07-09-2016 00:00

Kontakt

 

 

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Warszawie
ul. Nowy Świat 18/20
00-373 Warszawa


Kancelaria:
22 44-30-405

22 44-30-406

 

Fax:
22 44-30-401

e-mail: info@mwkz.pl
www: www.mwkz.pl

Zgodnie z Zarządzeniem MWKZ pracownicy Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Warszawie przyjmują klientów oraz udzielają telefonicznej informacji o toczących się w urzędzie postępowaniach
w poniedziałki, wtorki, czwartki i piątki między godziną 12:00 a 13:30. Środa jest dniem bez klienta. W tym dniu nie są przyjmowani klienci a pracownicy Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Warszawie nie udzielają informacji telefonicznej o toczących się postępowaniach.

Kancelaria jest czynna codziennie w godzinach pracy urzędu.

 

Lista teleadresowa pracowników Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Warszawie


siedziba urzędu w Warszawie
adres: 00-373 Warszawa, ul. Nowy Świat 18/20,
kancelaria tel.: (22) 44 30 405; (22) 44 30 406; fax: (22) 44 30 401
Jakub Lewicki (Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków) (22) 44 30 400 info@mwkz.pl
Katarzyna Pałubska (Zastępca Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków) (22) 44 30 400 info@mwkz.pl
Wydział Strategii i Kontroli (WK)
Magdalena Nowak (kierownik wydziału) (22) 398 38 89 mnowak@mwkz.pl
Dominika Piluk (22) 398 38 89 dpiluk@mwkz.pl
Izabela Umińska (22) 378 48 36 iuminska@mwkz.pl
Adrian Socha (22) 378 48 36 asocha@mwkz.pl
Jakub Członka (22) 378 48 36 jczlonka@mwkz.pl
Wydział Rejestru Zabytków i Dokumentacji Zabytków (WRD)
Marcin Dawidowicz (kierownik wydziału) (22) 44 30 430 mdawidowicz@mwkz.pl
Kinga Lipke-Żurek (pojazdy zabytkowe) (22) 44 30 427 klipke@mwkz.pl
Dominika Mikosz (22) 44 30 434 dmikosz@mwkz.pl
Olga Strycharczyk (22) 44 30 426 ostrycharczyk@mwkz.pl
Katarzyna Pająk (22) 44 30 428 kpajak@mwkz.pl
Aldona Tołysz (22) 44 30 412 atolysz@mwkz.pl
Wydział Zabytków Nieruchomych (WN)
Damian Maniakowski (22) 44 30 414 dmaniakowski@mwkz.pl
Agnieszka Kozłowska (22) 44 30 410 akozlowska@mwkz.pl
Agnieszka René (22) 44 30 415 arene@mwkz.pl
Julita Wawrzeniuk (22) 44 30 410 jwawrzeniuk@mwkz.pl
Weronika Chrósny (22) 44 30 413 wchrosny@mwkz.pl
Wydział Archeologii (WA)
Bogna Radzimińska (kierownik wydziału) (22) 44 30 420 bradziminska@mwkz.pl
Aleksandra Orłowska (22) 44 30 419 aorlowska@mwkz.pl
Waldemar Talarek (22) 44 30 422 wtalarek@mwkz.pl
Paulina Potocka (22) 44 30 421 ppotocka@mwkz.pl
Joanna Gawrońska (22) 44 30 433 jgawronska@mwkz.pl
Katarzyna Kowalska (22) 44 30 416 kkowalska@mwkz.pl
Wydział Zabytków Ruchomych i Wywozu (WRW)
Edyta Grudzień (22) 44 30 418 egrudzien@mwkz.pl
Monika Garnavault (22) 44 30 436 mgarnavault@mwkz.pl
Wydział Zabytkowych Zespołów Zieleni (WZ)
Anna Grudzińska (kierownik wydziału) (22) 398 38 35 akubasik@mwkz.pl
Michał Rewucki (22) 398 38 34 mrewucki@mwkz.pl
Marcin Radzymiński (22) 398 37 52 mradzyminski@mwkz.pl
Anna Latoch (22) 398 38 35 alatoch@mwkz.pl
Przemysław Kapuśniak (22) 398 37 56 pkapusniak@mwkz.pl
Martyna Dorotkiewicz (22) 398 38 34 mdorotkiewicz@mwkz.pl
Wydział Zabytków Warszawy (WZW)
Krzysztof Kaliściak (kierownik wydziału) (22) 378 49 35 kkalisciak@mwkz.pl
Magdalena Piwowarska (22) 378 47 52 mpiwowarska@mwkz.pl
Monika Basińska (22) 398 38 41 mbasinska@mwkz.pl
Kinga Bogdanowska-Dzigowska (22) 378 47 52 kbogdanowska@mwkz.pl
Aleksandra Borowska (22) 378 46 59 aborowska@mwkz.pl
Anna Czerwińska (22) 378 49 36 aczerwinska@mwkz.pl
Justyna Gołdyn (22) 378 49 36 jgoldyn@mwkz.pl
Anna Kurek (22) 378 46 59 akurek@mwkz.pl
Maria Murza-Mucha (22) 378 49 36 mmurza@mwkz.pl
Klaudia Obrębska (22) 398 38 41 kobrebska@mwkz.pl
Paulina Surowiec-Rozwadowska (22) 378 49 17 psurowiec@mwkz.pl
Agata Kruczyńska (22) 378 49 36 akruczynska@mwkz.pl
Katarzyna Majek – Raducha (22) 378 49 34 kmajek@mwkz.pl
Tomasz Gospodarczyk (22) 378 49 34 tgospodarczyk@mwkz.pl
Marek Kurzela (22) 398 38 09 mkurzela@mwkz.pl
Marek Figiel   mfigiel@mwkz.pl
Stanisław Fiedorczuk   sfiedorczuk@mwkz.pl
Katarzyna Kosior (22) 390 54 61 kkosior@mwkz.pl
samodzielne stanowiska pracy
Bożena Boczkowska (archiwum, ul. Kopernika) (22) 827 08 58 bboczkowska@mwkz.pl
Elżbieta Szapiel (planowania i urbanistyki) (22) 44 30 437 eszapiel@mwkz.pl
Paweł Karczewski (obsługa prawna) (22) 44 30 439 pkarczewski@mwkz.pl
Agnieszka Żukowska (rzecznik prasowy) (22) 398 74 18 rzecznik@mwkz.pl

 

Inspektorem Ochrony Danych (IOD) jest pani Kinga Wójcik-Prządka.

Z IOD można się kontaktować mailowo na adres: iod@mwkz.pl

Dni i godziny pracy urzędu

Poniedziałek:
9:00-17:00
Wtorek:
8:00-16:00
Środa:
8:00-16:00 
Czwartek:
8:00-16:00
Piątek:
8:00-16:00

Archiwum urzędu:
Poniedziałek – Czwartek
ul. Kopernika 4 - czynne 7:00-10:00 i 11:00-16.00
ul. Nowy Świat 18/20 - czynne 10:00-11:00

Piątek:
ul. Kopernika 4 - czynne 7:00-10:00 i 11:00-14.00
ul. Nowy Świat 18/20 - czynne 10:00-11:00

 

Terminy załatwiania spraw

 

Decyzje

Decyzje administracyjne, zgodnie z art. 35§ 3 kodeksu postępowania administracyjnego są wydawane w ciągu miesiąca, a w sprawach szczególnie skomplikowanych w ciągu dwóch miesięcy od daty wszczęcia postępowania. Za wszczęcie postępowania uznaje się datę złożenia kompletnego wniosku przez stronę lub osobę upoważnioną.

 

Zalecenia konserwatorskie

Zalecenia konserwatorskie są wydawane bez zbędnej zwłoki, jednak z uwagi na fakt, że nie są one wydawane w wyniku postępowania administracyjnego w rozumienia kodeksu postępowania administracyjnego, nie ma narzuconego terminu na ich wydanie.

 

Postanowienia

Postanowienia uzgadniające wydawane na podstawie art. 39 prawa budowlanego wydaje się w ciągu trzydziestu dni od daty wpływu wniosku do urzędu.

Postanowienia uzgadniające wydawane na podstawie art. 53 ust 4 pkt ustawy o planowaniu   i zagospodarowaniu przestrzennym wydaje się w ciągu dwóch tygodni od daty wpływu wniosku do urzędu.

 

Informacja publiczna

Udzielenie odpowiedzi w ramach ustawy o dostępie do informacji publicznej następuje
w ciągu 14 dni od daty wpływu wniosku do urzędu.

 

 

 
 

s

Powrót
Metryka dokumentu
Tytuł dokumentu Kontakt
Podmiot udostępniający informację -
Informację opublikował Helpdesk
Informację wytworzył -
Data na dokumencie -
Data publikacji 07-09-2016 00:00
Rejestr zmian dokumentu