07-09-2016 00:00

Uwaga! Przeglądana wersja dokumentu pochodzi z dnia -. Jeśli chcesz wyświetlić aktualny dokument, kliknij w ten link.

Kontakt

 

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Warszawie
ul. Nowy Świat 18/20
00-373 Warszawa

Kancelaria:
22 44-30-405
22 44-30-406

Sekretariat MWKZ:
22 44-30-402

Fax:
22 44-30-401

e-mail: info@mwkz.pl
www: www.mwkz.pl
ePUAP: /wuoz/SkrytkaESP

--------------------------------------------------------------

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, iż zapytania i wnioski o udostępnienie informacji publicznej przesyłane za pośrednictwem poczty elektronicznej należy kierować na główny adres mailowy urzędu: info@mwkz.pl. Jednocześnie informujemy, iż wnioski przesyłane na służbowe adresy mailowe poszczególnych pracowników nie dają gwarancji ich prawidłowej rejestracji i mogą przyczynić się do problemów z ich realizacją. Prosimy również nie wysyłać kopii wniosków do wiadomości poszczególnych pracowników i wydziałów urzędu.

 

Dni i godziny pracy urzędu: poniedziałek od godz. 9:00 do godz. 17:00, w pozostałe dni powszednie od godz. 8:00 do godz. 16:00. Nasi pracownicy udzielają wszelkich informacji od poniedziałku do piątku (z wyjątkiem środy) w godz. 12.00-13.30, pod numerami telefonów wydziałów i delegatur. Prosimy też o korzystanie z komunikacji mailowej. Zachęcamy do przesyłania dokumentacji dotyczącej prowadzonych postępowań za pośrednictwem platformy ePUAP (adres skrytki: /wuoz/SkrytkaESP), a także pocztą lub kurierem: Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Warszawie, ul. Nowy Świat 18/20, Warszawa 00-373.

 

Lista teleadresowa pracowników Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Warszawie


siedziba urzędu w Warszawie
adres: 00-373 Warszawa, ul. Nowy Świat 18/20,
kancelaria tel.: (22) 44 30 405; (22) 44 30 406; fax: (22) 44 30 401
Jakub Lewicki (Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków) (22) 44 30 400 info@mwkz.pl
Wydział Strategii i Kontroli (WK)
Tomasz Wielądek (kierownik wydziału) (22) 398 48 75 twieladek@mwkz.pl
Izabela Umińska (22) 378 48 36 iuminska@mwkz.pl
Marta Lazurek (22) 398 74 18 mlazurek@mwkz.pl
Kamil Zieliński (22) 390 58 61 kzielinski@mwkz.pl
Jan Świsłocki (22) 398 38 89 jswislocki@mwkz.pl
Iga Polanowska (22) 390 58 71 ipolanowska@mwkz.pl
Maksymilian Sobczak (22) 398 38 86 msobczak@mwkz.pl
Marta Pasierb (22) 390 54 61 mpasierb@mwkz.pl
Katarzyna Poczewska (22) 390 52 70 kpoczewska@mwkz.pl
Wydział Archeologii (WA)
Bogna Radzimińska (kierownik wydziału) (22) 44 30 402 bradziminska@mwkz.pl
Aleksandra Orłowska (22) 44 30 419 aorlowska@mwkz.pl
Paulina Szymańska   archeologia@mwkz.pl
Joanna Gawrońska (22) 44 30 433 jgawronska@mwkz.pl
Zofia Arcab (22) 44 30 426 zarcab@mwkz.pl
Aleksandra Dziewiczkiewicz (22) 44 30 416 adziewiczkiewicz@mwkz.pl
Zuzanna Szelągowicz (22) 44 30 420 zszelagowicz@mwkz.pl
Samodzielne stanowiska ds. Zabytków Ruchomych i Wywozu (SRW)
Monika Garnavault (22) 44 30 436 mgarnavault@mwkz.pl
Patrycja Szober-Zajączkowska (22) 44 30 440 pszober@mwkz.pl
Wydział Rejestru i Dokumentacji Zabytków (WRD)
Urszula Dudek (22) 44 30 435 ududek@mwkz.pl
Kinga Lipke-Żurek (22) 44 30 427 klipke@mwkz.pl
Bartłomiej Lis (22) 44 30 418 blis@mwkz.pl
Karolina Czuczman (22) 44 30 428 kczuczman@mwkz.pl
Karolina Wicher (22) 44 30 430 kwicher@mwkz.pl
Karolina Klimczak (22) 44 30 412 kklimczak@mwkz.pl
Kamil Wilimowski   kwilimowski@mwkz.pl
Wydział Zabytków Nieruchomych (WN) zabytki w powiatach okołowarszawskich
Joanna Lasek (kierownik wydziału) (22) 44 30 409 jlasek@mwkz.pl
Justyna Bakuła (22) 44 30 415 jbakula@mwkz.pl
Paulina Piwowar (22) 44 30 410 ppiwowar@mwkz.pl
Weronika Chrósny (22) 44 30 413 wchrosny@mwkz.pl
Irmina Dubaniowska - Kutek (22) 44 30 429 idubaniowska@mwkz.pl
Weronika Łubian (22) 44 30 414 wlubian@mwkz.pl
Wydział Zabytków Warszawy Lewobrzeżnej (WZWL) i Wydział Zabytków Warszawy Prawobrzeżnej (WZWP)
Magdalena Piwowarska (22) 390 53 22 mpiwowarska@mwkz.pl
Kinga Bogdanowska-Dzigowska  (22) 378 47 52 kbogdanowska@mwkz.pl
Anna Czerwińska (22) 378 33 47 aczerwinska@mwkz.pl
Ewa Knaflewska (22) 378 46 59 eknaflewska@mwkz.pl
Katarzyna Pająk (22) 378 49 17 kpajak@mwkz.pl
Monika Diamandakis (22) 398 38 41 mdiamandakis@mwkz.pl
Kacper Abramczyk (22) 300 94 45 kabramczyk@mwkz.pl
Wojciech Zgurecki (22) 378 49 36 wzgurecki@mwkz.pl
Paulina Czyżewska (22) 398 30 85 pczyzewska@mwkz.pl
Anna Niedzieska (22) 398 30 31 aniedzieska@mwkz.pl
Julian Król (22) 398 30 86 jkrol@mwkz.pl
Aneta Rejmer-Komorowska (22) 100 11 28 arejmer@mwkz.pl
Maria Ignasiak (22) 100 11 27 mignasiak@mwkz.pl
Natalia Tokarska (22) 378 49 34 ntokarska@mwkz.pl
Aleksandra Lewandowska (22) 101 00 32 alewandowska@mwkz.pl
Piotr Stryczyński (kierownik wydziału WZWP) (22) 378 49 35 pstryczynski@mwkz.pl
Katarzyna Majek – Raducha (22) 398 15 36 kmajek@mwkz.pl
Ewa Szopa (22) 398 19 34 eszopa@mwkz.pl
Monika Wesołowska (22) 100 47 58 mwesolowska@mwkz.pl
Weronika Klepaczewska   wklepaczewska@mwkz.pl
Wydział Zabytkowych Zespołów Zieleni (WZ)
Anna Grudzińska (kierownik wydziału) (22) 398 38 35 agrudzinska@mwkz.pl
Michał Rewucki (22) 398 38 34 mrewucki@mwkz.pl
Anna Latoch (22) 398 38 35 alatoch@mwkz.pl
Przemysław Kapuśniak (22) 398 37 56 pkapusniak@mwkz.pl
Martyna Dorotkiewicz (22) 398 37 52 mdorotkiewicz@mwkz.pl
samodzielne stanowiska pracy
Lilianna Majrzchak(archiwum, ul. Kopernika) (22) 827 08 58 lmajchrzak@mwkz.pl
Samodzielne stanowiska pracy ds. Planistyki i Urbanistyki (SPU)
Waldemar Talarek (22) 44 30 422 wtalarek@mwkz.pl
Agnieszka Ołdytowska-Lesiewicz (22) 44 30 422 aoldytowska@mwkz.pl


Inspektor ochrony danych

Inspektorem Ochrony Danych (IOD) jest pani Kamila Wałęska-Nowak.
Z IOD można się kontaktować mailowo na adres: iod@mwkz.pl.

 

Dni i godziny pracy urzędu

Poniedziałek: od godz. 9:00 do godz. 17:00; Wtorek: od godz. 8:00 do godz. 16:00; Środa: od godz. 8:00 do godz. 16:00; Czwartek: od godz. 8:00 do godz. 16:00; Piątek: od godz. 8:00 do godz. 16:00; ARCHIWUM Poniedziałek – Czwartek ul. Kopernika 4 archiwum czynne od 7:00 do 10:00 i od 11:00 do 16.00 ul. Nowy Świat 18/20 od 10:00 do 11:00 Piątek: ul. Kopernika 4 archiwum czynne od 7:00 do 10:00 i od 11:00 do 14.00 ul. Nowy Świat 18/20 od 10:00 do 11:00

Decyzje Decyzje administracyjne, zgodnie z art. 35§ 3 kodeksu postępowania administracyjnego są wydawane w ciągu miesiąca, a w sprawach szczególnie skomplikowanych w ciągu dwóch miesięcy od daty wszczęcia postępowania. Za wszczęcie postępowania uznaje się datę złożenia kompletnego wniosku przez stronę lub osobę upoważnioną. Zalecenia konserwatorskie Zalecenia konserwatorskie są wydawane bez zbędnej zwłoki, jednak z uwagi na fakt, że nie są one wydawane w wyniku postępowania administracyjnego w rozumienia kodeksu postępowania administracyjnego, nie ma narzuconego terminu na ich wydanie. Postanowienia Postanowienia uzgadniające wydawane na podstawie art. 39 prawa budowlanego wydaje się w ciągu trzydziestu dni od daty wpływu wniosku do urzędu. Postanowienia uzgadniające wydawane na podstawie art. 53 ust 4 pkt ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wydaje się w ciągu dwóch tygodni od daty wpływu wniosku do urzędu.

Informacja publiczna Udzielenie odpowiedzi w ramach ustawy o dostępie do informacji publicznej następuje w ciągu 14 dni od daty wpływu wniosku do urzędu.


 
Powrót
Metryka dokumentu
Tytuł dokumentu Kontakt
Podmiot udostępniający informację -
Informację opublikował Helpdesk
Informację wytworzył -
Data na dokumencie -
Data publikacji 07-09-2016 00:00
Rejestr zmian dokumentu
Data Akcja Autor zmian
31-03-2017 07:46 aktualizacja dokumentu Helpdesk
31-03-2017 07:47 aktualizacja dokumentu Helpdesk
31-03-2017 07:48 aktualizacja dokumentu Helpdesk
31-03-2017 07:49 aktualizacja dokumentu Helpdesk
31-03-2017 07:49 aktualizacja dokumentu Helpdesk
31-03-2017 07:50 aktualizacja dokumentu Helpdesk
31-03-2017 07:50 aktualizacja dokumentu Helpdesk
31-03-2017 07:50 aktualizacja dokumentu Helpdesk
31-03-2017 07:54 aktualizacja dokumentu Helpdesk
31-03-2017 07:55 aktualizacja dokumentu Helpdesk
31-03-2017 07:55 aktualizacja dokumentu Helpdesk
31-03-2017 07:55 aktualizacja dokumentu Helpdesk
31-03-2017 07:57 aktualizacja dokumentu Helpdesk
31-03-2017 07:57 aktualizacja dokumentu Helpdesk
31-03-2017 07:57 aktualizacja dokumentu Helpdesk
31-03-2017 07:57 aktualizacja dokumentu Helpdesk
31-03-2017 07:58 aktualizacja dokumentu Helpdesk
31-03-2017 07:59 aktualizacja dokumentu Helpdesk
31-03-2017 08:00 aktualizacja dokumentu Helpdesk
31-03-2017 08:01 aktualizacja dokumentu Helpdesk
31-03-2017 08:05 aktualizacja dokumentu Helpdesk
31-03-2017 08:05 aktualizacja dokumentu Helpdesk
31-03-2017 08:08 aktualizacja dokumentu Helpdesk
31-03-2017 08:08 aktualizacja dokumentu Helpdesk
31-03-2017 08:08 aktualizacja dokumentu Helpdesk
05-04-2017 14:35 aktualizacja dokumentu Helpdesk
05-04-2017 14:35 aktualizacja dokumentu Helpdesk
27-04-2017 11:52 aktualizacja dokumentu Helpdesk
03-07-2017 11:18 aktualizacja dokumentu Helpdesk
01-09-2017 15:47 aktualizacja dokumentu Helpdesk
08-09-2017 11:14 aktualizacja dokumentu Helpdesk
30-10-2017 15:21 aktualizacja dokumentu Helpdesk
17-11-2017 09:07 aktualizacja dokumentu Helpdesk
17-11-2017 12:23 aktualizacja dokumentu Helpdesk
17-11-2017 12:56 aktualizacja dokumentu Helpdesk
05-12-2017 10:25 aktualizacja dokumentu Helpdesk
05-01-2018 15:37 aktualizacja dokumentu Helpdesk
17-01-2018 16:41 aktualizacja dokumentu Helpdesk
17-01-2018 16:41 aktualizacja dokumentu Helpdesk
17-01-2018 16:42 aktualizacja dokumentu Helpdesk
17-01-2018 16:43 aktualizacja dokumentu Helpdesk
17-01-2018 16:43 aktualizacja dokumentu Helpdesk
17-01-2018 16:45 aktualizacja dokumentu Helpdesk
22-01-2018 16:12 aktualizacja dokumentu Helpdesk
22-01-2018 16:13 aktualizacja dokumentu Helpdesk
22-01-2018 16:38 aktualizacja dokumentu Helpdesk
22-01-2018 16:53 aktualizacja dokumentu Helpdesk
23-01-2018 09:49 aktualizacja dokumentu Helpdesk
23-01-2018 10:06 aktualizacja dokumentu Helpdesk
23-01-2018 11:04 aktualizacja dokumentu Helpdesk
07-02-2018 14:47 aktualizacja dokumentu Helpdesk
07-02-2018 14:52 aktualizacja dokumentu Helpdesk
14-02-2018 12:51 aktualizacja dokumentu Helpdesk
07-03-2018 11:04 aktualizacja dokumentu Helpdesk
16-03-2018 13:18 aktualizacja dokumentu Helpdesk
16-03-2018 13:18 aktualizacja dokumentu Helpdesk
06-04-2018 12:27 aktualizacja dokumentu Helpdesk
09-05-2018 13:10 aktualizacja dokumentu Helpdesk
09-05-2018 13:12 aktualizacja dokumentu Helpdesk
15-06-2018 09:47 aktualizacja dokumentu Helpdesk
15-06-2018 09:48 aktualizacja dokumentu Helpdesk
15-06-2018 09:48 aktualizacja dokumentu Helpdesk
25-06-2018 08:21 aktualizacja dokumentu Helpdesk
17-07-2018 12:16 aktualizacja dokumentu Helpdesk
17-07-2018 12:17 aktualizacja dokumentu Helpdesk
03-08-2018 12:41 aktualizacja dokumentu Helpdesk
03-08-2018 12:54 aktualizacja dokumentu Helpdesk
06-08-2018 09:43 aktualizacja dokumentu Helpdesk
06-08-2018 11:29 aktualizacja dokumentu Helpdesk
06-08-2018 11:30 aktualizacja dokumentu Helpdesk
06-08-2018 11:31 aktualizacja dokumentu Helpdesk
06-08-2018 14:30 aktualizacja dokumentu Helpdesk
07-08-2018 08:35 aktualizacja dokumentu Helpdesk
07-08-2018 12:25 aktualizacja dokumentu Helpdesk
13-08-2018 16:55 aktualizacja dokumentu Helpdesk
13-08-2018 16:56 aktualizacja dokumentu Helpdesk
13-08-2018 16:56 aktualizacja dokumentu Helpdesk
13-08-2018 16:56 aktualizacja dokumentu Helpdesk
13-08-2018 16:57 aktualizacja dokumentu Helpdesk
14-08-2018 17:22 aktualizacja dokumentu Helpdesk
22-08-2018 11:13 aktualizacja dokumentu Helpdesk
27-08-2018 15:34 aktualizacja dokumentu Helpdesk
31-08-2018 11:17 aktualizacja dokumentu Helpdesk
31-08-2018 13:55 aktualizacja dokumentu Helpdesk
06-09-2018 11:12 aktualizacja dokumentu Helpdesk
07-09-2018 12:34 aktualizacja dokumentu Helpdesk
12-09-2018 11:17 aktualizacja dokumentu Helpdesk
13-09-2018 12:13 aktualizacja dokumentu Helpdesk
14-09-2018 12:08 aktualizacja dokumentu Helpdesk
14-09-2018 12:40 aktualizacja dokumentu Helpdesk
11-10-2018 10:19 aktualizacja dokumentu Helpdesk
05-11-2018 13:40 aktualizacja dokumentu Helpdesk
07-11-2018 09:23 aktualizacja dokumentu Helpdesk
08-11-2018 13:23 aktualizacja dokumentu Helpdesk
09-11-2018 15:09 aktualizacja dokumentu Helpdesk
14-11-2018 10:45 aktualizacja dokumentu Helpdesk
16-11-2018 11:07 aktualizacja dokumentu Helpdesk
11-12-2018 10:29 aktualizacja dokumentu Helpdesk
11-12-2018 11:05 aktualizacja dokumentu Helpdesk
13-12-2018 12:45 aktualizacja dokumentu Helpdesk
05-02-2019 14:32 aktualizacja dokumentu Helpdesk
05-02-2019 15:38 aktualizacja dokumentu Helpdesk
01-03-2019 14:41 aktualizacja dokumentu Helpdesk
11-03-2019 14:26 aktualizacja dokumentu Helpdesk
11-03-2019 14:27 aktualizacja dokumentu Helpdesk
20-03-2019 10:44 aktualizacja dokumentu Helpdesk
08-04-2019 13:30 aktualizacja dokumentu Helpdesk
12-04-2019 15:33 aktualizacja dokumentu Helpdesk
24-06-2019 13:00 aktualizacja dokumentu Helpdesk
25-06-2019 16:24 aktualizacja dokumentu Helpdesk
24-07-2019 09:04 aktualizacja dokumentu Helpdesk
24-07-2019 09:25 aktualizacja dokumentu Helpdesk
24-07-2019 09:26 aktualizacja dokumentu Helpdesk
29-07-2019 15:08 aktualizacja dokumentu Helpdesk
29-07-2019 15:14 aktualizacja dokumentu Helpdesk
09-09-2019 13:47 aktualizacja dokumentu Helpdesk
11-10-2019 08:21 aktualizacja dokumentu Helpdesk
13-11-2019 10:56 aktualizacja dokumentu Helpdesk
22-11-2019 18:04 aktualizacja dokumentu Helpdesk
25-11-2019 12:40 aktualizacja dokumentu Helpdesk
30-12-2019 16:32 aktualizacja dokumentu Helpdesk
08-01-2020 11:39 aktualizacja dokumentu Helpdesk
13-03-2020 11:11 aktualizacja dokumentu Helpdesk
13-03-2020 11:12 aktualizacja dokumentu Helpdesk
18-03-2020 17:35 aktualizacja dokumentu Helpdesk
18-03-2020 17:36 aktualizacja dokumentu Helpdesk
14-05-2020 10:13 aktualizacja dokumentu Helpdesk
25-05-2020 10:17 aktualizacja dokumentu Helpdesk
25-05-2020 12:14 aktualizacja dokumentu Helpdesk
26-05-2020 09:13 aktualizacja dokumentu Helpdesk
27-05-2020 14:36 aktualizacja dokumentu Helpdesk
31-05-2020 23:40 aktualizacja dokumentu Helpdesk
01-06-2020 08:02 aktualizacja dokumentu Helpdesk
22-07-2020 15:10 aktualizacja dokumentu Helpdesk
28-08-2020 11:34 aktualizacja dokumentu Helpdesk
07-09-2020 13:54 aktualizacja dokumentu Helpdesk
09-09-2020 09:15 aktualizacja dokumentu Helpdesk
22-09-2020 15:54 aktualizacja dokumentu Helpdesk
24-09-2020 14:45 aktualizacja dokumentu Helpdesk
30-09-2020 10:09 aktualizacja dokumentu Helpdesk
02-10-2020 14:51 aktualizacja dokumentu Helpdesk
07-10-2020 14:52 aktualizacja dokumentu Helpdesk
11-10-2020 10:42 aktualizacja dokumentu Helpdesk
13-10-2020 09:36 aktualizacja dokumentu Helpdesk
13-10-2020 09:36 aktualizacja dokumentu Helpdesk
30-10-2020 15:15 aktualizacja dokumentu Helpdesk
04-11-2020 14:03 aktualizacja dokumentu Helpdesk
06-11-2020 09:38 aktualizacja dokumentu Helpdesk
09-11-2020 08:37 aktualizacja dokumentu Helpdesk
18-11-2020 14:06 aktualizacja dokumentu Helpdesk
07-12-2020 11:30 aktualizacja dokumentu Helpdesk
16-12-2020 14:02 aktualizacja dokumentu Helpdesk
16-12-2020 14:07 aktualizacja dokumentu Helpdesk
16-12-2020 14:08 aktualizacja dokumentu Helpdesk
05-01-2021 08:41 aktualizacja dokumentu Helpdesk
05-01-2021 12:48 aktualizacja dokumentu Helpdesk
19-01-2021 09:10 aktualizacja dokumentu Helpdesk
20-01-2021 13:51 aktualizacja dokumentu Helpdesk
25-01-2021 08:06 aktualizacja dokumentu Helpdesk
01-02-2021 11:38 aktualizacja dokumentu Helpdesk
15-02-2021 09:17 aktualizacja dokumentu Helpdesk
01-03-2021 10:27 aktualizacja dokumentu Helpdesk
30-03-2021 14:38 aktualizacja dokumentu Helpdesk
30-03-2021 14:40 aktualizacja dokumentu Helpdesk
31-03-2021 10:15 aktualizacja dokumentu Helpdesk
01-04-2021 15:04 aktualizacja dokumentu Helpdesk
16-04-2021 14:52 aktualizacja dokumentu Helpdesk
19-04-2021 13:06 aktualizacja dokumentu Helpdesk
22-04-2021 15:11 aktualizacja dokumentu Helpdesk
22-04-2021 15:13 aktualizacja dokumentu Helpdesk
26-04-2021 11:47 aktualizacja dokumentu Helpdesk
26-04-2021 13:04 aktualizacja dokumentu Helpdesk
30-04-2021 12:49 aktualizacja dokumentu Helpdesk
07-05-2021 15:07 aktualizacja dokumentu Helpdesk
24-05-2021 10:43 aktualizacja dokumentu Helpdesk
25-05-2021 14:34 aktualizacja dokumentu Helpdesk
28-05-2021 12:34 aktualizacja dokumentu Helpdesk
28-05-2021 12:35 aktualizacja dokumentu Helpdesk
07-06-2021 11:55 aktualizacja dokumentu Helpdesk
21-06-2021 11:44 aktualizacja dokumentu Helpdesk
25-06-2021 15:13 aktualizacja dokumentu Helpdesk
19-06-2023 09:50 aktualizacja dokumentu Helpdesk
27-06-2023 12:55 aktualizacja dokumentu Helpdesk
29-06-2023 10:17 aktualizacja dokumentu Helpdesk
29-06-2023 10:18 aktualizacja dokumentu Helpdesk
05-07-2023 14:51 aktualizacja dokumentu Helpdesk
02-08-2023 09:31 aktualizacja dokumentu Helpdesk
02-08-2023 13:18 aktualizacja dokumentu Helpdesk
02-08-2023 15:18 aktualizacja dokumentu Helpdesk
18-08-2023 08:10 aktualizacja dokumentu Helpdesk
30-08-2023 10:11 aktualizacja dokumentu Helpdesk
08-09-2023 09:08 aktualizacja dokumentu Helpdesk
11-09-2023 11:38 aktualizacja dokumentu Helpdesk
22-09-2023 09:08 aktualizacja dokumentu Helpdesk