07-09-2016 00:00

Kontakt

 

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Warszawie
ul. Nowy Świat 18/20
00-373 Warszawa

Kancelaria:
22 44-30-405
22 44-30-406

Sekretariat MWKZ:
22 44-30-402

Fax:
22 44-30-401

e-mail: info@mwkz.pl
www: www.mwkz.pl
ePUAP: /wuoz/SkrytkaESP

--------------------------------------------------------------

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, iż zapytania i wnioski o udostępnienie informacji publicznej przesyłane za pośrednictwem poczty elektronicznej należy kierować na główny adres mailowy urzędu: info@mwkz.pl. Jednocześnie informujemy, iż wnioski przesyłane na służbowe adresy mailowe poszczególnych pracowników nie dają gwarancji ich prawidłowej rejestracji i mogą przyczynić się do problemów z ich realizacją. Prosimy również nie wysyłać kopii wniosków do wiadomości poszczególnych pracowników i wydziałów urzędu.

 

Dni i godziny pracy urzędu: poniedziałek od godz. 8:00 do godz. 18:00, w pozostałe dni powszednie od godz. 8:00 do godz. 16:00. Nasi pracownicy udzielają wszelkich informacji od poniedziałku do piątku (z wyjątkiem środy) w godz. 12.00-13.30, pod numerami telefonów wydziałów i delegatur. Prosimy też o korzystanie z komunikacji mailowej. Zachęcamy do przesyłania dokumentacji dotyczącej prowadzonych postępowań za pośrednictwem platformy ePUAP (adres skrytki: /wuoz/SkrytkaESP), a także pocztą lub kurierem: Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Warszawie, ul. Nowy Świat 18/20, Warszawa 00-373.

 

Lista teleadresowa pracowników Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Warszawie


siedziba urzędu w Warszawie
adres: 00-373 Warszawa, ul. Nowy Świat 18/20,
kancelaria tel.: (22) 44 30 405; (22) 44 30 406; fax: (22) 44 30 401
Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków (22) 44 30 400 info@mwkz.pl
Wydział Strategii i Kontroli (WSK)
Katarzyna Poczewska (22) 390 52 70 kpoczewska@mwkz.pl
Izabela Umińska (22) 378 48 36 iuminska@mwkz.pl
Marta Lazurek (22) 398 74 18 mlazurek@mwkz.pl
Kamil Zieliński (22) 390 58 61 kzielinski@mwkz.pl
Iga Polanowska (22) 390 58 71 ipolanowska@mwkz.pl
Marta Pasierb (22) 390 54 61 mpasierb@mwkz.pl
Zuzanna Raduszewska (22) 398 77 67 zraduszewska@mwkz.pl
Dariusz Bąk (22) 398 38 89 dbak@mwkz.pl
Wydział Archeologii (WA)
Bogna Radzimińska (kierownik wydziału) (22) 44 30 402 bradziminska@mwkz.pl
Aleksandra Orłowska (22) 44 30 419 aorlowska@mwkz.pl
Joanna Gawrońska (22) 44 30 433 jgawronska@mwkz.pl
Zofia Arcab (22) 44 30 426 zarcab@mwkz.pl
Sandra Bartkiewicz (22) 44 30 416 sbartkiewicz@mwkz.pl
Samodzielne stanowiska ds. Zabytków Ruchomych i Wywozu (SRW)
Monika Garnavault (22) 44 30 436 mgarnavault@mwkz.pl
Patrycja Szober-Zajączkowska (22) 44 30 440 pszober@mwkz.pl
Wydział Rejestru i Dokumentacji Zabytków (WRD)
Aldona Tołysz (22) 398 41 09 atolysz@mwkz.pl
Urszula Dudek (22) 398 46 33 ududek@mwkz.pl
Kinga Lipke-Żurek (22) 378 49 36 klipke@mwkz.pl
Bartłomiej Lis (22) 398 36 75 blis@mwkz.pl
Karolina Czuczman (22) 398 45 89 kczuczman@mwkz.pl
Karolina Wicher (22) 398 36 78 kwicher@mwkz.pl
Katarzyna Pająk (22) 398 71 96 kpajak@mwkz.pl
Sandra Gajdzik   sgajdzik@mwkz.pl
Wydział Zabytków Nieruchomych (WN) zabytki w powiatach okołowarszawskich
Joanna Lasek (kierownik wydziału) (22) 44 30 409 jlasek@mwkz.pl
Justyna Bakuła (22) 44 30 415 jbakula@mwkz.pl
Paulina Piwowar (22) 44 30 410 ppiwowar@mwkz.pl
Weronika Andrzejczyk (22) 44 30 413 wandrzejczyk@mwkz.pl
Irmina Dubaniowska - Kutek (22) 44 30 429 idubaniowska@mwkz.pl
Weronika Łubian (22) 44 30 414 wlubian@mwkz.pl
Monika Rygier (22) 44 30 422 mrygier@mwkz.pl
Wydział Zabytków Warszawy Lewobrzeżnej (WZWL)
Kinga Bogdanowska-Dzigowska (Kierownik wydziału WZWL)  (22) 378 47 52 kbogdanowska@mwkz.pl
Magdalena Piwowarska (22) 390 53 22 mpiwowarska@mwkz.pl
Anna Czerwińska (22) 378 33 47 aczerwinska@mwkz.pl
Ewa Knaflewska (22) 378 46 59 eknaflewska@mwkz.pl
Monika Diamandakis (22) 398 38 41 mdiamandakis@mwkz.pl
Katarzyna Majek-Raducha (22) 398 15 36 kmajek@mwkz.pl
Kacper Abramczyk (22) 300 94 45 kabramczyk@mwkz.pl
Paulina Czyżewska (22) 398 30 85 pczyzewska@mwkz.pl
Julian Król (22) 398 30 86 jkrol@mwkz.pl
Aneta Rejmer-Komorowska (22) 100 11 28 arejmer@mwkz.pl
Maria Ignasiak (22) 100 11 27 mignasiak@mwkz.pl
Natalia Tokarska (22) 378 49 34 ntokarska@mwkz.pl
Jan Świsłocki (22) 398 38 86 jswislocki@mwkz.pl
Natalia Skowrońska (22) 398 30 31 nskowronska@mwkz.pl
Piotr Kowalczuk   pkowalczuk@mwkz.pl
Wydział Zabytków Warszawy Prawobrzeżnej (WZWP)
Piotr Stryczyński (kierownik wydziału WZWP) (22) 378 49 35 pstryczynski@mwkz.pl
Maksymilian Sobczak (22) 398 38 09 msobczak@mwkz.pl
Ewa Szopa (22) 398 19 34 eszopa@mwkz.pl
Monika Wesołowska (22) 100 47 58 mwesolowska@mwkz.pl
Weronika Klepaczewska (22) 398 30 82 wklepaczewska@mwkz.pl
Aleksandra Lewandowska (22) 101 00 32 alewandowska@mwkz.pl
Wydział Zabytkowych Zespołów Zieleni (WZ)
Michał Rewucki (p.o. Kierownika wydziały WZ) (22) 398 38 34 mrewucki@mwkz.pl
Anna Latoch (22) 398 37 36 alatoch@mwkz.pl
Przemysław Kapuśniak (22) 398 37 56 pkapusniak@mwkz.pl
Martyna Dorotkiewicz (22) 398 37 52 mdorotkiewicz@mwkz.pl
Jarosław Juszczak (22) 398 38 35 jjuszczak@mwkz.pl
samodzielne stanowiska pracy
Lilianna Majrzchak(archiwum, ul. Kopernika) (22) 827 08 58 lmajchrzak@mwkz.pl
Samodzielne stanowiska pracy ds. Planistyki i Urbanistyki (SPU)
Waldemar Talarek (22) 398 46 35 wtalarek@mwkz.pl
Agnieszka Ołdytowska-Lesiewicz (22) 398 46 34 aoldytowska@mwkz.pl
Inspektor ochrony danych
Kamila Wałęska-Nowak   iod@mwkz.pl
Stanowisko do spraw informacji niejawnej
Zbigniew Łukaszuk   zlukaszuk@mwkz.pl
Rzeczniczka prasowa
Klaudia Obrębska  +48 502 740 598 kobrebska@mwkz.pl


Inspektor ochrony danych

Inspektorem Ochrony Danych (IOD) jest pani Kamila Wałęska-Nowak.
Z IOD można się kontaktować mailowo na adres: iod@mwkz.pl.

 

Dni i godziny pracy urzędu

Poniedziałek: od godz. 9:00 do godz. 17:00; Wtorek: od godz. 8:00 do godz. 16:00; Środa: od godz. 8:00 do godz. 16:00; Czwartek: od godz. 8:00 do godz. 16:00; Piątek: od godz. 8:00 do godz. 16:00; ARCHIWUM Poniedziałek – Czwartek ul. Kopernika 4 archiwum czynne od 7:00 do 10:00 i od 11:00 do 16.00 ul. Nowy Świat 18/20 od 10:00 do 11:00 Piątek: ul. Kopernika 4 archiwum czynne od 7:00 do 10:00 i od 11:00 do 14.00 ul. Nowy Świat 18/20 od 10:00 do 11:00

Decyzje Decyzje administracyjne, zgodnie z art. 35§ 3 kodeksu postępowania administracyjnego są wydawane w ciągu miesiąca, a w sprawach szczególnie skomplikowanych w ciągu dwóch miesięcy od daty wszczęcia postępowania. Za wszczęcie postępowania uznaje się datę złożenia kompletnego wniosku przez stronę lub osobę upoważnioną. Zalecenia konserwatorskie Zalecenia konserwatorskie są wydawane bez zbędnej zwłoki, jednak z uwagi na fakt, że nie są one wydawane w wyniku postępowania administracyjnego w rozumienia kodeksu postępowania administracyjnego, nie ma narzuconego terminu na ich wydanie. Postanowienia Postanowienia uzgadniające wydawane na podstawie art. 39 prawa budowlanego wydaje się w ciągu trzydziestu dni od daty wpływu wniosku do urzędu. Postanowienia uzgadniające wydawane na podstawie art. 53 ust 4 pkt ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wydaje się w ciągu dwóch tygodni od daty wpływu wniosku do urzędu.

Informacja publiczna Udzielenie odpowiedzi w ramach ustawy o dostępie do informacji publicznej następuje w ciągu 14 dni od daty wpływu wniosku do urzędu.


 
Powrót
Metryka dokumentu
Tytuł dokumentu Kontakt
Podmiot udostępniający informację -
Informację opublikował Helpdesk
Informację wytworzył -
Data na dokumencie -
Data publikacji 07-09-2016 00:00
Rejestr zmian dokumentu