Ogłoszenie nr 120804 z dnia 13.05.2023
 57. Kierownik Wydziału
  Wydział Zabytków Warszawy Lewobrzeżnej
  Ogłoszenie nr 120725 z dnia 12.05.2023
 58. Starszy Inspektor Ochrony Zabytków
  Wydział Zabytków Warszawy Lewobrzeżnej
  Ogłoszenie nr 120621 z dnia 11.05.2023
 59. Zastępca Kierownika Wydziału
  Do spraw: zarządzania zasobami ludzkimi w Wydziale Obsługi Urzędu
  Ogłoszenie nr 119134 z dnia 13.04.2023
 60. Inspektor ochrony zabytków do spraw: strategii i kontroli
  Wydział Strategii i Kontroli
  Ogłoszenie nr 118425 z dnia 29.03.2023
 61. Referent
  Wydział Obsługi Urzędu
  Ogłoszenie nr 116466 z dnia 24.02.2023
 62. Referent
  Wydział Zabytków Warszawy Prawobrzeżnej
  Ogłoszenie nr 115814 z dnia 16.02.2023
 63. Kierownik wydziału
  Wydział Rejestru Zabytków i Dokumentacji
  Ogłoszenie nr 113235 z dnia 3.01.2023
 64. Inspektor Ochrony Zabytków
  Wydział Zabytków Warszawy Lewobrzeżnej
  Ogłoszenie nr 114875 z dnia 31.01.2023
 65. Inspektor ochrony zabytków
  Do spraw: zabytków ruchomych Delegatura w Ciechanowie
  Ogłoszenie nr 114964 z dnia 2.02.2023
 66. Inspektor ochrony zabytków
  Do spraw: zabytków archeologicznych. Delegatura w Ciechanowie
  Ogłoszenie nr 114960 z dnia 2.02.2023
 67. Kierownik wydziału
  Wydział Rejestru Zabytków i Dokumentacji Ogłoszenie nr 113235 z dnia 3.01.2023
 68. Inspektor Ochrony Zabytków
  Wydział Zabytków Warszawy Lewobrzeżnej Ogłoszenie nr 114875 z dnia 31.01.2023
 69. Kierownik wydziału
  Wydział Rejestru Zabytków i Dokumentacji Ogłoszenie nr 113235 z dnia 3.01.2023
 70. Inspektor ochrony zabytków
  Wydział Rejestru i Dokumentacji Zabytków
  Ogłoszenie nr 114734 z dnia 28.01.2023
 71. Starszy Inspektor Ochrony Zabytków
  Wydział Zabytków Warszawy Lewobrzeżnej
  Ogłoszenie nr 113535 z dnia 06.01.2023
 72. Inspektor Ochrony Zabytków
  Wydział Zabytków Warszawy Lewobrzeżnej
  Ogłoszenie nr 113536 z dnia 06.01.2023
 73. Inspektor Ochrony Zabytków
  Wydział Zabytkowych Zespołów Zieleni
  Ogłoszenie nr 110767 z dnia 19.11.2022
 74. Specjalista
  Do spraw: administracyjnych - Wydział Obsługi Urzędu
  Ogłoszenie nr 110766 z dnia 18.11.2022
 75. Inspektor ochrony zabytków
  Wydział Zabytków Warszawy Lewobrzeżnej

  Ogłoszenie nr 111974 z dnia 07.12.2022
 76. Starszy Inspektor ochrony zabytków
  Wydział Zabytków Warszawy Lewobrzeżnej

  Ogłoszenie nr 112900 z dnia 24.12.2022
 77. Inspektor Ochrony Zabytków
  Wydział Strategii i Kontroli
  Ogłoszenie nr 110866 z dnia 19.11.2022
 78. Kierownik Wydziału
  Wydział Rejestru Zabytków i Dokumentacji
  Ogłoszenie nr 110139 z dnia 09.11.2022
 79. Starszy inspektor ochrony zabytków
  Wydział Zabytków Warszawy Lewobrzeżnej
  Ogłoszenie nr 111164 z dnia 24.11.2022
 80. Referent
  Wydział Zabytków Warszawy Lewobrzeżnej
  Ogłoszenie nr 109697 z dnia 03.11.2022
 81. Inspektor Ochrony Zabytków
  Wydział Zabytków Warszawy Lewobrzeżnej
  Ogłoszenie nr 109048 z dnia 25.10.2022
 82. Inspektor Ochrony Zabytków Do spraw: zabytków nieruchomych
  Delegatura w Płocku.
  Ogłoszenie nr 108404 z dnia 14.10.2022
 83. Kierownik Wydziału
  Wydział Rejestru Zabytków i Dokumentacji
  Ogłoszenie nr 108411 z dnia 14.10.2022
 84. Inspektor Ochrony Zabytków
  Wydział Zabytków Warszawy Lewobrzeżnej
  Ogłoszenie nr 106784 z dnia 22.09.2022
 85. Inspektor Ochrony Zabytków Wydział Zabytków Warszawy Lewobrzeżnej Ogłoszenie nr 108789 z dnia 20.10.2022
 86. Referent Wydział Zabytków Warszawy Prawobrzeżnej Ogłoszenie nr 106279 z dnia 14.09.2022
 87. Inspektor Ochrony Zabytków do spraw: zabytków archeologicznych Delegatura w Płocku Ogłoszenie nr 105931 z dnia 09.09.2022
 88. Inspektor Ochrony Zabytków Wydział Strategii i Kontroli Ogłoszenie nr 106275 z dnia 14.09.2022
 89. Kierownik Wydziału Wydział Rejestru Zabytków i Dokumentacji Ogłoszenie nr 107793 z dnia 07.10.2022
 90. starszy inspektor ochrony zabytków Do spraw: zabytków archeologicznych. Delegatura w Ciechanowie - Ogłoszenie nr 101405 z dnia 25.06.2022
 91. Inspektor ochrony zabytków Wydział Strategii i Kontroli - Ogłoszenie nr 102522 z dnia 13.07.2022 Specjalista do spraw: administracyjnych - Wydział Obsługi Urzędu - Ogłoszenie nr 105357z dnia 03.09.2022
 92. Główny specjalista Do spraw: do spraw komunikacji społecznej - Ogłoszenie nr 104941 z dnia 26.08.2022
 93. inspektor ochrony zabytków Wydział Zabytków Nieruchomych - Ogłoszenie nr 104356 z dnia 13.08.2022
 94. inspektor ochrony zabytków, Wydział Zabytków Warszawy Lewobrzeżnej - Ogłoszenie nr 104964 z dnia 26.08.2022  
 95. Inspektor, Wydział Zabytków Warszawy Prawobrzeżnej - Ogłoszenie nr 102765 z dnia 16.07.2022
 96. Inspektor ochrony zabytków do spraw: zabytków archeologicznych. Delegatura w Płocku - Ogłoszenie nr 104406 z dnia 13.08.2022
 97. Inspektor ochrony zabytków do spraw: zabytków ruchomych i wywozu - Ogłoszenie nr 104511 z dnia 18.08.2022
 98. Inspektor ochrony zabytków Wydział Zabytków Warszawy Lewobrzeżnej - Ogłoszenie nr 104359 z dnia 13.08.2022
 99. Starszy Inspektor Ochrony Zabytków do spraw: zabytków archeologicznych. Delegatura w Ciechanowie - Ogłoszenie nr 103582 z dnia 30.07.2022
  Plik do pobrania
 100. inspektor ochrony zabytków, Wydział Zabytków Warszawy Lewobrzeżnej - Ogłoszenie nr 102520 z dnia 13.07.2022
 101. Starszy Inspektor do spraw: administracyjnych - Ogłoszenie nr 104781 z dnia 24.08.2022
 102. starszy inspektor ochrony zabytków: Wydział Zabytkowych Zespołów Zieleni - Ogłoszenie nr 101973 z dnia 06.07.2022
 103. inspektor: Wydział Zabytków Warszawy Lewobrzeżnej - Ogłoszenie nr 102155 z dnia 07.07.2022
 104. Inspektor Ochrony Zabytków Do spraw: zabytków ruchomych - Delegatura w Ciechanowie - Ogłoszenie nr 100587 z dnia 14.06.2022
 105. Inspektor Ochrony Zabytków - Wydział Zabytków Warszawy Lewobrzeżnej - Ogłoszenie nr 100606 z dnia 10.06.2022
 106. Inspektor Ochrony Zabytków Wydział Rejestru i Dokumentacji Zabytków - Ogłoszenie nr 100159 z dnia 04.06.2022
 107. Starszy Inspektor Ochrony Zabytków - Wydział Rejestru i Dokumentacji Zabytków - Ogłoszenie nr 100160 z dnia 04.06.2022
 108. Inspektor Ochrony Zabytków - Wydział Archeologii - Ogłoszenie nr 99326 z dnia 23.05.2022
 109. Inspektor Ochrony Zabytków - Wydział Zabytków Warszawy Prawobrzeżnej - Ogłoszenie nr 98993 z dnia 18.05.2022
 110. Starszy Inspektor Ochrony Zabytków - Wydział Zabytków Warszawy Prawobrzeżnej - Ogłoszenie nr 98922 z dnia 17.05.2022
 111. Starszy Inspektor Ochrony Zabytków - Wydział Zabytkowych Zespołów Zieleni - Ogłoszenie nr 100161 z dnia 04.06.2022
 112. Inspektor Ochrony Zabytków - Wydział Rejestru i Dokumentacji Zabytków - Ogłoszenie nr 100159 z dnia 04.06.2022
 113. Inspektor Ochrony Zabytków Wydziału Rejestru i Dokumentacji Zabytków - Ogłoszenie nr 97278 z dnia 21.04.2022
 114. Inspektor Ochrony Zabytków do spraw: zabytków ruchomych i wywozu - Ogłoszenie nr 95626 z dnia 25.03.2022
 115. Kierownik Wydziału Zabytków Warszawy Prawobrzeżnej - Ogłoszenie nr 96051 z dnia 02.04.2022
 116. Główny Specjalista ds. ochrony zabytków w sytuacjach kryzysowych - Ogłoszenie nr 95518 z dnia 29.03.2022
 117. Główny specjalista do spraw komunikacji społecznej - Ogłoszenie nr 95711 z dnia 28.03.2022
 118. Inspektor Ochrony Zabytków - Ogłoszenie nr 98923 z dnia 17.05.2022
 119. Kierownik Wydziału Zabytków Warszawy Lewobrzeżnej - Ogłoszenie nr 95974 z dnia 02.04.2022
 120. Kierownik Wydziału Obsługi Urzędu - Ogłoszenie nr 95558 z dnia 25.03.2022
 121. Starszy Inspektor Ochrony Zabytków w Wydziale Zabytków Warszawy - Ogłoszenie nr 93776 z dnia 01.03.2022 r.
 122. Inspektor ds. zabytków ruchomych i wywozu - Ogłoszenie nr 95365 z dnia 24.03.2022
 123. Ogłoszenie nr 91971 z dnia 01.02.2022 r. – Stanowisko: Starszy inspektor ochrony zabytków Wydział Zabytków Warszawy
 124. Ogłoszenie nr 90322 z dnia 01.01.2022 r. – Stanowisko: inspektor ochrony zabytków Do spraw: zabytków nieruchomych Wydział Zabytków Warszawy
 125. Ogłoszenie nr 90319 z dnia 01.01.2022 r. – Stanowisko: starszy inspektor ochrony zabytków Wydział Zabytków Warszawy
 126. Ogłoszenie nr 90046 z dnia 24.12.2021 r. – Stanowisko: inspektor ochrony zabytków do spraw zabytków nieruchomych Wydział Zabytków Nieruchomych
 127. Ogłoszenie z dnia 22.11.2021 – Kierownik WUOZ w Warszawie Delegatury w Radomiu
 128. Ogłoszenie nr 89021 z dnia 08.12.2021 r. – Stanowisko: inspektor do spraw: kontroli Wydział Strategii i Kontroli
 129. Ogłoszenie nr 89014 z dnia 08.12.2021 r. – Stanowisko: starszy inspektor ochrony zabytków Wydział Zabytków Warszawy
 130. Ogłoszenie nr 88148 z dnia 23.11.2021 – Stanowisko: Inspektor Ochrony Zabytków Do spraw: zabytków nieruchomych Wydział Zabytków Warszawy
 131. Ogłoszenie nr 87854 z dnia 19.11.2021 – Stanowisko: Inspektor Ochrony Zabytków do spraw: zabytków nieruchomych. Wydział Zabytków Nieruchomych.
 132. Ogłoszenie nr 87288 z dnia 09.11.2021 – Stanowisko: Starszy Inspektor Ochrony Zabytków Do spraw: rejestru zabytków i dokumentacji zabytków
 133. Ogłoszenie nr 87286 z dnia 09.11.2021 – Stanowisko: Inspektor Ochrony Zabytków Do spraw: rejestru zabytków i dokumentacji zabytków
 134. Ogłoszenie nr 86245 z dnia 20.10.2021 – Stanowisko: Starszy Inspektor Ochrony Zabytków
 135. Ogłoszenie nr 86287 z dnia 20.10.2021 – Stanowisko: Główny Specjalista Do spraw: zabytków ruchomych i wywozu stanowisko samodzielne
 136. Ogłoszenie nr 85520 z dnia 06.10.2021 – Stanowisko: Inspektor Ochrony Zabytków Do spraw: zabytków nieruchomych Wydział Zabytków Warszawy
 137. Ogłoszenie nr 81282 z dnia 15.07.2021 – Stanowisko: Inspektor Ochrony Zabytków ds. zabytkowej zieleni. Delegatura Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Ostrołęce
 138. Ogłoszenie nr 84426 z dnia 16.09.2021 – Stanowisko: Główny Specjalista Do spraw: zabytków ruchomych i wywozu stanowisko samodzielne
 139. Ogłoszenie nr 80077 z 23.06.2021 - Główny Specjalista do spraw: zabytków ruchomych i wywozu stanowisko samodzielne
 140. Nabór na Inspektora ds. kontroli w wydziale strategii i kontroli z dnia 09.06.2021
 141. Ogłoszenie nr 76426 z 07.04.2021 - Starszy Inspektor Do spraw: do spraw obsługi kancelaryjno-administracyjnej w Wydziale Obsługi Urzędu
 142. Ogłoszenie nr 77063 z 19.04.2021 Główny Specjalista Do spraw: zabytków ruchomych i wywozu
 143. Ogłoszenie nr 77142 z 17.04.2021 Inspektor Ochrony Zabytków Do spraw: zabytków archeologicznych w Wydziale Archeologii
 144. Ogłoszenie nr 77958 z 07.05.2021 Inspektor Ochrony Zabytków Do spraw: do spraw zabytków nieruchomych w Wydziale Zabytków Warszawy
 145. Ogłoszenie nr 77145 z 17.04.2021 Inspektor Do spraw: kontroli Wydział strategii i kontroli
 146. Starszy Inspektor Ochrony Zabytków Do spraw: do spraw zabytków nieruchomych w Wydziale Zabytków Warszawy- Ogłoszenie nr 76336 26.03.2021- umowa na zastępstwo
 147. Ogłoszenie nr 76272 z 25.03.2021 r. Inspektor Ochrony Zabytków Do spraw: do spraw zabytków nieruchomych w Wydziale Zabytków Warszawy
 148. Nabór na Główny Specjalista Do spraw: zabytków ruchomych i wywozu z dnia 18.01.2021 r.
 149. Ogłoszenie o naborze NR 74730 z dnia 18.02.2021 r. - Inspektor ochrony zabytków do spraw strategii i kontroli
 150. Ogłoszenie o naborze NR 72191 z dnia 12.12.2020 r. - Inspektor ochrony zabytków do spraw: rejestru zabytków i dokumentacji zabytków - umowa na zastępstwo
 151. Ogłoszenie o naborze NR 72191 z dnia 12.12.2020 r. - Inspektor ochrony zabytków do spraw: rejestru zabytków i dokumentacji zabytków - umowa na zastępstwo
 152. Ogłoszenie o naborze NR 72111 z dnia 10.12.2020 r. - Inspektor ochrony zabytków do spraw: Zabytków nieruchomych, Wydział Zabytków Warszawy
 153. Ogłoszenie o naborze NR 69588 z dnia 03.10.2020 r. inspektor ochrony zabytków do spraw: do spraw zabytków nieruchomych w Wydziale Zabytków Warszawy
 154. Ogłoszenie o naborze NR 69586 z dnia 03.10.2020 r. inspektor ochrony zabytków do spraw: do spraw zabytków nieruchomych w Wydziale Zabytków Warszawy
 155. Ogłoszenie o naborze NR 69470 z dnia 01.10.2020 r. starszy inspektor ochrony zabytków do spraw: rejestru i dokumentacji zabytków w Delegaturze Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Ciechanowie.
 156. Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Warszawie Ogłoszenie o naborze NR 69688 z dnia 06.10.2020 r. inspektor ochrony zabytków do spraw: kontroli w Delegaturze MWKZ w Płocku.
 157. Ogłoszenie o naborze NR 68633 z dnia 15.09.2020 r. Inspektor ochrony zabytków do spraw kontroli w Delegaturze MWKZ w Płocku
 158. Ogłoszenie o naborze NR 68381 z dnia 09.09.2020 r. inspektor ochrony zabytków do spraw: zabytków nieruchomych; Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków del. w Radomiu – umowa na zastępstwo.
 159. Ogłoszenie o naborze NR 68305 z dnia 09.09.2020 r. Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko inspektor ochrony zabytków do spraw: zabytkowych zespołów zieleni Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków del. w Radomiu, ul. Żeromskiego 53, 26-600 Radom
 160. Ogłoszenie o naborze NR 67358 z dnia 18.08.2020 r. starszy inspektor ochrony zabytków do spraw: do spraw zabytków nieruchomych w Wydziale Zabytków Warszawy
 161. Ogłoszenie o naborze NR 67362 z dnia 18.08.2020 r. inspektor ochrony zabytków do spraw: do spraw zabytków nieruchomych w Wydziale Zabytków Warszawy
 162. Ogłoszenie o naborze NR 67703, Starszy inspektor do spraw: kadrowo-płacowych w Wydziale Obsługi Urzędu Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków
 163. Ogłoszenie o naborze NR 67702, Inspektor ochrony zabytków do spraw: zabytków nieruchomych w Delegaturze Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Radomiu
 164. Ogłoszenie o naborze NR 64394 na stanowisko inspektora ochrony zabytków do spraw zabytków nieruchomych w Delegaturze Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Radomiu
 165. Ogłoszenie o naborze NR 63435 praca ½ etatu inspektor ochrony zabytków do spraw: zabytków ruchomych w Delegaturze Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Ciechanowie
 166. Ogłoszenie o naborze nr 63437 z dnia 22 maja 2020 r. inspektor ochrony zabytków do spraw: rejestru zabytków i dokumentacji zabytków - umowa na zastępstwo
 167. Ogłoszenie o naborze nr 63770 z dnia 05 czerwca 2020 r. inspektor ochrony zabytków do spraw: zabytków archeologicznych w Wydziale Archeologii
 168. Ogłoszenie o naborze NR 63573 z dnia 03.06.2020 r. starszy inspektor do spraw: kadrowo-płacowych w Wydziale Obsługi Urzędu Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków
 169. Ogłoszenie o naborze NR 63433 z dnia 21.05.2020 r. inspektor ochrony zabytków do spraw: kontroli w Wydziale Strategii i Kontroli
 170. Ogłoszenie o naborze NR 63432 z dnia 21.05.2020 r. inspektor ochrony zabytków do spraw: kontroli w Wydziale Strategii i Kontroli
 171. Ogłoszenie o naborze NR 63063 z dnia 05.05.2020 r. inspektor ochrony zabytków do spraw: zabytków nieruchomych w Wydziale Zabytków Nieruchomych
 172. Ogłoszenie o naborze nr 63295 z dnia 14 maja 2020 r. referent do spraw: archiwum praca 1/2 etatu
 173. Ogłoszenie o naborze nr 61358 z dnia 19.02.2020 r. inspektor ochrony zabytków do spraw: rejestru zabytków i dokumentacji zabytków - umowa na zastępstwo
 174. Ogłoszenie o naborze NR 60004 z dnia 21.01.2020 r. inspektor ochrony zabytków do spraw: zabytków ruchomych w Delegaturze Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Ciechanowie, ½ etatu
 175. Ogłoszenie o naborze NR 60671 z dnia 06.02.2020 r. inspektor ochrony zabytków do spraw: do spraw zabytków nieruchomych w Wydziale Zabytków Warszawy
 176. Ogłoszenie o naborze NR 60673 z dnia 06.02.2020 r. inspektor ochrony zabytków do spraw: do spraw zabytków nieruchomych w Wydziale Zabytków Warszawy
 177. Ogłoszenie o naborze nr 61361 z dnia 19.02.2020 r. inspektor ochrony zabytków do spraw: kontroli w Wydziale Strategii i Kontroli
 178. Ogłoszenie o naborze nr 61359 z dnia 19.02.2020 r. inspektor ochrony zabytków do spraw: kontroli w Wydziale Strategii i Kontroli
 179. Ogłoszenie o naborze NR 59802 z dnia 17.01.2020 r. Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko specjalista do spraw: archiwum – praca ½ etatu
 180. Ogłoszenie o naborze NR 58458 z dnia 07.12.2019 r. inspektor ochrony zabytków do spraw: do spraw zabytków nieruchomych w Wydziale Zabytków Warszawy
 181. Ogłoszenie o naborze NR 58582 z dnia 11.12.2019 r. inspektor ochrony zabytków do spraw: zabytków archeologicznych w Delegaturze Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Płocku.
 182. Ogłoszenie o naborze NR 58245 z dnia 03.12.2019 r. inspektor ochrony zabytków do spraw: rejestru i dokumentacji zabytków w Delegaturze Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Radomiu
 183. Ogłoszenie o naborze NR 58241 z dnia 03.12.2019 r. Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko inspektor ochrony zabytków do spraw: zabytkowych zespołów zieleni Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków Delegatura w Siedlcach
 184. Ogłoszenie o naborze nr 57895 z dnia 26 listopada 2019 r. starszy inspektor ochrony zabytków do spraw: kontroli w Delegaturze Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Ciechanowie
 185. Ogłoszenie o naborze nr 57893 z dnia 26 listopada 2019 r. inspektor ochrony zabytków do spraw: zabytków nieruchomych w Delegaturze Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Ciechanowie
 186. Ogłoszenie o naborze NR 57460 z dnia 16.11.2019 r. inspektor ochrony zabytków do spraw: zabytków archeologicznych w Delegaturze Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Płocku
 187. Ogłoszenie o naborze NR 54581 z dnia 23.09.2019 r. Inspektor ochrony zabytków do spraw: zabytków ruchomych w Delegaturze Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Ciechanowie
 188. Ogłoszenie o naborze nr 57463 z dnia 16 listopada 2019 r. Starszy Inspektor do spraw: zabytków nieruchomych w Delegaturze Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Ciechanowie
 189. Ogłoszenie o naborze NR 54584 z dnia 23.09.2019 r. Inspektor ochrony zabytków do spraw: kontroli w Delegaturze Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Ciechanowie
 190. Ogłoszenie o naborze NR 57351 z dnia 14.11.2019 r. Inspektor ochrony zabytków do spraw: zabytków nieruchomych w Delegaturze Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Ciechanowie
 191. Ogłoszenie o naborze NR 55140 z dnia 03.10.2019 r. inspektor ochrony zabytków do spraw: zabytków nieruchomych w Delegaturze Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Ciechanowie
 192. Ogłoszenie o naborze NR 54934 z dnia 30.09.2019 r. starszy inspektor ochrony zabytków do spraw: zabytków archeologicznych w Delegaturze Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Płocku
 193. Ogłoszenie o naborze NR 54501 z dnia 20.09.2019 r. inspektor ochrony zabytków do spraw: do spraw zabytków nieruchomych w Wydziale Zabytków Warszawy
 194. Ogłoszenie o naborze nr 53936 z dnia 10 września 2019 r. Starszy inspektor ochrony zabytków do spraw: do spraw zabytków nieruchomych w Wydziale Zabytków Warszawy
 195. Ogłoszenie o naborze NR 54000 z dnia 11.09.2019 r. inspektor ochrony zabytków do spraw: rejestru zabytków i dokumentacji zabytków Mazowiecki Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków - Delegatura w Siedlcach
 196. Ogłoszenie o naborze NR 53668 z dnia 05.09.2019 r. inspektor ochrony zabytków do spraw: zabytków archeologicznych w Delegaturze Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Płocku
 197. Ogłoszenie o naborze NR 51333 z dnia 29.07.2019 r. starszy inspektor ochrony zabytków do spraw: archeologii w Delegaturze Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Płocku
 198. Ogłoszenie o naborze nr 51608 z dnia 05 sierpnia 2019 r. Inspektor do spraw: do spraw obsługi kancelaryjno – administracyjnej w Delegaturze Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Płocku
 199. Ogłoszenie o naborze NR 52158 z dnia 06.08.2019 r. inspektor ochrony zabytków do spraw: zabytków ruchomych w Delegaturze Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Ciechanowie
 200. Ogłoszenie o naborze NR 52157 z dnia 06.08.2019 r. inspektor ochrony zabytków do spraw: kontroli w Delegaturze Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Ciechanowie
 201. Ogłoszenie o naborze NR 50688 z dnia 09.07.2019 r. starszy inspektor ochrony zabytków do spraw: do spraw zabytków nieruchomych w Wydziale Zabytków Warszawy
 202. Ogłoszenie o naborze NR 49294 z dnia 14.06.2019 r. inspektor ochrony zabytków do spraw: zabytków archeologicznych w Delegaturze Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Ostrołęce – umowa na zastępstwo.
 203. Ogłoszenie o naborze NR 50687 z dnia 09.07.2019 r. inspektor ochrony zabytków do spraw: kontroli w Delegaturze Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Ciechanowie
 204. Ogłoszenie o naborze NR 49298 z dnia 14.06.2019 r. inspektor ochrony zabytków do spraw: zabytków ruchomych w Delegaturze Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Ciechanowie.
 205. Ogłoszenie o naborze nr 49032 z dnia 08 czerwca 2019 r. Inspektor ochrony zabytków do spraw: do spraw zabytków nieruchomych w Wydziale Zabytków Warszawy.
 206. Ogłoszenie o naborze NR 48419 z dnia 30.05.2019 r. referent do spraw: do spraw administracyjnych w Wydziale Zabytków Warszawy- umowa na zastępstwo.
 207. Ogłoszenie o naborze NR 47188 z dnia 09.05.2019 r. Inspektor ochrony zabytków do spraw: zabytków archeologicznych w Wydziale Archeologii
 208. Ogłoszenie o naborze NR 47187 z dnia 09.05.2019 r. inspektor ochrony zabytków do spraw: zabytków archeologicznych w Delegaturze Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Ostrołęce
 209. Ogłoszenie o naborze NR 46414 z dnia 18.04.2019 r. inspektor ochrony zabytków do spraw: zabytków ruchomych w Delegaturze Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Ciechanowie
Powrót
Metryka dokumentu
Tytuł dokumentu Nabory - Archiwum
Podmiot udostępniający informację -
Informację opublikował Helpdesk
Informację wytworzył -
Data na dokumencie -
Data publikacji 09-05-2022 15:35