07-09-2016 00:00

Uwaga! Przeglądana wersja dokumentu pochodzi z dnia -. Jeśli chcesz wyświetlić aktualny dokument, kliknij w ten link.

Kontakt

 

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Warszawie
ul. Nowy Świat 18/20
00-373 Warszawa

Kancelaria:
22 44-30-405
22 44-30-406

Sekretariat MWKZ:
22 44-30-402

Fax:
22 44-30-401

e-mail: info@mwkz.pl
www: www.mwkz.pl
ePUAP: /wuoz/SkrytkaESP

 

 

WYDZIAŁ ZABYTKÓW WARSZAWY

Telefon dyżurny: (22) 398 38 09 (w godzinach 09.00 – 15.00, z wyjątkiem środy)
e-mail: info.warszawa@mwkz.pl

Środa jest dniem pracy wewnętrznej. Pracownicy nie odbierają telefonów.
W sprawach pilnych prosimy o kontakt mailowy.

W pozostałe dni pracownicy Wydziału Zabytków Warszawy odbierają telefony w godzinach 08:15 – 11:00 (w poniedziałki od godz. 09:15) :


- poniedziałki, wtorki, czwartki


Kinga Bogdanowska-Dzigowska
Agnieszka Kowalska
Agata Kruczyńska
Bartłomiej Lis
Katarzyna Majek-Raducha
Nina Ogrodowczyk
Magdalena Piwowarska
Paulina Surowiec – Rozwadowska


- wtorki, czwartki, piątki


Krzysztof Kaliściak
Katarzyna Bielas-Suliga
Ewa Cwynar
Anna Czerwińska
Paulina Glinka
Ewa Knaflewska
Marek Kurzela
Kinga Wojno-Strubińska--------------------------------------------------------------

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, iż zapytania i wnioski o udostępnienie informacji publicznej przesyłane za pośrednictwem poczty elektronicznej należy kierować na główny adres mailowy urzędu: info@mwkz.pl. Jednocześnie informujemy, iż wnioski przesyłane na służbowe adresy mailowe poszczególnych pracowników nie dają gwarancji ich prawidłowej rejestracji i mogą przyczynić się do problemów z ich realizacją. Prosimy również nie wysyłać kopii wniosków do wiadomości poszczególnych pracowników i wydziałów urzędu.

 

Dni i godziny pracy urzędu: poniedziałek od godz. 9:00 do godz. 17:00, w pozostałe dni powszednie od godz. 8:00 do godz. 16:00. Nasi pracownicy udzielają wszelkich informacji od poniedziałku do piątku (z wyjątkiem środy) w godz. 12.00-13.30, pod numerami telefonów wydziałów i delegatur. Prosimy też o korzystanie z komunikacji mailowej. Zachęcamy do przesyłania dokumentacji dotyczącej prowadzonych postępowań za pośrednictwem platformy ePUAP (adres skrytki: /wuoz/SkrytkaESP), a także pocztą lub kurierem: Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Warszawie, ul. Nowy Świat 18/20, Warszawa 00-373.


Lista teleadresowa pracowników Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Warszawie


siedziba urzędu w Warszawie
adres: 00-373 Warszawa, ul. Nowy Świat 18/20,
kancelaria tel.: (22) 44 30 405; (22) 44 30 406; fax: (22) 44 30 401
Jakub Lewicki (Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków) (22) 44 30 400 info@mwkz.pl
Wydział Strategii i Kontroli (WK)
Tomasz Wielądek (kierownik wydziału) (22) 398 48 75 twieladek@mwkz.pl
Izabela Umińska (22) 378 48 36 iuminska@mwkz.pl
Marta Lazurek (22) 398 74 18 mlazurek@mwkz.pl
Adrian Socha (22) 390 52 70 asocha@mwkz.pl
Kamil Zieliński (22) 390 52 70 kzielinski@mwkz.pl
Jan Świsłocki (22) 398 38 89 jswislocki@mwkz.pl
Wydział Archeologii (WA)
Bogna Radzimińska (kierownik wydziału) (22) 44 30 420 bradziminska@mwkz.pl
Aleksandra Orłowska (22) 44 30 419 aorlowska@mwkz.pl
Paulina Szymańska   archeologia@mwkz.pl
Joanna Gawrońska (22) 44 30 433 jgawronska@mwkz.pl
Zofia Arcab (22) 44 30 426 zarcab@mwkz.pl
Aleksandra Dziewiczkiewicz (22) 44 30 416 adziewiczkiewicz@mwkz.pl
Samodzielne stanowiska ds. Zabytków Ruchomych i Wywozu (WRW)
Monika Garnavault (22) 44 30 436 mgarnavault@mwkz.pl
Patrycja Szober-Zajączkowska (22) 44 30 440 pszober@mwkz.pl
Wydział Rejestru i Dokumentacji Zabytków (WRD)
Marcin Dawidowicz (kierownik wydziału) (22) 44 30 430 mdawidowicz@mwkz.pl
Urszula Dudek (pojazdy zabytkowe) (22) 44 30 435 ududek@mwkz.pl
Kinga Lipke-Żurek (22) 44 30 427 klipke@mwkz.pl
Edyta Grudzień (22) 44 30 418 egrudzien@mwkz.pl
Dominika Mikosz (22) 44 30 434 dmikosz@mwkz.pl
Aldona Tołysz (22) 44 30 412 atolysz@mwkz.pl
Lucyna Mollin-Wyskiel (22) 44 30 428 lmollin@mwkz.pl
Wydział Zabytków Nieruchomych (WN) zabytki w powiatach okołowarszawskich
Joanna Lasek (kierownik wydziału) (22) 44 30 414 jlasek@mwkz.pl
Damian Maniakowski (22) 44 30 414 dmaniakowski@mwkz.pl
Justyna Piesak (22) 44 30 415 jpiesak@mwkz.pl
Julita Wawrzeniuk (22) 44 30 410 jwawrzeniuk@mwkz.pl
Weronika Chrósny (22) 44 30 413 wchrosny@mwkz.pl
Wydział Zabytków Warszawy (WZW)
Krzysztof Kaliściak (kierownik wydziału) (22) 378 49 35 kkalisciak@mwkz.pl
Magdalena Piwowarska (22) 390 53 22 mpiwowarska@mwkz.pl
Kinga Bogdanowska-Dzigowska (zastępca kierownika wydziału) (22) 378 47 52 kbogdanowska@mwkz.pl
Anna Czerwińska (22) 378 33 47 aczerwinska@mwkz.pl
Paulina Surowiec-Rozwadowska (22) 378 49 17 psurowiec@mwkz.pl
Agata Kruczyńska (22) 378 49 36 akruczynska@mwkz.pl
Katarzyna Majek – Raducha (22) 398 15 36 kmajek@mwkz.pl
Marek Kurzela (22) 398 30 85 mkurzela@mwkz.pl
Katarzyna Bielas-Suliga (22) 398 30 86 kbielas@mwkz.pl
Paulina Glinka (22) 378 49 34 pglinka@mwkz.pl
Ewa Knaflewska (22) 378 46 59 eknaflewska@mwkz.pl
Kinga Wojno - Strubińska (22) 398 30 31 kwojno@mwkz.pl
Bartłomiej Lis (22) 300 94 45 blis@mwkz.pl
Ewa Cwynar (22) 398 19 34 ecwynar@mwkz.pl
Wydział Zabytkowych Zespołów Zieleni (WZ)
Anna Grudzińska (kierownik wydziału) (22) 398 38 35 agrudzinska@mwkz.pl
Michał Rewucki (22) 398 38 34 mrewucki@mwkz.pl
Marcin Radzymiński (22) 398 37 52 mradzyminski@mwkz.pl
Anna Latoch (22) 398 38 35 alatoch@mwkz.pl
Przemysław Kapuśniak (22) 398 37 56 pkapusniak@mwkz.pl
Martyna Dorotkiewicz (22) 398 38 34 mdorotkiewicz@mwkz.pl
samodzielne stanowiska pracy
Bożena Boczkowska (archiwum, ul. Kopernika) (22) 827 08 58 bboczkowska@mwkz.pl
Samodzielne stanowiska pracy ds. Planistyki i Urbanistyki (SPU)
Waldemar Talarek (22) 44 30 422 wtalarek@mwkz.pl
Maria Murza-Mucha (planistyka i urbanistyka) (22) 44 30 437 mmurza@mwkz.pl

Inspektor ochrony danych

Inspektorem Ochrony Danych (IOD) jest pani Kamila Wałęska-Nowak.
Z IOD można się kontaktować mailowo na adres: iod@mwkz.pl.


Dni i godziny pracy urzędu

Poniedziałek: od godz. 9:00 do godz. 17:00; Wtorek: od godz. 8:00 do godz. 16:00; Środa: od godz. 8:00 do godz. 16:00; Czwartek: od godz. 8:00 do godz. 16:00; Piątek: od godz. 8:00 do godz. 16:00; ARCHIWUM Poniedziałek – Czwartek ul. Kopernika 4 archiwum czynne od 7:00 do 10:00 i od 11:00 do 16.00 ul. Nowy Świat 18/20 od 10:00 do 11:00 Piątek: ul. Kopernika 4 archiwum czynne od 7:00 do 10:00 i od 11:00 do 14.00 ul. Nowy Świat 18/20 od 10:00 do 11:00
Decyzje Decyzje administracyjne, zgodnie z art. 35§ 3 kodeksu postępowania administracyjnego są wydawane w ciągu miesiąca, a w sprawach szczególnie skomplikowanych w ciągu dwóch miesięcy od daty wszczęcia postępowania. Za wszczęcie postępowania uznaje się datę złożenia kompletnego wniosku przez stronę lub osobę upoważnioną. Zalecenia konserwatorskie Zalecenia konserwatorskie są wydawane bez zbędnej zwłoki, jednak z uwagi na fakt, że nie są one wydawane w wyniku postępowania administracyjnego w rozumienia kodeksu postępowania administracyjnego, nie ma narzuconego terminu na ich wydanie. Postanowienia Postanowienia uzgadniające wydawane na podstawie art. 39 prawa budowlanego wydaje się w ciągu trzydziestu dni od daty wpływu wniosku do urzędu. Postanowienia uzgadniające wydawane na podstawie art. 53 ust 4 pkt ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wydaje się w ciągu dwóch tygodni od daty wpływu wniosku do urzędu.

Informacja publiczna Udzielenie odpowiedzi w ramach ustawy o dostępie do informacji publicznej następuje w ciągu 14 dni od daty wpływu wniosku do urzędu.


Powrót
Metryka dokumentu
Tytuł dokumentu Kontakt
Podmiot udostępniający informację -
Informację opublikował Helpdesk
Informację wytworzył -
Data na dokumencie -
Data publikacji 07-09-2016 00:00
Rejestr zmian dokumentu
Data Akcja Autor zmian
31-03-2017 07:46 aktualizacja dokumentu Helpdesk
31-03-2017 07:47 aktualizacja dokumentu Helpdesk
31-03-2017 07:48 aktualizacja dokumentu Helpdesk
31-03-2017 07:49 aktualizacja dokumentu Helpdesk
31-03-2017 07:49 aktualizacja dokumentu Helpdesk
31-03-2017 07:50 aktualizacja dokumentu Helpdesk
31-03-2017 07:50 aktualizacja dokumentu Helpdesk
31-03-2017 07:50 aktualizacja dokumentu Helpdesk
31-03-2017 07:54 aktualizacja dokumentu Helpdesk
31-03-2017 07:55 aktualizacja dokumentu Helpdesk
31-03-2017 07:55 aktualizacja dokumentu Helpdesk
31-03-2017 07:55 aktualizacja dokumentu Helpdesk
31-03-2017 07:57 aktualizacja dokumentu Helpdesk
31-03-2017 07:57 aktualizacja dokumentu Helpdesk
31-03-2017 07:57 aktualizacja dokumentu Helpdesk
31-03-2017 07:57 aktualizacja dokumentu Helpdesk
31-03-2017 07:58 aktualizacja dokumentu Helpdesk
31-03-2017 07:59 aktualizacja dokumentu Helpdesk
31-03-2017 08:00 aktualizacja dokumentu Helpdesk
31-03-2017 08:01 aktualizacja dokumentu Helpdesk
31-03-2017 08:05 aktualizacja dokumentu Helpdesk
31-03-2017 08:05 aktualizacja dokumentu Helpdesk
31-03-2017 08:08 aktualizacja dokumentu Helpdesk
31-03-2017 08:08 aktualizacja dokumentu Helpdesk
31-03-2017 08:08 aktualizacja dokumentu Helpdesk
05-04-2017 14:35 aktualizacja dokumentu Helpdesk
05-04-2017 14:35 aktualizacja dokumentu Helpdesk
27-04-2017 11:52 aktualizacja dokumentu Helpdesk
03-07-2017 11:18 aktualizacja dokumentu Helpdesk
01-09-2017 15:47 aktualizacja dokumentu Helpdesk
08-09-2017 11:14 aktualizacja dokumentu Helpdesk
30-10-2017 15:21 aktualizacja dokumentu Helpdesk
17-11-2017 09:07 aktualizacja dokumentu Helpdesk
17-11-2017 12:23 aktualizacja dokumentu Helpdesk
17-11-2017 12:56 aktualizacja dokumentu Helpdesk
05-12-2017 10:25 aktualizacja dokumentu Helpdesk
05-01-2018 15:37 aktualizacja dokumentu Helpdesk
17-01-2018 16:41 aktualizacja dokumentu Helpdesk
17-01-2018 16:41 aktualizacja dokumentu Helpdesk
17-01-2018 16:42 aktualizacja dokumentu Helpdesk
17-01-2018 16:43 aktualizacja dokumentu Helpdesk
17-01-2018 16:43 aktualizacja dokumentu Helpdesk
17-01-2018 16:45 aktualizacja dokumentu Helpdesk
22-01-2018 16:12 aktualizacja dokumentu Helpdesk
22-01-2018 16:13 aktualizacja dokumentu Helpdesk
22-01-2018 16:38 aktualizacja dokumentu Helpdesk
22-01-2018 16:53 aktualizacja dokumentu Helpdesk
23-01-2018 09:49 aktualizacja dokumentu Helpdesk
23-01-2018 10:06 aktualizacja dokumentu Helpdesk
23-01-2018 11:04 aktualizacja dokumentu Helpdesk
07-02-2018 14:47 aktualizacja dokumentu Helpdesk
07-02-2018 14:52 aktualizacja dokumentu Helpdesk
14-02-2018 12:51 aktualizacja dokumentu Helpdesk
07-03-2018 11:04 aktualizacja dokumentu Helpdesk
16-03-2018 13:18 aktualizacja dokumentu Helpdesk
16-03-2018 13:18 aktualizacja dokumentu Helpdesk
06-04-2018 12:27 aktualizacja dokumentu Helpdesk
09-05-2018 13:10 aktualizacja dokumentu Helpdesk
09-05-2018 13:12 aktualizacja dokumentu Helpdesk
15-06-2018 09:47 aktualizacja dokumentu Helpdesk
15-06-2018 09:48 aktualizacja dokumentu Helpdesk
15-06-2018 09:48 aktualizacja dokumentu Helpdesk
25-06-2018 08:21 aktualizacja dokumentu Helpdesk
17-07-2018 12:16 aktualizacja dokumentu Helpdesk
17-07-2018 12:17 aktualizacja dokumentu Helpdesk
03-08-2018 12:41 aktualizacja dokumentu Helpdesk
03-08-2018 12:54 aktualizacja dokumentu Helpdesk
06-08-2018 09:43 aktualizacja dokumentu Helpdesk
06-08-2018 11:29 aktualizacja dokumentu Helpdesk
06-08-2018 11:30 aktualizacja dokumentu Helpdesk
06-08-2018 11:31 aktualizacja dokumentu Helpdesk
06-08-2018 14:30 aktualizacja dokumentu Helpdesk
07-08-2018 08:35 aktualizacja dokumentu Helpdesk
07-08-2018 12:25 aktualizacja dokumentu Helpdesk
13-08-2018 16:55 aktualizacja dokumentu Helpdesk
13-08-2018 16:56 aktualizacja dokumentu Helpdesk
13-08-2018 16:56 aktualizacja dokumentu Helpdesk
13-08-2018 16:56 aktualizacja dokumentu Helpdesk
13-08-2018 16:57 aktualizacja dokumentu Helpdesk
14-08-2018 17:22 aktualizacja dokumentu Helpdesk
22-08-2018 11:13 aktualizacja dokumentu Helpdesk
27-08-2018 15:34 aktualizacja dokumentu Helpdesk
31-08-2018 11:17 aktualizacja dokumentu Helpdesk
31-08-2018 13:55 aktualizacja dokumentu Helpdesk
06-09-2018 11:12 aktualizacja dokumentu Helpdesk
07-09-2018 12:34 aktualizacja dokumentu Helpdesk
12-09-2018 11:17 aktualizacja dokumentu Helpdesk
13-09-2018 12:13 aktualizacja dokumentu Helpdesk
14-09-2018 12:08 aktualizacja dokumentu Helpdesk
14-09-2018 12:40 aktualizacja dokumentu Helpdesk
11-10-2018 10:19 aktualizacja dokumentu Helpdesk
05-11-2018 13:40 aktualizacja dokumentu Helpdesk
07-11-2018 09:23 aktualizacja dokumentu Helpdesk
08-11-2018 13:23 aktualizacja dokumentu Helpdesk
09-11-2018 15:09 aktualizacja dokumentu Helpdesk
14-11-2018 10:45 aktualizacja dokumentu Helpdesk
16-11-2018 11:07 aktualizacja dokumentu Helpdesk
11-12-2018 10:29 aktualizacja dokumentu Helpdesk
11-12-2018 11:05 aktualizacja dokumentu Helpdesk
13-12-2018 12:45 aktualizacja dokumentu Helpdesk
05-02-2019 14:32 aktualizacja dokumentu Helpdesk
05-02-2019 15:38 aktualizacja dokumentu Helpdesk
01-03-2019 14:41 aktualizacja dokumentu Helpdesk
11-03-2019 14:26 aktualizacja dokumentu Helpdesk
11-03-2019 14:27 aktualizacja dokumentu Helpdesk
20-03-2019 10:44 aktualizacja dokumentu Helpdesk
08-04-2019 13:30 aktualizacja dokumentu Helpdesk
12-04-2019 15:33 aktualizacja dokumentu Helpdesk
24-06-2019 13:00 aktualizacja dokumentu Helpdesk
25-06-2019 16:24 aktualizacja dokumentu Helpdesk
24-07-2019 09:04 aktualizacja dokumentu Helpdesk
24-07-2019 09:25 aktualizacja dokumentu Helpdesk
24-07-2019 09:26 aktualizacja dokumentu Helpdesk
29-07-2019 15:08 aktualizacja dokumentu Helpdesk
29-07-2019 15:14 aktualizacja dokumentu Helpdesk
09-09-2019 13:47 aktualizacja dokumentu Helpdesk
11-10-2019 08:21 aktualizacja dokumentu Helpdesk
13-11-2019 10:56 aktualizacja dokumentu Helpdesk
22-11-2019 18:04 aktualizacja dokumentu Helpdesk
25-11-2019 12:40 aktualizacja dokumentu Helpdesk
30-12-2019 16:32 aktualizacja dokumentu Helpdesk
08-01-2020 11:39 aktualizacja dokumentu Helpdesk
13-03-2020 11:11 aktualizacja dokumentu Helpdesk
13-03-2020 11:12 aktualizacja dokumentu Helpdesk
18-03-2020 17:35 aktualizacja dokumentu Helpdesk
18-03-2020 17:36 aktualizacja dokumentu Helpdesk
14-05-2020 10:13 aktualizacja dokumentu Helpdesk
25-05-2020 10:17 aktualizacja dokumentu Helpdesk
25-05-2020 12:14 aktualizacja dokumentu Helpdesk
26-05-2020 09:13 aktualizacja dokumentu Helpdesk
27-05-2020 14:36 aktualizacja dokumentu Helpdesk
31-05-2020 23:40 aktualizacja dokumentu Helpdesk
01-06-2020 08:02 aktualizacja dokumentu Helpdesk
22-07-2020 15:10 aktualizacja dokumentu Helpdesk
28-08-2020 11:34 aktualizacja dokumentu Helpdesk
07-09-2020 13:54 aktualizacja dokumentu Helpdesk
09-09-2020 09:15 aktualizacja dokumentu Helpdesk
22-09-2020 15:54 aktualizacja dokumentu Helpdesk
24-09-2020 14:45 aktualizacja dokumentu Helpdesk
30-09-2020 10:09 aktualizacja dokumentu Helpdesk
02-10-2020 14:51 aktualizacja dokumentu Helpdesk
07-10-2020 14:52 aktualizacja dokumentu Helpdesk
11-10-2020 10:42 aktualizacja dokumentu Helpdesk
13-10-2020 09:36 aktualizacja dokumentu Helpdesk
13-10-2020 09:36 aktualizacja dokumentu Helpdesk
30-10-2020 15:15 aktualizacja dokumentu Helpdesk
04-11-2020 14:03 aktualizacja dokumentu Helpdesk
06-11-2020 09:38 aktualizacja dokumentu Helpdesk
09-11-2020 08:37 aktualizacja dokumentu Helpdesk
18-11-2020 14:06 aktualizacja dokumentu Helpdesk
07-12-2020 11:30 aktualizacja dokumentu Helpdesk
16-12-2020 14:02 aktualizacja dokumentu Helpdesk
16-12-2020 14:07 aktualizacja dokumentu Helpdesk
16-12-2020 14:08 aktualizacja dokumentu Helpdesk
05-01-2021 08:41 aktualizacja dokumentu Helpdesk
05-01-2021 12:48 aktualizacja dokumentu Helpdesk
19-01-2021 09:10 aktualizacja dokumentu Helpdesk
20-01-2021 13:51 aktualizacja dokumentu Helpdesk
25-01-2021 08:06 aktualizacja dokumentu Helpdesk
01-02-2021 11:38 aktualizacja dokumentu Helpdesk
15-02-2021 09:17 aktualizacja dokumentu Helpdesk
01-03-2021 10:27 aktualizacja dokumentu Helpdesk
30-03-2021 14:38 aktualizacja dokumentu Helpdesk
30-03-2021 14:40 aktualizacja dokumentu Helpdesk
31-03-2021 10:15 aktualizacja dokumentu Helpdesk
01-04-2021 15:04 aktualizacja dokumentu Helpdesk
16-04-2021 14:52 aktualizacja dokumentu Helpdesk
19-04-2021 13:06 aktualizacja dokumentu Helpdesk
22-04-2021 15:11 aktualizacja dokumentu Helpdesk
22-04-2021 15:13 aktualizacja dokumentu Helpdesk
26-04-2021 11:47 aktualizacja dokumentu Helpdesk
26-04-2021 13:04 aktualizacja dokumentu Helpdesk
30-04-2021 12:49 aktualizacja dokumentu Helpdesk
07-05-2021 15:07 aktualizacja dokumentu Helpdesk
24-05-2021 10:43 aktualizacja dokumentu Helpdesk
25-05-2021 14:34 aktualizacja dokumentu Helpdesk
28-05-2021 12:34 aktualizacja dokumentu Helpdesk
28-05-2021 12:35 aktualizacja dokumentu Helpdesk
07-06-2021 11:55 aktualizacja dokumentu Helpdesk
21-06-2021 11:44 aktualizacja dokumentu Helpdesk
25-06-2021 15:13 aktualizacja dokumentu Helpdesk
23-07-2021 14:03 aktualizacja dokumentu Helpdesk
23-07-2021 14:04 aktualizacja dokumentu Helpdesk
02-08-2021 10:24 aktualizacja dokumentu Helpdesk
05-08-2021 11:54 aktualizacja dokumentu Helpdesk
18-08-2021 11:24 aktualizacja dokumentu Helpdesk
23-08-2021 09:02 aktualizacja dokumentu Helpdesk
23-08-2021 10:04 aktualizacja dokumentu Helpdesk
26-08-2021 15:35 aktualizacja dokumentu Helpdesk
01-09-2021 11:04 aktualizacja dokumentu Helpdesk
06-09-2021 11:25 aktualizacja dokumentu Helpdesk
08-09-2021 14:39 aktualizacja dokumentu Helpdesk
15-09-2021 12:47 aktualizacja dokumentu Helpdesk
23-09-2021 11:58 aktualizacja dokumentu Helpdesk
23-09-2021 12:06 aktualizacja dokumentu Helpdesk
27-09-2021 11:49 aktualizacja dokumentu Helpdesk
01-10-2021 16:28 aktualizacja dokumentu Helpdesk
05-10-2021 09:31 aktualizacja dokumentu Helpdesk
05-10-2021 09:33 aktualizacja dokumentu Helpdesk
05-10-2021 09:34 aktualizacja dokumentu Helpdesk
11-10-2021 11:38 aktualizacja dokumentu Helpdesk
11-10-2021 11:50 aktualizacja dokumentu Helpdesk
13-10-2021 09:46 aktualizacja dokumentu Helpdesk
13-10-2021 09:46 aktualizacja dokumentu Helpdesk
13-10-2021 10:24 aktualizacja dokumentu Helpdesk
13-10-2021 12:46 aktualizacja dokumentu Helpdesk
03-11-2021 08:24 aktualizacja dokumentu Helpdesk
15-11-2021 13:56 aktualizacja dokumentu Helpdesk
23-11-2021 13:07 aktualizacja dokumentu Helpdesk
01-12-2021 12:22 aktualizacja dokumentu Helpdesk
01-12-2021 15:35 aktualizacja dokumentu Helpdesk